Pandemia SARS (aktl.)

Pandemia SARS (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
W Chinach liczba zachorowań wzrosła z 1.512 do 1.807 i ujawniły. Większość z nowych przypadków wykryto w Pekinie. W Singapurze zarządzono masową kwarantannę.
W stolicy kraju, według stanu na 18 kwietnia, łączna liczba zachorowań wynosi 339, zaś u kolejnych 402 osób występuje podejrzenie choroby, poinformował wiceminister zdrowia Gao Qiang.

SARS z południowych Chin rozprzestrzenił się najpierw na całą południowo -  wschodnią Azję, potem przeniósł się na inne kontynenty. Przypadki choroby odkryto już w Europie, w Polsce - jeszcze nie. Czytaj też: Pożar płuc

W Singapurze 2400 osób zostało poddanych dziesięciodniowej kwarantannie, ponieważ podejrzewa się, że mogły mieć kontakt z osobami zakażonymi wirusem ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Wszyscy są pracownikami albo klientami głównej giełdy warzywnej.

W sobotę wielką giełdę zamknięto, bowiem u pewnej pracującej tam osoby rozpoznano symptomy SARS. Wcześniej zmarł jeden z  tamtejszych sprzedawców warzyw. Budynki zostały otoczone przez policję i zaplombowane. Z pewnością spowoduje to utrudnienia w  zaopatrzeniu Singapuru w warzywa; wstrzymany został import z  Malezji, która jest głównym źródłem zaopatrzenia Singapuru w  świeże produkty rolne.

Decyzją ministra zdrowia kwarantanną objęto wszystkich, którzy pracowali albo robili interesy na giełdzie między 5 a 19 kwietnia. Jeśli podporządkują się nakazowi władz, dostaną pomoc, która ma im  zrekompensować ewentualne straty finansowe. Z kolei za  nieprzestrzeganie zarządzeń o pozostaniu w domu grozi grzywna lub  więzienie.

Dotychczas przymusową domową kwarantanną objęto w Singapurze 467 osób. W niedzielę zarejestrowano tam kolejny potwierdzony przypadek SARS. Ogółem ich liczba wynosi 178. 16 osób zmarło.

les, pap

 0

Czytaj także