Teheran rzuca rękawicę Zachodowi

Teheran rzuca rękawicę Zachodowi

Dodano:   /  Zmieniono: 
Parlament Iranu przyjął uchwałę, zobowiązującą rząd do wznowienia wzbogacania uranu dla celów energetycznych. Prawdziwym celem jest jednak najprawdopodobniej broń jądrowa.
"Islamska Republika Iranu jest zobowiązana do podjęcia działań na  rzecz uzyskania pokojowej technologii nuklearnej, w tym stworzenia bazy paliwowej dla wytwarzania energii elektrycznej z mocą 20 tysięcy megawatów" - głosi uchwała, którą wsparło 188 spośród 205 obecnych na sali obrad deputowanych. Debatę transmitowało na żywo państwowe radio.

Decyzja parlamentu oznacza zlekceważenie nie tylko stanowiska USA, ale również Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, które jako "trójka" Unii Europejskiej zdołały w ubiegłym roku przekonać Teheran do zawieszenia wzbogacania uranu. Oczekiwano wówczas, że w  toku dalszych negocjacji Iran zezwoli na swobodny dostęp inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do  wszystkich jego instalacji jądrowych.

Jednak w trakcie rozmów przedstawiciele Iranu wciąż skarżyli się na ich zbyt powolny postęp, grożąc jednocześnie wznowieniem procesu wzbogacania uranu.

Londyn, Berlin i Paryż deklarowały wcześniej, że w razie zerwania rozmów poprą postulat Stanów Zjednoczonych, by Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na Iran sankcje za łamanie układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

em, pap

 0

Czytaj także