CSR z korzyścią dla firmy i otoczenia

CSR z korzyścią dla firmy i otoczenia

Nasze działania spina motto „Ludzie pomagają ludziom”, które interpretujemy bardzo szeroko – mówi Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR Grupy Polpharma.

Janina Cegielska

Co dla Grupy Polpharma oznacza CSR? Jak wpisuje się w motto „Ludzie pomagają ludziom”?

Jedna z definicji społecznej odpowiedzialności biznesu mówi o zarządzaniu wpływem, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym, jaki firma wywiera na swoje otoczenie. W ten sposób rozumiemy również naszą odpowiedzialność w Polpharmie. Identyfikujemy najważniejsze obszary wpływu, planujemy strategiczne działania i monitorujemy ich wyniki. Dotyczy to m.in. naszego oddziaływania na środowisko, rozwoju i zaangażowaniapracowników czy też inwestycji społecznych w regionach, w których działamy. Jako największy polski producent leków i znaczący inwestor w ochronie zdrowia wpływamy na bezpieczeństwo lekowe pacjentów i na rozwój polskiej gospodarki. Za ważny obszar wpływu uznajemy także łańcuch dostaw, co jest nowatorskim podejściem wśród polskich przedsiębiorstw. Zależy nam na tym, aby nasi dostawcy przestrzegali wysokich standardów w zakresie etyki, praw człowieka, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jednak nie tylko oczekujemy od nich spełnienia zasad określonych w Kodeksie Postępowania Dostawców, lecz także pomagamy im się doskonalić i wspieramy ich w procesie dostosowawczym. Oddziałujemy na otoczenie również przez edukację, zwłaszcza w zakresie profilaktyki zdrowotnej, postępu w medycynie czy najnowszych doniesień naukowych.

Udostępniamy pacjentom nowoczesne terapie, pomagamy dbać o zdrowie i poszerzać wiedzę na ten temat. Wszystkie nasze działania spina motto „Ludzie pomagają ludziom”, które interpretujemy bardzo szeroko.

Kluczowe filary odpowiedzialności społecznej to dla Polpharmy służba pacjentom i społeczeństwu, etyczne prowadzenie biznesu, innowacje i rozwój wiedzy.

Warto podkreślić, że te trzy filary naszej strategii społecznej odpowiedzialności zostaływybrane w drodze wielomiesięcznego dialogu. Są one odpowiedzią na potrzeby naszych interesariuszy oraz wyzwania, przed którymi stoją Grupa Polpharma oraz cała branża farmaceutyczna. Wpisują się także w realizację sześciu Celów Zrównoważonego Rozwoju, tzw. SDGs, przyjętych przez ONZ. W ramach trzech przenikających się filarów podjęliśmy 14 zobowiązań. Przekładają się one na wiele konkretnych działań, dotyczących m.in. doskonalenia naszej organizacji i naszych produktów, podnoszenia standardów funkcjonowania, a także współpracy z kluczowymi interesariuszami – pracownikami, pacjentami, środowiskiem medycznym, naukowym oraz społecznością lokalną.

Jakie to są działania i jakie są ich efekty?

Wiele z nich ma bardzo praktyczny efekt biznesowy. Na przykład w ramach filaru Innowacje i Rozwój Wiedzy wzmacniamywewnętrzną kulturę innowacyjności i zwiększamy liczbę zgłaszanych pomysłów pracowniczych, a także budujemy partnerstwa i narzędzia wykorzystujące potencjał nauki i wspierające wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Wierzymy, że przełoży się to zarówno na zwiększenie zaangażowania pracowników oraz umacnianie relacji ze światem nauki i medycyny, jak i na lepsze produkty i rozwiązania oraz poprawę konkurencyjności firmy. Mamy już takie przykłady w naszej działalności, kiedy innowacyjna, proekologiczna technologia wypracowana wspólnie z naukowcami okazała się tak efektywna i konkurencyjna, że pozwoliła nam stać się światowym liderem w produkcji substancji stosowanych w leczeniu osteoporozy. Również w zakresie pomysłów pracowniczych widzimy, jak wielką korzyść przynoszą one firmie, budując zarazem motywację zespołu. Do wewnętrznego programu innowacji zgłoszono dotychczas prawie 450 pomysłów, z których ponad 170 już zostało wdrożonych. Ich wartość dla organizacji wynosi ok. 31 mln zł rocznie. Z kolei w programie Kaizen, w którym doceniamy drobne usprawnienia, pracownicy zgłosili prawie 7 tys. inicjatyw, z których ponad 5 tys. zostało zrealizowanych, poprawiając efektywność, bezpieczeństwo i wiele innych aspektów naszych procesów. Innym ciekawym przykładem projektu CSR, który ma bardzo realny wymiar biznesowy, jest edukacja dualna realizowana wspólnie z lokalnymi szkołami. Wspólnie ze starogardzkim technikum stworzyliśmy model kształcenia o profilu technik analityk, w którym edukacja teoretyczna odbywa się w szkole, a zajęcia praktyczne w Polpharmie. Z jednej strony jest to wkład w rozwój społeczności lokalnej, a z drugiej – lepsze przygotowanie przyszłych kadr do pracy w naszej firmie.

Firma działa zgodnie z przyjętym Kodeksem Etyki Grupy Polpharma. Jak się on wiąże ze strategią CSR?

Kodeks Etyki, w którego opracowanie zaangażowało się prawie 2 tys. naszych pracowników, jest najważniejszymelementem Programu Etycznego Grupy Polpharma. Określa wspólny dla wszystkich pracowników system wartości etycznych, który stanowią szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność i współpraca. To nasz drogowskaz, który wskazuje, jak powinniśmy budować relacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji, oraz wyznacza standardy postępowania wobec współpracowników i partnerów biznesowych. Ustanowiony w kodeksie system wartości etycznych ma wpływ na nasze postawy w tak kluczowych obszarach, jak: zapewnienie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów, bezpieczeństwo pracy, poszanowanie godności i różnorodności wszystkich pracowników czy troska o środowisko naturalne. Dlatego – podkreślając wagę etycznego prowadzenia biznesu dla naszej organizacji – postanowiliśmy, że będzie to jeden z głównych filarów naszej strategii CSR, w ramach którego chcemy się rozwijać i stale doskonalić.

Angażują się państwo także w inicjatywy zewnętrzne.

W naszym podejściu do odpowiedzialności społecznej niezwykle istotne jest partnerstwo. Uważamy, że skupiając różne podmioty wokół ważnych celów – zdrowotnych, naukowych, społecznych i gospodarczych – można działać bardziej efektywnie, uzupełniając się kompetencjami i dzieląc wiedzą. Chętnie włączamy się w inicjatywy, których celem jest podniesienie standardów życia gospodarczego w Polsce czy funkcjonowania branży, a także partnerstwa międzysektorowe, które pobudzają lokalny rozwój i budują kapitał społeczny w regionach.

Jakie to projekty?

Jednym z ważnych dla nas przedsięwzięć jest Forum Inicjowania Rozwoju (FIR) w Pomorskiem, w którym działamy wspólnie z innymi pomorskimi firmami oraz przedstawicielami lokalnej administracji i organizacji pozarządowych. Dzięki specjalnemu Funduszowi FIR powstały m.in. pierwszy w Polsce browar spółdzielczy zatrudniający osoby niepełnosprawne intelektualnie, pierwszy na Pomorzu sklep charytatywny czy wyjątkowa kantyna, w której swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywają po osiągnięciu pełnoletności wychowankowie domów dziecka. Angażujemy się też w wiele inicjatyw, których celem jest popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w zakresie etyki i CSR. Jesteśmy partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sygnatariuszem Karty Różnorodności, a także aktywnym członkiem Koalicji Rzeczników Etyki pod auspicjami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Wnosimy do tych inicjatyw swoje doświadczenie, ale też sami niezwykle dużo się uczymy. I to jest największa korzyść dla naszej firmy. g

Okładka tygodnika WPROST: 48/2017
Więcej możesz przeczytać w 48/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 48/2017 (1813)

 • Z notatnika naczelnego 26 lis 2017, 20:00 To był prawdziwy czarny piątek. Sejm uchwalił zakaz handlu w niedzielę – część pracowników sklepów straci pracę, a klienci będą mieli kłopot, oraz zdecydował o dalszych pracach nad ordynacją wyborczą do samorządów – przez co... 6
 • Niedyskrecje parlamentarne 26 lis 2017, 20:00 Ryszard Petru wyhodował sobie wewnątrzpartyjną opozycję, z którą musiał się ścierać na zjeździe 10
 • Obraz tygodnia 26 lis 2017, 20:00 1/250 taki procent budżetu „Gry o tron” – według Jacka Kurskiego – wynosi budżet nowej superprodukcji TVP „Korona królów” Wygrany Wojciech Hermeliński Uwagi szefa PKW do projektu zmian w kodeksie wyborczym „nie od razu zostały... 12
 • Info Radar 26 lis 2017, 20:00 Z rabinami o antysemityzmie 11 listopada w Warszawie – marsz, który w rozmaitych krajach wywołał oburzenie i falę ataków na Polskę za tolerowanie rasizmu Wygląda na to, że rządzący zaczynają odrabiać lekcję z wizerunkowej wpadki,... 16
 • Pierwsza dama zabiera głos 26 lis 2017, 20:00 RAFAŁ GÓRSKI „INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH, PROWADZĄC OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ INFOR MACYJNO-EDUKACYJNĄ pt. »Dom to praca«, zabiega o to, by praca wykonywana w domu przez osoby w nim pozostające zaczęła być postrzegana i traktowana... 17
 • Zdarzyło się jutro 26 lis 2017, 20:00 Rząd niszczy polską kulturę. Teraz zabrał się za Dodę. DOROTA R. ZATRZYMANA. Co na to Kultura Niepodległa? Ten PiS nie ma litości. Atakują wszystkie dobra kultury narodowej, teatry, filmowców, a teraz Dodę. Nawet faworyt prezesa TVP... 18
 • Biało-czerwono-brunatna 26 lis 2017, 20:00 BRUNATNY LISTOPAD KOŃCZY SIĘ, CO NIE ZNACZY, ŻE RESZTA ROKU BĘDZIE BIAŁA, ZIELONA CZY – NIE DAJ BOŻE! – TĘCZOWA. Kolor brunatny będzie nam niestety towarzyszył przez kilka (?) najbliższych lat. Gwarantuje to artykuł 30 ustawy o... 19
 • Do partii! 26 lis 2017, 20:00 PJEŻELI WALCZĄCY Z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM NIE CHCĄ ZAPISYWAĆ SIĘ DO PARTII POLITYCZNYCH, to znaczy, że mają kwadratowe głowy i w ogóle nie rozumieją roli partii – PiS – w ostatecznym sukcesie swojego dowódcy. Chcecie się pobujać,... 19
 • Mieć czy być 26 lis 2017, 20:00 W 1995 r. Polacy zasmakowali w kapitalizmie. Pracowali coraz więcej, marzyli o dużych pieniądzach i małych telefonach komórkowych. 86 proc. młodych Polaków kieruje się w życiu pogonią za pieniądzem” – pisze „Wprost”. To... 20
 • Gry wyborcze 26 lis 2017, 20:00 W listopadzie 1995 r. odbyły się dwie tury wyborów prezydenckich. „Wprost” przeprowadził wywiady z najważniejszymi kandydatami (i kandydatką) na prezydenta. 21
 • Stare szaty prezesa 26 lis 2017, 20:00 Kancelaria premiera, kilkanaście ministerstw, a nawet Pałac Prezydencki zastygły w oczekiwaniu na osobistą decyzję Jarosława Kaczyńskiego. 23
 • Dzień Suskiego 26 lis 2017, 20:00 Rekonstrukcja rządu przeorze PiS. Dotychczasowi działacze partyjni zostaną awansowani do rządu, ale największym zwycięzcą roszady będzie Marek Suski. 26
 • Przytulanki i pocałunki 26 lis 2017, 20:00 Bez współpracy Polski i Francji nie powiedzie się żadna reforma Unii Europejskiej” – mówiła premier Beata Szydło tuż po wyjściu z Pałacu Elizejskiego. I dodawała jeszcze, że Polska i Francja mają podobną wizję przyszłości... 30
 • Streżyńska w opałach 26 lis 2017, 20:00 Kulisom powstania projektu ustawy o ochronie danych osobowych przygląda się CBA – dowiedział się „Wprost”. Przepisy, które przygotowywał resort cyfryzacji, trzeba pisać od nowa. 32
 • Kaczyński to mniejsze zło 26 lis 2017, 20:00 Myślę, że Tusk nie chce wracać do polskiej polityki. Mistrz świata wagi ciężkiej nie startuje w powiatowych zawodach – mówi Andrzej Olechowski, współzałożyciel PO. 34
 • Po co politykom wojsko? 26 lis 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Za nami kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Choć w tym roku prezydent Andrzej Duda nie wręczył nominacji generalskich, to przecież i tak święto miało wiele aspektów militarnych.... 37
 • Pan Saffari 26 lis 2017, 20:00 To była końcówka lat 80. Pan Saffari, uchodźca z Iranu, który uciekł przed Chomeinim, był właścicielem modnej knajpy na Schwabingu w Monachium. Knajpa powstała w 1967 r., zaglądali do niej celebryci – Monachium było wtedy niemiecką... 38
 • Przeregulowany forex nie ochroni inwestora 26 lis 2017, 20:00 Pod hasłem ochrony inwestorów regulator dokręca śrubę polskim firmom foreksowym, a zagraniczne podmioty rozwijają skrzydła. 39
 • Marihuana pomaga żyć 26 lis 2017, 20:00 Dopóki roślina pozostanie za kratami, nie uczynimy w medycynie kroku naprzód – mówi dr Jerzy Jarosz, anestezjolog, specjalista od leczenia bólu. 41
 • Zalegalizować! 26 lis 2017, 20:00 W weekend w Polsce wydaje się ok. 100 mln zł na zioło. Gdzie trafiają te pieniądze? – pyta Andrzej Dołecki, były poseł na Sejm, prezes stowarzyszenia Wolne Konopie. 42
 • Wielkie święto polskiej wsi 26 lis 2017, 20:00 Największe targi rolno-spożywcze w Polsce: maszyny rolnicze, środki do produkcji rolnej, wystawa zwierząt i specjały z Polski oraz ze świata od 30.11 do 2.12 w Ptak Warsaw Expo. 45
 • 40 najbogatszych przed czterdziestką 26 lis 2017, 20:00 W latach 90. było podobno łatwiej zbić fortunę niż dzisiaj. Ale nasza lista 40 najbogatszych przed czterdziestką pokazuje, że młodzi Polacy potrafią dorobić się milionów także i teraz. 48
 • Siła jednej technologii 26 lis 2017, 20:00 MICHAŁ KURTYKA To była pozornie prosta technologia i prosty pomysł. Zamiast sięgać po złoża głębiej, Amerykanie wpadli na pomysł, by wykonywać odwiert wzdłuż złoża. A następnie z pomocą państwa przez 30 lat doskonalili... 68
 • Czekając na rewolucję 26 lis 2017, 20:00 Czy Polska może stać się potęgą elektromobilności? Plany są ambitne. Ale jak ambicje mają się do naszej rzeczywistości? 69
 • Dziurawa kieszeń Polaka 26 lis 2017, 20:00 Mimo deklarowanego zadowolenia z życia Polacy bardzo przejmują się stanem swoich finansów i możliwością opłacania comiesięcznych zobowiązań. 70
 • Koszmar Angeli 26 lis 2017, 20:00 Pani kanclerz Merkel jeszcze nie była w takich tarapatach. Odniosła wyborcze zwycięstwo, ale ma problemy z utworzeniem rządu. Ruszyła już giełda polityków, którzy mogą przejąć po niej schedę. 73
 • Zacznijmy się uczyć chińskiego 26 lis 2017, 20:00 Twierdzi, że czeka nas wojna z Chinami, a jego głosu słuchają stratedzy w Waszyngtonie. Teraz szykuje książkę poświęconą pozycji Polski – Jacek Bartosiak, prawnik i geostrateg. 76
 • Jestem głupi i o tym wiem 26 lis 2017, 20:00 Moja robota polega na tym, żeby przeczytać prace z katedr uniwersyteckich i prosto je wytłumaczyć – mówi Radosław Kotarski, youtuber naukowy i propagator wiedzy. 79
 • Recykling zamiast palenia 26 lis 2017, 20:00 Instytut Ochrony Środowiska uruchomił pierwszą w Polsce interaktywną maszynę do odbioru i recyklingu plastikowych butelek oraz aluminiowych puszek. 81
 • Matematyk zrobi to lepiej 26 lis 2017, 20:00 To często cytowane słowa wybitnego matematyka polskiego pochodzenia Hugona Steinhausa. Gdy pękła rura, zamiast wołać hydraulika, uznał, że… matematyk zrobi to lepiej. 82
 • Know How 26 lis 2017, 20:00 Baw się, śpiewaj i zgaduj Sony PlayStation chce, aby przed konsolą zasiadła cała rodzina, a nie tylko dzieci. Stąd pomysł (nienowy), by wykorzystywać do gier smartfony. I kolejny, by wypuścić na polski rynek kilka gier, które... 84
 • Rok przełomu 26 lis 2017, 20:00 Tak dużych zmian na listach leków refundowanych jak w 2017 r. nie było. Jednak różnica w dostępności do nowoczesnych terapii u nas i w innych krajach pozostaje wielka. 86
 • Słodko-gorzki problem 26 lis 2017, 20:00 Przede wszystkim obniżanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, a nie tylko stężenia cukru we krwi – to innowacyjne podejście do leczenia chorych na cukrzycę. 88
 • Gra o światową ligę 26 lis 2017, 20:00 Wierzymy, że przy wsparciu rządu oraz w kooperacji biznesu i nauki uczynimy Polskę liderem biotechnologii – mówi Markus Sieger, prezes Grupy Polpharma. 90
 • CSR z korzyścią dla firmy i otoczenia 26 lis 2017, 20:00 Nasze działania spina motto „Ludzie pomagają ludziom”, które interpretujemy bardzo szeroko – mówi Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR Grupy Polpharma. 92
 • Słabe mięśnie, silny umysł 26 lis 2017, 20:00 Pierwszy na świecie lek na rdzeniowy zanik mięśni może odmienić los pacjentów. 94
 • Zapobiec udarowi 26 lis 2017, 20:00 Migotanie przedsionków pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu, a wczesne wykrycie tej arytmii może znacząco obniżyć ryzyko jego wystąpienia. 96
 • Problem nie tylko estetyczny 26 lis 2017, 20:00 Nawet 50 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn – niezależnie od wieku – może mieć żylaki. Jak można się ich pozbyć? 97
 • Dobry lek to nie wszystko 26 lis 2017, 20:00 Wspieramy pacjentów nie tylko od strony farmakologicznej. Wiele inicjatyw wykracza poza ofertę produktową – mówi Michał Nitka, dyrektor generalny na Europę Środkową i Wschodnią Teva Pharmaceuticals Polska. 98
 • Dziecięce utrapienie 26 lis 2017, 20:00 Moczenie nocne dotyka nawet co dziesiątego siedmiolatka. Specjaliści są zgodni: to przypadłość, którą można skutecznie leczyć. 100
 • Wciąż kręci: w życiu i na planie 26 lis 2017, 20:00 W „Na karuzeli życia” Woody Allen znów podejmuje artystyczne ryzyko. Choć nie nadąża za burzliwym wiekiem XXI, to wciąż pozostaje błyskotliwym ironistą. 102
 • Nowa produkcja Woody'ego Allena wchodzi do kin. Akcja #metoo zaszkodzi promocji filmu? 30 lis 2017, 16:06 W „Na karuzeli życia” Woody Allen znów próbuje wyjść poza własną sferę bezpieczeństwa. Niestety, nieskutecznie. Coraz częściej zatwardziały nowojorczyk nie nadąża za burzliwym wiekiem XXI. Ale pozostaje błyskotliwym ironistą. 102
 • Zagłada złotego domu 26 lis 2017, 20:00 Salman Rushdie wrócił do klimatów, które najlepiej lubi i opisuje, gdy wszystko pogrąża się w szaleństwie. Jego nowa powieść jest frontalnym atakiem na świat, który daje się nabrać na to, co błyszczy. 106
 • Jak zostałam aktorką 26 lis 2017, 20:00 Początki kariery, więzienie na Pawiaku i pierwsze role filmowe wspominała zmarła niedawno wybitna artystka Alina Janowska. 110
 • Nagroda dla niezwykłego artysty 26 lis 2017, 20:00 Przemysław Gintrowski opowiadał o tym, co najważniejsze dla Polski, o wartościach ponadczasowych. Przypomną o tym koncert i nagroda wręczana na początku grudnia. 112
 • Tylko zaskoczenia 26 lis 2017, 20:00 Chciałbym zmieniać świat – mówi Frederick Wiseman. Na Camerimage nagrodzony za Osiągnięcia w Filmie Dokumentalnym. 113
 • Czyste rysunki z łaźni 26 lis 2017, 20:00 Akcja opowieści z tego tomu dzieje się po wydarzeniach z gry „Dziki Gon”. Nawiązuje również do opowiadania zatytułowanego „Wiedźmin”, w którym Geralt walczy ze strzygą. Otóż tym razem nasz bohater wraz z Ciri otrzymuje od... 114
 • Film 26 lis 2017, 20:00 Walka z układem „MORDERSTWO W HOTELU HILTON” ZACZYNA SIĘ TAK, jak przystało na kryminał. Sprzątaczka pcha wózek z detergentami po korytarzu luksusowego hotelu w Kairze, słyszy krzyk, chowa się za winklem. Z jednego z pokoi wychodzi... 115
 • Muzyka 26 lis 2017, 20:00 To jest już koniec Black Sabbath „The End”, CD/ DVD/Blu-Ray, Universal Music Polska W ramach pożegnalnej trasy koncertowej zespół Black Sabbath przyjechał także do Polski, dając niezapomniany koncert w Krakowie. Zarówno dla tych,... 116
 • Książka 26 lis 2017, 20:00 POWIEŚĆ Thien o Tian’anmen Madeleine Thien, kanadyjska pisarka o malezyjsko-chińskich korzeniach, choć ceniona i nagradzana w świecie, u nas była dotąd kompletnie nieznana. No ale gdy już trafiła do naszych księgarń, to od razu ze... 118
 • Kalejdoskop 26 lis 2017, 20:00 SZTUKA Piękna niebieskooka Ostatnie sukcesy Wilhelma Sasnala czy Marcina Maciejowskiego świadczą o tym, że i artyści, i publiczność nie wierzą w przepowiadaną przez co poniektórych krytyków śmierć malarstwa figuratywnego. Dla... 119
 • Kulturalna trzynastka 26 lis 2017, 20:00 Marcin Prokop NAJWIĘKSZY DZIENNIKARZ W POLSCE (PRZYNAJMNIEJ JEŚLI CHODZI O WZROST) 1. Najbardziej znienawidzona lektura? Rachunki za gaz. 2. Którym bohaterem literackim chciałbyś być i dlaczego? Małym Billem Brysonem z jego biografii „The... 120
 • Celebryci i kryminał 26 lis 2017, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Pełen tytuł tego felietonu powinien brzmieć: „Celebryci i kryminał. Z okazji doprowadzenia do prokuratury i postawienia zarzutów Dorocie R”. Wyżej wzmiankowane zatrzymanie i postawienie w stan oskarżenia jest tylko... 121
 • O polskiej inwazji na Brukselę i granicach bezczelności 26 lis 2017, 20:00 Bruksela, w której piszę te słowa, w minionym tygodniu została wręcz zaludniona przez polskich ministrów z panią premier na czele. Na radzie ministrów kultury krajów członkowskich UE Jarosław Sellin, prawdziwy, a nie udawany Kaszub... 122

ZKDP - Nakład kontrolowany