Ziemia wielokrotnie obiecana

Ziemia wielokrotnie obiecana

Sześć najbardziej rozpowszechnionych mitów o Śląsku
Wśród narodów graniczących z Królestwem Polskim nie ma bardziej zawistnego i wrogiego Polakom niż Ślązacy" – pisał Jan Długosz, słynny kronikarz króla Kazimierza Jagiellończyka. Wielu Polaków musiało pomyśleć coś podobnego, gdy pod kancelarią premiera zobaczyło demonstrację Ślązaków żądających autonomii. Tym bardziej że pikietę wsparł Kazimierz Kutz. Można przypuszczać, że tak jak demonstranci myślą zwykli śląscy autochtoni, a nie tylko aktywiści Ruchu Autonomii Śląska. Świadczy o tym choćby fakt, że podczas ostatniego spisu powszechnego aż 173 tys. osób w rubryce narodowość wpisało „śląska". Nie ma chyba drugiego regionu w Polsce, na którego temat powstałoby tyle mitów co o Śląsku. Warto się im przyjrzeć.

Mit śląskich aborygenów
Dość powszechne jest przekonanie, że Ślązacy przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości i plebiscytami w latach 20. nie mieli własnych elit ani świadomości własnej tożsamości. „Bez nas nie wiedzieliście, kim jesteście!" – wykrzykiwano kiedyś pod adresem Ślązaków na spotkaniu z Kazimierzem Kutzem w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. W rzeczywistości do połowy XIX wieku Górny Śląsk miał elity szlacheckie, mieszczańskie i duchowne. Być może doszłoby nawet do powstania śląskiego narodu, gdyby procesu tego nie przerwała akcja germanizacyjna kanclerza Ottona von Bismarcka. Z kolei o słowiańskich pobratymcach przypomnieli sobie też polscy patrioci z Galicji i Wielkopolski. Śląscy chłopi i robotnicy mieli wówczas najczęściej jedynie świadomość lokalną, ale to żaden ewenement. Większość chłopów z Kongresówki zaczęła się uważać za Polaków dopiero w czasach II RP, a niektórzy socjologowie jako cezurę uznają dopiero II wojnę światową.
Ślązacy, poszukując własnej tożsamości, wybierali różne drogi. Wykształceni we Wrocławiu czy Berlinie inteligenci w pierwszym pokoleniu łatwo się germanizowali, bo Niemcy oferowały prawdziwy awans cywilizacyjny, podczas gdy w swoich rodzinnych wsiach czy miasteczkach niewiele mieli do roboty. Polska zaś jawiła się im jako daleka i nieznana kraina, w dodatku nie było jej na mapie. W związku z plebiscytem w 1921 r. zjechało na Śląsk, głównie z Berlina, 200 tys. osób tam urodzonych. Duża część owych „Niemców" miała dziwnie znajome, polsko brzmiące nazwiska. Biedniejsi Ślązacy ciążyli ku Polsce, bo dość mieli Niemców nazywających ich Wasserpolacken (rozwodnionymi Polakami). Co ciekawe, zaraz po I wojnie światowej hasła niepodległości Śląska wznosili różni działacze polityczni, m.in. Józef Kożdoń ze Skoczowa, który ostatecznie opowiedział się po stronie czeskiej. Czesi w tamtych czasach także upominali się o Śląsk, bo cały region przez kilka wieków znajdował się w granicach ich państwa. Ślązaków łączy z Czechami niewątpliwie zamiłowanie do biesiad piwnych, konkretność i stoicki stosunek do dziejowych zawieruch. O pokrewieństwie mieszkańców Śląska z Polakami świadczy natomiast przede wszystkim język. Polakom śląska gwara wydaje się grubiańska, bo nie wiedzą, że można w niej odnaleźć wiele pięknych staropolskich słów zapomnianych przez współczesną polszczyznę (na przykład słowo „cknić", w którym zawiera się uczucie tęsknoty, ale i znudzenia). Ślązacy są narodem „niedokonanym”. Proces narodowotwórczy przerwała polsko-niemiecka wojna o dusze i bogactwa ich ziemi. Prof. Dorota Simonides z Opola określa swoich ziomków jako wspólnotę etnoregionalną. Ślązacy w ogromnej większości są dziś po prostu Polakami o innej tradycji, z silniej wyodrębnionym poczuciem tożsamości.

Mit edukacyjnego i kulturalnego zapóźnienia
Ślązaków przez lata traktowano jak urodzonych robotników, mało rozgarniętych i niechętnych edukacji. W czasach PRL rzeczywiście nie garnęli się do nauki. Wbrew temu, w co wierzą niektórzy działacze Ruchu Autonomii Śląska, młodzieży śląskiej nie zabraniano dostępu do szkół wyższych. Niekiedy bywało wręcz odwrotnie. W czasach Gierka siłą zapisywano młodych Ślązaków na studia – zwykle we wrześniu, sporo po egzaminach wstępnych. Na święta Bożego Narodzenia młodzi z łapanki byli już z powrotem w domu, ale statystyki na jakiś czas się poprawiały. Trudno jednak oczekiwać od dzieci z rodzin robotniczych, by chciały iść na uczelnie w czasach, kiedy górnik strzałowy zarabiał trzy razy więcej niż lekarz. Dopiero wolny rynek przywrócił normalność w tej dziedzinie. Z roku na rok przybywa studentów – jest ich obecnie 424 na 10 tys. mieszkańców (średnia krajowa – 481). Prof. Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego, mówi, że prawdziwa rewolucja edukacyjna dopiero nadciąga. Przed 1989 r. zaledwie jeden na dziesięciu górników chciał, by jego syn skończył studia, dziś chce tego aż siedmiu! 87 proc. śląskich maturzystów planuje zdobyć dyplom wyższej uczelni – to jeden z najwyższych wskaźników „aspiracyjnych" w kraju.
Jak na czteromilionowy region na Śląsku rzeczywiście niewiele się dzieje w kulturze: teatry grają zwykle sprawdzony klasyczny repertuar, mało przedstawień staje się wydarzeniami. Wyjątkiem jest Śląski Teatr Tańca w Bytomiu. Problem stanowi to, że na Śląsku mało jest dobrych menedżerów kultury, mimo że potencjał artystyczny jest spory. Przyszywanym Ślązakiem, z pochodzenia lwowianinem, jest Wojciech Kilar, który lubi demonstrować swoje przywiązanie do regionu. Mało kto już jednak wie, że wybitny kompozytor Henryk Mikołaj Górecki wywodzi się z tradycyjnej śląskiej rodziny spod Rybnika.
Swego czasu Śląsk sporo wniósł do muzyki młodzieżowej. To stąd pochodzą Irek Dudek, zespoły Dżem, Kat i Myslovitz. Ślązakiem jest Piotr Kupicha, lider zespołu Feel – gwiazdy ostatniego sezonu.
Naprawdę wyjątkowym miejscem staje się Śląsk pod względem architektury. W międzywojniu w górnośląskich miastach odbywał się twórczy wyścig polskich i niemieckich modernistów – przed wojną w Katowicach zbudowano pierwszy, trzynastopiętrowy „wieżowiec". Dziś najbardziej znanymi na świecie architektami z Polski są Robert Konieczny i Tomasz Konior – pracujący w Katowicach. Kilka miesięcy temu znaleźli się na prestiżowej liście 40 najlepszych młodych architektów w Europie.

Mit śląskiej dziury budżetowej
Powszechne w naszym kraju jest przekonanie, że do Śląska się dokłada. Kilka lat temu Paweł Piskorski w swoim oficjalnym wystąpieniu jako prezydent Warszawy powiedział, że stolica nie będzie już dopłacać do upadających kopalń. Stolica nigdy nie dopłacała i jest mało prawdopodobne, że będzie to robić. W czasach PRL województwo katowickie generowało aż jedną czwartą budżetu Polski. Dzisiaj Górny Śląsk ma 15-procentowy udział we wspólnej państwowej kasie i daje ponad 17 proc. krajowej produkcji sprzedanej przemysłu. To wszystko przy ludności stanowiącej 12,6 proc. mieszkańców Polski.
Oprócz węgla i stali produkuje się na Śląsku prawie 20 proc. energii elektrycznej. W ostatnich latach coraz większe znaczenie ma przemysł samochodowy. Cztery na pięć samochodów wytwarzanych w Polsce powstaje w śląskich fabrykach Fiata i Opla. Tę ostatnią określa się jako najlepszą montownię w Europie pod względem jakości pracy. W ostatnich latach dynamicznie rozwijają się na Śląsku także firmy nowych technologii i to o uznanych na międzynarodowych rynkach markach. Działa tu prawie 400 tys. różnego rodzaju przedsiębiorstw, co jest wynikiem znacznie przekraczającym średnią krajową.

Mit braku przedsiębiorczości i niezaradności Ślązaków
Kiedy przed dziesięciu laty, za rządów Jerzego Buzka, zaczęto – w zamian za odszkodowanie w wysokości prawie 40 tys. zł – zwalniać górników z pracy, część z nich założyła własne firmy. Prawie połowa musiała po jakimś czasie zwinąć interes, ale liczba tych, którzy „pozostali w grze", jest niemała.
Kilkunastu najbogatszych Polaków z listy „Wprost" pochodzi ze Śląska, ale najprawdopodobniej jest ich więcej. Skromność i niechęć do obnoszenia się z bogactwem to typowo śląska cecha. Oprócz strachu przed zawiścią innych dochodzi tu do głosu egalitaryzm społeczny, typowy dla społeczności, w których status społeczny był przez długie dziesięciolecia dość wyrównany. Jacek Domogała, właściciel katowickiego Famuru (w drugiej dziesiątce 100 najbogatszych „Wprost"), już na początku lat 90. był milionerem, ale ciągle jeździł „maluchem” i mieszkał bardzo skromnie.

Mit śląskiego patriarchatu
W stereotypowej opinii tradycyjne rodziny śląskie to skansen męskiej dominacji. Utwierdziły nas w tym przekonaniu filmy, takie jak „Perła w koronie" Kazimierza Kutza, gdzie w słynnej scenie żona myje nogi mężowi wracającemu z pracy. Z kolei w „Pręgach" Magdaleny Piekorz, obrazie nakręconym na podstawie prozy Wojciecha Kuczoka, demoniczny ojciec maltretuje syna. Prawda jest taka, że od kiedy mężczyźni poszli do pracy w hutach i kopalniach, w domach przejęły władzę kobiety. Matriarchat w środowiskach robotniczych występował w różnych krajach i kulturach, ale na Śląsku w sposób szczególny, co znakomicie opisał Michał Smolorz. Wypłatę kawalera, który pracował w kopalni, zabierała matka, by uzbierać na posag dla córek. Po ożenku górnik musiał oddawać wypłatę żonie, która co najwyżej zostawiała mu parę groszy na piwo. Jeszcze w latach 80. był to powszechny zwyczaj – mąż oddawał pieniądze żonie razem z paskiem, na którym widniała kwota wypłaty. Mężczyźni na Śląsku przez lata byli eksploatowanymi przez kobiety wołami pociągowymi, a kobiety cieszyły się uprzywilejowaną pozycją. Dlatego właśnie idee feminizmu nie spotykały się tu z większym zainteresowaniem.

Mit uczciwości, oszczędności i cywilizacyjnej wyższości
Ten przesąd kultywują sami Ślązacy. Skutecznie rozpropagował go w licznych wywiadach Kazimierz Kutz. W rzeczywistości mit ów był prawdziwy przed wojną, kiedy dla przybyszów z zabiedzonych wsi Galicji i Kongresówki marzeniem były dwa pokoje w familoku. Granica między Górnym Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim zatarła się przed trzydziestu laty – po obu stronach straszą dziś blokowiska i gierkowskie domki klocki.
Mieszkańcy Śląska sami mają się za oszczędnych, rozrzutność uważając za typowo polską cechę. Mimo że średnie wynagrodzenie w regionie należy do najwyższych w kraju, Ślązacy, obok mieszkańców Pomorza, oszczędzają w bankach najmniej – wynika z badań firmy Acxiom. Spore problemy na Śląsku miewają banki z odzyskiwaniem długów. Wrocławska firma Kruk sporządziła mapę dłużników, z której wynika, że najtrudniej odzyskać wierzytelności od mieszkańców województw śląskiego i kujawsko-pomorskiego.
Ślązacy uważają, że wyróżnia ich wyjątkowa uczciwość. Eugeniusz Kopeć, zmarły w latach 80. śląski historyk, pisał, że w latach 20. polscy policjanci rodem z Galicji nie mogli się nadziwić, gdy dzieci odnosiły im znalezione cenne rzeczy. Dzisiaj to się raczej nie zdarza. Pojawienie się (po upadku przemysłu w latach 90.) biedy sąsiadującej z zamożnością stworzyło mieszankę wybuchową. Katowice i Chorzów stały się najniebezpieczniejszymi polskimi miastami. Ryba psuje się jednak od głowy. Kondycja śląskich elit to dowód na to, że autonomia czy decentralizacja muszą być kontrolowane przez władze centralne. W przeciwnym razie zaczyna rządzić sitwa. Wśród ludzi z politycznego i gospodarczego świecznika powszechna była wiedza o interesach mafii węglowej, o korumpowaniu związkowców przez zarządy spółek górniczych, o ściąganiu haraczy od podwykonawców wchodzących na teren kopalń. Dlatego histeria i obłuda po śmierci Barbary Blidy budziła zażenowanie. Dlaczego Kazimierz Kutz, człowiek o takim autorytecie na Śląsku, ale polityczny chuligan, nie spożytkował swojej energii na walkę z korupcją w tym regionie? Dotychczas wszelkie nieszczęścia na Śląsku zwalano na Warszawę. Pakowano ludzi do autokarów i wysyłano pod Sejm. Niedługo nie da się już manipulować nimi w tak prosty sposób. Bo Śląsk zmienia się szybciej, niż mogłoby się to wydawać.
Okładka tygodnika WPROST: 24/2008
Więcej możesz przeczytać w 24/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 4
 • [email protected] IP
  Może i artykuł krótki jest, jednak porusza w sposób odważny sprawę. To ciekawe, że uchowała się w naszych granicach taka mniejszość, szkoda,że pojawiają się jakieś separatystyczne idee... wydaje mi się, że nie jest dobry czas na to, przecież mamy się jednoczyć...
  • erwin IP
   No cóż autor nie poznał Slązaków. Mnie nigdy żaden Ślązak nie oszukał, a paru goroli tak zrobiło akurat.
   • CAROLUS GODULLA IP
    Artykul pewnioe dobrze chce, ale jest zbyt krótki, plytki, wybiórczy - przez to niemadry, bo deformujacy, dezinfurmujacy i  w pewnym sensie manipulujacy.

    Sprawy sa znacznie bardziej zlozone i zawile.
    • [email protected] IP
     Gratuluje artykulu:)
     bardzo ciekawy ale dalej widac ze autor nie potrafi powstrzymac sie od wyciagania subiektywnych wnioskow... ale moze taka jest wlasnie rola Pana Rafala:(

     Spis treści tygodnika Wprost nr 24/2008 (1329)

     • Na stronie - Pożądanie żądań 8 cze 2008, 22:00 Polacy żądają tego, do czego namówił ich były liberał, premier Tusk – darmowych obiadów 3
     • Skaner 8 cze 2008, 22:00 6
     • Ścigani funkcjonariusze CBA 8 cze 2008, 22:00 Służby 6
     • Prezenty Tuska 8 cze 2008, 22:00 Premier 6
     • Zakłócenia urody 8 cze 2008, 22:00 Gwiazdy 7
     • Zbigniew Sobotka wraca 8 cze 2008, 22:00 Kadry 7
     • Adidas wygrywa na Euro 8 cze 2008, 22:00 Futbol 7
     • Dossier 8 cze 2008, 22:00 „Ja jestem generalnie za wielożeństwem. Każdy mężczyzna powinien mieć trzy żony i każda kobieta powinna mieć trzech mężów"Beata Tyszkiewicz w programie „Szymon Majewski Show"„Jak mnie ludzie zobaczą z... 8
     • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Sejm to ekstremalne miejsce 8 cze 2008, 22:00 Rozmowa ze Zbigniewem Kozakiem, posłem PiS, podróżnikiem, miłośnikiem Syberii 8
     • Ludzie 8 cze 2008, 22:00 Jopek w Londynie Anna Maria Jopek będzie reprezentantką Polski na tegorocznym londyńskim Pulse Festival – muzycznej międzykulturowej imprezie promującej twórców z Europy Środkowo-Wschodniej. Koncert Jopek jest reklamowany jako... 9
     • Niebezpieczne związki 8 cze 2008, 22:00 Obyczaje 9
     • Nastolatki grzeczniejsze 8 cze 2008, 22:00 USA 10
     • 50 Cent dla Vala Kilmera 8 cze 2008, 22:00 Motoryzacja 10
     • Raj za kratkami 8 cze 2008, 22:00 Wielka Brytania 10
     • Zapytaj Wprost - Magdalena Walach 8 cze 2008, 22:00 Żyję tu i teraz 12
     • Poczta 8 cze 2008, 22:00 Swojaki politykiSpojrzenie Marty Fity-Czuchnowskiej na Amerykę wydaje mi się bardzo interesujące, a  jednocześnie bardzo wyważone. Autorka artykułu „Swojaki polityki" (nr 20) nie ulega modnemu obecnie (coraz częściej... 14
     • Playback 8 cze 2008, 22:00 Wicepremier Waldemar Pawlak i minister finansów Jan RostkowskiFot. A. Jagielak 14
     • Wprost przeciwnie - Papuga narodów 8 cze 2008, 22:00 Puszymy się wobec biedniejszych narodów i korzymy przed bogatymi 15
     • Z życia koalicji 8 cze 2008, 22:00 Miło tak sobie poczytać, co mają do powiedzenia na swój temat znani ludzie. Ot, wyznanie Donalda Tuska dla portalu studenckiego Korba.pl: „Studiowaliśmy dla samej przyjemności studiowania. Potrafiliśmy przez trzy dni pić... 16
     • Z życia opozycji 8 cze 2008, 22:00 Grzegorz Napieralski wycyckał Wojtka Olejniczaka i został szefem SLD. W sumie guzik nas obchodzi, kto wygrał, bo obaj rywale byli powabni jak Senyszyn w akwalungu. Najważniejsze jest, że na wiceprzewodniczącego załapał się Jerzy... 17
     • Pic Pitery 8 cze 2008, 22:00 Wirtualna minister wirtualnie walczy z korupcją 18
     • Francuska choroba Tuska 8 cze 2008, 22:00 Otoczenie premiera doszło do słusznego wniosku, że dalsze ocieplanie jego wizerunku może go ugotować 24
     • Polskie menu 8 cze 2008, 22:00 Platforma rządzi metodami sprawdzonymi w peerelowskich barach mlecznych 26
     • Znaki ryzyka 8 cze 2008, 22:00 Przeregulowanie ruchu drogowego zwiększa liczbę wypadków 28
     • Ziemia wielokrotnie obiecana 8 cze 2008, 22:00 Sześć najbardziej rozpowszechnionych mitów o Śląsku 30
     • Instrukcja Obsługi Kubicy 8 cze 2008, 22:00 Co zrobić, aby zostać mistrzem F1 34
     • Postać tygodnia - Grzegorz Napieralski 8 cze 2008, 22:00 Mesjaszyk lewicy 36
     • Wprost z blogu 8 cze 2008, 22:00 Polityka Bez rewolucjiMaksymilian Węcławski www.doktorno.boo.plWszyscy pamiętamy piosenkę zespołu Big Cyc „Tu nie będzie rewolucji", opowiadającą o punku, który po przymusowej stabilizacji życiowej (czytaj: ciąża dziewczyny)... 37
     • Politycy dzieciom 8 cze 2008, 22:00 Rodzina nie chce od premiera komputera, tylko niższych podatków 38
     • Trójka bez sternika 8 cze 2008, 22:00 38
     • Czarne dziury 8 cze 2008, 22:00 Rosja wykorzystuje poradzieckie quasi-państwa do szantażowania przeciwników 38
     • Złodzieje emerytur 8 cze 2008, 22:00 Sąd Najwyższy znacjonalizował nasze pieniądze 38
     • Ryba po polsku - Ład medialny katastrofalny 8 cze 2008, 22:00 Każdy emituje, co chce, a nie to, co chcieliby Hanna Lis z małżonkiem, Tusk, Chlebowski, Schetyna i tak dalej 39
     • Giełda 8 cze 2008, 22:00 40
     • Dzień bez paliwa 8 cze 2008, 22:00 Dzień bez paliwaJak sobie poradzić z rosnącymi cenami paliw? Nie tylko w Polsce trwa gorączkowa debata na ten temat. Od poniedziałku do czwartku zostawać w pracy dwie godziny dłużej, a piątek powinien być dniem wolnym – to pomysł... 40
     • Laptop dla ludu 8 cze 2008, 22:00 Amerykański Dell chce dołączyć do producentów oferujących tzw. netbooki, okrojone, tanie wersje laptopów. Na razie koncern nie ujawnił specyfikacji ani planowanej ceny swojego pierwszego netbooka. Rynek urządzeń tego typu zaczął się... 40
     • Polacy clą w Hamburgu 8 cze 2008, 22:00 Coraz więcej działających u nas importerów odprawia towary w porcie w Hamburgu zamiast w polskich portach. Odprawiając towar w Polsce, importer musi od razu zapłacić podatek VAT. Sprowadzając towar przez Niemcy, płaci VAT dopiero przy... 40
     • Wykrywacz WC 8 cze 2008, 22:00 MizPee to aplikacja na telefon komórkowy, dzięki której można szybko odnaleźć najbliższą toaletę. System działa już w pięciu europejskich miastach: Paryżu, Londynie, Brukseli, Berlinie i Barcelonie, wcześniej podbił Stany... 41
     • Maxigra lepsza od viagry 8 cze 2008, 22:00 Wystarczył rok, by Maxigra – polski odpowiednik Viagry – podbiła nasz rynek leków stosowanych w zaburzeniach erekcji, wart 41 mln zł. Według IMS Health, tylko w lutym 2008 r. sprzedano aż 18 tys. opakowań produkowanego przez... 41
     • Telepodatek 8 cze 2008, 22:00 Obywatele 19 krajów UE płacą obowiązkowy abonament na publiczne media. Dodatkowe źródła finansowania nadawców publicznych to dotacje budżetowe i dochody z reklam. Z tych ostatnich zrezygnowali w publicznych mediach Skandynawowie i... 41
     • Drożyzna Tuska 8 cze 2008, 22:00 Wkraczamy w okres drastycznego wzrostu kosztów utrzymania 42
     • Ciemność na stadionie 8 cze 2008, 22:00 Podczas Euro 2012 grożą nam notoryczne wyłączenia prądu 44
     • Zbrodnia autostradowa 8 cze 2008, 22:00 Nie zdążymy nawet z planem minimum budowy autostrad na Euro 2012 50
     • Polacy kupują Amerykę 8 cze 2008, 22:00 Polscy biznesmeni za oceanem znajdują tańszą ziemię, hale przemysłowe, biura i pracowników 52
     • Latający emir 8 cze 2008, 22:00 Debiutujące w Polsce Emirates Airlines mogą się stać największą linią lotniczą świata 54
     • Podatek widmo 8 cze 2008, 22:00 Chyba nikt już nie wierzy w to, że w Polsce będzie podatek liniowy 56
     • 2x2=4 - Do pracy! 8 cze 2008, 22:00 Gdyby odsetek osób pracujących wzrósł do 65 procent, wzrost PKB byłby wyższy o 3 procent 59
     • Know-how 8 cze 2008, 22:00   60
     • Szczęśliwe śpią lepiej 8 cze 2008, 22:00 Kobiety szczęśliwe w małżeństwie nie mają kłopotów ze snem – twierdzą uczeni z University of Pittsburgh. Badane przez naukowców szczęśliwe małżonki łatwiej zasypiały, rzadziej budziły się w środku nocy czy nad ranem i... 60
     • Paradoks życia 8 cze 2008, 22:00  Naukowcy próbują ustalić, czy jest życie na innych planetach, choćby na Marsie. Tymczasem mimo intensywnych badań wciąż nie wiemy, czym jest życie i jak powstało na Ziemi. Życie – twierdzą naukowcy – podobnie jak... 60
     • Nie ma jak ogon 8 cze 2008, 22:00 Ogon dodaje pikanterii życiu szczurów – twierdzi dr Pablo Pacheco z Center for International Forestry Research. Samice tych gryzoni za pomocą owej części ciała naprowadzają i stymulują samce podczas kopulacji. Do takiego wniosku... 61
     • Głód na bezsenność 8 cze 2008, 22:00 Głodówka może pomóc zwalczyć złe samopoczucie spowodowane nagłą zmianą stref czasowych. Tak sugerują badania uczonych z Harvard University. Nasz wewnętrzny zegar dyktuje nam, kiedy mamy się obudzić, jeść i kiedy zasypiać. Wszystko... 61
     • Soki próchnicy 8 cze 2008, 22:00  Picie soków owocowych może powodować próchnicę – ostrzega dr Nigel Carter, dyrektor British Dental Health Foundation. Soki zawierają dużo cukru i kwasów. Dentyści radzą, by myć zęby po piciu napojów. Zła higiena jamy... 61
     • Depresja futbolowa 8 cze 2008, 22:00 Gdy odbywają się mistrzostwa w futbolu, w wielu krajach jest więcej udarów mózgu, wypadków drogowych i samookaleczeń 62
     • Życie za życie 8 cze 2008, 22:00 Przeszczepy pozwalają sportowcom wrócić do wyczynowego sportu. Śmierć Agaty Mróz tego nie zmieni 68
     • Zimna wojna o Arktykę 8 cze 2008, 22:00 Wydobycie ropy i gazu zaczyna się opłacać nawet w 40-stopniowym mrozie 72
     • Lourdes w Stonehenge 8 cze 2008, 22:00 Czy w słynnym na całym świecie kamiennym kręgu mieściło się uzdrowisko? 74
     • Bez granic 8 cze 2008, 22:00   78
     • Flota bez morza 8 cze 2008, 22:00 Coraz więcej krajów na świecie pozbawionych dostępu do morza buduje własną flotę wojenną. Według danych organizacji Jane’s World Davies, w 2007 r. aż 14 państw, które nie mają własnego wybrzeża, utrzymywało morskie siły... 78
     • Niemcy po francusku 8 cze 2008, 22:00 Historia Niemiec z francuskiej perspektywy? Właśnie taki punkt widzenia proponuje książka „Inne Niemcy" Edouarda Hussona, francuskiego historyka i wykładowcy paryskiej Sorbony. Francja przez wiele lat po zakończeniu II wojny... 78
     • Cytat tygodnia 8 cze 2008, 22:00 „Jestem dużo starszy od Baracka Obamy i dlatego bardzo mnie dziwi, że tak młody człowiek był w stanie w tak krótkim czasie wymyślić tyle bezsensownych projektów politycznych" John McCain, republikański kandydat na prezydenta... 79
     • Wycieczka Mugabego 8 cze 2008, 22:00  Robert Mugabe, prezydent Zimbabwe, ściągnął na siebie niechęć zachodniej prasy. Goszcząc w ubiegłym tygodniu na rzymskim szczycie agendy ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa (FAO), zatrzymał się w ekskluzywnym rzymskim hotelu... 79
     • Słudzy dwóch panów 8 cze 2008, 22:00 Czy zapowiadane "wzmocnienie znaczenia" Polski w Europie skończy się wyłącznie na pełnieniu funkcji przydatnych idiotów? 80
     • Irlandzki test prawdy 8 cze 2008, 22:00 Zielona Wyspa wybiera między przyszłością Europy i własną 84
     • Kościuszko pod Paryżem 8 cze 2008, 22:00 Kim jest wschodząca gwiazda francuskiej polityki? 86
     • Nowy Saladyn 8 cze 2008, 22:00 Hassan Nasrallah, szef Hezbollahu, jest najzdolniejszym uczniem Machiavellego na Bliskim Wschodzie 88
     • Bóg przy urnie 8 cze 2008, 22:00 Arytmetyka wyborcza w Stanach Zjednoczonych premiuje protestanckich konserwatystów 90
     • Pasaż 8 cze 2008, 22:00 94
     • Kosmetyczny ogród 8 cze 2008, 22:00 Dr Irena Eris to jedna z najlepszych polskich bizneswomen, zgarniająca rokrocznie nagrody za jakość kosmetyków i sposób zarządzania firmą. Jej laboratorium kosmetyczne obchodzi właśnie 25-lecie istnienia. Z tej okazji powstały pierwsze... 94
     • Chłodzenie z ogrzewaniem 8 cze 2008, 22:00 Jeśli miałby być koktajlem, to byłby to Hawaiian Fizz – tak Cacharel zachęca do swojego nowego zapachu dla mężczyzn. Amor Pour Homme Sunshine przypomina więc popularnego owocowego drinka. Nowe perfumy Cacharel mają być równie... 94
     • Śródziemnomorski mężczyzna 8 cze 2008, 22:00 „Moje perfumy dedykuję mężczyźnie o silnej osobowości, który nie boi się przyznać, że moda jest jego radością i pasją, a także sposobem na wyrażenie spontaniczności i szczególnego charakteru". Tak o nowym męskim zapachu... 94
     • Zapach miłosny 8 cze 2008, 22:00 La Perla słynie z luksusowej bielizny, ale włoska firma produkuje także perfumy. Najnowszy zapach, La Perla J’aime, ma być „deklaracją miłości i namiętności zrozumiałą w każdym języku". Nawet opakowanie, w którym... 94
     • Skóra jak diament 8 cze 2008, 22:00 Laboratorium Oceanic promuje kolejną serię kosmetyków spod znaku AA Prestige. Tym razem są to preparaty dla kobiet powyżej 45. roku życia – o wdzięcznej nazwie Diamond Skin (Diamentowa Skóra). Producent przekonuje, że to nie tylko... 94
     • Imię róży 8 cze 2008, 22:00 Twórcy Rosarium New Garden, nowej serii kos-metyków Dermiki, na pewno nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Nowe preparaty odmładzają skórę, i to na poziomie DNA, a wszystko dzięki trzem... 94
     • Laser 8 cze 2008, 22:00   98
     • Opolska klapa 8 cze 2008, 22:00 Już wiadomo, że w tym roku Polsatowskie Top Trendy wygrają, a Opole przejdzie niezauważone. Nie dojdzie bowiem do morderczej konfrontacji „Opole kontra Top Trendy" z powodu Euro 2008. Otwierający festiwal recital Maryli Rodowicz... 98
     • Top Trendy, czyli mądrzejszy Polak po szkodzie 8 cze 2008, 22:00 Polsat pokaże swoje Top Trendy w dniach 4-6 lipca – już po Euro. Rocznicowe recitale Krzysztofa Krawczyka (45 lat na scenie) i T. Love (25 lat istnienia) nie będą więc zagrożone. Podobnie flagowe koncerty „Trendy" dla... 98
     • TVP kontra Polsat, czyli mecz na festiwale 8 cze 2008, 22:00 Festiwale to ewenement polskiego rynku muzycznego i telewizyjnego. Formuła, w dużej mierze oparta na konferansjerce, wyczerpała się w latach 80., kiedy za sprawą MTV zaczęły masowo powstawać wideoklipy – najatrakcyjniejsza forma... 98
     • Reklama z klasą 8 cze 2008, 22:00 W reklamie produkt zszedł na dalszy plan. Najważniejsze są wartości i styl życia, jakie reprezentuje 100
     • Zapach nowomowy 8 cze 2008, 22:00 Producenci kosmetyków zaśmiecają polszczyznę 104
     • Sztuka bez sztuki 8 cze 2008, 22:00 Powstające w Polsce muzea sztuki nowoczesnej to nudne placówki, serwujące politykę i socjologię 106
     • Wencel gordyjski - Mózgole 8 cze 2008, 22:00 Przeciętny inteligent nie ma szans na rozbrojenie seksbomby 110
     • Górna półka - Teletwórcy i telepolitrucy 8 cze 2008, 22:00 Jesienią 1976 r. słońce zaczynało już zachodzić nad proklamowaną przez Gierka drugą Polską. W TVP w miejsce „Dziennika Telewizyjnego" wprowadzono trwający godzinę „Wieczór z Dziennikiem". Pierwsze wydanie tego... 111
     • Ueorgan Ludu 8 cze 2008, 22:00 Czy polscy geje - ksenofobiczni rasiści - skompromitują nas na Euro 2008? * Zwalczymy amerykańskiego agresora * Premier Tusk w światyni miłości * 112
     • Krótko po Wolsku - Damy wam szkołę 8 cze 2008, 22:00 Do wszystkich plag, które spadają na polską szkołę, dołączy już wkrótce plaga poprawności politycznej. Z biologią jeszcze jakoś dojdziemy do ładu, w końcu pantofelek nie jest ani damski, ani męski, tylko nijaki i nie ma się o co... 112
     • Skibą w mur - Ujawniać do bólu, a nie do majtek 8 cze 2008, 22:00 Nikogo nie podniecają już ujawnienia agentów. Teraz w modzie jest ujawnianie życia seksualnego 114

     ZKDP - Nakład kontrolowany