Temat: Janusz Lewandowski

Janusz Lewandowski

Janusz Lewandowski
Janusz Lewandowski / Źródło: Facebook / Janusz Lewandowski
Janusz Lewandowski to polski ekonomista i polityk. Był posłem na Sejm I, III i IV kadencji, w 1991 i od 1992 do 1993 r. był ministrem przekształceń własnościowych. Jest posłem do Parlamentu Europejskiego.

Janusz Lewandowski – życiorys

Janusz Antoni Lewandowski urodził się 13 czerwca 1951 r. w Lublinie. W 1974 r. ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1984 r. otrzymał na tej uczelni stopień doktora. W latach 1974-1983 był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Gdańskim. Później był wykładowcą na Uniwersytecie Harvarda.

Pracował w Polskich Liniach Oceanicznych. Jest także współzałożycielem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku.

Janusz Lewandowski – działalność

W latach 1980-1989 był doradcą ekonomicznym „Solidarności”. W 1988 r. był jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach 1990-1991 był przewodniczącym KLD.

W rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) i Hanny Suchockiej (1992-1993) pełnił funkcje ministra przekształceń własnościowych. Był posłem na Sejm I kadencji.

Po połączeniu Kongresu Liberalno-Demokratycznego z Unią Demokratyczną został członkiem Unii Wolności. W 1997 r. uzyskał mandat posła na Sejm III kadencji. W 2001 r. przeszedł do Platformy Obywatelskiej i został posłem na Sejm IV kadencji.

W 1997 r. został oskarżony o to, że jako minister przekształceń własnościowych miał działać na szkodę interesu publicznego i prywatnego, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków przy prywatyzacji na początku lat 90. dwóch krakowskich spółek Skarbu Państwa. W 2005 r. sąd I instancji go uniewinnił, w 2006 r. ten wyrok został uchylony, a sprawa skierowana do ponownego rozpoznania. W 2009 r. Janusz Lewandowski został prawomocnie uniewinniony.

W latach 2003-2004 Janusz Lewandowski był obserwatorem przy Parlamencie Europejskim. W wyborach w 2004 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Był przewodniczącym, a następnie wiceprzewodniczącym komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego.

W 2009 r. został ponownie wybrany na posła Parlamentu Europejskiego. W latach 2010-2014 był komisarzem UE ds. budżetu i programowania finansowego.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 i 2019 r. był ponownie wybrany do Parlamentu Europejskiego.

Janusz Lewandowski – życie prywatne

Janusz Lewandowski ma żonę Lidię i córkę Justynę. W czasie studiów uprawiał lekkoatletykę.

Powiązane teksty