Mołdawia połączy się z Rumunią?

Mołdawia połączy się z Rumunią?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Flaga Mołdawii, By Nameneko and others [Public domain], via Wikimedia Commons 
W stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, zorganizowano marsz, w którym udział wzięli zwolennicy przyłączenia się Mołdawii do Rumunii. Demonstracja została zorganizowana z okazji 98. rocznicy zjednoczenia Besarbii z Rumunią. Mimo zapowiedzi organizatorów, którzy przewidywali udział około 50 tys. demonstrantów, w marszu przeszło niecałe 2 tysiące osób.

Obszar Besarabii, przynależący do carskiej Rosji od 1812 roku, zamieszkiwał znaczny odsetek ludności rumuńskojęzycznej. Besarabia należała do Rumunii przez okres dwudziestu dwóch lat: od uchwały besarabskiej Rady Kraju o zjednoczeniu jej ziem z Królestwem Rumunii w 1918 roku, do jej aneksji przez ZSRR w 1940 roku. Dzięki znacznemu osłabieniu podporządkowania rosyjskiej władzy centralnej, w wyniku przebiegu I wojny światowej oraz rewolucji październikowej, doszło w grudniu 1917 roku do proklamowania Mołdawskiej Republiki Demokratycznej.

W przededniu marszu odbył się kongres mołdawskiego Ruchu na rzecz Zjednoczenia. Jego uczestnicy postulowali, aby do zjednoczenia Mołdawii z Rumunią doszło w setną rocznicę historycznych wydarzeń. 

Mołdawia pogrążona jest w politycznym kryzysie odkąd w październiku 2015 roku ujawniono, że przed wyborami parlamentarnymi w 2014 roku z banków zniknęło 1,5 miliarda dolarów, o wyprowadzenie których oskarżeni zostali politycy proeuropejskiej Demokratycznej Partii Mołdawii.

Radio Free Europe, Romania Libera, Wprost.pl