Narodowcy wyrośli na czekoladowym orle

Narodowcy wyrośli na czekoladowym orle

Środowiska narodowo-radykalne nie byłyby tak widoczne, gdyby nie deficyt patriotyzmu za rządów PO – mówi Krzysztof Szczerski.

11 listopada przeszedł przez Warszawę Marsz Niepodległości z rasistowskimi wystąpieniami. Ma pan pretensje do zagranicy, która zakrzyknęła, iż był to marsz nazistów. Pretensje chyba trzeba mieć do tych, którzy nieśli transparenty?

Prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że nie ma w Polsce miejsca na rasizm, chory nacjonalizm i antysemityzm. To są postawy, które wykluczają z naszej wspólnoty, bo Polacy szanują godność każdego człowieka, są otwarci i kochają wolność. Z drugiej strony tylko ci, którzy nie znają bądź nie rozumieją naszej historii, mogą nazywać Polaków nazistami. W Polsce nazizmu nie ma i być nie może, bo to właśnie nasz naród, obok Żydów, ucierpiał na skalę niespotykaną w Europie wskutek zbrodniczych działań niemieckich nazistów. Nie mam wątpliwości, że określenia takie jak „nazista” czy „faszysta” instrumentalizuje się dla celów politycznych. Nazwanie kogoś nazistą wyklucza go z cywilizowanego świata i sugeruje, że można nie brać pod uwagę jego racji. I taki jest może też cel tych, którzy w ten sposób szkalują Polaków, jako naród, in gremio.

Nie byłoby takich komentarzy, gdyby nie hasła z marszu.

Prezentowanie takich haseł, nawet jeżeli stanowią one margines, na marszu mającym być emanacją polskości, jest istotnie niedopuszczalne. Ale niepokoi też fakt, że jest to natychmiast wykorzystywane przez opozycję i środowiska zagraniczne, żeby deprecjonować Polskę.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, stwierdził, że rozwinięcie na marszu rasistowskich transparentów to mogła być prowokacja. Zgadza się pan z tym?

Nie mam w tej sprawie wiedzy. Trzeba pamiętać, że w państwach demokratycznych problem rozmaitych ekstremistycznych postulatów rzeczywiście występuje. Jednak wbrew mniemaniu kręgów lewicowo-liberalnych one pojawiają się zarówno po prawej, jak i po lewej stronie sceny politycznej. Kluczowe pytanie brzmi: jak państwo ma na takie ekscesy reagować?

Są paragrafy na podżeganie do nienawiści.

I w sytuacjach udowodnionych trzeba to robić konsekwentnie i sprawiedliwie. Mam natomiast wrażenie, iż gdybyśmy te same paragrafy zastosowali do lewicowych demonstracji i obecnej na nich mowy nienawiści, podniósłby się krzyk, że staliśmy się państwem opresyjnym, które ogranicza wolność słowa. Musimy też cały czas podkreślać proporcje. Obok zachowań niegodnych można wskazać na liczne marsze i inne imprezy, jakie miały miejsce w całej Polsce z okazji Święta Niepodległości, które miały charakter bardziej rodzinny. One odczarowały w Polsce wizerunek człowieka maszerującego z biało-czerwoną flagą. To jest ich wielka zasługa. Jeszcze kilka lat temu władza dmuchała różowe baloniki i lepiła orła z czekolady, próbując w ten sposób pokazać, że tradycyjne formy identyfikacji narodowej – biało-czerwona flaga i nasze godło – są czymś archaicznym, a nawet przaśnym. Dziś Polacy nie wstydzą się własnych symboli narodowych. Powtarzam więc: nie ma zgody na zachowania rasistowskie czy antysemickie, ale to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Patriotyzm jest postawą piękną i szlachetną i nie wolno go zwalczać czy nim straszyć.

Nie chodzi o kolor baloników, tylko np. o słowa rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej, że rasy należy separować. Opozycja twierdzi, że to środowisko PiS ośmieliło narodowców do głoszenia coraz bardziej radykalnych haseł.

Sądzę, że jest odwrotnie. Środowiska narodowo-radykalne nie byłyby w Polsce tak widoczne, gdyby nie różowe baloniki czy czekoladowy orzeł symbolizujące deficyt patriotyzmu za poprzedniej ekipy rządzącej. Pamiętam, że w pierwsze narodowe święto, któremu przewodniczył Bronisław Komorowski, plac Piłsudskiego świecił pustkami. Ludzie, którzy normalnie chodzili na te uroczystości, po katastrofie smoleńskiej i pod wpływem filozofii ówczesnej władzy, mówiącej, że święto to jest czas na grilla, a nie na demonstrowanie patriotyzmu, po prostu się rozproszyli.

Ale czy wyobraża pan sobie, że prezydent i pan pójdziecie w przyszłym roku, w 100-lecie odzyskania niepodległości, w marszu obok Młodzieży Wszechpolskiej, narodowców, ONR, ich symboli i transparentów?

Całoroczne obchody stulecia odzyskania niepodległości mają być przede wszystkim świętem wspólnych wartości. Wszyscy ich uczestnicy powinni przyjąć do wiadomości, że miarą polskości jest nasz stosunek do ojczyzny, który zawsze jest dwustronny.

Arcybiskup Jędraszewski, cytując Jana Pawła II, mówił, że każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie: jaki jest bilans jego relacji z ojczyzną – czy dokłada się do niej swym życiem, czy tylko z niej czerpie. To stanowisko jest głęboko zakorzenione w naszej tradycji politycznej. Norwid wprost definiował ojczyznę w kategoriach zbiorowego obowiązku. Nawiasem mówiąc, perspektywa ta dość bliska jest Dmowskiemu, który pisał, że polskość to wielkie wspólne zobowiązanie moralne. Mam wrażenie, że przesłanie Dmowskiego jest wciąż dla wielu niezrozumiałe. Można być „narodowcem” i niczym się do sukcesów ojczyzny, jej dobrostanu i siły, nie dołożyć. A można być człowiekiem o innej opcji politycznej i pracować na rzecz jej rozwoju.

Czy szykuje się pan do przeprowadzki do siedziby MSZ? Zbliża się rekonstrukcja rządu, a pan jest wymieniany w spekulacjach medialnych jako ewentualny następca Witolda Waszczykowskiego.

Pełnię funkcję szefa gabinetu prezydenta. Gdybym miał zmienić miejsce pracy, to musiałoby się to wiązać z większym przeorganizowaniem polityki zagranicznej. Dlatego sprawa personaliów jest drugorzędna wobec pytania, jak ma wyglądać nowa polityka zagraniczna i kto ma mieć na nią wpływ.

Nie wie pan tego?

Rekonstrukcja rządowa jest zadaniem większości parlamentarnej. Ja w tych pracach nie uczestniczę. Z tego, co publicznie wiadomo, na stole leżą propozycje przedłożone przez premier Beatę Szydło w zakresie zmian strukturalnych, które pociągną za sobą wymianęniektórych ministrów. Czy istnieje też druga koncepcja, czyli całościowa zmiana rządu, o tym trudno mi mówić. Tylko w takim kompleksowym wariancie mogłaby się pojawić kwestia zwiększenia roli prezydenta w polityce zagranicznej.

Szef MSZ tak czy inaczej jest na wylocie, w każdym razie takie sprawia wrażenie, a tymczasem Parlament Europejski przyjął w ubiegłym tygodniu rezolucję w sprawie ochrony praworządności w Polsce. Co z tego wyniknie?

Proszę tak nie mówić o szefie MSZ, bo tak długo, jak pełni swoją funkcję, jest naszym reprezentantem dyplomatycznym i ja mam do niego szacunek. A co do debaty w parlamencie i rezolucji powiem jedno: oddalają one parlament od rzeczywistości, a forma dyskursu o jednym z państw członkowskich daje świadectwo stereotypów, uprzedzeń i pogardy, jakie nie są do zaakceptowania w ramach europejskiej wspólnoty. Wcześniej mówiliśmy o tym, że niektórzy głoszą poglądy wykluczające ich z pewnej wspólnoty kulturowej i moralnej. No właśnie.

Zaogniły się też ostatnio relacje polsko-ukraińskie. Dlaczego?

Są trzy płaszczyzny naszych stosunków z Ukrainą. Pierwsza dotyczy kwestii bezpieczeństwa na Wschodzie, jest ona strategiczna i niepodważalna. Druga dotyczy relacji międzyludzkich. Są one tak bliskie, jak nigdy wcześniej, bo wielu Ukraińców mieszka dziś w Polsce. I jest trzecia płaszczyzna – historii i relacji regionalnych. W tym przypadku dostrzegamy negatywną ewolucję polityki Ukrainy. Przykładowo ustawy oświatowe ograniczające naukę języka mniejszości narodowych bardzo zantagonizowały Ukrainę z Rumunią, Węgrami czy Słowacją. Kijów prowadzi obecnie politykę bardzo rozczarowującą dla jego najbliższych sąsiadów, o których przecież powinien zabiegać. W kontekście konfliktu na Donbasie leży to w jego najlepszym interesie.

Polska czuje się rozczarowana podejściem Ukrainy do historii?

Tak. Trzeba powiedzieć, że Ukraina zmienia stosunek do własnej historii, wyraźnie się radykalizując. Utrzymanie przez Ukrainę moratorium na ekshumację polskich ofiar na Wołyniu jest dla mnie szokujące. Prawo do tego, żeby móc godnie pochować zmarłych, nie powinno być niczym warunkowane ani podlegać jakiejkolwiek dyskusji. Nie mówimy przecież o pomnikach czy tablicach upamiętniających ofiary zbrodni wołyńskiej, tylko o godnym pochówku ludzi.

Można odnieść wrażenie, że strona ukraińska używa historii do gierek politycznych i to nie od wczoraj. W dniu wizyty prezydenta Komorowskiego w tamtejszym parlamencie deputowani ukraińscy przyjęli uchwałę gloryfikującą UPA.

Nie ulega wątpliwości, że pewne działania na tej płaszczyźnie uwarunkowane są ściśle wewnętrzną polityką Ukrainy. Rzecz w tym, że wewnętrzne potrzeby polityczne niweczą międzynarodowe starania Kijowa. Jest to dla mnie niepojęte, jak doszło do tego, że wicepremier, minister ds. integracji i obrony atlantyckiej Ukrainy mogła uczestniczyć w odsłonięciu tablicy informującej o „polskich okupantach”. To fundamentalny błąd polityczny, zwłaszcza w świetle tego, że polskie poparcie jest niezbędne w utrzymaniu sankcji na Rosję za aneksję Krymu, wspólnej brygady polsko-litewsko-ukraińskiej czy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

Będziemy wyraźnie komunikować naszym ukraińskim partnerom, że musi nastąpić odwrócenie obecnego trendu w ich polityce wewnętrznej. Jest to niezbędne, aby polskie społeczeństwo popierało prowadzoną przez nas politykę strategicznego wsparcia dla Ukrainy, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa na Wschodzie i jej europejskich aspiracji.

Czy reforma sądownictwa, która podzieliła środowisko Zjednoczonej Prawicy, została ostatecznie uzgodniona?

Prawnicy prezydenta i PiS uzgodnili szczegółowe przepisy na poziomie technicznych zapisów. Zwłaszcza te, które dotyczą Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent powiedział jasno, że jego wolą jest, by KRS była wybierana wielopartyjnie. Totalna część opozycji, która dostaje możliwość wejścia do nowej KRS, wysyła tymczasem sygnały, że odmówi udziału w procesie jej wyłaniania. Zobaczymy, czy opozycja wreszcie zrozumie, że jej rolą jest kontrolowanie i konstruktywna krytyka przez uczestniczenie w procesach politycznych, a nie totalna awantura. Jeżeli tak, to wystawi ludzi do KRS.

Politycy opozycji uważają, że to jest pułapka zastawiona na nich po to, żeby legitymizowali tę nową radę.

Z powołaniem komisji weryfikacyjnej też się nie zgadzali, a jednak do niej weszli, chociażby po to, żeby patrzeć jej na ręce. W sprawie KRS przyjęli inną strategię i dlatego pojawił się problem. Trzeba było znaleźć sposób, żeby uczynić KRS zdolną do działania, gdyby totalna opozycja w ogóle nie chciała objąć oferowanych jej miejsc. Moim zdaniem totalna opozycja popełnia błąd, odcinając się od nowej KRS. I to jest jej druga poważna pomyłka. Pierwsza nastąpiła wówczas, gdy prezydent zaproponował zmianę konstytucji, żeby to on mógł powoływać KRS w sytuacji pata parlamentarnego. Każdy, kto ma zmysł polityczny, powinien był wówczas pomyśleć – prezydent potrzebuje głosu mojego klubu, można więc postawić warunki, można o coś zagrać. Tymczasem PO w ogóle nie przyszła na spotkanie. Może miała szewski poniedziałek, skoro do południa nikt z nich nie odbierał telefonów, a Nowoczesna, jeszcze zanim weszła na rozmowę, z punktu oznajmiła, że na nic się nie zgodzi.

Opozycja wam nie ufa.

A przecież jej lider Donald Tusk niespodziewanie przybył na uroczystość 11 listopada. Przecież nie przyjechałby chyba do kraju, w którym łamane są demokracja i zasady praworządności? W końcu jest Europejczykiem. Opozycja powinna wyciągnąć z jego zachowania wnioski.

O ostatnim Marszu Niepodległości Tusk napisał, że to była reputacyjna katastrofa.

Im bliżej wyborów prezydenckich, tym częściej Tusk komentuje wydarzenia w Polsce. Na Twitterze. Z dystansu.

Nie było nominacji generalskich na 11 listopada. Wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk mówi, że wojsko ma za mało generałów, a prezydent ciągle odmawia awansów.

To, czy rzeczywiście mamy za mało generałów, będziemy wiedzieli wówczas, gdy poznamy nowy system dowodzenia. Na razie ostatecznego jego kształtu nie ma. Pan prezydent wyróżnił generałów i pułkowników ważnych dla Polski wysokimi odznaczeniami z okazji 11 listopada, okazując uznanie dla ich pracy. Natomiast awanse powinny służyć czemuś innemu. To zobowiązanie do podjęcia nowych obowiązków wedle nowych zadań. A te powinny wynikać z modelu dowodzenia armią.

A czy procedura sprawdzania gen. Jarosława Kraszewskiego, doradcy prezydenta, ciągle się nie zakończyła?

Nie. Cała sprawa jest do pewnego stopnia miarą skuteczności działania naszych służb. Generał Kraszewski nie jest anonimową postacią, zebranie informacji na jego temat nie powinno zabierać tyle czasu. Przede wszystkim chcę jednak zaznaczyć, że prezydent nie oczekuje konkretnego rezultatu tej procedury, tylko jej zakończenia.

To znaczy, że szef MON Antoni Macierewicz działa nieefektywnie i powinien zostać zrekonstruowany przy najbliższej okazji?

Minister Macierewicz ma swoich przełożonych. Inicjatywa w ustalaniu składu Rady Ministrów należy do większości parlamentarnej. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 47/2017
Więcej możesz przeczytać w 47/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 47/2017 (1812)

 • Wizja państwa Mateusza Morawieckiego 19 lis 2017, 20:00 Na ważnym etapie życia – trudno inaczej nazwać studia ekonomiczne – wprowadzono mnie w błąd co do kilku ważnych kwestii. Po pierwsze, że kapitał nie ma narodowości. Po drugie, że przyszłością są usługi i to wyróżnia nowoczesne... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 19 lis 2017, 20:00 Wokół lidera PO robi się coraz bardziej pusto. Już nawet najwierniejsi, jak Andrzej Halicki, nie są zadowoleni z jego decyzji 6
 • Obraz tygodnia 19 lis 2017, 20:00 1,74 mln odsłon miał w październiku nasz portal Wprost.pl. Dzięki temu awansowaliśmy na drugą pozycję wśród serwisów tygodników opinii Przegrany Piotr Rybak spalił kukłę Żyda i mimo wyroku nie zmądrzał. W czwartek trafił do... 8
 • Co z szacunkiem dla patrona Pałacu Kultury J. Stalina? 19 lis 2017, 20:00 PREZYDENT ZAPROSIŁ DONALDA TUSKA na uroczystości 11 listopada i wybuchła afera, bo Tusk zaproszenie przyjął. A wcześniej nie przyjmował. Może i słusznie, zważywszy, że pod Grobem Nieznanego Żołnierza go wybuczeli. Na Marszu... 10
 • Brawo my! 19 lis 2017, 20:00 TOŚMY SIĘ NASŁUCHALI W ZESZŁYM TYGODNIU O SUKCESACH PIS! „Polska rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatniej”. W ogóle jest prawie jak w raju, bo tam też nie ma ani demokracji, ani trójpodziału władzy, ani niezależnych mediów.... 11
 • Młotek, kotek i amok 19 lis 2017, 20:00 PHIPERBOLIZACJA RULEZ. Pojęcie poniekąd trudne, ale obrazowo wyjaśnione starym polskim powiedzonkiem o kotku i młotku (nie udawajcie, że nie znacie). W Polsce nie PiS, tylko NSDAPiS, proeuropejscy posłowie PO to nie Janusze, tylko Janusze... 11
 • Wszystko się mogło zdarzyć 19 lis 2017, 20:00 Matka Boska Częstochowska na przesłuchaniach w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz na okładce „Wprost”. W 1994 r. wszystko się mogło zdarzyć. 12
 • Awantura o Maryję 19 lis 2017, 20:00 To był prawdziwy wstrząs! I przełom w tym, co wolno pokazywać w prasie. O okładce „Wprost” mówiono w telewizji, na wydziałach dziennikarstwa, a także w kościołach. 13
 • Prywatne armie władzy 19 lis 2017, 20:00 Z reformą służb jest tak, jak z potworem z Loch Ness. Wszyscy o niej mówią, ale nikt nie widział – mówi płk Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. 14
 • Sędziowie w lobby reprywatyzacyjnym 19 lis 2017, 20:00 W Naczelnym Sądzie Administracyjnym funkcjonowało lobby, którego orzecznictwo finalnie wsparło mafię reprywatyzacyjną – ujawnia w rozmowie z „Wprost” Jan Śpiewak, samorządowiec, autor książki „Ukradzione miasto”. 18
 • Szydło na prezydenta Warszawy 19 lis 2017, 20:00 Beata Szydło może być kandydatką na prezydenta Warszawy, gdyby Jarosław Kaczyński zastąpił ją na stanowisku premiera. Jak ustalił „Wprost”, taka koncepcja pojawiła się ostatnio w PiS. 21
 • Jestem wściekły 19 lis 2017, 20:00 Nie rozumiem, dlaczego władze polskie czekają aż trzy dni z ostrym potępieniem rasistowskich ekscesów na Marszu Niepodległości. Nie wolno dopuszczać, żeby społeczeństwo zaczynało się bać grupki idiotów, niereprezentujących poglądów większości – mówi Jonny Daniels, prezes... 22
 • Narodowcy wyrośli na czekoladowym orle 19 lis 2017, 20:00 Środowiska narodowo-radykalne nie byłyby tak widoczne, gdyby nie deficyt patriotyzmu za rządów PO – mówi Krzysztof Szczerski. 26
 • Marsz Niepodległości od przyzwoitości 19 lis 2017, 20:00 Faszyzm w dzisiejszej Polsce wziął się z głupoty. Albo bardziej prezycyjnie – z zaniedbania. Po kilkudziesięciu latach komuny i wychowywania nowego socjalistycznego nacjonalisty zabrakło w polskiej szkole rewolucji. Takiej, jaką... 29
 • Tusk, opozycja i Kaczyński 19 lis 2017, 20:00 Czy pojawienie się przewodniczącego Rady Europejskiej na obchodach Święta Niepodległości to zapowiedź powrotu i rzucenia wyzwania Jarosławowi Kaczyńskiemu? 30
 • Cyberatak Streżyńskiej 19 lis 2017, 20:00 Wdrożony przez resort cyfryzacji informatyczny bubel sparaliżował pracę wydziałów komunikacji i stacji kontroli pojazdów w całym kraju. W minionym tygodniu dziesiątki tysięcy kierowców nie mogły zarejestrować pojazdów lub wykonać ich obowiązkowych badań. Nieoficjalnie mówi... 32
 • Potęga dziewiętnastu szabel 19 lis 2017, 20:00 Parlament Europejski zmierza do wszczęcia formalnej procedury karnej przeciw Polsce. Podczas strasburskiej debaty wątek ten powracał w narzekaniach licznych europosłów na to, że w „kwestii polskiej” Komisja Europejska wypowiedziała... 35
 • Samorząd jest sierotą 19 lis 2017, 20:00 Po przetestowaniu opinii publicznej i własnych szeregów próbnymi balonami zmian ordynacji do wyborów samorządowych PiS położył karty na stół. I zagrał ostro. 36
 • Dużo złej pracy 19 lis 2017, 20:00 Firmy szukają pracowników, ale zarobki są niskie, a etaty to rzadkość. Czy ktoś widział w Polsce rynek pracownika, czy też wszyscy tylko o nim słyszeli? 40
 • Kobiety po przejściach 19 lis 2017, 20:00 Nigdy nie odejdziesz – wygrażali. No to uciekły. I zbudowały sobie nowe życie. 47
 • Gmina gminie nierówna 19 lis 2017, 20:00 Najbogatsze polskie gminy nie zawsze są najlepiej zarządzane. Łatwy pieniądz ze spółek Skarbu Państwa rozleniwia. Zupełnie inaczej niż w gminach, które znalazły sposób, by przyciągnąć do siebie biznes. 50
 • RODO. Rewolucja bezpieczeństwa 19 lis 2017, 20:00 Wejście w życie 25 maja 2018 r. RODO oznaczać będzie istotną zmianę podejścia firm do danych osobowych. 53
 • Czas na polskie jednorożce 19 lis 2017, 20:00 Żadna z krajowych firm nie doszła jeszcze do wycen powyżej miliarda dolarów. Wkrótce to się zmieni – mówi Wojciech Fedorowicz z TDJ Pitango Ventures. 54
 • Lepsza twarz windykacji 19 lis 2017, 20:00 Zbudował drugą co do wielkości firmę windykacyjną w Polsce, wartą ponad 2 mld zł. Teraz chce powtórzyć sukces za granicą. 58
 • Kapitalizm nie jest z kamienia 19 lis 2017, 20:00 Polski biznes jest silny – przekonywali przedstawiciele rządu na Kongresie 590. Przedsiębiorcy jednak mieli kilka pretensji. 60
 • Małopolskie Orły nagrodzone 19 lis 2017, 20:00 W Krakowie odbyła się gala wręczenia nagród Orły Wprost – dla najlepszych firm z województwa małopolskiego. Specjalne statuetki odebrały również szczególne postaci. 64
 • Hossa Bessa 19 lis 2017, 20:00 Triumf Leonarda Kolejny rekord na światowym rynku sztuki. 450 mln dolarów – za taką kwotę sprzedano właśnie obraz „Salvator Mundi” („Zbawiciel Świata” – red.) pędzla Leonarda da Vinci. Po raz pierwszy na aukcji dzieło... 66
 • Odetchnąć pełną piersią 19 lis 2017, 20:00 Zanieczyszczeń w powietrzu nie widać, ale mogą być śmiertelnie groźne. Dlatego do antysmogowej krucjaty przystępują kolejne resorty, instytucje i prywatne firmy. 68
 • Stop smog! 19 lis 2017, 20:00 Trwa kampania edukacyjna „Stop smog” prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. 73
 • Ciepło bez smogu 19 lis 2017, 20:00 Gdyby wszystkie domy w miastach zostały podpięte do sieci ciepłowniczych, powietrze stałoby się znacznie czystsze. 74
 • Walka o czyste powietrze 19 lis 2017, 20:00 Problem zanieczyszczeń w Polsce musimy rozwiązać sami – pani, pan, społeczeństwo. Do tego są jednak potrzebne narzędzia. 78
 • Oddech to życie 19 lis 2017, 20:00 Zanieczyszczenie środowiska uszkadza płuca. Jest jednym z czynników ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która stała się trzecią przyczyną zgonów na świecie. 80
 • Kremlowska ustawka 19 lis 2017, 20:00 Jakiekolwiek zmiany w Rosji mogą wyjść tylko z wnętrza rządzącej elity. Ksenia Sobczak jest jej częścią i może w przyszłości gwarantować nietykalność kluczowym postaciom systemu – mówi „Wprost” Władysław Inoziemcew, dyrektor moskiewskiego Centrum Badań Społeczeństw... 83
 • Efekt Weinsteina 19 lis 2017, 20:00 Po Hollywood przyszła kolej na politykę. Mnożące się oskarżenia o molestowanie seksualne mogą złamać wiele karier, ale przy okazji zmieniają obyczaje. 86
 • Z ziemi polskiej 19 lis 2017, 20:00 Nieznany zespół dostał 150 tys. zł i stał się „ambasadorem polskiej kultury”. To kwota, o której większość muzyków marzy i która może rozpocząć karierę za granicą. Może, ale nie musi, bo niuansów związanych z eksportem polskiej muzyki jest wiele. 90
 • Wykolejone marzenia 19 lis 2017, 20:00 Każdy może być oskarżony, nie tylko w „Procesie” Kafki, ale i dziś – to główna myśl najważniejszej premiery teatralnej sezonu i najbardziej politycznego przedstawienia Krystiana Lupy. 94
 • Wydarzenie 19 lis 2017, 20:00 Opowieść wigilijna Nikt nie ma wątpliwości: seria „Listy do M”. to produkt. Sprawnie zrealizowany przedświąteczny skok na kasę. Jednak o ile pierwsza część Mitji Okorna była świetnie skrojona i opowiedziana z wdziękiem i... 96
 • Film 19 lis 2017, 20:00 Nostalgiczny karnawał KENNETH BRANAGH MIAŁ WŁASNY POMYSŁ NA „MORDERSTWO W ORIENT EXPRESSIE” Agathy Christie. Ale idea sprawdziła się tylko częściowo. Początek filmu jest przerysowanym hołdem dla dawnych kryminałów. Niemal... 98
 • Muzyka 19 lis 2017, 20:00 PŁY TA Nykiel na dłużej Natalia Nykiel „Discordia”, Universal Mało nowych artystów zostało w Polsce tak dobrze przyjętych jak Natalia Nykiel. Procentuje niemal wzorcowo prowadzona kariera, umiejętność podejmowania trafnych decyzji... 100
 • Książka 19 lis 2017, 20:00 BIOGRAFIA Księga o Bułhakowie Mistrz i Małgorzata” to jedna z najwybitniejszych powieści, jakie powstały w ubiegłym wieku. Jej autor Michaił Bułhakow cieszy się więc wielkim i zasłużonym zainteresowaniem, mimo że zmarł młodo... 102
 • Kalejdoskop 19 lis 2017, 20:00 Tu też jest Polska Gdy idzie się na przedstawienie, w którym występują aktorzy z zespołem Downa, po głowie kołaczą się pierwsze zdania recenzji „Jak na TAKI spektakl, to całkiem niezłe”. Tyle że w przypadku tego przedsięwzięcia... 103
 • Kaamos warszawski 19 lis 2017, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Przed nami najbardziej ponury okres roku. W Finlandii mają na niego nawet specjalną nazwę: Kaamos. Finowie uważają, że prawdziwy Kaamos przeżyć można tylko w Laponii, a już na pewno nie na takich biegunach ciepła jak... 104
 • O czym mówi – i o czym milczy – Strasburg 19 lis 2017, 20:00 W czasie debaty na temat Polski w europarlamencie na sali było mniej więcej 65 posłów, a więc liczba niemal identyczna jak podczas poprzedniej debaty (wtedy 64). Biorąc rzecz statystycznie, obecny był co 12. MEP, czyli poseł do Parlamentu... 106
 • List prezydenta 19 lis 2017, 20:00 Szanowni Państwo! Polska gospodarka przeżywa dobry czas. Cieszą podstawowe dane ekonomiczne. Spodziewany w 2017 r. wzrost gospodarczy na poziomie 4 proc. PKB sytuuje nas w gronie europejskich liderów. Mamy rekordowo niskie bezrobocie, deficyt... 111
 • Szanowni Państwo! 19 lis 2017, 20:00 Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać, że koniecznymi warunkami dalszego skoku cywilizacyjnego Polski i konsekwentnego podnoszenia poziomu życia Polaków są rozwój nauki i badań oraz intensyfikacja współpracy nauki z gospodarką. Nie... 114
 • Szanowni Państwo! 19 lis 2017, 20:00 Możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów specjalistów w zakresie biznesu, ale również nauki, polityki oraz legislacji na forum Kongresu 590 to bardzo cenna inicjatywa, która może mieć swój niebagatelny wpływ na wytyczanie ścieżek... 116
 • Szanowni Państwo! 19 lis 2017, 20:00 Z ogromnym zadowoleniem przyjąłem fakt, że jednym z głównych tematów wydawnictwa towarzyszącego Kongresowi 590 będą kwestie przyszłości transportu i rozwoju infrastruktury. Ministerstwo Energii jest inicjatorem wielu dyskusji i prac... 117
 • Uwalnianie przedsiębiorców 19 lis 2017, 20:00 Rok temu na Kongresie 590 w podrzeszowskiej Jasionce premier Mateusz Morawiecki ogłosił Konstytucję dla biznesu. W tym roku przedsiębiorcy będą mogli powiedzieć Morawieckiemu: sprawdzam. 118
 • Na dużą skalę 19 lis 2017, 20:00 PWPW to dziś jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży security printing w Europie. O tym, jakie wyzwania stoją przed spółką, mówi dr Jakub Skiba, prezes zarządu PWPW SA. 122
 • Klienci to cenią 19 lis 2017, 20:00 Klienci indywidualni oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw kupili w Tauronie już ponad 5 mln różnych produktów. 124
 • SPECJALIŚCI OD LNG 19 lis 2017, 20:00 W PGNiG powstało Centrum Kompetencji Technicznych LNG. Zespół specjalistów z centrum zajmuje się odbiorami rozliczeniowymi przypływających do Polski ładunków LNG. Pracują oni także nad rozwojem technologii związanych z tzw. małym LNG. 126
 • Niech moc będzie z nami 19 lis 2017, 20:00 Rynek mocy ma dać impuls inwestycyjny polskim elektrowniom i sprawić, że będą bardziej ekologiczne. Pytanie tylko, ile to będzie kosztowało zwykłego Kowalskiego. 128
 • Auto na prąd dla każdego 19 lis 2017, 20:00 Idea wymiany samochodów z napędem konwencjonalnym na auta elektryczne ma w Polsce coraz więcej zwolenników. Hamuje ją brak infrastruktury ładowania oraz realnie dostępnych samochodów. 132
 • Innowacyjny projekt ANWILU doceniony przez Unię Europejską 19 lis 2017, 20:00 ANWIL otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na opracowanie receptury zwiększającej odporność polichlorku winylu na działanie ognia. 133
 • PASAŻEROWIE, SAMOLOTY, TOWARY 19 lis 2017, 20:00 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) to jeden z kluczowych graczy na rynku usług lotniczych w Polsce. Dzięki czołowej pozycji w branży PPL aktywnie wpływa na kształtowanie i rozwój transportu lotniczego w naszym kraju. 134
 • jak uwolnić potencjał Polaków 19 lis 2017, 20:00 Polska stoi dziś u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Czy to możliwe, że znak „Made in Poland” zobaczymy wkrótce na najbardziej innowacyjnych produktach? 136
 • Przepis na udane targi 19 lis 2017, 20:00 To polscy przedsiębiorcy nadają kierunek naszym działaniom. Tym bardziej że Polska i Warszawa mają się czym pochwalić – mówi Tomasz Szypuła, prezes zarządu Ptak Warsaw Expo. 138
 • Punkty za pochodzenie 19 lis 2017, 20:00 Polacy coraz chętniej kupują polskie produkty. Z badań socjologicznych wynika, że w ostatnich latach nad Wisłą kwitnie patriotyzm konsumencki. 140
 • PKP na rzecz Polski 4.0 19 lis 2017, 20:00 Moda na kolej wraca na całym świecie. Grupa PKP realizuje zadania ważne z punktu widzenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Bez nowoczesnego transportu kolejowego nie ma innowacyjnego państwa – podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. 146
 • Polski eksportrolnikiem stoi 19 lis 2017, 20:00 Produkty rolnicze to polski hit eksportowy. Tylko w 2016 r. wyeksportowaliśmy towary z branży warte ponad 24 mld euro, czyli ponad 100 mld zł. A z roku na rok jest coraz lepiej. 148
 • Dyplomacja ekonomiczna w erze fintechu 19 lis 2017, 20:00 W gospodarce opartej na wiedzy dyplomacja biznesowa musi być innowacyjna. 152
 • Klastry, czyli sposób na lepszy biznes 19 lis 2017, 20:00 Klastry łączą biznes, naukę i samorządy. Jednak rządzący trochę o nich zapomnieli. 154
 • Fotonika i polskie światłowody 19 lis 2017, 20:00 Fotonika staje się kluczową technologią zdobywania, przetwarzania i przesyłania informacji. 156
 • Miliony klientów w zasięgu ręki 19 lis 2017, 20:00 Amazon Marketplace daje małym i średnim firmom dostęp do milionów klientów na całym świecie i umożliwia im ograniczenie kosztów logistycznych. 158

ZKDP - Nakład kontrolowany