Temat: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest urzędem administracji rządowej, który zapewnia obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny.

Powiązane teksty - strona 3