Temat: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Budowa (zdj. ilustracyjne)
Budowa (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Shutterstock / Phushutter
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest urzędem administracji rządowej, który zapewnia obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny.

Ministerstwo zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju utworzono w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju poprzez wyłączenie z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów gospodarka i rozwój regionalny, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu, a następnie włączenia do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, obsługującego sprawy działu rozwój regionalny, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obsługujących sprawy działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.

Pierwszym ministrem inwestycji i rozwoju 9 stycznia 2018 r. został Jerzy Kwieciński.

Siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Główna siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju znajduje się przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. Komórki organizacyjne Ministerstwa pracują również przy pl. Trzech Krzyży 3/5 i przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Ministerstwo ma wydziały zamiejscowe w Katowicach i Wrocławiu.

Zadania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odpowiada za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo i zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Wśród szczegółowych zadań ministerstwa są sprawy z zakresu działów administracji rządowej:

 • rozwój regionalny, który obejmuje między innymi programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich;
 • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, który obejmuje między innymi sprawy architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii.

Biura i departamenty Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 • Departament Certyfikacji i Desygnacji
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Promocji Funduszy Europejskich
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Departament Informatyki
 • Biuro Administracyjne
 • Departament Kontroli
 • Biuro Ministra
 • Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Biuro Polityki Bezpieczeństwa
 • Biuro Komunikacji
 • Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej
 • Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Departament Prawny
 • Departament Programów Pomocowych
 • Departament Programów Ponadregionalnych
 • Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
 • Departament Programów Infrastrukturalnych
 • Departament Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Departament Rozwoju Cyfrowego
 • Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Strategii Rozwoju
 • Departament Współpracy Terytorialnej
 • Departament Gospodarki Nieruchomościami
 • Departament Lokalizacji Inwestycji
 • Departament Mieszkalnictwa
 • Departament Orzecznictwa
 • Departament Polityki Przestrzennej
 • Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich
 • Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
 • Departament Budżetu Rozwoju
 • Gabinet Polityczny

Jednostki podległe ministrowi

 • Centrum Projektów Europejskich w Warszawie
 • Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.

Jednostki nadzorowane przez ministra

 • Instytut Geodezji i Kartografii
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • Krajowy Zasób Nieruchomości

Powiązane teksty