ONZ uczci rocznicę wyzwolenia Oświęcimia

ONZ uczci rocznicę wyzwolenia Oświęcimia

Dodano:   /  Zmieniono: 
Stany Zjednoczone zwróciły się do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z wspartym przez 30 innych krajów wnioskiem o zwołanie specjalnej sesji w związku z 60. rocznicą wyzwolenia Auschwitz.
Wszystkie 25 państw Unii Europejskiej, Rosja, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i Izrael przyłączyły się do wezwania, by rocznica została uczczona w ONZ 24 stycznia, na trzy dni przed jej właściwą datą.

W liście do sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana ambasador USA John Danforth napisał, iż liczące 191 krajów Zgromadzenie Ogólne powinno zebrać się na trzy dni przed właściwą rocznicą, by  uniknąć kolizji z uroczystościami w Auschwitz 27 stycznia, na  które przybędzie kilku przywódców państw.

"Obywatele wielu państw byli ofiarami obozów koncentracyjnych, wojska z licznych państw uczestniczyły w ich wyzwalaniu, a osoby, które przeżyły, mieszkają w wielu krajach świata. Uważamy, że jest ważne, by Narody Zjednoczone jako organizacja, która wyrosła z  popiołów drugiej wojny światowej i Holokaustu, uczciły tę ważną rocznicę w sposób odpowiadający jej historycznemu znaczeniu" -  wskazał Danforth.

Zgodnie z regulaminem, sesja odbędzie się, jeśli w ciągu 30 dni większość państw członkowskich wyrazi zgodę na jej zwołanie.

ss, pap