Problemy z fundacją kolegi Schetyny

Problemy z fundacją kolegi Schetyny

Grzegorz Schetyna
Grzegorz Schetyna / Źródło: Newspix.pl / STANISLAW BIELSKI
Wbrew przepisom Piotr Borys, prawa ręka Grzegorza Schetyny, nie wpisał do oświadczenia majątkowego faktu, że zasiada w organie Fundacji Państwo Prawa – ustalił „Wprost”.

Zdaniem ekspertów, ponieważ Fundacja Państwo Prawa prowadzi działalność gospodarczą, Piotr Borys, jej fundator, a równocześnie członek Rady Fundatorów, miał obowiązek wpisać fakt zasiadania w jej władzach do poselskiego oświadczenia majątkowego. Borys w rozmowie z „Wprost” tłumaczy, że postąpił tak, jak mu doradził ekspert prof. Jerzy Korczak. Tymczasem sam profesor przyznaje, że zgodnie z przepisami poseł miał taki obowiązek. Przypomnijmy – w poprzednim wydaniu „Wprost” ujawniliśmy, że w 2016 r. Piotr Borys, wtedy szef biura krajowego Platformy Obywatelskiej, założył Fundację Państwo Prawa. W jej radzie naukowej zasiadają m.in. prof. Marek Chmaj, prof. Andrzej Bisztyga, prof. Sabina Grabowska, prof. Anna Rakowska-Trela i mec. Jacek Dubois. Fundacja, jak wynika z informacji przekazywanych przez biuro krajowe PO, przygotowuje na rzecz partii ekspertyzy. Platforma zapłaciła za nie przez ostatnie trzy lata ponad 3,5 mln zł. To może dziwić, bo w czasie, kiedy powstawała fundacja, w partii działał założony w marcu 2010 r. Instytut Obywatelski, którego zadaniem było m.in. właśnie przygotowywanie ekspertyz prawnych, organizacja szkoleń czy konferencji. Po co więc Borys tworzył Państwo Prawa? – Instytut nie miał osobowości prawnej – tłumaczył w rozmowie z „Wprost” Piotr Borys. – Potrzebowaliśmy podmiotu, który będzie ją miał. Fundację w polskim prawie może założyć tylko osoba fizyczna. Byłem dyrektorem biura krajowego PO i zajmowałem się sprawami organizacyjnymi – wyjaśniał. Według niego propozycja założenia przez niego fundacji padła podczas obrad zarządu Platformy Obywatelskiej. W PO nie ma jednak żadnej uchwały na ten temat. Sprawdzamy słowa posła Platformy.

Pkw można, po wie lepiej

Po pierwsze, nie jest prawdą, że ugrupowanie polityczne nie może założyć fundacji. W Polsce działają przynajmniej dwie fundacje założone przez partie. Pierwszą stworzyło w 2002 r. Polskie Stronnictwo Ludowe. Drugą Stronnictwo Demokratyczne. W obu przypadkach fundatorem jest partia. Dlaczego PO nie skorzystała z takiej możliwości? – Partia nie może zakładać fundacji. Zabrania tego prawo – upiera się Stanisław Gawłowski, który w 2016 r. był sekretarzem generalnym PO. Innego zdania są jednak prawnicy, z którymi rozmawialiśmy. – Zgodnie z art. 2 o fundacjach mogą je ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Partie polityczne są osobami prawnymi, więc spełniają przesłankę określoną w zdaniu poprzedzającym – tłumaczy prawnik dr Jędrzej Jakubowicz. – Ustawa o partiach politycznych zawiera zamknięty katalog czynności, których partii robić nie wolno i nie ma tam wyłączenia o możliwości pełnienia funkcji fundatora.

Zatem na podstawie analizy przepisów nie widzę przeciwwskazań, by partia nie mogła założyć fundacji – dodaje dr Marcin Mamiński, prawnik, doradca parlamentarny. Kiedy zapytaliśmy o to Piotra Borysa, w odpowiedzi przysłał nam stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z 2008 r. Wynika z niego, że partia nie może zakładać fundacji z pieniędzy pochodzących z dotacji i subwencji. A co ze środkami, które PO otrzymuje od swoich członków w ramach składek? Czy mogłyby one zostać przeznaczone na założenie fundacji? Według Krzysztofa Lorentza, dyrektora Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych w Krajowym Biurze Wyborczym, PO mogła bez problemu pieniądze ze składek przeznaczyć na fundusz założycielski fundacji. – Wydatki ponoszone są ze środków niepochodzących z subwencji i nie są wydatkami z funduszu wyborczego, nie są więc objęte obowiązkiem sprawozdawczym i nie są kontrolowane przez PKW – mówi Krzysztof Lorentz. Dlaczego PO nie skorzystała z takiej możliwości? – W ocenie Platformy Obywatelskiej przepisy regulujące finanse partii politycznych wykluczają, by partia mogła być fundatorem fundacji. W związku z powyższym Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej nie podejmował uchwał w sprawie powoływania fundacji przez Platformę Obywatelską jako partię polityczną – odpowiedziało nam biuro krajowe PO.

Partner do jednego projektu

Na tym jednak nie koniec. Kiedy dziennikarz „Wprost” spotkał się z Piotrem Borysem i prof. Markiem Chmajem w biurze krajowym PO, obaj twierdzili, że Fundacja Państwo Prawa powstała po to, by stać się partnerem Martens Centre. To think tank Europejskiej Partii Ludowej. Współpracuje on z fundacjami partii zrzeszonych w EPP. Jak twierdzi Borys, Instytut Obywatelski nie mógł zawrzeć takiego porozumienia, bo nie miał osobowości prawnej, dlatego w 2016 r. stworzył fundację. Podczas rozmowy z dziennikarzem „Wprost” prof. Chmaj i poseł Borys zapewniali, że Fundacja Państwo Prawa współpracowała z Martens Centre w przynajmniej pięciu projektach. Sprawdziliśmy. Anna van Oeveren z Martens Centre mówi, że przez ostatnie trzy lata współpracowali z Fundacją Państwo Prawa tylko przy jednym projekcie. Chodzi o „The Future of Work” z 2017 r. Biuro krajowe PO zapewnia z kolei, że fundacja dostarcza jej szeregu ekspertyz prawnych, ekonomicznych czy socjologicznych. W sumie przez ostatnie trzy lata Platforma miała nabyć od fundacji ponad 500 takich dokumentów.

Po płaci, ale nie pokaże za co

Problem w tym, że kiedy sprawę wydatków na fundację opisał „Wprost”, czołowi politycy partii Grzegorza Schetyny mówili, że dowiedzieli się o wszystkim z lektury tygodnika. Tak twierdził m.in. Borys Budka, szef klubu PO, czy Bogdan Zdrojewski. Sprawdziliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej wydatki PO z funduszu eksperckiego na rzecz Fundacji Państwa Prawa za 2018 r. Wynika z nich, że w każdym miesiącu na rzecz FPP z konta eksperckiego PO realizowanych było po kilka przelewów. Zapytaliśmy tylko o te największe, których wartość wynosiła ponad 11 tys. zł. Było ich w sumie ponad 18. 5 stycznia – 13 530 zł, 2 lutego – 11 070 zł, 5 lutego – 14 145 zł, 13 lutego – 12 300 zł, 22 lutego – 12 300 zł, 26 lutego – 15 375 zł, 7 marca – 17 835 zł, 8 marca – 17 220 zł, 28 marca – 15 375 zł, 3 kwietnia – 10 455 zł, 16 kwietnia – 11 070 zł, 10 maja – 15 375 zł, 25 maja – 10 455 zł, 19 czerwca – 15 375 zł, 2 lipca – 11 685 zł, 25 lipca – 15 375 zł, 30 lipca – 15 375 zł, 3 sierpnia – 15 375 zł. Chcieliśmy, by Platforma podała nam przy każdej z kwot, co konkretnie kupiła od fundacji. Oto odpowiedź biura krajowego PO: „Przelewy dokonane na rzecz Fundacji Państwo Prawa stanowiły zapłatę za ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i ekonomiczne”. O to samo zapytaliśmy fundację. Nie dostaliśmy stamtąd żadnej odpowiedzi.

Brak fundacji w oświadczeniu

Zgodnie z prawem na początku kadencji posłowie muszą złożyć oświadczenia majątkowe. Mają na to 30 dni od czasu zaprzysiężenia. Kilka dni temu Sejm opublikował oświadczenia posłów. W punkcie VIII ust. 2 posłowie muszą wpisać, czy są członkami organu stowarzyszenia lub fundacji, które prowadzą działalność gospodarczą. Piotr Borys jest fundatorem Fundacji Państwo Prawa, ale też z członkiem organu Zgromadzenia Fundatorów. Jak wynika ze statutu FPP, zajmuje się on m.in.: powoływaniem i odwoływaniem prezesa fundacji, zatrudnianiem członków zarządu, zmianą statutu fundacji, podejmowaniem uchwał o przyjęciu członka Rady Naukowej Fundacji w poczet Zgromadzenia Fundatorów czy podejmowaniem uchwał o przeznaczeniu majątku po likwidacji fundacji.

W podobnym organie zasiada Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest przewodniczącym rady kuratorów Fundacji Rozwoju. Szef ludowców wpisał ten fakt do oświadczenia, Borys nie. Kiedy pytamy posła, czy nie powinien ujawnić w oświadczeniu majątkowym faktu, że jest członkiem Zgromadzenia Fundatorów, organu statutowego Fundacji Państwa Prawa, odpowiedział: – Uzyskałem informacje, że nie.

Powołał się przy tym na prof. Jerzego Korczaka z Zakładu Ustroju Administracji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. To właśnie ten naukowiec miał zapewnić posła, że nie musi wpisywać informacji o zasiadaniu w organie fundacji do oświadczenia. Jednak w rozmowie z „Wprost” prof. Korczak tłumaczy, że rzecz jest bardziej skomplikowana. Rzeczywiście, pierwotnie uznał, że Borys nie musi wpisywać do oświadczenia faktu zasiadania w organie fundacji, jednak poseł nie przedstawił mu pełnej informacji dotyczącej statutu Państwa Prawa. Gdy tylko profesor poznał pełną treść statutu, uznał, że sprawa powinna się w oświadczeniu jednak znaleźć. – Przekazałem mu informację, że z uwagi na trzy pozycje w przedmiocie zakresu działania fundacji powinien ją jednak wpisać. Jest tam bowiem wpisana działalność wydawnicza oraz wydawanie periodyków. Trudno to uznawać za działalność niegospodarczą – mówi prof. Korczak. – Gdy poseł pierwotnie sformułował do mnie pytanie, nie przedstawił mi zakresu działania fundacji. Mówił jedynie o działaniu non profit. Kopia statutu, którą otrzymałem później, rozwiała moje wątpliwości. Uważam, że z ostrożności procesowej poseł powinien wpisać ten fakt do oświadczenia majątkowego – kończy prof. Korczak.

Współpraca: MD

Mariusz Kowalewski – dziennikarz śledczy, współpracownik „Wprost”

Okładka tygodnika WPROST: 1/2020
Więcej możesz przeczytać w 1/2020 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 1/2020 (1917)

 • Spoglądając w szklaną kulę 26 gru 2019, 20:00 Jak co roku, na pierwsze noworoczne wydanie naszego tygodnika, redakcja „Wprost”, po konsultacjach z ekspertami z różnych dziedzin życia, przygotowała listę najważniejszych trendów na kolejne 12 miesięcy (s. 14). Jacy ludzie nadadzą... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 26 gru 2019, 20:00 W związku z tym, że koniec roku to czas podsumowań, postanowiłyśmy przypomnieć kilka informacji, jakie opublikowałyśmy w 2019 r., które wydawały się nieprawdopodobne, a jednak… się ziściły! 6
 • 365 dni dookoła świata 26 gru 2019, 20:00 CO NAS CZEKA W 2020? 8
 • Obraz tygodnia 26 gru 2019, 20:00 2 mln egz. przed Noblem książki Olgi Tokarczuk znalazły w Polsce około miliona czytelników. Po Noblu do księgarń trafił ich już też milion. To razem dwa miliony Wygrana Małgorzata Rozenek-Majdan Jak informują tabloidy jest – dzięki... 11
 • Codzienna walka to mój chleb powszedni 26 gru 2019, 20:00 Rozmowa z Markiem Siudymem, aktorem 12
 • Odpowiedzialność 26 gru 2019, 20:00 30 posłów opozycji zlekceważyło głosowanie dotyczące ustawy represyjnej w sprawie sędziów. Czy opozycja ma jeszcze mandat społeczny, żeby wzywać do masowych protestów w obronie sądów? 13
 • Trendy roku 2020 26 gru 2019, 20:00 Jaki będzie rozpoczynający się rok? Co będzie na topie? O czym będzie się mówiło? I kto będzie miał największy wpływ na rzeczywistość? „Wprost” przewiduje najważniejsze trendy 2020 r. 14
 • Święta Greta 26 gru 2019, 20:00 Napiszcie w mediach społecznościowych, w liberalno-lewicowej bańce, coś ironicznego lub złośliwego o Grecie Thunberg. Nie próbowaliście? To spróbujcie, jeśli się nudzicie w długie zimowe wieczory. Nuda pryśnie jak bańka mydlana.... 23
 • Nowy projekt Tuska 26 gru 2019, 20:00 Donald Tusk zamierza odzyskać wpływy w Platformie, odsunąć Grzegorza Schetynę od władzy w partii i dokonać zbliżenia z PSL – ustalił „Wprost”. 24
 • Problemy z fundacją kolegi Schetyny 26 gru 2019, 20:00 Wbrew przepisom Piotr Borys, prawa ręka Grzegorza Schetyny, nie wpisał do oświadczenia majątkowego faktu, że zasiada w organie Fundacji Państwo Prawa – ustalił „Wprost”. 29
 • Jak zostałem przestępcą 26 gru 2019, 20:00 Media liberalne rzuciły się na mnie, oskarżając o kłamstwa. Same jednak je uparcie kolportowały. 32
 • Na marginesie sprawy Śpiewaka 26 gru 2019, 20:00 Zbigniew Ziobro: Deklaruję gotowość spotkania z przedstawicielami różnych redakcji, żebyśmy kwestię art. 212 przedyskutowali. Nie wykluczam, że jeżeli nasza wspólna rozmowa doprowadzi nas do wniosku, że rzeczą właściwszą z punktu widzenia ochrony wolności słowa jest odejście... 35
 • Prezydent z talent show 26 gru 2019, 20:00 Zaraz po wyborach parlamentarnych emisariusze Szymona Hołowni nagabywali wybranych polityków Nowoczesnej i PO, czy nie chcieliby się zaangażować w nowy projekt polityczny, czyli start dziennikarza w wyborach prezydenckich. 36
 • Jeśli Duda przegra, rząd PiS upadnie 26 gru 2019, 20:00 Możliwe, że Donald Tusk chce zostać patronem fuzji PO z PSL, licząc, że liderem takiej formacji zostanie Kosiniak-Kamysz – mówi prof. Antoni Dudek, politolog. 40
 • Wiele hałasu o nic 26 gru 2019, 20:00 Nie ma wojny polsko-polskiej. Jest tylko większa niż kiedyś różnorodność poglądów, co niektórym trudno jest zaakceptować. Brakuje tolerancji. Najbardziej tym, którzy najgłośniej o niej krzyczą – mówi Dorota Gawryluk, dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat. 44
 • Cała nadzieja w smokach 26 gru 2019, 20:00 Wskazuje drogę i pomaga odróżnić dobro od zła. Religia? Nie, baśń. O sile mitów i Harry’ego Pottera opowiada Przemysław Staroń, filozof, Nauczyciel Roku 2018. 48
 • Wszyscy mi mówili: Bój się! 26 gru 2019, 20:00 Nigdy nie wypierałem się tego, że jestem członkiem PiS. Niektórzy wchodzą do spółek, mając polityczne poparcie, i nagle mówią, że są bezpartyjnymi fachowcami. Nie bądźmy hipokrytami – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. 52
 • Górki, dołki i zakręty 26 gru 2019, 20:00 Spadające bezrobocie i drożejące warzywa. Rekordowy eksport polskiej żywności i rekordowe zarobki dwóch pracownic NBP. Najbogatszy Polak chce budować elektrownię atomową, a rząd tnie drzewa pod przekop Mierzei Wiślanej. Oto, co ciekawego działo się w polskim biznesie w 2019 r. 56
 • Czas na innowacje 26 gru 2019, 20:00 Innowacje powinny być wpisane w DNA firmy. Warto szukać pieniędzy na inwestycje w badania i rozwój – przekonuje Michał Gwizda, partner zarządzający, odpowiedzialny za zespół Biznes i innowacje w CRIDO. 60
 • Z drugiej ręki w niskich ratach 26 gru 2019, 20:00 Autonomia to oferta używanych aut dla każdego. Zapewnia niskie raty, możliwość zwrotu auta na koniec umowy i wybranie kolejnego modelu. 61
 • Polska stocznia numerem jeden w Europie 26 gru 2019, 20:00 Statki zasilane elektrycznością, gazem, a w przyszłości także wodorem. Naszą specjalnością są rozwiązania proekologiczne. Pracy nam nie zabraknie – mówi Piotr Soyka, prezes Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING. 62
 • PHH – ambitny gracz 26 gru 2019, 20:00 Chcemy być najlepszym graczem na rynku hotelowym – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego. 64
 • Symbioza w rolnictwie 26 gru 2019, 20:00 Grupa Top Farms stawia na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rolnikami, bo to klucz do dobrej współpracy i zwiększenia konkurencyjności w polskim rolnictwie. 68
 • Lokalne smaki 26 gru 2019, 20:00 134 lata tradycji zobowiązują. Chcemy, by nasze produkty były gwarantem najwyższej jakości i najlepszego smaku – mówi Marek Dereziński, dyrektor zarządzający Chemirol Sp. z o.o. 69
 • Jakość w połączeniu z naturalnością 26 gru 2019, 20:00 Jesteśmy najdynamiczniej rozwijającą się firmą w swojej branży w Polsce, wyznaczamy nowe trendy w jakości, smakach i opakowaniach – mówi Grzegorz Chojnacki, prezes BZK Alco. 70
 • W poszukiwaniu pracownika 26 gru 2019, 20:00 Niska stopa bezrobocia sprawia, że znalezienie pracownika staje się wyzwaniem. Tylko na portalu ogłoszeniowym OLX liczba nowych ogłoszeń w kategorii Praca za rok 2019 wyniosła ponad 737 tys. 71
 • Lepki książę 26 gru 2019, 20:00 Do średniego syna królowej Elżbiety lepi się wiele brudów. Jest podejrzewany nie tylko o powiązania z gangiem wpływowych pedofilów, lecz także o pranie pieniędzy pod przybranym nazwiskiem. 73
 • Klimatyczna niepewność 26 gru 2019, 20:00 Kiedy premier Morawiecki relacjonował ustalenia unijnego szczytu, można było odnieść wrażenie, że Polska uzyskała tam jakąś wyjątkową europejską „dyspensę”, gdy idzie o przyjęty plan eliminacji węgla do połowy XXI w.... 76
 • Wyzwania na 2020 rok 26 gru 2019, 20:00 Konieczne jest umożliwienie większej liczbie pacjentów korzystania z nowoczesnego leczenia – mówi prof. Krzysztof Giannopoulos, hematolog. 78
 • Jelita rządzą! 26 gru 2019, 20:00 Mówią o nich „drugi mózg” i „centrum dowodzenia”. Jelita są teraz na topie. To wcale nie jest ich 5 minut, które szybko przeminie. To przyszłość medycyny. 80
 • Leczyć, nie odchudzać 26 gru 2019, 20:00 Ciężka, postępująca, ze skłonnością do nawrotów: tak można opisać otyłość. Jak każdą chorobę trzeba ją zdiagnozować i leczyć. Niestety, w Polsce szwankuje i jedno, i drugie. 82
 • Priorytetowy rynek 26 gru 2019, 20:00 Rynek polski jest dla nas bardzo ważny. Jesteśmy dziś jednym z większych producentów krajowych, wytwarzamy leki na potrzeby rynku polskiego i na eksport – mówi Michał Nitka, dyrektor generalny Polska & CEE, Teva Pharmaceuticals Polska. 84
 • Kiedy włos spada z głowy 26 gru 2019, 20:00 Łysienie jest najczęstszą chorobą włosów. To głównie łysienie męskie androgenowe, łysienie androgenowe u kobiet i łysienie plackowate. 86
 • Alternatywa dla chirurgicznego modelowania sylwetki 26 gru 2019, 20:00 Dobre samopoczucie i nienaganny wygląd są obecnie cenione niezwykle wysoko. Z tej perspektywy nadprogramowe kilogramy, „skórka pomarańczowa” czy oznaki starzenia mają niewątpliwy wpływ na komfort naszego życia. 87
 • Cztery pory popkultury 26 gru 2019, 20:00 Superbohaterowie, James Bond i legendy rocka. Hollywoodzkie studia już zdążyły zaplanować nasz popkulturalny rok 2020. 88
 • Banalne morderstwo 26 gru 2019, 20:00 „Gwiezdne wojny” mnie uzdrowiły. Już nie potrzebuję, żeby wszyscy w internecie mnie lubili – mówi Rian Johnson, reżyser „Ostatniego Jedi” i „Na noże” (w kinach). 92
 • Wydarzenie 26 gru 2019, 20:00 Miłość i nienawiść Szilárd Rubin, „GRA W CYKORA”, Wydawnictwo Studio EMKA Péter Esterházy, wspominając pierwsze wydanie tej powieści na początku lat 60., napisał, że była „jak nagłe, niszczące uderzenie meteorytu lub... 94
 • Film 26 gru 2019, 20:00 Mętny kod FRANCJA LUBI BAWIĆ SIĘ W HOLLYWOOD i zalewa europejskie rynki kinem rozrywkowym. Jednak o ile tamtejsi reżyserzy znaleźli swój sposób na komedie, o tyle z kryminałami idzie im gorzej. I, niestety, „Kodem Dedala” Régis... 95
 • Muzyka 26 gru 2019, 20:00 Swingujący Harry Harry Styles był w One Direction najzdolniejszy. A po rozpadzie boysbandu gwiazdor chce zwrócić się do szerszego audytorium niż dorastające dziewczęta. Zagrał w „Dunkierce” Christophera Nolana, pojawił się w kilku... 96
 • Książka 26 gru 2019, 20:00 Szukanie sensu Złożona z rozmów z Zygmuntem Baumanem książka nie dotyczy naukowych osiągnięć jednego z najbardziej wpływowych socjologów XX w., ale przede wszystkim jego życiowej drogi. Akademik opowiada o doświadczeniach żydowskiego... 97
 • Sylwestrowy mięsny jeż 26 gru 2019, 20:00 Sylwester nad Zalewem Zegrzyńskim: pięć ciężkostrawnych dań, trzy desery, flacha wódy na łeb, jeden kac w cenie, o pierwszej w nocy znowu dania na ciepło i podobnie o trzeciej. W kogo się zamieniamy w Sylwestra? Czy to my tacy głodni i... 98
 • O ludziach lodu 26 gru 2019, 20:00 Parę lat temu patrzono na nich jak na dziwaków, bo któż chciałby zażywać kąpieli w lodowatej wodzie. Dziś bycie morsem jest cool, a morsowanie przybiera coraz bardziej ekstremalne formy. 101
 • Mowa noblowska Tokarczuk to morze inspiracji 26 gru 2019, 20:00 co mnie inspiruje mówi Ewa Wachowicz producentka telewizyjna, autorka programów i książek kulinarnych, właścicielka krakowskiej restauracji Zalipianki 104
 • Jak zostać przedsiębiorcą w nowym roku 26 gru 2019, 20:00 Zawsze chciałeś pracować na swoim, ale nie miałeś dość odwagi? Na początkującego przedsiębiorcę czyha sporo pułapek. Tyle że większość z nich zastawia on sam na siebie – w głowie. Podpowiadam, jak się z nich wydostać. 105
 • Z dobrą wróżbą 26 gru 2019, 20:00 Nazwa szczodroków nawiązuje do szczodrych i hojnych gospodyń, które obdarowywały kolędników słodkościami i dzieliły z nimi radość. 106
 • Jak wybrać szampana 26 gru 2019, 20:00 Każdy szampan jest winem musującym, ale nie każde wino musujące to szampan. Przy wyborze bąbelków warto zwrócić uwagę na jeszcze kilka kwestii. 107
 • Zimowy Wrocław jest piękny 26 gru 2019, 20:00 Wrocław, jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, warto odwiedzić nie tylko latem, gdy pogoda sprzyja spacerom, lecz także zimową porą, gdy błyszczy w świetle iluminacji, pachnie cynamonem i rozbrzmiewa dźwiękami świątecznej muzyki. 108
 • Kulinarne centrum stolicy 26 gru 2019, 20:00 Różnorodność oraz jakość oferty sprawiają, że Centrum Praskie Koneser nie ma dziś w Warszawie konkurencji. 110
 • Uratowana perła – Browar Przystań 26 gru 2019, 20:00 Park Śląski oferuje wiele atrakcji – zoo, park rozrywki, planetarium, rozarium. Powróciły też kultowa Przystań, obecnie Browar Przystań, oraz cukiernia Lukier. 112
 • Zrób sobie Marylę Rodowicz 26 gru 2019, 20:00 Ale to już było? I co z tego! Kiedy zbliża się sylwester, wszystkie polskie miasta biją się o Marylę. Nam wystarczy kilka przedmiotów, żeby „Kolorowe jarmarki” mogły zabrzmieć na każdej domówce. 114

ZKDP - Nakład kontrolowany