Hiszpania odcina cudzoziemców od opieki lekarskiej

Hiszpania odcina cudzoziemców od opieki lekarskiej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Hiszpania odcina cudzoziemców od opieki lekarskiej (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Z dniem 1 września w Hiszpanii wszedł w życie królewski dekret ograniczający do minimum dostęp ok. 460 000 przebywających w kraju cudzoziemców do taniej opieki lekarskiej. Będą mogli korzystać bezpłatnie jedynie z pogotowia ratunkowego i pomocy przy porodzie.

Kolejny dekret konserwatywnego rządu poszukującego oszczędności w wielu dziedzinach w celu zmniejszenia wysokiego deficytu publicznego dotyczy osób nieposiadających formalnego zezwolenia na stały pobyt w Hiszpanii. Rząd Partii Ludowej spodziewa się uzyskać dzięki wdrożeniu dekretu 1,9 miliarda euro oszczędności w skali roku. Wywołał on protesty uliczne w Madrycie i kilku innych miastach.

W intencji rządu był głównie wymierzony przeciwko "turystyce medycznej", uprawianej przez wielu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w których świadczenia medyczne są droższe niż w Hiszpanii. Jednak uczestnicy protestów (wśród nich członkowie stowarzyszenia Lekarze Świata), w których w Madrycie i kilku innych miastach wzięło udział po kilkaset osób, uważają, że dekret godzi przede wszystkim w 150 000 nielegalnych, to jest najuboższych imigrantów zarobkowych z krajów pozaunijnych.

Rząd uczynił wyjątek dla nielegalnych imigrantów, którzy nie ukończyli 18. roku życia. Będą mogli korzystać z pomocy lekarskiej na tych samych zasadach co ubezpieczeni Hiszpanie. To znaczy po opłaceniu 40 proc. kosztów leków. Na transparentach uczestników demonstracji pojawiły się hasła przeciwko "ksenofobii" i "apartheidowi w służbie zdrowia". Lekarze uczestniczący w demonstracjach wyrażali obawy, że dekret spowoduje "zawał" w pracy hiszpańskiego pogotowia ratunkowego, ponieważ olbrzymia większość nielegalnych imigrantów zarobkowych nie jest w stanie opłacić wizyty u lekarza i kosztów lekarstw.

Nieubezpieczeni obywatele krajów UE oraz cudzoziemcy spoza Unii, którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego będą mogli w przyszłości korzystać w Hiszpanii z opieki zdrowotnej po wykupieniu rocznej polisy ubezpieczeniowej za 710 euro lub miesięcznej za 59 euro, a osoby powyżej 65. roku życia - za 1865 euro (155 euro miesięcznie). Przepisy w tej sprawie są w przygotowaniu. 1 września w Hiszpanii wszedł w życie również dekret, który obcina o 417 pozycji listę leków refundowanych dla osób ubezpieczonych.

ja, PAP

 0

Czytaj także