Temat: Stanisław Tyszka

Stanisław Tyszka

Stanisław Tyszka
Stanisław Tyszka / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Stanisław Tyszka jest posłem ruchu Kukiz'15. Od 2015 roku piastuje funkcję wicemarszałka Sejmu. W wyborach do europarlamentu kandyduje z okręgu nr 4, który obejmuje Warszawę i powiaty podwarszawskie.

Stanisław Tyszka – biografia

Stanisław Tyszka urodził się w 1979 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, gdzie studiował na Wydziale Historii. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Stanisław Tyszka – praca naukowa

Stanisław Tyszka jest także nauczycielem akademickim, a jako adiunkt związał się z Uniwersytetem Warszawskim. Zanim rozpoczął karierę polityczną, był dyrektorem Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Jako doradca współpracował także z ówczesnym ministrem sprawiedliwości, Jarosławem Gowinem.

Stanisław Tyszka – kariera polityczna

W 2015 roku Stanisław Tyszka został powołany na przedstawiciela ruchu organizowanego przez Pawła Kukiza na Mazowszu. Tyszka opracowywał program ruchu, a w wyborach parlamentarnych kandydował z pierwszego miejsca w okręgu podwarszawskim. Udało mu się dostać do Sejmu, gdzie w listopadzie 2015 roku został wybrany na wicemarszałka.

Stanisław Tyszka – kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Stanisław Tyszka jest kandydatem w wyborach do europarlamentu, które odbędą się już 26 maja 2019 roku. Polityk ubiega się o mandat z okręgu nr 4 (Warszawa i powiaty podwarszawskie), gdzie otrzymał pierwsze miejsce na liście nr 6, czyli liście Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz'15.

Powiązane teksty