Obywatelu, co zrobisz z kubkiem po jogurcie?

Obywatelu, co zrobisz z kubkiem po jogurcie?

Plaże toną w śmieciach
Plaże toną w śmieciach / Źródło: Facebook / Robert Pasicko
Co z tego, że segregujemy śmieci, jeśli do sortowni w workach na papier i plastik przyjeżdżają kalafiory i kapusta? Segregacja odpadów to temat niby oczywisty, a jednak wciąż nierozpoznany.

Wysypisko śmieci na warszawskim osiedlu Utrata. Przyjeżdżają tu ciężarówki załadowane śmieciami zmieszanymi, które są spalane, oraz czerwonymi workami, a więc odpadkami „segregowanymi suchymi”. W dużej hali grupa pracowników sortuje to, co przyjechało w czerwonych workach. Z jednej strony taśmy leży góra śmieci zrzuconych z ciężarówek, z drugiej – sterty posegregowane przez pracowników. Piotr Leszczyński, dyrektor zarządzający pionem przetwarzania odpadów w warszawskim MPO pokazuje górę czekającą na sortowanie. – Tutaj akurat mamy czystą dostawę, jednak segregowanie odpadów wciąż sprawia ludziom problemy – mówi. W hali czuć zaduch zgnilizny. – W czerwonych workach odbieramy bardzo dużo odpadów, które powinny trafić do frakcji „zmieszane”, a już od przyszłego roku do frakcji bio, np. psujące się owoce, warzywa, obierki – jest tego bardzo dużo – mówi Piotr Leszczyński. Odpady w Polsce są segregowane od lat. Od 2012 r. mamy ustawę, która zobowiązuje gminy do takiego ustalania opłat za odbiór śmieci, żeby opłacało się je segregować. Za wywóz odpadów selektywnych płaci się więc mniej. Mieszkańcy chętnie korzystają z tej możliwości. Od dawna znają zasady segregowania, w razie wątpliwości mogą sprawdzić na opisanych workach albo na stronach odbiorców śmieci. A jednak właściwe rozdzielanie śmieci do odpowiednich worków czasem nas przerasta. Jedni nie wiedzą, jak to robić, innym się nie chce. Warto się zmobilizować, bo wymagania odbiorców odpadów będą coraz surowsze.

Dylemat kartonu po mleku

– Trafiają do nas worki, w których 80 proc. odpadów jest odpowiednio posegregowanych, ale znajdzie się w środku puszka po rybkach ociekająca olejem czy karton z resztką mleka. I wtedy dobry papier, który można byłoby przetworzyć, zostaje zanieczyszczony i nadaje się już tylko do spalenia – mówi Piotr Leszczyński. – I cały trud na nic. Najwięcej kłopotów sprawiają odpady z domów wielorodzinnych, bloków i kamienic, których mieszkańcy wrzucają worki do wspólnych śmietników. A swobodne pozbywanie się śmieci jest łatwiejsze niż zastanawianie się, co zrobić z zatłuszczonym papierem czy kartonem po mleku. Lepiej jest w domach jednorodzinnych. Wiadomo, do kogo należą worki, kto odpowiada za ich zawartość, więc motywacja, żeby znalazły się w nich właściwe odpadki, jest większa. Jednak i tu nie jest idealnie. Na wierzchu worka leży prawidłowy śmieć, głębiej bywa różnie, a pracownik śmieciarki tego nie zauważy. Że do worków trafia nie to, co powinno, wynika nie tylko z braku chęci, ale i z niewiedzy. Na Facebooku krążył niedawno post, którego autor tłumaczył, co robić z problematycznymi odpadkami: kubkami po jogurcie czy kartonami po mleku. Cieszył się ogromną popularnością. – Zależy mi, żeby dobrze sortować śmieci, ale wciąż mam z tym problem, to wcale nie jest dla mnie oczywiste – mówi Monika, mieszkanka warszawskich przedmieść, właścicielka domu jednorodzinnego. Ona zrobiła postowi zdjęcie. Zaglądała do niego niedawno, trzymając w ręce karton po mleku roślinnym.

1 człowiek = 300 kg śmieci

Od 2021 r. ratowanie dobrego papieru przed mlekiem czy tłuszczem będzie łatwiejsze. Wtedy wszystkie polskie gminy będą już musiały stosować wprowadzone w ubiegłym roku nowe zasady segregacji śmieci. Okres przejściowy został przyjęty, by mogły zakończyć się umowy, które samorządy podpisały z przedsiębiorstwami oczyszczania. W niektórych gminach obowiązują już nowe przepisy, w innych jeszcze nie. W Warszawie na przykład wciąż funkcjonuje stary system z 2012 r., zgodnie z którym papier, plastik i puszki mają być zbierane do jednego worka. Gdy zacznie obowiązywać nowy, papier będzie osobno, możliwości pomyłek będzie więc mniej. Zmniejszy się ryzyko zalania wartościowego surowca olejem ze szprotek, ale nadal będzie istniał dylemat kartonu po mleku. Dlatego wiedza, jak segregować, wciąż będzie potrzebna. Jak podaje GUS, w 2016 r. od jednego mieszkańca zebrano średnio 303 kg odpadów. 84 kg z tego nadawało się do recyklingu, 49 kg do kompostowania, 59 kg do spalenia, a 111 kg do składowania. Łatwo obliczyć, że do recyklingu przeznaczono 27 proc. śmieci. W krajach, które segregują śmieci najefektywniej, do recyklingu trafia ok. 60 proc. odpadów. Parlament Europejski uchwalił unijne normy segregacji i przetwarzania śmieci. Zgodnie z nimi do 2020 r. państwa członkowskie powinny przeznaczać do recyklingu 50 proc. odpadów, a do 2030 r. – 65 proc. Jeśli nie wypełnią norm, będą płacić kary. Za odbiór śmieci odpowiadają gminy, ale łańcuch segregacji zaczyna się w domach. Od tego, czy ich mieszkańcy solidnie oddzielą skisłe mleko od papieru, zależy powodzenie wypełnienia unijnych norm. – Pamiętać należy, że ze zmieszanych odpadów nie wyodrębni się takiej ilości surowców do recyklingu, jaką można uzyskać z odpadów odbieranych selektywnie, a więc chociażby z dzisiejszego czerwonego worka z domów, gdzie odpady segregują mieszkańcy. To oni są pierwszym i najważniejszym elementem systemu.

Trudno skontrolować

Żeby ludzie skutecznie oddzielali plastik, papier, szkło i bio, muszą nie tylko tego chcieć, lecz także wiedzieć, jak to robić. Motywacje, jakimi kierują się mieszkańcy, są różne. Jednym zależy na ekologii, innym, żeby mniej płacić za wywóz. Ci drudzy powinni wiedzieć, że jeśli nie będą wywiązywać się z obowiązku sortowania, dostaną rachunek za wywóz śmieci zmieszanych. I tu jest problem, bo właścicieli domów i mieszkań trudno skontrolować. – Jeśli odpady nie są właściwie posegregowane, nasi pracownicy odnotowują stosowną informację w systemie – mówi Piotr Leszczyński. – To początek biegu zdarzeń, który może kończyć się zwiększoną opłatą dla mieszkańca. Jednak pracownikom śmieciarek trudno kontrolować worki, musieliby wysypywać zawartość na ziemię. Nie robią tego. Pomóc w tym mogą wyrywkowe kontrole, jakie stosują niektóre gminy. Sprawdzają worki z losowo wybranych domów, a mieszkańcy, wiedząc, że to mogą być ich worki, przykładają więcej starań do prawidłowej segregacji. W domach wielorodzinnych odpowiedzialność jest wtedy zbiorowa, wyższy rachunek dostaje cała wspólnota. Jej rolą jest wywieranie na sąsiadów presji, by nie lekceważyli zasad rozdzielania odpadów. Rozwiązania te są jednak niedoskonałe. Chęć i wiedza mieszkańców wciąż są kluczowym elementem powodzenia segregacji śmieci.

Nie myć, wyskrobywać

– Puszka po rybkach w oleju może zrobić więcej szkód niż pożytku w worku z papierem – powtarza Piotr Leszczyński. Metal można umyć, ale papieru nie. Dlatego jeśli z puszki wylewa się olej, lepiej ją wrzucić do śmieci zmieszanych, bo stamtąd też trafi do sortowania, nie czyniąc szkód innym odpadom. Puszki po groszku czy kukurydzy warto dobrze opróżniać. Mleko z kartonów wylewać, jogurty z kubków wyskrobywać. Nie zostawiać resztek w opakowaniach. Ale, jak zaleca Ministerstwo Środowiska, nie należy myć tych opakowań, żeby nie marnować wody. Przed recyklingiem opakowania myją ich odbiorcy. Puszki to cenny odpad, są w pełni przetwarzane. Podobnie jest z papierem, który skupują papiernie. Do recyklingu sprzedawane jest też szkło, choć korzystniej byłoby, gdyby można było kupować napoje w butelkach zwrotnych i oddawać je do ponownego użycia. – System kaucyjny niemal u nas nie istnieje – mówi Piotr Leszczyński. – Kiedyś byliśmy w tym świetni, w PRL za butelki można było dostać talony na papier toaletowy, a więc opłacało się je oddawać. Wprowadzenie takich rozwiązań może być w przyszłości niezbędne dla uzyskania wymaganych unijnym prawem poziomów recyklingu. W wielu krajach europejskich działa to bardzo dobrze. Mało wartościowy odpad to tetrapaki, czyli kartony po mleku i sokach, wyściełane aluminiową warstwą. Ich cena jest niska, nie opłaca się ich recyklingować. W sortowni na Utracie pracownicy odkładają je na bok. Tetrapaki są tam spalane, dzięki czemu odzyskuje się z nich cenne aluminium. Paradoksem jest, że sama segregacja przyczynia się do zwiększenia liczby odpadów, bo przecież rozdzielamy śmieci do specjalnie w tym celu wyprodukowanych plastikowych worków. A z plastikiem też nie najlepiej sobie radzimy. Do tej pory był eksportowany do Chin, niektóre z państw europejskich wysyłały tam wszystkie swoje odpady z tworzyw sztucznych. Chiny część z nich przetwarzały, np. z butelek plastikowych robiono kurtki polarowe. Od ubiegłego roku państwo to zamknęło jednak granice dla europejskich odpadów plastikowych i teraz musimy sami opracować system pozbywania się tego rodzaju śmieci. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że recykling plastiku jest nieopłacalny, trudny, często niemożliwy. Natomiast składowanie naraża państwa na kary unijne, bo niedługo większość śmieci ma być przetwarzana, a nie składowana. Nowe zasady segregowania odpadów, które są wprowadzane w całej Polsce, mają pomóc w sprostaniu tym wymogom. Zgodnie z nimi śmieci do przetworzenia powinniśmy dzielić na: papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne. Nadal nie wiadomo, co zrobić, żeby do sortowni w workach na papier nie przyjeżdżały kalafiory. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 21/2018
Więcej możesz przeczytać w 21/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 3
 •  
  Z jednej strony zwykłemu Kowalskiemu mówi się jaka z niego wredna świnia iż nie chce segregować śmieci a z drugiej płoną dziesiątki wysypisk sprowadzonych śmieci z zachodu na które ktoś dostał zezwolenie i podzielił się zyskiem a teraz likwiduje interes..Zastosowano przymusowe pośrednictwo gmin co do wyboru firm oczyszczania i płacenia za te usługi poprzez gminę co skutkuje braniem haraczu zarówno od mieszkańców jak i przedsiębiorstw usuwających śmieci czyli kolejnym przymusowym podatkiem.
  Jak w tej gównianej sytuacji Kowalski ma sobie wyrobić odpowiedzialność za środowisko?
  • Konkretnie w Warszawie problem śmieciowy jest dużo większy niż w innych miastach. Wojewoda zablokował budowę spalarni (jednej z najnowocześniejszych i czystych w UE) i pomijając opóźnienia w budowie dodatkowo możemy stracić ponad 500 milionów unijnych dotacji!

   Spis treści tygodnika Wprost nr 21/2018 (1836)

   • Jednostki w układzie RP 20 maj 2018, 20:00 Jednostka – zerem, jednostka – bzdurą, sama – nie ruszy pięciocalowej kłody, choćby i wielką była figurą” – pisał Władimir Władimirowicz Majakowski w wierszu o wdzięcznym tytule „Włodzimierz Ilicz Lenin”. O, pamiętam,... 3
   • Niedyskrecje parlamentarne 20 maj 2018, 20:00 ODNOWIŁ SIĘ STARY KONFLIKT W ZJEDNOCZONEJ PRAWICY między wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Obaj zapragnęli stanowiska komisarza unijnego, które jest obsadzane przez rząd po każdych... 6
   • Obraz tygodnia 20 maj 2018, 20:00 34. dzień protestują w Sejmie osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Domagają się 500 zł miesięcznego dodatku na życie dla 280 tys. Polek i Polaków niezdolnych do samodzielnego życia Przegrani Marek Kuchciński, marszałek... 10
   • Info radar 20 maj 2018, 20:00 BIZNES To ceny ropy windują ceny paliw Ceny paliw na naszych stacjach są coraz wyższe. Orlen przekonuje, że mimo rosnących cen ropy naftowej i tak należą do najniższych w Europie. – Robimy wszystko, by ceny ropy nie przełożyły się na... 11
   • Kamil Durczok, czyli polskie #metoo 20 maj 2018, 20:00 PUBLICZNA REAKCJA NA TEKSTY O MOLESTOWANIU KOBIET PRZEZ KAMILA DURCZOKA mogłaby służyć jako przykład w podręczniku o dyskryminacji. Najpierw sprawę zmilczano i zbagatelizowano, a po drugim tekście, w którym zostało ujawnione nazwisko... 11
   • Dewastujący protest 20 maj 2018, 20:00 18 MAJA MINĄŁ DOKŁADNIE MIESIĄC SEJMO- WEGO PROTESTU OPIEKUNÓW DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH, a obóz rządzący najwyraźniej nie wie, jak go zakończyć. Jak mówi mi jeden z polityków z kręgów rządowych, PR-owcy premiera Mateusza... 12
   • Kim pokazuje Trumpowi pazury 20 maj 2018, 20:00 MIODOWE TYGODNIE W RELACJACH AMERYKI Z KOREĄ PÓŁNOCNĄ WŁAŚNIE SIĘ SKOŃ- CZYŁY. Im bliżej zapowiadanego na czerwiec spotkania przywódców obu krajów, tym atmosfera wokół niego robi się gorętsza. Jeśli Donald Trump brał pojednawcze... 14
   • Naszym sercem – głos prezesa 20 maj 2018, 20:00 RELIGIA BYĆ MOŻE DAJE WSKAZÓWKI, JAK ŻYĆ, ALE NAJWYRAŹNIEJ NIE DAJE RAD, JAK KOCHAĆ. Zasada „miłuj bliźniego swego jak siebie samego” jest dla wielu równie ogólna i odległa od codziennego życia i polityki jak prawa człowieka.... 15
   • Uwaga, zły Polak 20 maj 2018, 20:00 TO NIEPRAWDA, ŻE POLACY SĄ T A C Y – CHCIAŁOBY SIĘ NIERAZ ZAKRZYKNĄĆ. „Tacy”, czyli egoistyczni, małostkowi, podlani żółcią, w tępotę odziani. Tacy z internetu. I tacy opisani przez niektórych przedstawicieli elit... 15
   • Prawda o Durczoku 20 maj 2018, 20:00 Kamil Durczok przegrał batalię sądową z „Wprost”. Sąd orzekł, że w artykułach, w których ujawniliśmy przypadki molestowania seksualnego, opisaliśmy prawdę. 16
   • Ja też doświadczyłam molestowania 20 maj 2018, 20:00 Artykuły o Durczoku wywołały dyskusję o molestowaniu. Niestety, ofiary nadal nie idą do sądu – mówi mec. Karolina Kędziora. 19
   • Rewelacyjny deal 20 maj 2018, 20:00 JAN ROKITA Przeciek opublikowany 17 maja przez dziennikarza „Wall Street Journal” Bojana Pancevskiego jest z polskiej perspektywy sensacyjny. Pancevski cytuje słowa anonimowego dygnitarza z ekipy Donalda Trumpa, który miał być obecny... 21
   • Siedmiu wspaniałych, czyli nowy plan Petru 20 maj 2018, 20:00 Ryszard Petru chce stworzyć nowe ugrupowanie z Jackiem Protasiewiczem przed wyborami europejskimi – ustalił „Wprost”. 22
   • Mecenas na celowniku 20 maj 2018, 20:00 Ludzie Zbigniewa Ziobry ścigają człowieka Jarosława Gowina i prezydenta Andrzeja Dudy. Czy to walka z wyłudzeniami VAT, czy wojna w obozie władzy? 24
   • Cel jest polityczny 20 maj 2018, 20:00 Oczywiście to przestępcy korzystali z okazji, ale ktoś im tę okazję stworzył. Na luce VAT straciliśmy 300 mld zł – mówi Marcin Horała, przyszły przewodniczący sejmowej komisji ds. wyłudzeń VAT. 26
   • E-kompromitacja 20 maj 2018, 20:00 Brak harmonogramów, umów, możliwości zarządzania, problemy komunikacyjne to stan prac nad elektronicznym dowodem. „Wprost” dotarł do wyników audytu ujawniającego nieprawidłowości. 28
   • Kto się boi niepełnosprawnych, a kto ich wykorzystuje 20 maj 2018, 20:00 EWA WANAT Dlaczego poseł Kaczyński tak bardzo boi się osób z niepełnosprawnościami? Może, jak Janusz Korwin-Mikke, uważa, że niepełnosprawnością można się zarazić. Korwin postulował, żeby zlikwidować klasy integracyjne w... 31
   • Zielone wesołe miasteczko 20 maj 2018, 20:00 Fabryka płyt ze spalarnią, której nie będzie, działacze handlujący działkami i śledztwo CBA. Tak wygląda sytuacja wokół inwestycji firmy Egger w Biskupcu. 32
   • Matka Polka lęku pełna 20 maj 2018, 20:00 Gdy wszystko dookoła podpowiada ci, jak być matką doskonałą, może warto spróbować być normalną mamą. 37
   • Obywatelu, co zrobisz z kubkiem po jogurcie? 20 maj 2018, 20:00 Co z tego, że segregujemy śmieci, jeśli do sortowni w workach na papier i plastik przyjeżdżają kalafiory i kapusta? Segregacja odpadów to temat niby oczywisty, a jednak wciąż nierozpoznany. 40
   • Ranking polskich firm 20 maj 2018, 20:00 Grubo ponad połowa najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w kraju to biznesy prywatne. Rekordziści powiększyli swoje zyski z roku na rok o kilkaset procent. 45
   • Bank z akcentem na Pocztowy 20 maj 2018, 20:00 Sławomir Zawadzki, prezes Banku Pocztowego, ma jasną wizję: wsparcia Poczty, Polaków oraz państwa. I zapowiada możliwość przekazania akcji tysiącom pracowników banku i Poczty. 48
   • Wspieramy polskich przedsiębiorców 20 maj 2018, 20:00 Nie istnieje coś takiego jak zły rynek pracy, może być jedynie niedostosowana do niego oferta. W Polsce chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru – mówi Steven Harman, wiceprezes Amazon. 50
   • Bezpieczeństwo to pieniądz 20 maj 2018, 20:00 Skutkiem ubocznym przepisów RODO może być wzrost liczby cyberataków, których celem będzie kradzież z firm danych osobowych. Świat biznesu nie jest jednak wobec nich bezbronny. 51
   • Hossa Bessa 20 maj 2018, 20:00 Janosikowe dla najbogatszych Rząd dobrał się do kieszeni najbogatszych Polaków. W zeszłym tygodniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister finansów Elżbieta Czerwińska wyjaśniły, skąd wezmą... 52
   • Orły nagrodzone w Warszawie 20 maj 2018, 20:00 Gala w stolicy zgromadziła przedstawicieli świata biznesu, nauki i sztuki. 54
   • Energia 4.0 20 maj 2018, 20:00 Rynek energetyki w Polsce czeka prawdziwa rewolucja. Dzięki innowacjom ma być taniej i bardziej ekologicznie. 56
   • Spaść na cztery łapy 20 maj 2018, 20:00 Polacy coraz częściej traktują zwierzęta jak członków rodziny i coraz chętniej je ubezpieczają. 58
   • Większościokracja 20 maj 2018, 20:00 Mamy dziś do czynienia z rządami przedstawiającymi się jako demokratyczne, tylko dlatego że wygrały wybory. To prosta droga do dyktatury większości, która nie ma nic wspólnego z demokracją – mówi Kenneth Roth, szef Human Rights Watch. 60
   • Róbmy to samo co Zachód 20 maj 2018, 20:00 Ryszard Czarnecki, ukarany za wyprawę do Azerbejdżanu, nie ustępuje i zapowiada, że jego ugrupowanie zorganizuje w czerwcu szczyt w stolicy tego kraju. W tle walka o interes Polski. 64
   • Zmierzch irlandzkiego katolicyzmu 20 maj 2018, 20:00 Piątkowe referendum w sprawie aborcji w Irlandii będzie testem popularności słabnącego Kościoła. 68
   • Gdzie się leczyć 20 maj 2018, 20:00 Przy nowotworach nie ma miejsca na pomyłki. Należy leczyć się u najlepszych. Przedstawiamy zwycięzców rankingu chirurgii onkologicznej i hematoonkologii. 70
   • Echolaserem w raka 20 maj 2018, 20:00 To pierwsza taka operacja w Polsce. 15 maja tego roku we wrocławskim szpitalu EuroMediCare usunięto guzy nowotworowe trzustki i nadnerczy z użyciem Echolasera. Bez narkozy i rozcinania brzucha. 75
   • Nowa era w hematoonkologii 20 maj 2018, 20:00 W leczeniu nowotworów krwi dokonuje się rewolucja. W wielu przypadkach można już powiedzieć, że nowotwór stał się chorobą przewlekłą. Być może wkrótce będzie można mówić o wyleczeniu. 76
   • Proste rozwiązania są najskuteczniejsze 20 maj 2018, 20:00 Zapewnienie szybkiego leczenia i rozładowanie kolejek zwiększają szanse na wyleczenie – mówi dr Marcin Faflik, prezes zarządu Magodent sp. z o.o. należącego do Grupy LUX MED. 78
   • Raz kij, raz marchewka 20 maj 2018, 20:00 Iwaszkiewicz, Andrzejewski, Gombrowicz, teraz Herbert – moda na biografie, zwłaszcza pisarzy, uświadamia, jak dziwne i złożone było życie w czasach PRL. 81
   • Wiek męski, wiek klęski 20 maj 2018, 20:00 Mężczyzna XXI w. stoi na rozdrożu. Świetnie pokazały to dokumenty zaprezentowane na festiwalu Millenn ium Docs Against Gravity. 84
   • Targowisko próżności i wartości 20 maj 2018, 20:00 Przemowy o #metoo, protesty kobiet i pełne oburzenia reakcje na filmy buntowników. Tegoroczny festiwal w Cannes ułożył się w opowieść o hipokryzji i roli artystów w niespokojnych czasach. 86
   • Wydarzenie 20 maj 2018, 20:00 Nie tylko dla fanów Nie trzeba długo czekać na pierwsze strzały i pościgi. Młody Han Solo i jego ukochana Qi’ra od razu wpadają w kłopoty, gdy nie mogą wypłacić się gangowi na planecie Corellia. Spektakularna ucieczka ze szponów... 88
   • Muzyka 20 maj 2018, 20:00 ROCK To inny zespół. I dobrze! Znamy to z rocka bardzo dobrze. Kiedy ma się 16-18 lat, nagrywa się o tym, że w głowie huczy, ale później ma się problem z wykonywaniem własnych utworów. 16 lat temu Arctic Monkeys zaliczyli jeden z... 90
   • Książka 20 maj 2018, 20:00 ESEJ Potwór rośnie To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy niepokoją się tym, jak człowiek skończy swoje panowanie na Ziemi. Jej autor, izraelski historyk, wprawdzie zastrzega, że nie przedstawia w niej prognozy, która się... 92
   • Kalejdoskop 20 maj 2018, 20:00 TEATR Biez wodki nie razbieriosz Tylko Rosjanin mógł napisać sztukę, w której kompletnie pijani bohaterowie mówią o Bogu, miłości i śmierci. Niestety tezy, że „wszyscy jesteśmy bogami”, że „powinniśmy światu oddać to, co od... 94
   • Film 20 maj 2018, 20:00 DRAMAT Bunt w Sobiborze W „Sobiborze” Konstantin Chabieński od pierwszej sceny wrzuca widza w mroczą rzeczywistość obozu zagłady. Przyjazd pociągu na rampę, selekcja. Rzemieślnicy: kaletnicy, jubilerzy, szwaczki dostaną pracę.... 95
   • Kulturalna trzynastka 20 maj 2018, 20:00 Beata Ścibakówna AKTORKA TEATRALNA, TELEWIZYJNA I FILMOWA 1. Najbardziej znienawidzona lektura? „Nad Niemnem” – jest w tej książce coś, co sprawia, że nie da się jej przeczytać. 2. Którym bohaterem z literatury chciałabyś być i... 96
   • Targi książki 20 maj 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Ponieważ czasem niektórzy się dziwią, po co pisarzom na targach książki i innych masowych imprezach (openery!) ochrona, śpieszę opowiedzieć o kilku przypadkach klinicznych... Pisarz jest człowiekiem wrażliwym,... 97
   • Dwie twarze Kazachstanu 20 maj 2018, 20:00 Na początku tego tys iąclecia przejechałem autem 2 tys. km po bezdrożach Kazachstanu. Poza małą stłuczką wszystko było OK, choć jeździło się bardzo wolno. Drogi w interiorze miały dziury niczym leje po bombach, co chwilę trzeba... 98

   ZKDP - Nakład kontrolowany