Temat: Kornel Morawiecki

Kornel Morawiecki

Kornel Morawiecki
Kornel Morawiecki / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
Kornel Morawiecki jest ojcem premiera Mateusza Morawieckiego. W 1982 roku założył organizację Solidarność Walcząca. W 2010 roku bezskutecznie startował w wyborach prezydenckich. Jest posłem partii Wolni i Solidarni.

Kornel Morawiecki – biografia

Kornel Morawiecki urodził się 3 maja 1941 roku w . Tam ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Jest absolwentem studiów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1970 roku po napisaniu pracy poświęconej kwantowej teorii pola uzyskał stopień naukowy doktora. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Politechnice Wrocławskiej. W 1959 roku ożenił się z Jadwigą, z którą ma czwórkę dzieci, w tym syna . Po rozstaniu z pierwszą żoną związał się z Anną, z nią też ma syna.

Kornel Morawiecki – działalność opozycyjna

Kornel Morawiecki był uczestnikiem strajków studenckich w 1968 roku. Później drukował i kolportował ulotki potępiające władze komunistyczne za represje stosowane wobec protestujących. W sierpniu 1980 roku włączył się w organizowanie strajków we Wrocławiu. W tym samym roku współorganizował regionalne struktury „Solidarności”. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z zespołem „Biuletynu Dolnośląskiego” zaangażował się w działalność podziemną. Rozpoczął działalność poligraficzną i wydawał prasę. Na przełomie maja i czerwca 1982 roku założył organizację Solidarność Walcząca. W listopadzie 1987 roku zatrzymali go funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Osadzono go w areszcie na Rakowieckiej. Po wyjeździe do Włoch i próbie powrotu został deportowany z Warszawy do Wiednia. Do Polski wrócił pod koniec sierpnia 1988 roku.

Kornel Morawiecki – działalność publiczna III RP

Kornel Morawiecki w 1990 roku chciał startować w wyborach prezydenckich, jednak nie zebrał wymaganych 100 tys. podpisów do zarejestrowania swojej kandydatury. W tym samym roku założył Partię Wolności. W latach 1997 z ramienia Ruchu dla Rzeczypospolitej oraz w 2007 jako bezpartyjny z ramienia startował w wyborach do .

Kandydował na urząd prezydenta w 2010 roku. W wyborach uzyskał ostatnie miejsce, a w drugiej turze ogłosił poparcie dla . Pięć lat później ponownie próbował swoich szans, jednak nie zebrał wystarczającej ilości podpisów do zarejestrowania kandydatury. Następnie Kornel Morawiecki został współpracownikiem , udało mu się także uzyskać i. Prezydent wyznaczył go marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji.

W kwietniu 2016 roku zrezygnował z członkostwa w klubie poselskim po tym, jak Małgorzata Zwiercan oddała za niego głos podczas głosowania nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W maju razem z Małgorzatą Zwiercan i Ireneuszem Zyską założył partię Wolni i Solidarni.

Powiązane teksty