Powstanie Stalina

Powstanie Stalina

Czy Niemcy i Sowieci porozumieli się w sprawie zagłady Polaków w powstaniu warszawskim
Jedni sprawiali wrażenie, że nacierają, drudzy sprawiali wrażenie, że uciekają. Gdy jednak w Warszawie na odgłos zbliżającego się frontu wybuchło powstanie, ci, którzy nacierali, nagle wstrzymali natarcie. Zaś ci, którzy uciekali, równie nagle wstrzymali swą paniczną ucieczkę. Walczące z sobą dwie największe armie II wojny światowej nagle, jak gdyby umówione, zawiesiły na tym froncie wszelkie działania. Na niemal pół roku. W tym czasie jedni mordowali Polaków i równali z ziemią ich niepokorne miasto, a drudzy na prawym brzegu Wisły czekali i pilnowali, by nikt im w tej zbrodni nie przeszkodził.

Sojusz Stalina i Hitlera?
Nie znaleziono żadnego dokumentu świadczącego, że Niemcy i Rosjanie byli umówieni. Nikt nie odważył się choćby zadać pytania o możliwość porozumienia i współdziałania sowiecko-niemieckiego w sprawie powstania warszawskiego. Oczywiście, historycy pytali, dlaczego Stalin nie zgodził się na żadną formę pomocy powstaniu. Dlaczego aż do połowy września nie udostępnił aliantom swych lotnisk na tyłach frontu, by Anglicy czy Amerykanie mogli dokonywać zrzutów dla walczącej Warszawy. Pytali, jak to się stało, że z budowanej przez pół roku niemieckiej Festung Warschau w momencie sowieckiej ofensywy styczniowej 1945 r. okazało się, iż nie zostało nic – żaden bunkier, żaden pas umocnień, żaden pas rowów przeciwczołgowych. Zostało tylko zburzone, spalone miasto i dziesiątki tysięcy polskich ciał na ulicach. Z perspektywy historii okazało się, że Sowieci tylko udawali, że atakują, a Niemcy tylko pozorowali obronę. Tak jakby zburzenie Warszawy i wymordowanie jej ludności było jedynym wspólnym celem strategicznym obu armii. Tak jakby to sam Stalin dał rozkaz do tego powstania.
Stalin oczywiście wiedział, że w Warszawie szykuje się powstanie. Miał dość informacji od swoich warszawskich agentów z PPR czy od swoich spadochroniarzy zrzuconych do Warszawy, jak tajemniczy kpt. Kaługin. Nie musiał zresztą daleko szukać warszawskich agentów, skoro miał ich w składzie polskiego rządu na emigracji. Każdy najbardziej tajny dokument, każdy najgłębiej skrywany polski plan trafiały wcześniej czy później na jego biurko. Poza tym po powstaniu wileńskim i lwowskim mógł mieć całkowitą pewność, że ruszy także Warszawa.

Ucieczka komunistów
Wobec braku dokumentów jest niezwykle trudno prześledzić przygotowania Stalina do powstania warszawskiego, ale przecież nie jest to niemożliwe. Pod koniec lipca 1944 r., przed ogłoszeniem tzw. Manifestu Lipcowego, do kierownictwa PPR w Warszawie z Centralnego Biura Komunistów Polskich w Moskwie przyszła depesza – wezwanie o bezzwłoczne przerzucenie aktywu politycznego PPR na tereny wyzwolone od Niemców. Autorzy tej depeszy nie ukrywali, że był to rozkaz samego Stalina. Inny dokument, pismo tegoż Biura Komunistów Polskich do Komitetu Centralnego WKP(b) z 14 lipca 1944 r., zawiera prośbę o udzielenie pomocy przy przewiezieniu wybitnych działaczy KRN i PPR na tereny wyzwolone.
Już na tydzień przed forsowaniem Bugu Moskwa żądała przerzucenia z Warszawy na wschód kadry politycznej i oddziałów Armii Ludowej. Dlaczego? Wystarczy sięgnąć do wspomnień Władysława Gomułki, by pojąć, jak dziwny i niezrozumiały był to rozkaz. Nakazywał rzucenie działaczy komunistycznych i żołnierzy Armii Ludowej w karkołomną drogę przez linię frontu. Wysłanie na teren, gdzie nie działały transport i komunikacja, gdzie łatwo było się dostać pod przypadkowy ostrzał czy zostać przypadkowo zatrzymanym. Wyprowadzenie szczupłych oddziałów Armii Ludowej z bronią z Warszawy (ledwie około 400 ludzi) wydawało się niepojęte i równoznaczne z wygubieniem tych ludzi. Ten rozkaz wydawał się tym bardziej niezrozumiały, że jak pisał Gomułka, „Paniczna wprost ewakuacja administracji, policji bezpieczeństwa i ludności niemieckiej z Warszawy w pierwszej połowie trzeciej dekady lipca, olbrzymie kolumny wycofujących się wojsk niemieckich, upewniały nas w przekonaniu, że lada dzień Armia Czerwona może się znaleźć na przedpolach Warszawy". Po co więc mieli opuszczać miasto?
A jednak rozkaz Stalina został wykonany. 29 lipca opuścili Warszawę i Gomułka, i Bierut, i Jóźwiak. Całe kierownictwo PPR i KRN. W Warszawie pozostał tzw. triumwirat z Aleksandrem Kowalskim, który obradował, jak powitać Rosjan, którzy zbliżają się do Warszawy. Jeśli spojrzeć uważnie na to, co się działo 29 lipca 1944 r., kiedy to na rozkaz Stalina „kierownicza trójka" opuściła szykującą się do walki Warszawę, to okaże się, że tego właśnie dnia zdarzyło się znacznie więcej niepojętych, niewytłumaczalnych faktów. Oto radio „im. T. Kościuszki” Związku Patriotów Polskich tego właśnie dnia nadało: „Ludu Warszawy! Do broni! Niech ludność cała stanie murem wokół Krajowej Rady Narodowej, wokół warszawskiej Armii Podziemnej. Uderzcie na Niemców. Udaremnijcie ich plany zburzenia budowli publicznych. Pomóżcie Czerwonej Armii w przeprawie przez Wisłę. Milion ludności Warszawy niechaj się stanie milionem żołnierzy!”. Tego dnia na ulicach Warszawy ktoś rozlepił plakaty wzywające do walki: „Obrońcy Polski! Żołnierze bohaterskiej podziemnej armii. Godzina czynu wybiła. Dziś Ojczyzna wzywa was do walki otwartej”. Te prowokacyjne plakaty podpisane przez Polską Armię Ludową jednocześnie głosiły, że przywódcy Armii Krajowej znaleźli się na sowieckiej liście zbrodniarzy wojennych.

Narzędzie zagłady
Ze wspomnień komunistów – czy to Jóźwiaka, czy to Gomułki – jednoznacznie wynika, że to, co za chwilę miało się wydarzyć w Warszawie, dla nich było całkowitym zaskoczeniem. O przygotowywanym powstaniu w Warszawie nie byli poinformowani, a co więcej, nawet nie podejrzewali, że może wybuchnąć. Nie podejrzewali, bo byli temu przeciwni. Dokumenty zdają się świadczyć jednak o czymś innym. Po pierwsze, o tym, iż razem z Korpusem Bezpieczeństwa o przygotowywanej walce zostali poinformowani już 28 lipca. Po drugie, to oni pierwsi wzywali do walki. „Kto Polak i patriota – pisał „Gwardzista" z 30 lipca – chwyta za broń. Przychodzi pora powstania i mobilizacji. Przychodzi wyzwolenie, którego pragnęliśmy przez 5 lat bestialstwa niemieckiego. Nie możemy dopuścić do tego, aby tę wolność wywalczyła nam tylko armia sowiecka. Naszą dumą powinno być pokazać całemu światu, że walczyliśmy o naszą wolność, ile tylko było w naszej mocy”. Warto przypomnieć te dokumenty, aby pełniejszym niż w dniach powstania głosem zapytać, czy były to wezwania powodowane patriotyzmem i miłością do Polski, czy też dokumenty stalinowskiej prowokacji, potwornego, cynicznego scenariusza wydarzeń, w którym powstanie warszawskie (tak jak wcześniejsze polskie powstania) miało być narzędziem zagłady.
Decyzja o terminie wybuchu powstania rodziła się w dramatycznych dyskusjach i sporach. Ci, którzy w Komendzie Głównej AK i w Delegaturze Rządu ją podejmowali, wcześniej kilkakrotnie ją przekładali. Pamiętali dobrze nieufność swego dowódcy, gen. Stefana Grota-Roweckiego, wobec Rosjan i jego przykazanie, by czekać na ostrzał artyleryjski lewego brzegu Wisły. Rozumieli, że bez porozumienia z Rosjanami nie wolno im zaczynać. Ale zaczynali, gdy sowieckie czołgi znalazły się już na Targówku. Zaczynali, gdy do Moskwy dotarł już na rozmowy polityczne premier ich rządu Stanisław Mikołajczyk. Zaczynali, gdy na przedpolach Warszawy toczyła się już bitwa pancerna, której sowieci – wbrew opinii rosyjskiej propagandy – wcale nie przegrali. Wydawało im się, że przewidzieli wszystko. Nawet studzienki telefoniczne na Saskiej Kępie, przez które można było nawiązać bezpośrednią łączność z walczącą Warszawą. Nie przewidzieli tylko tego, że nikt w tych studzienkach nigdy nie podniesie słuchawki. Nie przewidzieli, że Stalin, który choćby z dokumentów wywiadu lotniczego świetnie wiedział, że Warszawa walczy, przez 10 dni będzie udawał człowieka pozbawionego informacji, aby wreszcie stwierdzić, że nie chce mieć nic wspólnego z „warszawską awanturą". Za nim – jak za panią matką pacierz – polscy komuniści, ci wszyscy Żymierscy, Gomułki, Bieruty i Jóźwiaki, udawali, że nic nie wiedzą o powstaniu. Udawali tak również w Lublinie, w którym od 1 sierpnia cała ludność modliła się o ratunek dla powstania.
Dlaczego polscy komuniści na rozkaz Stalina w przeddzień wybuchu powstania, do którego sami wzywali, nagle opuścili miasto? Dlaczego historycy pominęli fakty świadczące o realizacji jakiegoś stalinowskiego scenariusza, w myśl którego komuniści, by ocaleć, musieli opuścić Warszawę. Pewne wydaje się jedno: ktoś wcześniej wiedział o bliskiej zagładzie miasta, ktoś wcześniej wiedział, że front zatrzyma się na Wiśle i że Niemcy i Sowieci w jednej sprawie zagłady Polaków, zdołają się porozumieć. Nawet jeśli porozumiewali się bez słów i nawet jeśli żaden dokument nie zdoła tego potwierdzić.

Okładka tygodnika WPROST: 41/2007
Więcej możesz przeczytać w 41/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • Genau   IP
  Ved s takoj logikoj mozno utwerzdat, czto v bolszich zertwach na poliach SSSR winovaty poliaki, tak kak specialno bystro sdalis nemcam, a potom jesszcze delali vid, czto soprotiwliajutsia, a na samom dele, dogoworilis s Hitlerom unicztozit russkich.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 41/2007 (1294)

  • Na stronie - Ciemna elita 7 paź 2007, 22:00 Niech Ziobro ujawni dowody w sprawie Sawickiej 3
  • Ucieczka przed czystkami 7 paź 2007, 22:00 CBA 8
  • Gwiazdy na łańcuchu 7 paź 2007, 22:00 Psy 8
  • Wybory według "Wprost" 7 paź 2007, 22:00 Kampania 8
  • Skaner 7 paź 2007, 22:00 8
  • Tajne postępowanie w sprawie Kaczmarka 7 paź 2007, 22:00 Prokuratura 9
  • Dossier 7 paź 2007, 22:00 Jeżeli Tusk jest ciamciaramcia, to Giertych jest bumtarara Paweł Kukiz w TVN o temperamentach politykówMówi trochę komputerowoLech Wałęsa w RMF FM o Waldemarze PawlakuO Jezu! Jeszcze nudniejsza niż moja i Marcinkiewicza!Hanna... 10
  • Pytania niepolityczne - Prezydent–solidny płatnik 7 paź 2007, 22:00 Rozmowa z Radkiem Sikorskim, byłym ministrem obrony narodowej 10
  • Ludzie 7 paź 2007, 22:00 Gadzinowski happyPoseł SLD Piotr Gadzinowski z prośbą o pomoc w wymyśleniu hasła wyborczego zwrócił się do internautów. W rozpisanym na jego blogu konkursie zwyciężył autor sloganu: „Będziesz happy i beztroski, kiedy w Sejmie... 10
  • Wyznania gwiazd 7 paź 2007, 22:00 Religia 11
  • Słoneczny wyścig 7 paź 2007, 22:00 Energia 12
  • Młodzi Dziennikarze 2007 7 paź 2007, 22:00 Konkurs „Wprost” i ambasady USA 12
  • Cętki na zimę 7 paź 2007, 22:00 Moda 14
  • Ulotka dla niewidomych 7 paź 2007, 22:00 Kampania 14
  • Terenówka dla posłów 7 paź 2007, 22:00 Sejm 14
  • Sawka czatuje 7 paź 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
  • Zapytaj Wprost - Dorota Rabczewska 7 paź 2007, 22:00 Internauci pytają Dodę o to, ile przeszła operacji plastycznych, kto jest według niej przystojniejszym politykiem: Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński i czy seks przed rozgrywkami dobrze wpływa na formę Radka Majdana 16
  • Poczta 7 paź 2007, 22:00 Krzyk KatyniaPiętnaście lat temu pewien magister zwykł mawiać do swoich studentów: „Film i dzieło literackie są zawsze zagęszczeniem rzeczywistości i w związku z tym nie można ich odczytywać dosłownie". A teraz ten sam... 17
  • Playback 7 paź 2007, 22:00 Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i premier Jarosław Kaczyński 17
  • Z życia koalicji 7 paź 2007, 22:00 Kazimierz Ujazdowski (ksywa Doktor Oetker) ogłosił, że w rządzie z Samoobroną to on ministrem nie będzie. I w ogóle jest przeciwko sojuszowi z partią najsłynniejszego polskiego Mulata. Dobrze, że sam to powiedział, bo przecież w PiS... 18
  • Z życia opozycji 7 paź 2007, 22:00 Wielka jest wiara Polaków w Donalda Tuska. Jeszcze nie wiadomo było, czy Wielki Przywódca Platformy Obywatelskiej będzie miał szansę podebatować z kimkolwiek w tej kampanii, a już przeprowadzono sondaże, z których wynika, że przegra i z... 19
  • Wprost przeciwnie - Cud polski 7 paź 2007, 22:00 Tylko nie budujmy u nas drugiej Słowenii - Polska jest za duża na takie cuda 20
  • Fotoplastykon 7 paź 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
  • Do krwi ostatniej 7 paź 2007, 22:00 Wybory wygrywa się jednym, atomowym uderzeniem w przeciwnika 22
  • Fetysz demokracji 7 paź 2007, 22:00 Nie zawracajmy sobie głowy wyborczą frekwencją 28
  • Koniec Samoobrony 7 paź 2007, 22:00 Partię Andrzeja Leppera czeka po wyborach masowy odpływ działaczy 30
  • Oszustwo dyplomatyczne 7 paź 2007, 22:00 Nasi dyplomaci powinni żądać od europejskich partnerów wszystkiego na piśmie 34
  • Ryba po polsku - Program dla Polski 7 paź 2007, 22:00 Tusk przedstawił wzniosły projekt zastąpienia pluralizmu Biurem Politycznym ponad podziałami 38
  • Giełda 7 paź 2007, 22:00 40
  • Podniebne wojny 7 paź 2007, 22:00 Rosja i Chiny chcą walczyć o swój kawałek nieba z takimi koncernami jak Boeing i Airbus. Oba kraje niemal równocześnie zaprezentowały nowe samoloty. Maszyny są jednak zbyt małe, by mogły zagrozić światowym gigantom. Rosyjski Suchoj... 40
  • Generator charyzmy 7 paź 2007, 22:00 Od hitu do kitu 40
  • Były Prokom 7 paź 2007, 22:00 Prokom Software, założona 20 lat temu największa polska firma informatyczna, przestanie istnieć. Ryszard Krauze zdecydował o sprzedaży swoich udziałów firmie Asseco Poland i zrezygnował z kierowania Prokomem. Za ponad 20 proc. akcji... 40
  • Pracownik z bagażem 7 paź 2007, 22:00 Aż o 43 proc. wyższą pensję otrzymywałby przeciętnie zarabiający Polak, gdyby nie podatki i składki, które płaci on sam i pracodawca. To gorszy wynik od średniej w sfiskalizowanej Unii Europejskiej. W porównaniu ze średnią krajów... 40
  • Karkosik w komórce 7 paź 2007, 22:00 Roman Karkosik będzie budował piątą w naszym kraju sieć komórkową. Przetarg na nowe częstotliwości wygrał właśnie należący do niego Centernet. Przejęta przez nią w kwietniu 2007 r. firma Xebra Limited już od ponad dwóch lat... 40
  • Polisa dla Religi 7 paź 2007, 22:00 Zbigniew Religa powinien się czuć dłużnikiem prezes PZU Agaty Rowińskiej. Jej decyzja o niepodnoszeniu przez największego polskiego ubezpieczyciela składki ubezpieczenia OC po wejściu w życie „podatku Religi" (czyli... 40
  • Kreatywna księgowa Gilowska 7 paź 2007, 22:00 Czy mocna gospodarka to sukces rządów PiS? 42
  • Skandal litewski 7 paź 2007, 22:00 Grupa Lotos przegrała wielki przetarg, bo wsparła konkurenta 46
  • Francja dla Polaków 7 paź 2007, 22:00 Francja Sarkozy'ego może być kolejnym dopalaczem polskiej gospodarki 50
  • Giełda prawa 7 paź 2007, 22:00 Jak dobrze zreformować rynek usług prawnych 54
  • Know - How 7 paź 2007, 22:00 60
  • Krokodyl bumerang 7 paź 2007, 22:00 Krokodyle z uporem wracają do miejsca swoich narodzin nawet z odległości 400 km. Na przebycie takiego dystansu potrzebują zaledwie 20 dni. Najprawdopodobniej odnajdują drogę podobnie jak ptaki, z którymi są blisko spokrewnione –... 60
  • Wybierz sobie mózg 7 paź 2007, 22:00 Czy można wybrać sobie mózg? Psychiatra Daniel G. Amen przekonuje, że jest to możliwe, a nawet konieczne. Mamy bowiem wpływ na to, jak kształtuje się nasz mózg. Osoby, które zwiększają aktywność umysłową, są mniej narażone na... 60
  • Pompowanie oceanu 7 paź 2007, 22:00 Globalne ocieplenie można zahamować, pompując wodę z głębin na powierzchnię oceanu - twierdzi ekolog prof. James Lovelock. Należy stworzyć sieć rur, które będą wynosiły na powierzchnię żyzne wody z głębokości 200 m, gdzie z... 60
  • Waga życia 7 paź 2007, 22:00 Czterdziestolatek powinien ważyć tyle samo, ile ważył wtedy, gdy był dwudziestolatkiem. Może przytyć nie więcej niż 2,25 kg i to pod warunkiem, że w wieku 20 lat nie miał nadwagi. Wtedy ma szansę się uchronić przed chorobami serca,... 60
  • Efekt ojca 7 paź 2007, 22:00 Kiedy dziecko przeżywa stres, matka powinna reagować inaczej niż ojciec – przekonują uczeni z University of Illinois. Najlepiej, gdy jedno z rodziców pomaga dziecku zaakceptować i przeżyć negatywne doznania, a drugie –... 60
  • Klątwa Marii Skłodowskiej 7 paź 2007, 22:00 Polski naukowiec może wreszcie otrzymać Nobla 62
  • Szczepionka na pamięć 7 paź 2007, 22:00 Dzisiejsze trzydziestolatki nie będą chorować na Alzheimera? 68
  • Zegar chorób 7 paź 2007, 22:00 Nasze dolegliwości nasilają się i słabną jak w zegarku. 70
  • Gorączka kwiatów 7 paź 2007, 22:00 Niektóre gatunki roślin wytwarzają ciepło tak jak zwierzęta 72
  • Wejście smoków 7 paź 2007, 22:00 Górnicy z irańskiej kopalni soli w Chehrabadzie odkryli zakonserwowane zwłoki mężczyzny, który prawdopodobnie żył 540 lat p.n.e. Najbardziej zaskakujące jest to, że znakomicie zakonserwowana solą twarz mężczyzny do złudzenia... 76
  • Powstanie Stalina 7 paź 2007, 22:00 Czy Niemcy i Sowieci porozumieli się w sprawie zagłady Polaków w powstaniu warszawskim 80
  • Blef Reagana 7 paź 2007, 22:00 Lubię mieć do czynienia z prawicowcami. Mówią to, co naprawdę myślą, a nie tak jak lewicowcy, którzy mówią jedno, a mają na myśli co innego". Autorem tej opinii nie jest konserwatywny intelektualista, ale Mao Zedong, do dziś... 86
  • Bez granic 7 paź 2007, 22:00 88
  • 2 października, Phenian 7 paź 2007, 22:00 Prezydent Korei Północnej Kim Dzong Il bardzo chłodno przywitał prezydenta Korei Południowej Ro Mu Hiuna. Kilka lat wcześniej z okazji wizyty byłego już prezydenta Kim De Dzunga północnokoreański dyktator po raz pierwszy wystąpił w... 88
  • Kwiz 7 paź 2007, 22:00 Co wiesz o świecie? Jeśli uważasz, że znasz się na sprawach międzynarodowych, odpowiedz na pytania naszego kwizu. 1. Największym dziennikiem pod względem sprzedaży w USA jest: a) „Wall Street Journal" b) „USA Today"... 88
  • Gromy Aleksego 7 paź 2007, 22:00 Aleksy II, patriarcha Moskwy i Wszechrusi, podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu skrytykował idee praw człowieka, które według niego, prowadzą do relatywizmu moralnego. Część przemówienia poświecił... 88
  • Egzamin z życia 7 paź 2007, 22:00 Szewach Weiss Były ambasador Izraela w Polsce, profesor na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Izrae- lsko-Polskim na uniwersytecie w Tel Awiwie, przewodniczący Knesetu (1992-1996), od 2000 r. przewodniczący Światowej Rady Yad Vashem,... 88
  • Smok luksusowy 7 paź 2007, 22:00 Chińczycy się bogacą, co cieszy producentów dóbr luksusowych. Chiny są dziś trzecim pod wzgledem wielkości konsumentem towarów ekskluzywnych. Niemal co czwarty Chińczyk należący do klasy średniej ma zegarek Roleksa. Aż 66 proc. z... 88
  • Gej na kanclerza 7 paź 2007, 22:00 W polityce już się opłaca deklarowanie homoseksualizmu 90
  • Prezydent przezroczystych 7 paź 2007, 22:00 Hillary Clinton nie szuka poparcia Amerykanów. Poluje na głosy „płomiennych amazonek” i "późnych gejów" 94
  • Islamska rewolucja seksualna 7 paź 2007, 22:00 W arabskich kablówkach seks już dawno spowszedniał. 98
  • Województwo dyneburskie 7 paź 2007, 22:00 500 lat po Batorym miasto na łotewskich rubieżach kultywuje związki z Polską 102
  • Imperium ropy i duszy 7 paź 2007, 22:00 Minęło „dziesięciolecie upokorzenia Rosji". Wrócił jej głód wielkości. Europa doświadcza powrotu rosyjskiego mocarstwa i końca ładu ustanowionego po zimnej wojnie. Jak poważne jest wyzwanie rzucane przez Rosję? Czy Rosja... 106
  • Pasaż 7 paź 2007, 22:00 Zapach mężczyznyJuż ponad połowa polskich mężczyzn używa wód zapachowych – wynika z badań Millward Brown SMG/KRC dla Coty Polska. Gust Polacy mają dość nietypowy – jednym z najpopularniejszych zapachów jest Hugo Boss... 112
  • Blachary atakują 7 paź 2007, 22:00 Wystarczy zostać Barbie, żeby wygodnie i dostatnio żyć 116
  • Gotować każdy może 7 paź 2007, 22:00 Nie wiesz, jak się wylansować? Napisz książkę kucharską 122
  • 12 godzin na kulturę 7 paź 2007, 22:00 Wylecz traumę z dzieciństwa!We Wrocławiu wystąpi Angelo Kelly. Nikt nie pamięta, kto to? A 10 lat temu był najpopularniejszym wokalistą w Polsce! Najmłodszy z prosiakopodobnej rodziny-zespołu The Kelly Family, bił rekordy sprzedaży... 126
  • Laser 7 paź 2007, 22:00 126
  • Krótko po wolsku - Miotła w służbie ludzkości 7 paź 2007, 22:00 Chcesz się wzruszyć, dowiedzieć czegoś istotnego o świecie, idziesz na film europejski. 128
  • Ranking tygodnia 7 paź 2007, 22:00 Najchętniej oglądane programy telewizyjne29 września – 3 października 2007tytuł/liczba widzów1. M jak miłość8 900 431 TVP 22. Debata wyborcza8 325 157 TVP 23. Wiadomości6 189 543 TVP 14. Mistrzostwa Europy w siatkówce5 021 514 TVP... 128
  • Ucieczka z Hollywood 7 paź 2007, 22:00 Chcesz się wzruszyć, dowiedzieć czegoś istotnego o świecie, idziesz na film europejski. 130
  • W 80 dni z Monty Pythonem 7 paź 2007, 22:00 Już za tydzień nowa kolekcja DVD „Wprost” 133
  • Teatr małpowania 7 paź 2007, 22:00 Polska scena opiera się na kilku reżyserach 134
  • Wencel gordyjski - Śmiech na sali 7 paź 2007, 22:00 Kto chce, niech do końca życia wcina sushi przy Oxford Street 136
  • Ueorgan Ludu 7 paź 2007, 22:00 P. Jola zamiast prezydenta * Liberał Tusk w państwowym lesie * Polscy lotnicy walną w Big Bena * Premier nie widział czipa * Przywalić Ruskiemu* oraz w promocji: Ostrzegamy Kaczyńskich 137
  • Skibą w mur - Wielki bieg 7 paź 2007, 22:00 Giertych na znak protestu zamyka się w damskiej ubikacji i robi sobie tatuaż teletubisia na plecach 138

  ZKDP - Nakład kontrolowany