Bank z akcentem na Pocztowy

Bank z akcentem na Pocztowy

Sławomir Zawadzki, prezes Banku Pocztowego, ma jasną wizję: wsparcia Poczty, Polaków oraz państwa. I zapowiada możliwość przekazania akcji tysiącom pracowników banku i Poczty.

Bankowość pocztowa może przyjmować różny kształt. Do jakiego modelu dąży Bank Pocztowy?

Zależy nam na tym, aby bankowość pocztowa miała sens dla Polaków, dla Poczty Polskiej i dobrze uzupełniała system finansowy kraju. Z punktu widzenia interesu publicznego w Europie i na świecie sprawdzają się jedynie modele dojrzałe, gdzie Poczta dominuje w akcjonariacie banku.

Co o tym przesądza?

Poczty są silne, pozostają najbliżej obywatela i utrzymują rozwiniętą sieć placówek w tych krajach, w których zapewniają one powszechny dostęp do usług finansowych. Z jednej strony dobrze uzupełniają one ich ofertę, z drugiej można je rozwijać, opierając się na istniejącej sieci. W bankowości nadal ważne są bezpośredni kontakt, rozmowa z osobą, która mówi zrozumiale i której się ufa. Przecież całkiem niedawno wybuchła kolejna afera dotycząca missellingu, sprzedaży produktów w sposób niezgodny z etyką i przekazywaniem informacji nieprawdziwych [sprawa GetBacku – red.]. Pocztowcom ludzie ufają, wierzą w relacje budowane przez lata. Poczta jest instytucją zaufania publicznego. Tak jest u nas i w wielu krajach. We Włoszech ok. 80 proc. przychodów poczty przynoszą usługi finansowe, z których na poczcie korzysta ok. 26 mln klientów, a poczta jest numerem 1 na rynku ubezpieczeń na życie. We Francji bank założony zaledwie w 2006 r. ma 11 mln klientów – przykłady można mnożyć. Mamy wspierać Pocztę Polską i realizować jej strategię, przyczyniając się m.in. do wzrostu lojalności klientów.

Poczta ma realizować misję społeczną. Bank Pocztowy też?

Staramy się pomagać Polakom, szczególnie w mniejszych miejscowościach, zapewniając dostęp do usług finansowych. Osoby chore, niepełnosprawne mogą np. otrzymać pieniądze przez listonosza. Żaden inny bank tego nie zapewni. Obsługujemy ponad milion klientów, to przyzwoita liczba, ale potencjał jest zdecydowanie większy. Mamy swoją rolę systemową i skutecznie uzupełniamy system finansowy, m.in. przez zapobieganie wykluczeniu. Banki przez ostatni rok zlikwidowały ponad 1 tys. placówek. Według badań jednej z największych firm audytorskich w Polsce 80 proc. klientów chętnie korzysta z bankowości internetowej, ale 20 proc. twierdzi, że nigdy nie założy konta przez internet, bo czuje się bezpieczniej z tradycyjną obsługą. Korzystający z bankowości elektronicznej również chcą od czasu do czasu mieć bezpośredni kontakt z doradcą. Co zatem zrobić, gdy największe banki ograniczą za kilka lat sieć o połowę? Niedawno byłem świadkiem rozmowy, w której kobieta żaliła się znajomej, że jeden z dużych banków zlikwidował placówkę w jej miejscowości pod Warszawą. Dla niej to duży kłopot. Poczta jest praktycznie wszędzie. Dlatego możemy w naturalny sposób zapewniać powszechny dostęp do usług finansowych i wspierać zadania państwowe.

Co się za tym kryje?

Jeżeli mówimy o 500+, o programach rządowych dla różnych grup społecznych, to wiadomo, że z nimi najbliżej i najłatwiej jest zejść do poziomu lokalnego poprzez Pocztę. W niektórych miejscowościach 99,9 proc. wniosków o 500+ jest składanych na poczcie. Żadna inna instytucja nie ma 7,5 tys. punktów obsługi – placówek, filii, agencji czy ponad 20 tys. listonoszy. W Norwegii, w której narzucono regulacje dotyczące elektronicznej korespondencji państwowej, okazało się, że ok. 30 proc. mieszkańców zażądało otrzymywania jej również w formie papierowej. Część społeczeństwa trochę gubi się w skrzynkach, hasłach, tym, co jest na serwerach, a co na komputerze. Ważne rzeczy wolą mieć na papierze. Polska w wielu obszarach jest i może być liderem w nowoczesnych rozwiązaniach, ale człowiek potrzebuje też tradycyjnej obsługi opartej na zaufaniu. Oczywiście bank musi być nowoczesny, robotyzujemy pewne funkcje zaplecza, dbamy o efektywność, jesteśmy otwarci na nowe technologie. Pamiętamy jednak o ludziach i dajemy im wybór.

Kojarzy mi się to z historią PKP. Gdy ktoś się doliczył, co oznaczają miliony podróżnych, dworce rozkwitły i powstały galerie handlowe.

Jesteśmy stosunkowo mali – największy bank w Polsce ma ok. 300 mld zł aktywów, my – 7,5 mld zł. Nikomu nie zagrażamy, ale dobrze uzupełniamy system. Przewodnie banki szukają dla siebie strategii i miejsca na rynku. Do tego dyrektywy, jak PSD 2 i inne regulacje zmieniają mechanizm jego funkcjonowania. Coraz więcej podmiotów chce świadczyć usługi finansowe. Ja zawsze stawiam pytania: kto będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych usług? Kto weźmie odpowiedzialność za to, że sektor przyjmie określony kształt? Jak ograniczyć ryzyko systemowe, gdy inne instytucje zyskają dostęp do informacji bankowej? Ludzie w banku szukają bezpiecznego azylu dla swoich pieniędzy, szukają często instytucji, którą znają ze swojej lokalnej społeczności.

Jak pracownicy Poczty wspierają was na styku z klientem?

Sprzedaż przez Pocztę i we współpracy z nią oraz tworzenie takich mechanizmów, aby Poczta obsługiwała w coraz szerszym zakresie swoich klientów, jest dla nas najważniejsze. Dzięki strategicznemu partnerstwu z usług Banku Pocztowego można korzystać w blisko 4,7 tys. placówkach pocztowych. W ponad 700 znajdują się nasze mikrooddziały lub pocztowe strefy finansowe. Pracujemy nad ujednoliceniem sieci, aby docelowo usługi finansowe i wsparcia zadań państwowych były świadczone w szerszym zakresie w 800 punktach. Pracownicy na każdej poczcie sprzedają proste produkty i usługi finansowe. Nasi klienci potrzebują czasami kupić lub zmienić mieszkanie czy wybudować dom. Dlatego pracownicy banku muszą stanowić dla pocztowców wsparcie. Tak jest np. przy sprzedaży większych my i poprawiamy ofertę dla nich. Dlaczego jako przedsiębiorca nie miałby pan mieć konta w Banku Pocztowym? Gdyby w aplikacji miał pan informację o tym, co się dzieje z korespondencją, z przesyłkami – ubezpieczonymi przez ubezpieczenia pocztowe – i mógł wygodnie przez nią płacić. Nie musi to być rachunek podstawowy, ale wygodny dodatkowy do określonych usług. A jeśli zechce pan rozłożyć płatność za zakupy e-commerce na raty, to weźmie pan kredyt online, tworzymy taki mechanizm.

Jak się ma biznes do misji i wsparcia zadań państwowych?

To się składa w jedną całość. Oczywiście rozwijamy nowoczesną bankowość mobilną i tu także pojawia się ciekawe pole do współdziałania z Pocztą. Proszę pomyśleć: dlaczego w Polsce przesyłki dostarcza DHL, własność poczty niemieckiej, albo DPD, poczty francuskiej? Przecież najsilniejszą instytucją logistyczną na rynku e-commerce może i powinna być Poczta Polska. Już dziś, jeśli klient robi zakupy w internecie z użyciem konta EnveloBanku – cyfrowa marka Banku Pocztowego – otrzymuje zwrot części pieniędzy za przesyłkę, gdy wybierze dostawę towaru przez kuriera Poczty Polskiej. Podobnie gdy płaci mu kartą Banku Pocztowego. Usługi finansowe naturalnie uzupełniają pocztowe. Nie chodzi tylko o bank, istnieje Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, są propozycje emerytalne Pocztyliona. W strategii Poczty Polskiej na lata 2018-2022 usługi finansowe włączono do jednej z trzech najistotniejszych osi wzrostu. Obywatele potrzebują rachunków, kredytów, obsługi gotówkowej – sieć bankomatów się zmniejsza, w 2017 r. o ponad 200. Mówię o bankowości pocztowej, ponieważ nie chodzi o sam bank. Chodzi o Pocztę, o Polaków – przeciwdziałając wykluczeniu, działamy w interesie społecznym. Zarabiamy, nie działamy non profit, ale wymiar misyjny jest w bankowości pocztowej niezmiernie ważny. Od strony biznesowej – wiele małych i średnich firm współpracuje z Pocztą Polską, handlują w internecie. Makredytówkonsumpcyjnych, hipotecznych czy produktach dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Konkurencja na rynku przesyłek wymusza szybką obsługę, ale z usługami finansowymi w kontakcie z klientem pojawia się czas, który może zostać efektywnie wykorzystany.

Chcemy mieć swój wkład w dalszą poprawę sytuacji finansowej i konkurencyjności Poczty. Jeżeli listonosze będą oferować usługi finansowe, zaproponują rachunek czy przyniosą gotówkę do domu, zarobią na tym i listonosz, i Poczta. Będzie więcej chętnych do takiej pracy. Poczta, osiągając dodatkowe przychody, jest w stanie być dochodowa. To istotne korzyści dla państwa.

Planowany był debiut Banku na giełdzie. Ostatecznie dokapitalizowali go akcjonariusze. Co dalej?

Nie wykluczamy żadnej drogi. Po dokapitalizowaniu banku przez akcjonariuszy w październiku 90 mln zł na tle sektora wyglądamy bardzo przyzwoicie. Jednak w 2019 r., prawdopodobnie w I połowie, będziemy szukać kapitału. W najbliższych latach przewidujemy pozyskanie ok. 260 mln zł, aby móc się rozwijać w naturalnym tempie. Właściciele stworzyli możliwość uzupełnienia akcjonariatu, jednak nie ma bankowości pocztowej bez dominującej roli poczty i to się nie zmieni. Jestem sobie w stanie wyobrazić inwestora strategicznego, który ma interes, żeby współpracować z grupą Poczty Polskiej. Jest wiele takich firm. Możliwe jest również pozyskanie inwestora finansowego, przejściowego, który w zamian za określone korzyści pomoże nam się wzmocnić. W kolejnych latach w grę wchodzi również akcjonariat pracowniczy – nowoczesna gospodarka nie boi się współuczestnictwa pracowników, w tym przypadku naszych i Poczty. Nie mogę wykluczyć, że za jakiś czas część akcji trafi na giełdę, właśnie ze względu na akcjonariat pracowniczy. Reasumując – wszystkie warianty warto brać pod uwagę jednak z dominującą rolą Poczty Polskiej i takim akcjonariatem, który będzie wspierał rozwój bankowości pocztowej. Ostateczna decyzja należy do akcjonariuszy. Na pewno będę inicjował, wspierał i realizował wszystkie zmiany sprzyjające rozwojowi banku. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 21/2018
Więcej możesz przeczytać w 21/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 21/2018 (1836)

 • Jednostki w układzie RP 20 maj 2018, 20:00 Jednostka – zerem, jednostka – bzdurą, sama – nie ruszy pięciocalowej kłody, choćby i wielką była figurą” – pisał Władimir Władimirowicz Majakowski w wierszu o wdzięcznym tytule „Włodzimierz Ilicz Lenin”. O, pamiętam,... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 20 maj 2018, 20:00 ODNOWIŁ SIĘ STARY KONFLIKT W ZJEDNOCZONEJ PRAWICY między wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Obaj zapragnęli stanowiska komisarza unijnego, które jest obsadzane przez rząd po każdych... 6
 • Obraz tygodnia 20 maj 2018, 20:00 34. dzień protestują w Sejmie osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Domagają się 500 zł miesięcznego dodatku na życie dla 280 tys. Polek i Polaków niezdolnych do samodzielnego życia Przegrani Marek Kuchciński, marszałek... 10
 • Info radar 20 maj 2018, 20:00 BIZNES To ceny ropy windują ceny paliw Ceny paliw na naszych stacjach są coraz wyższe. Orlen przekonuje, że mimo rosnących cen ropy naftowej i tak należą do najniższych w Europie. – Robimy wszystko, by ceny ropy nie przełożyły się na... 11
 • Kamil Durczok, czyli polskie #metoo 20 maj 2018, 20:00 PUBLICZNA REAKCJA NA TEKSTY O MOLESTOWANIU KOBIET PRZEZ KAMILA DURCZOKA mogłaby służyć jako przykład w podręczniku o dyskryminacji. Najpierw sprawę zmilczano i zbagatelizowano, a po drugim tekście, w którym zostało ujawnione nazwisko... 11
 • Dewastujący protest 20 maj 2018, 20:00 18 MAJA MINĄŁ DOKŁADNIE MIESIĄC SEJMO- WEGO PROTESTU OPIEKUNÓW DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH, a obóz rządzący najwyraźniej nie wie, jak go zakończyć. Jak mówi mi jeden z polityków z kręgów rządowych, PR-owcy premiera Mateusza... 12
 • Kim pokazuje Trumpowi pazury 20 maj 2018, 20:00 MIODOWE TYGODNIE W RELACJACH AMERYKI Z KOREĄ PÓŁNOCNĄ WŁAŚNIE SIĘ SKOŃ- CZYŁY. Im bliżej zapowiadanego na czerwiec spotkania przywódców obu krajów, tym atmosfera wokół niego robi się gorętsza. Jeśli Donald Trump brał pojednawcze... 14
 • Naszym sercem – głos prezesa 20 maj 2018, 20:00 RELIGIA BYĆ MOŻE DAJE WSKAZÓWKI, JAK ŻYĆ, ALE NAJWYRAŹNIEJ NIE DAJE RAD, JAK KOCHAĆ. Zasada „miłuj bliźniego swego jak siebie samego” jest dla wielu równie ogólna i odległa od codziennego życia i polityki jak prawa człowieka.... 15
 • Uwaga, zły Polak 20 maj 2018, 20:00 TO NIEPRAWDA, ŻE POLACY SĄ T A C Y – CHCIAŁOBY SIĘ NIERAZ ZAKRZYKNĄĆ. „Tacy”, czyli egoistyczni, małostkowi, podlani żółcią, w tępotę odziani. Tacy z internetu. I tacy opisani przez niektórych przedstawicieli elit... 15
 • Prawda o Durczoku 20 maj 2018, 20:00 Kamil Durczok przegrał batalię sądową z „Wprost”. Sąd orzekł, że w artykułach, w których ujawniliśmy przypadki molestowania seksualnego, opisaliśmy prawdę. 16
 • Ja też doświadczyłam molestowania 20 maj 2018, 20:00 Artykuły o Durczoku wywołały dyskusję o molestowaniu. Niestety, ofiary nadal nie idą do sądu – mówi mec. Karolina Kędziora. 19
 • Rewelacyjny deal 20 maj 2018, 20:00 JAN ROKITA Przeciek opublikowany 17 maja przez dziennikarza „Wall Street Journal” Bojana Pancevskiego jest z polskiej perspektywy sensacyjny. Pancevski cytuje słowa anonimowego dygnitarza z ekipy Donalda Trumpa, który miał być obecny... 21
 • Siedmiu wspaniałych, czyli nowy plan Petru 20 maj 2018, 20:00 Ryszard Petru chce stworzyć nowe ugrupowanie z Jackiem Protasiewiczem przed wyborami europejskimi – ustalił „Wprost”. 22
 • Mecenas na celowniku 20 maj 2018, 20:00 Ludzie Zbigniewa Ziobry ścigają człowieka Jarosława Gowina i prezydenta Andrzeja Dudy. Czy to walka z wyłudzeniami VAT, czy wojna w obozie władzy? 24
 • Cel jest polityczny 20 maj 2018, 20:00 Oczywiście to przestępcy korzystali z okazji, ale ktoś im tę okazję stworzył. Na luce VAT straciliśmy 300 mld zł – mówi Marcin Horała, przyszły przewodniczący sejmowej komisji ds. wyłudzeń VAT. 26
 • E-kompromitacja 20 maj 2018, 20:00 Brak harmonogramów, umów, możliwości zarządzania, problemy komunikacyjne to stan prac nad elektronicznym dowodem. „Wprost” dotarł do wyników audytu ujawniającego nieprawidłowości. 28
 • Kto się boi niepełnosprawnych, a kto ich wykorzystuje 20 maj 2018, 20:00 EWA WANAT Dlaczego poseł Kaczyński tak bardzo boi się osób z niepełnosprawnościami? Może, jak Janusz Korwin-Mikke, uważa, że niepełnosprawnością można się zarazić. Korwin postulował, żeby zlikwidować klasy integracyjne w... 31
 • Zielone wesołe miasteczko 20 maj 2018, 20:00 Fabryka płyt ze spalarnią, której nie będzie, działacze handlujący działkami i śledztwo CBA. Tak wygląda sytuacja wokół inwestycji firmy Egger w Biskupcu. 32
 • Matka Polka lęku pełna 20 maj 2018, 20:00 Gdy wszystko dookoła podpowiada ci, jak być matką doskonałą, może warto spróbować być normalną mamą. 37
 • Obywatelu, co zrobisz z kubkiem po jogurcie? 20 maj 2018, 20:00 Co z tego, że segregujemy śmieci, jeśli do sortowni w workach na papier i plastik przyjeżdżają kalafiory i kapusta? Segregacja odpadów to temat niby oczywisty, a jednak wciąż nierozpoznany. 40
 • Ranking polskich firm 20 maj 2018, 20:00 Grubo ponad połowa najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w kraju to biznesy prywatne. Rekordziści powiększyli swoje zyski z roku na rok o kilkaset procent. 45
 • Bank z akcentem na Pocztowy 20 maj 2018, 20:00 Sławomir Zawadzki, prezes Banku Pocztowego, ma jasną wizję: wsparcia Poczty, Polaków oraz państwa. I zapowiada możliwość przekazania akcji tysiącom pracowników banku i Poczty. 48
 • Wspieramy polskich przedsiębiorców 20 maj 2018, 20:00 Nie istnieje coś takiego jak zły rynek pracy, może być jedynie niedostosowana do niego oferta. W Polsce chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru – mówi Steven Harman, wiceprezes Amazon. 50
 • Bezpieczeństwo to pieniądz 20 maj 2018, 20:00 Skutkiem ubocznym przepisów RODO może być wzrost liczby cyberataków, których celem będzie kradzież z firm danych osobowych. Świat biznesu nie jest jednak wobec nich bezbronny. 51
 • Hossa Bessa 20 maj 2018, 20:00 Janosikowe dla najbogatszych Rząd dobrał się do kieszeni najbogatszych Polaków. W zeszłym tygodniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister finansów Elżbieta Czerwińska wyjaśniły, skąd wezmą... 52
 • Orły nagrodzone w Warszawie 20 maj 2018, 20:00 Gala w stolicy zgromadziła przedstawicieli świata biznesu, nauki i sztuki. 54
 • Energia 4.0 20 maj 2018, 20:00 Rynek energetyki w Polsce czeka prawdziwa rewolucja. Dzięki innowacjom ma być taniej i bardziej ekologicznie. 56
 • Spaść na cztery łapy 20 maj 2018, 20:00 Polacy coraz częściej traktują zwierzęta jak członków rodziny i coraz chętniej je ubezpieczają. 58
 • Większościokracja 20 maj 2018, 20:00 Mamy dziś do czynienia z rządami przedstawiającymi się jako demokratyczne, tylko dlatego że wygrały wybory. To prosta droga do dyktatury większości, która nie ma nic wspólnego z demokracją – mówi Kenneth Roth, szef Human Rights Watch. 60
 • Róbmy to samo co Zachód 20 maj 2018, 20:00 Ryszard Czarnecki, ukarany za wyprawę do Azerbejdżanu, nie ustępuje i zapowiada, że jego ugrupowanie zorganizuje w czerwcu szczyt w stolicy tego kraju. W tle walka o interes Polski. 64
 • Zmierzch irlandzkiego katolicyzmu 20 maj 2018, 20:00 Piątkowe referendum w sprawie aborcji w Irlandii będzie testem popularności słabnącego Kościoła. 68
 • Gdzie się leczyć 20 maj 2018, 20:00 Przy nowotworach nie ma miejsca na pomyłki. Należy leczyć się u najlepszych. Przedstawiamy zwycięzców rankingu chirurgii onkologicznej i hematoonkologii. 70
 • Echolaserem w raka 20 maj 2018, 20:00 To pierwsza taka operacja w Polsce. 15 maja tego roku we wrocławskim szpitalu EuroMediCare usunięto guzy nowotworowe trzustki i nadnerczy z użyciem Echolasera. Bez narkozy i rozcinania brzucha. 75
 • Nowa era w hematoonkologii 20 maj 2018, 20:00 W leczeniu nowotworów krwi dokonuje się rewolucja. W wielu przypadkach można już powiedzieć, że nowotwór stał się chorobą przewlekłą. Być może wkrótce będzie można mówić o wyleczeniu. 76
 • Proste rozwiązania są najskuteczniejsze 20 maj 2018, 20:00 Zapewnienie szybkiego leczenia i rozładowanie kolejek zwiększają szanse na wyleczenie – mówi dr Marcin Faflik, prezes zarządu Magodent sp. z o.o. należącego do Grupy LUX MED. 78
 • Raz kij, raz marchewka 20 maj 2018, 20:00 Iwaszkiewicz, Andrzejewski, Gombrowicz, teraz Herbert – moda na biografie, zwłaszcza pisarzy, uświadamia, jak dziwne i złożone było życie w czasach PRL. 81
 • Wiek męski, wiek klęski 20 maj 2018, 20:00 Mężczyzna XXI w. stoi na rozdrożu. Świetnie pokazały to dokumenty zaprezentowane na festiwalu Millenn ium Docs Against Gravity. 84
 • Targowisko próżności i wartości 20 maj 2018, 20:00 Przemowy o #metoo, protesty kobiet i pełne oburzenia reakcje na filmy buntowników. Tegoroczny festiwal w Cannes ułożył się w opowieść o hipokryzji i roli artystów w niespokojnych czasach. 86
 • Wydarzenie 20 maj 2018, 20:00 Nie tylko dla fanów Nie trzeba długo czekać na pierwsze strzały i pościgi. Młody Han Solo i jego ukochana Qi’ra od razu wpadają w kłopoty, gdy nie mogą wypłacić się gangowi na planecie Corellia. Spektakularna ucieczka ze szponów... 88
 • Muzyka 20 maj 2018, 20:00 ROCK To inny zespół. I dobrze! Znamy to z rocka bardzo dobrze. Kiedy ma się 16-18 lat, nagrywa się o tym, że w głowie huczy, ale później ma się problem z wykonywaniem własnych utworów. 16 lat temu Arctic Monkeys zaliczyli jeden z... 90
 • Książka 20 maj 2018, 20:00 ESEJ Potwór rośnie To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy niepokoją się tym, jak człowiek skończy swoje panowanie na Ziemi. Jej autor, izraelski historyk, wprawdzie zastrzega, że nie przedstawia w niej prognozy, która się... 92
 • Kalejdoskop 20 maj 2018, 20:00 TEATR Biez wodki nie razbieriosz Tylko Rosjanin mógł napisać sztukę, w której kompletnie pijani bohaterowie mówią o Bogu, miłości i śmierci. Niestety tezy, że „wszyscy jesteśmy bogami”, że „powinniśmy światu oddać to, co od... 94
 • Film 20 maj 2018, 20:00 DRAMAT Bunt w Sobiborze W „Sobiborze” Konstantin Chabieński od pierwszej sceny wrzuca widza w mroczą rzeczywistość obozu zagłady. Przyjazd pociągu na rampę, selekcja. Rzemieślnicy: kaletnicy, jubilerzy, szwaczki dostaną pracę.... 95
 • Kulturalna trzynastka 20 maj 2018, 20:00 Beata Ścibakówna AKTORKA TEATRALNA, TELEWIZYJNA I FILMOWA 1. Najbardziej znienawidzona lektura? „Nad Niemnem” – jest w tej książce coś, co sprawia, że nie da się jej przeczytać. 2. Którym bohaterem z literatury chciałabyś być i... 96
 • Targi książki 20 maj 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Ponieważ czasem niektórzy się dziwią, po co pisarzom na targach książki i innych masowych imprezach (openery!) ochrona, śpieszę opowiedzieć o kilku przypadkach klinicznych... Pisarz jest człowiekiem wrażliwym,... 97
 • Dwie twarze Kazachstanu 20 maj 2018, 20:00 Na początku tego tys iąclecia przejechałem autem 2 tys. km po bezdrożach Kazachstanu. Poza małą stłuczką wszystko było OK, choć jeździło się bardzo wolno. Drogi w interiorze miały dziury niczym leje po bombach, co chwilę trzeba... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany