Zbliżenie Chiraka z Blairem

Zbliżenie Chiraka z Blairem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prezydent Francji Jacques Chirac oraz premier W.Brytanii Tony Blair postanowili przezwyciężyć rozbieżności związane z Irakiem. Chcemy współpracować dla Europy - oświadczyli.
Podczas pierwszego od 5 miesięcy dłuższego spotkania dwustronnego obaj politycy podkreślili, że ich stanowiska w  sprawie projektu konstytucji Unii Europejskiej są zbieżne i że są oni zdecydowani przezwyciężyć wszelkie dzielące ich różnice. Opowiedzieli się też za  zacieśnieniem integracji europejskiej w  dziedzinie obrony.

Dwugodzinnemu spotkaniu przy obiedzie w Paryżu towarzyszyła -  jak określił Blair - "wspaniała i konstruktywna dyskusja". Świadczy to o zmianie klimatu we wzajemnych stosunkach, bowiem w  poprzednich miesiącach nastąpiło ich ostre pogorszenie, w związku z odmiennym podejściem do kwestii irackiej.

"Bez względu na to, jakie istniały różnice w kwestii Iraku, (...) jest sprawą zasadniczej wagi dla przyszłości obu naszych krajów i  Europy, by Wielka Brytania i Francja blisko współpracowały" -  powiedział Blair pod spotkaniu.

"To co skupia nas i jednoczy jest znacznie ważniejsze niż to co może nas dzielić od czasu do czasu" - podkreślił.

Stosunki między obydwoma krajami zaogniły się w sposób najdotkliwszy od lat, gdy Chirac zagroził zablokowaniem w ONZ rezolucji popierającej inwazję na Irak przeprowadzaną pod  przywództwem Stanów Zjednoczonych, z udziałem Wielkiej Brytanii jako najbliższego sojusznika.

Chirac po środowym spotkaniu położył akcent na zbieżne podejście obu krajów do opracowywanego przez Konwent Europejski projektu konstytucji UE.

"W.Brytania i Francja (...) będą niewątpliwie miały wspólne stanowisko w sprawie konwentu oraz instytucji (europejskich), a w  każdym razie (ich stanowiska będą) bardzo bliskie" - ocenił.

 0

Czytaj także