Energia 4.0

Energia 4.0

Prąd
Prąd / Źródło: Fotolia / tl6781
Rynek energetyki w Polsce czeka prawdziwa rewolucja. Dzięki innowacjom ma być taniej i bardziej ekologicznie.

Hubert Modrzejewski

Według „Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r”. opublikowanej przez Ministerstwo Gospodarki (dokument z 2009 r.) zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrośnie o 55 proc., gazu o 29 proc., a produktów naftowych o 27 proc. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to kluczowe wyzwanie stojące zarówno przed rządzącymi, jak i przedsiębiorcami. Nic więc dziwnego, że to właśnie przyszłość polskiej i europejskiej energetyki stała się jednym z podstawowych tematów poruszanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 14-16 maja w Katowicach.

Zmiany

W najbliższych latach rynek energetyki czekają duże przeobrażenia. Zmiany nadciągają z dwóch kierunków. Z jednej strony są to regulacje unijne zwane Pakietem zimowym, z drugiej – dążenie samych przedsiębiorców do bycia konkurencyjnymi na rynku. Jak mówi Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki, PKN ORLEN: – Energetyka przyszłości to energetyka podzielona na dwa sektory. Pierwszy, to duże podmioty zapewniające bezpieczeństwo energetyczne danemu krajowi lub regionowi, częściowo wspierane przez rządzących. Drugi sektor to rozproszeni dostawcy oferujący energię ze źródeł odnawialnych, którzy będą podlegali prawom rynku.

Rynek mocy

Opisany model to tak zwany rynek mocy. Jest to specjalny mechanizm zaprojektowany przez Unię Europejską, który ma za zadanie wspierać podmioty wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Promocja OZE (odnawialnych źródeł energii) odbywa się m.in. przez gwarantowanie skupu energii wytworzonej ze źródeł niekonwencjonalnych. Ten sam mechanizm daje także furtkę na utrzymywanie dużych dostawców, którzy często korzystają ze źródeł tradycyjnych. Skąd ten pomysł? Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w przypadku niespodziewanego zwiększenia zapotrzebowania na energię lub niewydolności źródeł odnawialnych.

W całej układance jest jednak jedno „ale”, szczególnie ważne dla polskiej gospodarki. Zgodnie z Pakietem zimowym wśród dużych dostawców wspierani będą ci, którzy podczas wytwarzania energii emitują mniej niż 550 g dwutlenku węgla podczas produkcji jednej kilowatogodziny. W praktyce dyskwalifikuje to podmioty korzystające z węgla. Jaka jest alternatywa? W ramach źródeł konwencjonalnych wymienia się gaz. Nadchodzące zmiany można już dostrzec w planach rozwojowych największych spółek energetycznych. Dla przykładu jednym z flagowych programów PKN Orlen jest budowa polskich elektrowni wiatrowych nad Bałtykiem.

Magazyny mocy

Ruch proekologiczny to nie tylko nowe technologie ograniczające emisję CO, lecz 2 także lepsze zarządzanie wytwarzaną energią. Choć sektor energetyczny rozwija się od lat, nadal nie wypracowano zadowalających metod magazynowania energii. Jak mówi Jarosław Dybowski: – Opracowanie nowych metod przechowywania nadprodukowanej energii to klucz do sukcesu. Nie musi to być od razu wielki magazyn mocy, chociażby taki, jaki wybudowała niedawno firma Tesla w Australii. W naszym przypadku interesującym rozwiązaniem byłaby współpraca z klientami. Każdy samochód ma akumulator. Wyobrażam sobie sytuację, w której akumulatory te ładowane są w czasie jazdy lub zatrzymania przed światłami w godzinach nadmiaru energii w systemie, z wykorzystaniem instalacji ładowania indukcyjnego umieszczonej pod drogą. W przypadku niedoboru energii w sieci ta sama instalacja pobiera energię z akumulatorów w samochodach. Są też inne rozwiązania, jak chociażby magazynowanie wodoru i wytwarzanie z niego energii elektrycznej. Obecnie prowadzi się wiele badań nad technologią umożliwiającą jego bezpieczne składowanie i wykorzystywanie. Wodór jest jednym z pierwiastków, który otrzymujemy w procesie produkcji paliw. Z zainteresowaniem śledzimy wszelkie nowości w tym temacie – dodaje Jarosław Dybowski.

Digitalizacja

W historii energetyki znany jest spór pomiędzy Teslą a Edisonem. Nieco upraszczając: jeden był zwolennikiem tworzenia sieci energetycznych, drugi budowania agregatów prądotwórczych w każdym domu.Choć dziś preferuje się model mieszany, jak pokazała historia, budowa sieci energetycznych była kluczowym elementem skoku cywilizacyjnego. Dziś z równie dużą nadzieją patrzy się na nieco inną sieć – sieć danych. To właśnie digitalizacja sektora energetycznego uznawana jest za kluczową innowację. W przeciwieństwie do innych sektorów gospodarki rynek energetyczny stosunkowo niedawno zaczął podlegać liberalizacji. Konkurencja na rynku stworzyła potrzebę lepszego zarządzania przedsiębiorstwami. Tę trudno jednak osiągnąć bez cyfryzacji. Jak podkreślają specjaliści, dostęp do aktualnych danych to podstawa unikania awarii i przewidywania zapotrzebowania na energię, a tym samym obniżania kosztów produkcji prądu. Raport z danymi to jednak efekt końcowy. Aby go uzyskać, należy przygotować system pomiarowy. – W przypadku nowych inwestycji, takich chociażby jak gazoport w Świnoujściu, wyposażenie urządzeń w bardzo rozbudowane systemy czujników to podstawa. Starsze instalacje czeka stopniowa modernizacja – komentuje Jarosław Dybowski. System pomiarowy to jednak nie wszystko. Do zaistnienia innowacji potrzebny jest jeszcze jeden czynnik – czynnik ludzki.

Luka kompetencyjna

Jak podkreślają przedstawiciele sektora energetycznego, wciąż brakuje wykwalifikowanychpracowników. – Poszukujemy mechaników, mechatroników, maszynistów, elektryków, elektromonterów i nadal informatyków – wymienia Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawczy ds. kadr, PKN Orlen. – W przypadku niektórych zawodów luka kompetencyjna sięga dwóch pokoleń. Nie jesteśmy jednak bierni, w celu budowy kadr bierzemy udział w programie szkół patronackich – dodaje. Program patronacki to mechanizm umożliwiający współpracę edukacji z biznesem. Współpraca ta może przybierać różną formę – umożliwienia odbywania praktyk, doposażania pracowni czy wsparcia stypendialnego. Dzięki takim rozwiązaniom uczniowie zyskują bardziej atrakcyjną ścieżkę edukacyjną, a przedsiębiorstwa – wykwalifikowaną kadrę. Na tym jednak nie koniec. Jak zadeklarowała podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister edukacji Anna Zalewska, kierowany przez nią resort pracuje nad rozwiązaniami umożliwiającymi współpracę przedsiębiorców z ministerstwem w zakresie pisania podstaw programowych dla szkół branżowych. Możliwe będzie także współfinansowanie przez biznes etatów nauczycielskich czy zawieranie umów lojalnościowych między uczniami a firmami. – To bardzo ważna propozycja. Taki projekt mógłby pomóc w lepszym dostosowaniu uczniów do potrzeb rynku – komentuje Wioletta Kandziak. Zmiany deklaruje także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zamierza zainwestować dodatkowe środki w rozwój Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Jest jednak jeszcze jedno wyzwanie. – Oprócz luki kompetencyjnej obserwujemy także lukę jakościową – mówi Wioletta Kandziak. – Wciąż zauważamy braki w kompetencjach miękkich. Wymarzona przez nas szkoła branżowa to miejsce, w którym oprócz kompetencji twardych zdobywa się także umiejętności komunikacyjne czy pracy w grupie.

Energetyczna przyszłość

W tym roku ma zostać zamknięta ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Niemczech. Nie oznacza to jednak automatycznego zamknięcia w tym kraju elektrowni opartych na węglu. Według różnych szacunków ich wygaszanie ma potrwać co najmniej do roku 2050. Choć rynek energetyczny jednoznacznie zmierza w kierunku źródeł alternatywnych, przez długi okres będzie to jeszcze arena intensywnych zmian. Jedno jest jednak pewne, dostawcy zaskoczą nas niejednym rozwiązaniem. W kuluarach mówi się o inteligentnych licznikach automatycznie zgłaszających awarie prądu, łączeniu usług energetycznych z innymi usługami, wykorzystywaniu rozszerzonej rzeczywistości w zarządzaniu kopalniami czy samochodach na baterie słoneczne. Czekamy na energię w wersji 4.0. g

Okładka tygodnika WPROST: 21/2018
Więcej możesz przeczytać w 21/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 21/2018 (1836)

 • Jednostki w układzie RP 20 maj 2018, 20:00 Jednostka – zerem, jednostka – bzdurą, sama – nie ruszy pięciocalowej kłody, choćby i wielką była figurą” – pisał Władimir Władimirowicz Majakowski w wierszu o wdzięcznym tytule „Włodzimierz Ilicz Lenin”. O, pamiętam,... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 20 maj 2018, 20:00 ODNOWIŁ SIĘ STARY KONFLIKT W ZJEDNOCZONEJ PRAWICY między wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Obaj zapragnęli stanowiska komisarza unijnego, które jest obsadzane przez rząd po każdych... 6
 • Obraz tygodnia 20 maj 2018, 20:00 34. dzień protestują w Sejmie osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Domagają się 500 zł miesięcznego dodatku na życie dla 280 tys. Polek i Polaków niezdolnych do samodzielnego życia Przegrani Marek Kuchciński, marszałek... 10
 • Info radar 20 maj 2018, 20:00 BIZNES To ceny ropy windują ceny paliw Ceny paliw na naszych stacjach są coraz wyższe. Orlen przekonuje, że mimo rosnących cen ropy naftowej i tak należą do najniższych w Europie. – Robimy wszystko, by ceny ropy nie przełożyły się na... 11
 • Kamil Durczok, czyli polskie #metoo 20 maj 2018, 20:00 PUBLICZNA REAKCJA NA TEKSTY O MOLESTOWANIU KOBIET PRZEZ KAMILA DURCZOKA mogłaby służyć jako przykład w podręczniku o dyskryminacji. Najpierw sprawę zmilczano i zbagatelizowano, a po drugim tekście, w którym zostało ujawnione nazwisko... 11
 • Dewastujący protest 20 maj 2018, 20:00 18 MAJA MINĄŁ DOKŁADNIE MIESIĄC SEJMO- WEGO PROTESTU OPIEKUNÓW DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH, a obóz rządzący najwyraźniej nie wie, jak go zakończyć. Jak mówi mi jeden z polityków z kręgów rządowych, PR-owcy premiera Mateusza... 12
 • Kim pokazuje Trumpowi pazury 20 maj 2018, 20:00 MIODOWE TYGODNIE W RELACJACH AMERYKI Z KOREĄ PÓŁNOCNĄ WŁAŚNIE SIĘ SKOŃ- CZYŁY. Im bliżej zapowiadanego na czerwiec spotkania przywódców obu krajów, tym atmosfera wokół niego robi się gorętsza. Jeśli Donald Trump brał pojednawcze... 14
 • Naszym sercem – głos prezesa 20 maj 2018, 20:00 RELIGIA BYĆ MOŻE DAJE WSKAZÓWKI, JAK ŻYĆ, ALE NAJWYRAŹNIEJ NIE DAJE RAD, JAK KOCHAĆ. Zasada „miłuj bliźniego swego jak siebie samego” jest dla wielu równie ogólna i odległa od codziennego życia i polityki jak prawa człowieka.... 15
 • Uwaga, zły Polak 20 maj 2018, 20:00 TO NIEPRAWDA, ŻE POLACY SĄ T A C Y – CHCIAŁOBY SIĘ NIERAZ ZAKRZYKNĄĆ. „Tacy”, czyli egoistyczni, małostkowi, podlani żółcią, w tępotę odziani. Tacy z internetu. I tacy opisani przez niektórych przedstawicieli elit... 15
 • Prawda o Durczoku 20 maj 2018, 20:00 Kamil Durczok przegrał batalię sądową z „Wprost”. Sąd orzekł, że w artykułach, w których ujawniliśmy przypadki molestowania seksualnego, opisaliśmy prawdę. 16
 • Ja też doświadczyłam molestowania 20 maj 2018, 20:00 Artykuły o Durczoku wywołały dyskusję o molestowaniu. Niestety, ofiary nadal nie idą do sądu – mówi mec. Karolina Kędziora. 19
 • Rewelacyjny deal 20 maj 2018, 20:00 JAN ROKITA Przeciek opublikowany 17 maja przez dziennikarza „Wall Street Journal” Bojana Pancevskiego jest z polskiej perspektywy sensacyjny. Pancevski cytuje słowa anonimowego dygnitarza z ekipy Donalda Trumpa, który miał być obecny... 21
 • Siedmiu wspaniałych, czyli nowy plan Petru 20 maj 2018, 20:00 Ryszard Petru chce stworzyć nowe ugrupowanie z Jackiem Protasiewiczem przed wyborami europejskimi – ustalił „Wprost”. 22
 • Mecenas na celowniku 20 maj 2018, 20:00 Ludzie Zbigniewa Ziobry ścigają człowieka Jarosława Gowina i prezydenta Andrzeja Dudy. Czy to walka z wyłudzeniami VAT, czy wojna w obozie władzy? 24
 • Cel jest polityczny 20 maj 2018, 20:00 Oczywiście to przestępcy korzystali z okazji, ale ktoś im tę okazję stworzył. Na luce VAT straciliśmy 300 mld zł – mówi Marcin Horała, przyszły przewodniczący sejmowej komisji ds. wyłudzeń VAT. 26
 • E-kompromitacja 20 maj 2018, 20:00 Brak harmonogramów, umów, możliwości zarządzania, problemy komunikacyjne to stan prac nad elektronicznym dowodem. „Wprost” dotarł do wyników audytu ujawniającego nieprawidłowości. 28
 • Kto się boi niepełnosprawnych, a kto ich wykorzystuje 20 maj 2018, 20:00 EWA WANAT Dlaczego poseł Kaczyński tak bardzo boi się osób z niepełnosprawnościami? Może, jak Janusz Korwin-Mikke, uważa, że niepełnosprawnością można się zarazić. Korwin postulował, żeby zlikwidować klasy integracyjne w... 31
 • Zielone wesołe miasteczko 20 maj 2018, 20:00 Fabryka płyt ze spalarnią, której nie będzie, działacze handlujący działkami i śledztwo CBA. Tak wygląda sytuacja wokół inwestycji firmy Egger w Biskupcu. 32
 • Matka Polka lęku pełna 20 maj 2018, 20:00 Gdy wszystko dookoła podpowiada ci, jak być matką doskonałą, może warto spróbować być normalną mamą. 37
 • Obywatelu, co zrobisz z kubkiem po jogurcie? 20 maj 2018, 20:00 Co z tego, że segregujemy śmieci, jeśli do sortowni w workach na papier i plastik przyjeżdżają kalafiory i kapusta? Segregacja odpadów to temat niby oczywisty, a jednak wciąż nierozpoznany. 40
 • Ranking polskich firm 20 maj 2018, 20:00 Grubo ponad połowa najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w kraju to biznesy prywatne. Rekordziści powiększyli swoje zyski z roku na rok o kilkaset procent. 45
 • Bank z akcentem na Pocztowy 20 maj 2018, 20:00 Sławomir Zawadzki, prezes Banku Pocztowego, ma jasną wizję: wsparcia Poczty, Polaków oraz państwa. I zapowiada możliwość przekazania akcji tysiącom pracowników banku i Poczty. 48
 • Wspieramy polskich przedsiębiorców 20 maj 2018, 20:00 Nie istnieje coś takiego jak zły rynek pracy, może być jedynie niedostosowana do niego oferta. W Polsce chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru – mówi Steven Harman, wiceprezes Amazon. 50
 • Bezpieczeństwo to pieniądz 20 maj 2018, 20:00 Skutkiem ubocznym przepisów RODO może być wzrost liczby cyberataków, których celem będzie kradzież z firm danych osobowych. Świat biznesu nie jest jednak wobec nich bezbronny. 51
 • Hossa Bessa 20 maj 2018, 20:00 Janosikowe dla najbogatszych Rząd dobrał się do kieszeni najbogatszych Polaków. W zeszłym tygodniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister finansów Elżbieta Czerwińska wyjaśniły, skąd wezmą... 52
 • Orły nagrodzone w Warszawie 20 maj 2018, 20:00 Gala w stolicy zgromadziła przedstawicieli świata biznesu, nauki i sztuki. 54
 • Energia 4.0 20 maj 2018, 20:00 Rynek energetyki w Polsce czeka prawdziwa rewolucja. Dzięki innowacjom ma być taniej i bardziej ekologicznie. 56
 • Spaść na cztery łapy 20 maj 2018, 20:00 Polacy coraz częściej traktują zwierzęta jak członków rodziny i coraz chętniej je ubezpieczają. 58
 • Większościokracja 20 maj 2018, 20:00 Mamy dziś do czynienia z rządami przedstawiającymi się jako demokratyczne, tylko dlatego że wygrały wybory. To prosta droga do dyktatury większości, która nie ma nic wspólnego z demokracją – mówi Kenneth Roth, szef Human Rights Watch. 60
 • Róbmy to samo co Zachód 20 maj 2018, 20:00 Ryszard Czarnecki, ukarany za wyprawę do Azerbejdżanu, nie ustępuje i zapowiada, że jego ugrupowanie zorganizuje w czerwcu szczyt w stolicy tego kraju. W tle walka o interes Polski. 64
 • Zmierzch irlandzkiego katolicyzmu 20 maj 2018, 20:00 Piątkowe referendum w sprawie aborcji w Irlandii będzie testem popularności słabnącego Kościoła. 68
 • Gdzie się leczyć 20 maj 2018, 20:00 Przy nowotworach nie ma miejsca na pomyłki. Należy leczyć się u najlepszych. Przedstawiamy zwycięzców rankingu chirurgii onkologicznej i hematoonkologii. 70
 • Echolaserem w raka 20 maj 2018, 20:00 To pierwsza taka operacja w Polsce. 15 maja tego roku we wrocławskim szpitalu EuroMediCare usunięto guzy nowotworowe trzustki i nadnerczy z użyciem Echolasera. Bez narkozy i rozcinania brzucha. 75
 • Nowa era w hematoonkologii 20 maj 2018, 20:00 W leczeniu nowotworów krwi dokonuje się rewolucja. W wielu przypadkach można już powiedzieć, że nowotwór stał się chorobą przewlekłą. Być może wkrótce będzie można mówić o wyleczeniu. 76
 • Proste rozwiązania są najskuteczniejsze 20 maj 2018, 20:00 Zapewnienie szybkiego leczenia i rozładowanie kolejek zwiększają szanse na wyleczenie – mówi dr Marcin Faflik, prezes zarządu Magodent sp. z o.o. należącego do Grupy LUX MED. 78
 • Raz kij, raz marchewka 20 maj 2018, 20:00 Iwaszkiewicz, Andrzejewski, Gombrowicz, teraz Herbert – moda na biografie, zwłaszcza pisarzy, uświadamia, jak dziwne i złożone było życie w czasach PRL. 81
 • Wiek męski, wiek klęski 20 maj 2018, 20:00 Mężczyzna XXI w. stoi na rozdrożu. Świetnie pokazały to dokumenty zaprezentowane na festiwalu Millenn ium Docs Against Gravity. 84
 • Targowisko próżności i wartości 20 maj 2018, 20:00 Przemowy o #metoo, protesty kobiet i pełne oburzenia reakcje na filmy buntowników. Tegoroczny festiwal w Cannes ułożył się w opowieść o hipokryzji i roli artystów w niespokojnych czasach. 86
 • Wydarzenie 20 maj 2018, 20:00 Nie tylko dla fanów Nie trzeba długo czekać na pierwsze strzały i pościgi. Młody Han Solo i jego ukochana Qi’ra od razu wpadają w kłopoty, gdy nie mogą wypłacić się gangowi na planecie Corellia. Spektakularna ucieczka ze szponów... 88
 • Muzyka 20 maj 2018, 20:00 ROCK To inny zespół. I dobrze! Znamy to z rocka bardzo dobrze. Kiedy ma się 16-18 lat, nagrywa się o tym, że w głowie huczy, ale później ma się problem z wykonywaniem własnych utworów. 16 lat temu Arctic Monkeys zaliczyli jeden z... 90
 • Książka 20 maj 2018, 20:00 ESEJ Potwór rośnie To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy niepokoją się tym, jak człowiek skończy swoje panowanie na Ziemi. Jej autor, izraelski historyk, wprawdzie zastrzega, że nie przedstawia w niej prognozy, która się... 92
 • Kalejdoskop 20 maj 2018, 20:00 TEATR Biez wodki nie razbieriosz Tylko Rosjanin mógł napisać sztukę, w której kompletnie pijani bohaterowie mówią o Bogu, miłości i śmierci. Niestety tezy, że „wszyscy jesteśmy bogami”, że „powinniśmy światu oddać to, co od... 94
 • Film 20 maj 2018, 20:00 DRAMAT Bunt w Sobiborze W „Sobiborze” Konstantin Chabieński od pierwszej sceny wrzuca widza w mroczą rzeczywistość obozu zagłady. Przyjazd pociągu na rampę, selekcja. Rzemieślnicy: kaletnicy, jubilerzy, szwaczki dostaną pracę.... 95
 • Kulturalna trzynastka 20 maj 2018, 20:00 Beata Ścibakówna AKTORKA TEATRALNA, TELEWIZYJNA I FILMOWA 1. Najbardziej znienawidzona lektura? „Nad Niemnem” – jest w tej książce coś, co sprawia, że nie da się jej przeczytać. 2. Którym bohaterem z literatury chciałabyś być i... 96
 • Targi książki 20 maj 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Ponieważ czasem niektórzy się dziwią, po co pisarzom na targach książki i innych masowych imprezach (openery!) ochrona, śpieszę opowiedzieć o kilku przypadkach klinicznych... Pisarz jest człowiekiem wrażliwym,... 97
 • Dwie twarze Kazachstanu 20 maj 2018, 20:00 Na początku tego tys iąclecia przejechałem autem 2 tys. km po bezdrożach Kazachstanu. Poza małą stłuczką wszystko było OK, choć jeździło się bardzo wolno. Drogi w interiorze miały dziury niczym leje po bombach, co chwilę trzeba... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany