Bóg przy urnie

Bóg przy urnie

Arytmetyka wyborcza w Stanach Zjednoczonych premiuje protestanckich konserwatystów
"Kościół katolicki jest wielką nierządnicą", a katolicyzm to „fałszywy kult". „Hitler był zapowiedzianym przez Pismo Święte wielkim myśliwym”, którego Pan „zesłał, by przywrócić Żydów do Ziemi Obiecanej”. „Boskim przeznaczeniem Ameryki jest zwalczyć islam”. Fragmenty wystąpień dwóch popularnych protestanckich pastorów i teleewangelistów – Johna Hagee i Roda Parsleya – mogą wprawić w osłupienie. Ich poparcie dla Johna McCaina w staraniach o urząd prezydenta mocno mu ostatnio zaszkodziło. Kandydat republikanów zrezygnował więc z rekomendacji obydwu duchownych, choć przedtem długo o to zabiegał. Senator Barack Obama, który ma szanse zostać kandydatem demokratów w nadchodzących wyborach, też próbuje otrząsnąć się z kontrowersji, jaką wywołało podobnie kłopotliwe poparcie. Pastor jego kongregacji – Jeremiah Wright – również zasłynął z niefortunnych wystąpień: winę za atak terrorystyczny z 11 września przypisał rasistowskiej przeszłości Ameryki. Żyrowanie przez duchownych programów wyborczych i samych kandydatów ma w USA trzydziestoletnią tradycję, ale ostatnio staje się źródłem kontrowersji, a samym politykom przysparza kłopotów.

Europejski antychryst
Amerykańskie stowarzyszenia katolickie i kongresowy klub katolików od dłuższego czasu zabiegały o to, by wielebnego Hagee wyrzucić za burtę kampanii McCaina. Jego wystąpienia, w których przypisywał Watykanowi kolaborację z nazistami i obrażał katolików, nie skłoniły samego McCaina do rezygnacji z oficjalnego poparcia, które otrzymał od pastora. Ograniczał się do miękkiej krytyki niektórych jego poglądów. Dopiero kampania internetowa, która rozpropagowała fragmenty kontrowersyjnych kazań, pomnażając na YouTube filipiki przeciw katolikom oraz zwolennikom pokojowych rozwiązań kwestii palestyńskiej, dała rezultaty. McCain odciął się od poglądów Hagee. A poglądy te zawierają tezy rzutujące na to, jak wierni postrzegają politykę USA – np. pozycję społeczną katolików, sprawy zagraniczne, relacje z Unią Europejską, Izraelem i światem islamu.
UE jest dla zwolenników pastora Hagee antychrystem, próbuje bowiem doprowadzić do ugody między Izraelem a światem arabskim, na mocy której Tel Awiw zrzekłby się pewnych terytoriów. „To byłoby grzechem i infamią" – twierdzi Hagee. Bo tylko pełne przywrócenie Izraelowi ziemi obiecanej gwarantuje drugie przyjście Mesjasza. Co więcej, według drugiego kontrowersyjnego pastora – Roda Parsleya – boskim nakazem dla Ameryki i jej duchowym przeznaczeniem jest zwalczyć islam – „religię antychrysta", której prorok Mahomet jest „rzecznikiem spiskujących duchów zła”. O negocjacjach na Bliskim Wschodzie nie może więc być mowy. Miarą tego, jak powszechne są takie poglądy wśród protestantów oraz fundamentalistów i zielonoświątkowców, jest to, że w 90 proc. poparli inwazję na Irak. Nie ze względu na domniemaną broń nuklearną Saddama, ale dlatego, że widzieli w tym zalążek świętej wojny, której następstwem będzie Armagedon – zapowiedź ponownego przyjścia. Wyjątkowe przeznaczenie Ameryki, jej szczególna rola w planach boskich jest wątkiem, który przewija się od dawna przez tamtejszą myśl religijną i społeczną. „Czyżby Bóg był Amerykaninem? Wielu obywateli Stanów Zjednoczonych jest o tym przekonanych, ale tylko mormoni przyznają to otwarcie” – pisze francuski filozof Guy Sorman w książce „Made in USA”. Umiejętne wykorzystanie tego poczucia amerykańskiego posłannictwa było w dużej mierze źródłem popularności Jimmy’ego Cartera i Ronalda Reagana.
Poparcie polityczne takich grup może pomóc w wygraniu wyborów i przeforsowaniu muskularnej polityki wobec Bliskiego Wschodu, czego dowiodły sukcesy Busha juniora. Może też prowadzić na manowce polityki zagranicznej oraz do wyobcowania z partii frakcji umiarkowanych i pragmatycznych, jak dowiodły – nieco później – porażki tegoż prezydenta.

Przepis na republikę
A miało być inaczej. Kiedy Alexis de Tocqueville opisywał w XIX wieku młodą demokrację, chwalił zarówno religijność Ameryki, jak i rozdział kościołów od państwa. A także tolerancję dla mnogości wyznań. Było ich wtedy ledwie ze trzydzieści. Drobiazg wobec kilkuset religii obecnych teraz w USA. Tocqueville sądził również, że właśnie wyraźny podział na to, co państwowe, a co religijne, uratował kościoły Ameryki. Rewolucji i narodzinom nowego systemu społecznego nie towarzyszyło tam obalanie ołtarzy – jak podczas rewolucji francuskiej. Ustanowienie demokracji nie oznaczało walki z Kościołem jako gwarantem monarchicznego porządku, w którym suweren jest bożym pomazańcem. Bogu, co boskie, a cesarzowi, co cesarskie – zdecydowali ojcowie założyciele i ustanowili mur między laickością republiki a duchowością jej licznych religii, gwarantowany przez pierwszą poprawkę do konstytucji. Jerzy Waszyngton i Thomas Jefferson, pierwszy i trzeci prezydent USA, czerpiąc z demokratycznej tradycji antyku, oświecenia oraz myśli społecznej i prawnej Anglosasów, budowali koncepcję państwa, które chroniąc wyznania, nie może się równocześnie stać ich zakładnikiem.
Pamięć wojen religijnych, które targały Europą, była żywa w młodej Ameryce. Ojcowie założyciele chcieli ją uchronić zarówno przed narzucaniem jednej religii przez władzę, co gwarantował europejskim suwerenom pokój westfalski, jak i przed podporządkowaniem sfery publicznej Kościołowi. Na jakiś czas się udało. Ale od wyboru Jimmy’ego Cartera na prezydenta rzeczy zaczęły się zmieniać. Za rządów Busha juniora zmieniły się tak dalece, że pojawiają się głosy kwestionujące celowość rozdziału Kościoła od państwa. Do kampanii pod takim wezwaniem przygotowuje się znany waszyngtoński think tank Heritage Foundation, który na czerwiec zapowiedział seminarium poświęcone „bardziej racjonalnej interpretacji pierwszej poprawki do konstytucji". W myśl tej interpretacji, koncepcja muru, którym Jefferson postanowił oddzielić sacrum od państwa, miała być chybiona. Heritage propaguje też książkę Tary Ross i Josepha Smitha „Under God: George Washington and the Question of Church and State" (W obliczu Boga: Jerzy Waszyngton i kwestia Kościoła i państwa). Zdaniem autorów, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych upiera się przy respektowaniu drugiej poprawki do konstytucji wbrew intencjom prezydenta Waszyngtona. Poważni historycy załamują ręce. Ale nie radykalni duchowni, którzy na polityczne wybory Amerykanów chcą mieć coraz większy wpływ.

Amerykańska cnota
Wolny rynek wyznań w Ameryce też ma swoją „niewidzialną rękę". Jeśli politycy zbyt wyraźnie szukają poparcia pewnej opcji religijnej, dostają rykoszetem od innej. Głos stowarzyszeń laickich jest wątły, ale ci, którzy poczuli się dotknięci w swych uczuciach religijnych przez wypowiedzi takich pastorów, jak Hagee, Parsley czy Wright, protestują głośno. Senatorom Obamie i McCainowi przysporzyło to kłopotów. Jak ta sytuacja odbije się na decyzjach wyborców w listopadzie, trudno przewidzieć. Na przykład kościołów ewangelikalnych jest w Ameryce multum i dla ich wiernych alians McCaina z radykalnymi teleewangelistami może być atutem. A katolicy są w mniejszości – w dodatku tej uboższej. Któż lepiej może ją zmobilizować, niż pastorzy megakościołów, których kongregacje liczą dziesiątki tysięcy osób, a telewizyjne kazania docierają do milionów. Poparcie takich duchownych może być chwilami kłopotliwe, ale bez niego trudno się obejść. Odkąd dzięki głosom religijnej większości do Białego Domu trafiło dwóch politycznych outsiderów: Carter i Reagan, wpływy kościołów rosną nieustannie. Każdy szanujący się kandydat obnosi się z religijnością, choć nikt tak bardzo, jak Bush junior. Miał on też szczęście, że w kampanii 2000 r. poparcie pastora Hagee nie tylko mu nie zaszkodziło, ale przekonało do niego konserwatywnych ewangelików.
„Stan tak głębokiej komunii między politykami a liderami ugrupowań religijnych jest tym, czemu Ojcowie Założyciele chcieli właśnie zapobiec" – piszą David Domke i Kevin Coe w książce „The God Strategy: How Religion Became a Political Weapon in America" (Boska strategia: Jak religia stała się w Ameryce bronią polityczną). Autorzy przypominają, że konstytucja Stanów Zjednoczonych zabrania selekcji kandydatów na urzędy polityczne pod kątem ich wyznań. Co nie zmienia faktu, że wystąpienia wyborcze kandydatów pełne są słów i cytatów kluczy czytelnych dla wybranych. Za ich pomocą politycy chcą się przypodobać ponad 60-milionowej rzeszy ewangelików. A nawet jeśli kandydat oficjalnie rezygnuje z poparcia niesfornego duchownego, na różne sposoby daje do zrozumienia, że rozwód nie jest kompletny. McCain odciął się od Hagee, ale na organizowaną przez niego w lipcu 2008 r. konwencję „Chrześcijanie zjednoczeni na rzecz Izraela” wydelegował swego głównego doradcę, demokratycznego senatora Joe Liebermana. Lieberman, który z pewnością zajmie wysokie stanowisko, jeśli wybory wygra McCain, ma załagodzić nieporozumienie z obozem Hagee. Katolicy i liberalne organizacje żydowskie, którzy jego poglądy uznają za obraźliwe, przyjmą to zapewne nie najlepiej. Ich głos może zaważyć na wyniku wyborów, choć arytmetyka jest po stronie protestanckich konserwatystów. Wszak głos niesfornych, acz wpływowych pastorów bardzo się liczył w ostatnich wyborach prezydenckich.
Tegoroczny wyścig do Białego Domu, w którym nie ma faworyta, zmusza do wielkiej ostrożności. Urażenie 13 proc. wyborców, latynoskich katolików czy paru innych grup religijnych i etnicznych, może być fatalnym błędem. Zatem po raz pierwszy od trzydziestu lat kandydaci być może ostrożniej sięgną po wsparcie teleewangelistów. W końcu „tolerancja, panująca obecnie w Stanach Zjednoczonych między wszystkimi wyznaniami, robi olbrzymie wrażenie" – pisze Guy Sorman. „To wielka amerykańska cnota, rzadko zauważana w Europie, gdzie antyamerykanizm zastępuje znajomość tematu".
Okładka tygodnika WPROST: 24/2008
Więcej możesz przeczytać w 24/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • fritz IP
  A co nieprawda?
  Przeciez zydzi nie oskarzyli ich o antysemityzm, a takiego Bubla i owszem :)

  Spis treści tygodnika Wprost nr 24/2008 (1329)

  • Na stronie - Pożądanie żądań 8 cze 2008, 22:00 Polacy żądają tego, do czego namówił ich były liberał, premier Tusk – darmowych obiadów 3
  • Skaner 8 cze 2008, 22:00 6
  • Ścigani funkcjonariusze CBA 8 cze 2008, 22:00 Służby 6
  • Prezenty Tuska 8 cze 2008, 22:00 Premier 6
  • Zakłócenia urody 8 cze 2008, 22:00 Gwiazdy 7
  • Zbigniew Sobotka wraca 8 cze 2008, 22:00 Kadry 7
  • Adidas wygrywa na Euro 8 cze 2008, 22:00 Futbol 7
  • Dossier 8 cze 2008, 22:00 „Ja jestem generalnie za wielożeństwem. Każdy mężczyzna powinien mieć trzy żony i każda kobieta powinna mieć trzech mężów"Beata Tyszkiewicz w programie „Szymon Majewski Show"„Jak mnie ludzie zobaczą z... 8
  • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Sejm to ekstremalne miejsce 8 cze 2008, 22:00 Rozmowa ze Zbigniewem Kozakiem, posłem PiS, podróżnikiem, miłośnikiem Syberii 8
  • Ludzie 8 cze 2008, 22:00 Jopek w Londynie Anna Maria Jopek będzie reprezentantką Polski na tegorocznym londyńskim Pulse Festival – muzycznej międzykulturowej imprezie promującej twórców z Europy Środkowo-Wschodniej. Koncert Jopek jest reklamowany jako... 9
  • Niebezpieczne związki 8 cze 2008, 22:00 Obyczaje 9
  • Nastolatki grzeczniejsze 8 cze 2008, 22:00 USA 10
  • 50 Cent dla Vala Kilmera 8 cze 2008, 22:00 Motoryzacja 10
  • Raj za kratkami 8 cze 2008, 22:00 Wielka Brytania 10
  • Zapytaj Wprost - Magdalena Walach 8 cze 2008, 22:00 Żyję tu i teraz 12
  • Poczta 8 cze 2008, 22:00 Swojaki politykiSpojrzenie Marty Fity-Czuchnowskiej na Amerykę wydaje mi się bardzo interesujące, a  jednocześnie bardzo wyważone. Autorka artykułu „Swojaki polityki" (nr 20) nie ulega modnemu obecnie (coraz częściej... 14
  • Playback 8 cze 2008, 22:00 Wicepremier Waldemar Pawlak i minister finansów Jan RostkowskiFot. A. Jagielak 14
  • Wprost przeciwnie - Papuga narodów 8 cze 2008, 22:00 Puszymy się wobec biedniejszych narodów i korzymy przed bogatymi 15
  • Z życia koalicji 8 cze 2008, 22:00 Miło tak sobie poczytać, co mają do powiedzenia na swój temat znani ludzie. Ot, wyznanie Donalda Tuska dla portalu studenckiego Korba.pl: „Studiowaliśmy dla samej przyjemności studiowania. Potrafiliśmy przez trzy dni pić... 16
  • Z życia opozycji 8 cze 2008, 22:00 Grzegorz Napieralski wycyckał Wojtka Olejniczaka i został szefem SLD. W sumie guzik nas obchodzi, kto wygrał, bo obaj rywale byli powabni jak Senyszyn w akwalungu. Najważniejsze jest, że na wiceprzewodniczącego załapał się Jerzy... 17
  • Pic Pitery 8 cze 2008, 22:00 Wirtualna minister wirtualnie walczy z korupcją 18
  • Francuska choroba Tuska 8 cze 2008, 22:00 Otoczenie premiera doszło do słusznego wniosku, że dalsze ocieplanie jego wizerunku może go ugotować 24
  • Polskie menu 8 cze 2008, 22:00 Platforma rządzi metodami sprawdzonymi w peerelowskich barach mlecznych 26
  • Znaki ryzyka 8 cze 2008, 22:00 Przeregulowanie ruchu drogowego zwiększa liczbę wypadków 28
  • Ziemia wielokrotnie obiecana 8 cze 2008, 22:00 Sześć najbardziej rozpowszechnionych mitów o Śląsku 30
  • Instrukcja Obsługi Kubicy 8 cze 2008, 22:00 Co zrobić, aby zostać mistrzem F1 34
  • Postać tygodnia - Grzegorz Napieralski 8 cze 2008, 22:00 Mesjaszyk lewicy 36
  • Wprost z blogu 8 cze 2008, 22:00 Polityka Bez rewolucjiMaksymilian Węcławski www.doktorno.boo.plWszyscy pamiętamy piosenkę zespołu Big Cyc „Tu nie będzie rewolucji", opowiadającą o punku, który po przymusowej stabilizacji życiowej (czytaj: ciąża dziewczyny)... 37
  • Politycy dzieciom 8 cze 2008, 22:00 Rodzina nie chce od premiera komputera, tylko niższych podatków 38
  • Trójka bez sternika 8 cze 2008, 22:00 38
  • Czarne dziury 8 cze 2008, 22:00 Rosja wykorzystuje poradzieckie quasi-państwa do szantażowania przeciwników 38
  • Złodzieje emerytur 8 cze 2008, 22:00 Sąd Najwyższy znacjonalizował nasze pieniądze 38
  • Ryba po polsku - Ład medialny katastrofalny 8 cze 2008, 22:00 Każdy emituje, co chce, a nie to, co chcieliby Hanna Lis z małżonkiem, Tusk, Chlebowski, Schetyna i tak dalej 39
  • Giełda 8 cze 2008, 22:00 40
  • Dzień bez paliwa 8 cze 2008, 22:00 Dzień bez paliwaJak sobie poradzić z rosnącymi cenami paliw? Nie tylko w Polsce trwa gorączkowa debata na ten temat. Od poniedziałku do czwartku zostawać w pracy dwie godziny dłużej, a piątek powinien być dniem wolnym – to pomysł... 40
  • Laptop dla ludu 8 cze 2008, 22:00 Amerykański Dell chce dołączyć do producentów oferujących tzw. netbooki, okrojone, tanie wersje laptopów. Na razie koncern nie ujawnił specyfikacji ani planowanej ceny swojego pierwszego netbooka. Rynek urządzeń tego typu zaczął się... 40
  • Polacy clą w Hamburgu 8 cze 2008, 22:00 Coraz więcej działających u nas importerów odprawia towary w porcie w Hamburgu zamiast w polskich portach. Odprawiając towar w Polsce, importer musi od razu zapłacić podatek VAT. Sprowadzając towar przez Niemcy, płaci VAT dopiero przy... 40
  • Wykrywacz WC 8 cze 2008, 22:00 MizPee to aplikacja na telefon komórkowy, dzięki której można szybko odnaleźć najbliższą toaletę. System działa już w pięciu europejskich miastach: Paryżu, Londynie, Brukseli, Berlinie i Barcelonie, wcześniej podbił Stany... 41
  • Maxigra lepsza od viagry 8 cze 2008, 22:00 Wystarczył rok, by Maxigra – polski odpowiednik Viagry – podbiła nasz rynek leków stosowanych w zaburzeniach erekcji, wart 41 mln zł. Według IMS Health, tylko w lutym 2008 r. sprzedano aż 18 tys. opakowań produkowanego przez... 41
  • Telepodatek 8 cze 2008, 22:00 Obywatele 19 krajów UE płacą obowiązkowy abonament na publiczne media. Dodatkowe źródła finansowania nadawców publicznych to dotacje budżetowe i dochody z reklam. Z tych ostatnich zrezygnowali w publicznych mediach Skandynawowie i... 41
  • Drożyzna Tuska 8 cze 2008, 22:00 Wkraczamy w okres drastycznego wzrostu kosztów utrzymania 42
  • Ciemność na stadionie 8 cze 2008, 22:00 Podczas Euro 2012 grożą nam notoryczne wyłączenia prądu 44
  • Zbrodnia autostradowa 8 cze 2008, 22:00 Nie zdążymy nawet z planem minimum budowy autostrad na Euro 2012 50
  • Polacy kupują Amerykę 8 cze 2008, 22:00 Polscy biznesmeni za oceanem znajdują tańszą ziemię, hale przemysłowe, biura i pracowników 52
  • Latający emir 8 cze 2008, 22:00 Debiutujące w Polsce Emirates Airlines mogą się stać największą linią lotniczą świata 54
  • Podatek widmo 8 cze 2008, 22:00 Chyba nikt już nie wierzy w to, że w Polsce będzie podatek liniowy 56
  • 2x2=4 - Do pracy! 8 cze 2008, 22:00 Gdyby odsetek osób pracujących wzrósł do 65 procent, wzrost PKB byłby wyższy o 3 procent 59
  • Know-how 8 cze 2008, 22:00   60
  • Szczęśliwe śpią lepiej 8 cze 2008, 22:00 Kobiety szczęśliwe w małżeństwie nie mają kłopotów ze snem – twierdzą uczeni z University of Pittsburgh. Badane przez naukowców szczęśliwe małżonki łatwiej zasypiały, rzadziej budziły się w środku nocy czy nad ranem i... 60
  • Paradoks życia 8 cze 2008, 22:00  Naukowcy próbują ustalić, czy jest życie na innych planetach, choćby na Marsie. Tymczasem mimo intensywnych badań wciąż nie wiemy, czym jest życie i jak powstało na Ziemi. Życie – twierdzą naukowcy – podobnie jak... 60
  • Nie ma jak ogon 8 cze 2008, 22:00 Ogon dodaje pikanterii życiu szczurów – twierdzi dr Pablo Pacheco z Center for International Forestry Research. Samice tych gryzoni za pomocą owej części ciała naprowadzają i stymulują samce podczas kopulacji. Do takiego wniosku... 61
  • Głód na bezsenność 8 cze 2008, 22:00 Głodówka może pomóc zwalczyć złe samopoczucie spowodowane nagłą zmianą stref czasowych. Tak sugerują badania uczonych z Harvard University. Nasz wewnętrzny zegar dyktuje nam, kiedy mamy się obudzić, jeść i kiedy zasypiać. Wszystko... 61
  • Soki próchnicy 8 cze 2008, 22:00  Picie soków owocowych może powodować próchnicę – ostrzega dr Nigel Carter, dyrektor British Dental Health Foundation. Soki zawierają dużo cukru i kwasów. Dentyści radzą, by myć zęby po piciu napojów. Zła higiena jamy... 61
  • Depresja futbolowa 8 cze 2008, 22:00 Gdy odbywają się mistrzostwa w futbolu, w wielu krajach jest więcej udarów mózgu, wypadków drogowych i samookaleczeń 62
  • Życie za życie 8 cze 2008, 22:00 Przeszczepy pozwalają sportowcom wrócić do wyczynowego sportu. Śmierć Agaty Mróz tego nie zmieni 68
  • Zimna wojna o Arktykę 8 cze 2008, 22:00 Wydobycie ropy i gazu zaczyna się opłacać nawet w 40-stopniowym mrozie 72
  • Lourdes w Stonehenge 8 cze 2008, 22:00 Czy w słynnym na całym świecie kamiennym kręgu mieściło się uzdrowisko? 74
  • Bez granic 8 cze 2008, 22:00   78
  • Flota bez morza 8 cze 2008, 22:00 Coraz więcej krajów na świecie pozbawionych dostępu do morza buduje własną flotę wojenną. Według danych organizacji Jane’s World Davies, w 2007 r. aż 14 państw, które nie mają własnego wybrzeża, utrzymywało morskie siły... 78
  • Niemcy po francusku 8 cze 2008, 22:00 Historia Niemiec z francuskiej perspektywy? Właśnie taki punkt widzenia proponuje książka „Inne Niemcy" Edouarda Hussona, francuskiego historyka i wykładowcy paryskiej Sorbony. Francja przez wiele lat po zakończeniu II wojny... 78
  • Cytat tygodnia 8 cze 2008, 22:00 „Jestem dużo starszy od Baracka Obamy i dlatego bardzo mnie dziwi, że tak młody człowiek był w stanie w tak krótkim czasie wymyślić tyle bezsensownych projektów politycznych" John McCain, republikański kandydat na prezydenta... 79
  • Wycieczka Mugabego 8 cze 2008, 22:00  Robert Mugabe, prezydent Zimbabwe, ściągnął na siebie niechęć zachodniej prasy. Goszcząc w ubiegłym tygodniu na rzymskim szczycie agendy ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa (FAO), zatrzymał się w ekskluzywnym rzymskim hotelu... 79
  • Słudzy dwóch panów 8 cze 2008, 22:00 Czy zapowiadane "wzmocnienie znaczenia" Polski w Europie skończy się wyłącznie na pełnieniu funkcji przydatnych idiotów? 80
  • Irlandzki test prawdy 8 cze 2008, 22:00 Zielona Wyspa wybiera między przyszłością Europy i własną 84
  • Kościuszko pod Paryżem 8 cze 2008, 22:00 Kim jest wschodząca gwiazda francuskiej polityki? 86
  • Nowy Saladyn 8 cze 2008, 22:00 Hassan Nasrallah, szef Hezbollahu, jest najzdolniejszym uczniem Machiavellego na Bliskim Wschodzie 88
  • Bóg przy urnie 8 cze 2008, 22:00 Arytmetyka wyborcza w Stanach Zjednoczonych premiuje protestanckich konserwatystów 90
  • Pasaż 8 cze 2008, 22:00 94
  • Kosmetyczny ogród 8 cze 2008, 22:00 Dr Irena Eris to jedna z najlepszych polskich bizneswomen, zgarniająca rokrocznie nagrody za jakość kosmetyków i sposób zarządzania firmą. Jej laboratorium kosmetyczne obchodzi właśnie 25-lecie istnienia. Z tej okazji powstały pierwsze... 94
  • Chłodzenie z ogrzewaniem 8 cze 2008, 22:00 Jeśli miałby być koktajlem, to byłby to Hawaiian Fizz – tak Cacharel zachęca do swojego nowego zapachu dla mężczyzn. Amor Pour Homme Sunshine przypomina więc popularnego owocowego drinka. Nowe perfumy Cacharel mają być równie... 94
  • Śródziemnomorski mężczyzna 8 cze 2008, 22:00 „Moje perfumy dedykuję mężczyźnie o silnej osobowości, który nie boi się przyznać, że moda jest jego radością i pasją, a także sposobem na wyrażenie spontaniczności i szczególnego charakteru". Tak o nowym męskim zapachu... 94
  • Zapach miłosny 8 cze 2008, 22:00 La Perla słynie z luksusowej bielizny, ale włoska firma produkuje także perfumy. Najnowszy zapach, La Perla J’aime, ma być „deklaracją miłości i namiętności zrozumiałą w każdym języku". Nawet opakowanie, w którym... 94
  • Skóra jak diament 8 cze 2008, 22:00 Laboratorium Oceanic promuje kolejną serię kosmetyków spod znaku AA Prestige. Tym razem są to preparaty dla kobiet powyżej 45. roku życia – o wdzięcznej nazwie Diamond Skin (Diamentowa Skóra). Producent przekonuje, że to nie tylko... 94
  • Imię róży 8 cze 2008, 22:00 Twórcy Rosarium New Garden, nowej serii kos-metyków Dermiki, na pewno nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Nowe preparaty odmładzają skórę, i to na poziomie DNA, a wszystko dzięki trzem... 94
  • Laser 8 cze 2008, 22:00   98
  • Opolska klapa 8 cze 2008, 22:00 Już wiadomo, że w tym roku Polsatowskie Top Trendy wygrają, a Opole przejdzie niezauważone. Nie dojdzie bowiem do morderczej konfrontacji „Opole kontra Top Trendy" z powodu Euro 2008. Otwierający festiwal recital Maryli Rodowicz... 98
  • Top Trendy, czyli mądrzejszy Polak po szkodzie 8 cze 2008, 22:00 Polsat pokaże swoje Top Trendy w dniach 4-6 lipca – już po Euro. Rocznicowe recitale Krzysztofa Krawczyka (45 lat na scenie) i T. Love (25 lat istnienia) nie będą więc zagrożone. Podobnie flagowe koncerty „Trendy" dla... 98
  • TVP kontra Polsat, czyli mecz na festiwale 8 cze 2008, 22:00 Festiwale to ewenement polskiego rynku muzycznego i telewizyjnego. Formuła, w dużej mierze oparta na konferansjerce, wyczerpała się w latach 80., kiedy za sprawą MTV zaczęły masowo powstawać wideoklipy – najatrakcyjniejsza forma... 98
  • Reklama z klasą 8 cze 2008, 22:00 W reklamie produkt zszedł na dalszy plan. Najważniejsze są wartości i styl życia, jakie reprezentuje 100
  • Zapach nowomowy 8 cze 2008, 22:00 Producenci kosmetyków zaśmiecają polszczyznę 104
  • Sztuka bez sztuki 8 cze 2008, 22:00 Powstające w Polsce muzea sztuki nowoczesnej to nudne placówki, serwujące politykę i socjologię 106
  • Wencel gordyjski - Mózgole 8 cze 2008, 22:00 Przeciętny inteligent nie ma szans na rozbrojenie seksbomby 110
  • Górna półka - Teletwórcy i telepolitrucy 8 cze 2008, 22:00 Jesienią 1976 r. słońce zaczynało już zachodzić nad proklamowaną przez Gierka drugą Polską. W TVP w miejsce „Dziennika Telewizyjnego" wprowadzono trwający godzinę „Wieczór z Dziennikiem". Pierwsze wydanie tego... 111
  • Ueorgan Ludu 8 cze 2008, 22:00 Czy polscy geje - ksenofobiczni rasiści - skompromitują nas na Euro 2008? * Zwalczymy amerykańskiego agresora * Premier Tusk w światyni miłości * 112
  • Krótko po Wolsku - Damy wam szkołę 8 cze 2008, 22:00 Do wszystkich plag, które spadają na polską szkołę, dołączy już wkrótce plaga poprawności politycznej. Z biologią jeszcze jakoś dojdziemy do ładu, w końcu pantofelek nie jest ani damski, ani męski, tylko nijaki i nie ma się o co... 112
  • Skibą w mur - Ujawniać do bólu, a nie do majtek 8 cze 2008, 22:00 Nikogo nie podniecają już ujawnienia agentów. Teraz w modzie jest ujawnianie życia seksualnego 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany