Rada Europy: rządy państw Europy kłamały. Dopuszczono się zbrodni

Rada Europy: rządy państw Europy kłamały. Dopuszczono się zbrodni

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. Wikipedia)
Rada Europy, stojąca na straży praw człowieka, zakwestionowała w zasadniczy sposób nadużycia popełniane w toku wojny z terroryzmem zapoczątkowanej po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r.
Wojna z terroryzmem, w której uczestniczy także Europa, "dała miejsce również niezliczonym nowym zbrodniom, a wiele z nich z rozmysłem, starannie ukryto" - czytamy w komunikacie rozpowszechnionym w Strasburgu w związku z dziesiątą rocznicą ataku na World Trade Center i inne obiekty w Stanach Zjednoczonych, który określa się jako "zbrodnię przeciwko ludzkości".

"Rządy Europy ponoszą odpowiedzialność"

"Chwyty", jakie stosowano w walce z terroryzmem, wymagają samokrytyki "również w Europie", ponieważ "rządy europejskie ponoszą część odpowiedzialności" i stały się "wspólnikami" strategii antyterrorystycznej wdrażanej przez amerykańską Centralną Agencję Wywiadowczą - dodaje komunikat. Rada Europy nawiązuje zwłaszcza do "wydawanych zezwoleń na przeprowadzanie operacji CIA" niezgodnych z podstawowymi zasadami obrony praw człowieka obowiązującymi w Europie. Wydawano nawet zarządzenia, "które miały umożliwić takie operacje, i aktywnie w nich uczestniczono" - podaje komunikat.

"Program systematycznego naruszania praw człowieka"

Ta współpraca została ustanowiona w ramach prowadzonej przez CIA polityki przesłuchiwania i przetrzymywania więźniów w miejscach odosobnienia poza Stanami Zjednoczonymi. W tym celu chwytano podejrzanych za granicą, często z pomocą tajnych służb krajowych, przewożono ich samolotami do krajów trzecich w celu ich przesłuchiwania w warunkach, w których nie byli chronieni przez prawo i organa sądowe.

Rada Europy podkreśla, że był to program, który doprowadził do "systematycznego naruszania praw człowieka" i został dziś oficjalnie ujawniony w najdrobniejszych nawet szczegółach, "mimo wspólnych wysiłków władz USA i ich sojuszników w celu zachowania ich w tajemnicy".

"Rządy do dziś ukrywają prawdę"

Rada stwierdza, że w październiku 2001 roku "większość państw europejskich zgodziła się potajemnie udzielić w ramach NATO całkowitego przyzwolenia na tajne loty nad ich terytorium i lądowanie na ich lotniskach". "Wiele krajów, w tym również nienależących do NATO, podpisało dwustronne porozumienia lub uczestniczyło w tajnych operacjach z udziałem władz wojskowych i tajnych służb USA" - czytamy w komunikacie. "Żaden europejski rząd nie wyjawił dotąd całej prawdy o zaangażowaniu jego służb" w te operacje, w toku których więźniowie, w wielu przypadkach niewinni - podkreśla Rada Europy - byli torturowani. "Przeciwnie, starano się ukryć te praktyki" - dodaje komunikat.

Jako przykład wskazuje się rząd szwedzki, który "oszukał komisję parlamentarną próbującą ustalić prawdziwe fakty", a nawet udzielił fałszywych informacji jednej z komisji ONZ. W "Niemczech i Wielkiej Brytanii" podejmowano decyzje dyplomatyczne i sądowe w celu zapobieżenia ujawnieniu pewnych kompromitujących faktów i powoływano się na tajemnicę państwową, aby uniknąć rozliczenia z tych działań - stwierdza Rada Europy.

Służby ważniejsze od praw człowieka

- Przesłanie, jakie płynie z tych faktów, jest jasne: utrzymanie dobrych stosunków między służbami bezpieczeństwa zwycięża w zestawieniu z próbami zapobieżenia torturom i innym ciężkim pogwałceniom praw człowieka - oświadczył przedstawiając stanowisko Rady Europy jej komisarz praw człowieka Thomas Hammarberg. Wymienił on kilka konkretnych przykładów osób, które padły ofiarą działań potępionych w komunikacie.

- Jak dotąd Europa zagwarantowała bezkarność osobom, które popełniły zbrodnie. Sprawa zmiany niezbyt rozsądnej i mało skutecznej strategii w walce przeciwko terroryzmowi jest sprawą pilną - mówił.

Sekretna współpraca z CIA

Rada Europy, w której skład wchodzą przedstawiciele 47 krajów, uważa, że kilkanaście państw europejskich utrzymywało w ciągu dziesięciu lat sekretną współpracę z CIA w realizowaniu jej taktyki walki z terroryzmem, która pozwalała m.in. na stosowanie tortur. Według amerykańskiej agencji AP, która powołuje się na oficjalnego informatora wypowiadającego się anonimowo, Rada ogłosi 5 września swój komentarz na temat tej współpracy i "czarnych punktów" na mapie Europy, usytuowanych m.in. w Polsce, na Litwie i w Rumunii.

zew, PAP

 1

Czytaj także