Niebezpieczna cena ropy

Niebezpieczna cena ropy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wysokie ceny ropy naftowej, brak równowagi gospodarczej oraz protekcjonizm mogą zadecydować o destabilizacji światowej gospodarki - stwierdzili przedstawiciele 20 krajów na spotkaniu w Chinach.
Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych zapowiedzieli koordynację działań na rzecz przyspieszenia strukturalnych reform, koniecznych dla stabilizacji rozwoju światowej gospodarki. Współpraca dotyczyć ma  zarówno polityki fiskalnej, monetarnej jak i zmian strukturalnych.

Wszyscy uczestnicy spotkania ostrzegli, iż wysokie ceny ropy zwiększają także niebezpieczeństwo inflacji oraz grożą osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego. Grupa G-20 wskazała też na pilną potrzebę likwidacji stref ubóstwa na  świecie oraz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii przy jednoczesnym znoszeniu subsydiów na produkty naftowe.

Grupa 20 powstała 6 lat temu i skupia kraje bogate i rozwijające się: Argentynę, Australię, Brazylię, Kanadę, Chiny, Francję, Niemcy, Indie, Indonezję, Włochy, Japonię, Koreę, Meksyk, Rosję, Arabię Saudyjską, RPA, Turcję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Dwudziestym członkiem jest Unia Europejska. W tym roku przewodniczą jej Chiny. G-20 współpracuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym i Europejskim Bankiem Centralnym.

(ik, pap)