Nowe źródła energii

Nowe źródła energii

Nowe źródła energii Powierzchnia Sahary pokryta kolektorami słonecznymi. Domy jednorodzinne produkujące prąd. Elektrownie zasilane śmieciami i elektrownie budowane w kosmosie. Samochody na wodę. Według agencji World Energy Council do 2050 r. globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 100 proc. Dlatego już dzisiaj świat szuka alternatywnych wobec tradycyjnych źródeł prądu. I znajduje je w coraz bardziej zaskakujących i interesujących miejscach.
Paliwa kopalne, zwłaszcza węgiel, choć jeszcze stanowią podstawę światowej produkcji energii, odejdą w zapomnienie. Nie są niewyczerpane i zatruwają środowisko, a inwestycje w poszukiwanie ich nowych złóż są niezwykle kosztowne. Według statystyk Międzynarodowej Agencji Energetycznej w 2006 r. pochodziło z nich 66,7 proc. wyprodukowanej na świecie energii, podczas gdy w roku 1973 było to jeszcze 75 proc. Przez 33 lata ilość energii uzyskiwanej z takich źródeł, jak wiatr, słońce, wody termalne, biopaliwa i odpady zwiększyła się prawie czterokrotnie (z 0,6 proc. do 2,3 proc.). Prawdziwe przyspieszenie zacznie się jednak dopiero teraz, kiedy energia odnawialna uzyskała niezwykle silne wsparcie polityczne.
Zgodnie z przyjętym w 2008 r. przez Unię Europejską pakietem klimatycznym już do 2020 r. musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych (czyli przede wszystkim dwutlenku węgla) o 20 proc. Jednocześnie o 20 proc. powinien wzrosnąć udział źródeł odnawialnych w produkcji energii. Choć takie plany realizowane są pod mało wiarygodnym hasłem walki z globalnym ociepleniem, ich efekty w sektorze energetycznym, a więc i w całej gospodarce, będą znaczne. Tylko w Polsce Unia przeznaczyła na inwestycje w odnawialne źródła energii 880 mln euro (w latach 2007-2013). Po pieniądze szybko ustawiła się kolejka. W czerwcu Polska Grupa Energetyczna ogłosiła, że zainwestuje ponad 730 mln zł w Zespół Elektrowni Dolna Odra. Powstanie tam m.in. największy w kraju kocioł do spalania biomasy oraz instalacje do odsiarczania spalin ograniczające emisję gazów cieplarnianych. – Wykorzystanie energii odnawialnej będzie coraz bardziej opłacalne i popularne. Pomoże ona wraz z energią jądrową zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, a z najnowszych technologii będzie korzystał nawet Jan Kowalski. Udział odbiorców indywidualnych w całkowitym zużyciu energii stanowi aż 33 proc. – mówi „Wprost" prof. Zbigniew Zapałowicz, który na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym zajmuje się badaniem wykorzystania energii słonecznej. Jego zdaniem świat powinien iść w stronę słońca.

Potencjał energii słonecznej jest ogromny, bo na metr kwadratowy powierzchni ziemi rocznie przypada średnio 170 W tej energii, czyli ilość odpowiadająca uzyskanej w wyniku spalenia 200 kg węgla. Niestety, wydajność nowoczesnych baterii słonecznych rzadko przekracza 15 proc., a koszty ich zainstalowania zwracają się dopiero po 10-12 latach. Eksperci oceniają, że rynek zawojują dopiero tzw. technologie fotowoltaiczne, czyli przetwarzające światło słoneczne bezpośrednio na prąd. Na razie opłaca się je stosować tylko w wolno stojących budynkach, ale rozwój fotowoltaiki jest tak dynamiczny, że możemy przepowiadać nastanie czasów, gdy będziemy ogrzewać w ten sposób dom, dodatkowo sprzedając nadwyżkę energii sieci miejskiej.

Już teraz producenci opracowują modele ogniw, które architekci mogą sprytnie zintegrować z elewacją. Naukowcy z University of Texas w Austin wynaleźli absorbujące światło nanocząstki, które można rozpylać jak farbę na dowolną powierzchnię, która w ten sposób staje się ogniwem słonecznym. To otwiera drogę do budowania domów, które samodzielnie zaspokajają energetyczne potrzeby własne i domowników. Eksperymentalny Home for Life powstał już w Danii – całą potrzebną energię produkuje sam, rocznie wytwarzając ponad 9 kWh na metr kwadratowy nadwyżki. Zanim takie domy będą masowo budowane, pozostaje nam oszczędzanie energii, które – jak przekonuje część naukowców – może być w skutkach lepsze niż inwestowanie w kosztowne technologie. – Rocznie produkujemy 158-160 TWh energii. Gdybyśmy powszechnie stosowali urządzenia energooszczędne, zapotrzebowanie na prąd spadłoby o ponad 30 TWh – przekonuje prof. Krzysztof Żmijewski przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki.

Najambitniejszy projekt związany z energią słoneczną to powstanie już w 2016 r. pierwszej elektrowni słonecznej znajdującej się w… kosmosie. Panele wyniesione na orbitę przez firmę Solaren Corp. będą dostarczać prąd mieszkańcom Kalifornii. W pierwszym roku elektrownia ma wyprodukować aż 800 GWh energii. Rozmachem imponuje także stworzony w lipcu 2009 r. pod auspicjami Klubu Rzymskiego projekt Desertec. Za 400 mld euro mają powstać elektrownie słoneczne na Saharze, od Maroka po Arabię Saudyjską. Przedsięwzięcie ma zaspokajać 15 proc. europejskiego zapotrzebowania na prąd, wytwarzając 800 GW mocy. Prąd z pustyni popłynąłby także do lokalnych społeczności i byłby też wykorzystywany w odsalaniu wody morskiej. Przeciwnicy tej inwestycji twierdzą, że projekt jest zbyt drogi i że lepiej inwestować w energię produkowaną przez małych dostawców niż w scentralizowany system.

Ci, którzy nie chcą patrzeć w słońce, mogą iść „na żywioł", a ściślej – na żywioł wiatru. Energia wiatrowa stanowi 1,5 proc. światowej produkcji, a uczeni z Harvard University doszli do wniosku, że mogłaby całkowicie zaspokoić potrzeby energetyczne ludzkości. Tylko w ciągu najbliższych pięciu lat Europa przeznaczy 13 mld euro na budowę morskich farm wiatrakowych. W 2009 r. człowiekowi udało się wydrzeć żywiołowi aż 151 GW energii, co oznacza 29-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Najbardziej przyczyniły się do tego Stany Zjednoczone, produkując 25 GW energii z wiatru, jednak palmę pierwszeństwa w tej kategorii już niebawem przejmą Chiny. Mimo że dzisiaj Państwo Środka wytwarza w ten sposób „jedynie" 12 GW mocy, to ilość energii uzyskiwanej w ten sposób rośnie o 100 proc. rocznie. Tylko w Dabancheng (miejscu, gdzie wiatr wiejący nad lądem jest najsilniejszy na świecie) do końca 2009 r. powstanie 118 turbin o mocy 1,5 MW każda.

Umiejscowienie elektrowni wiatrowych musi być uzasadnione geograficznie. Wielu polskich naukowców narzeka, że często buduje się je po to, by móc się pochwalić „zieloną energią", nie zważając na opłacalność. – Nikt nie neguje przydatności elektrowni wiatrowych, jednak należy zdać sobie sprawę, że jest ona jedynie lokalna. Gdyby ujawniono bilanse niektórych z nich, pewnie mielibyśmy się z czego pośmiać – mówi Jerzy Kozieł z Instytutu Energii Atomowej Polatom. Zgadza się z nim prof. Zdzisław Celiński z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. – Energia wiatrowa zaspokaja jedynie niszowe potrzeby. Nie jest w stanie wyrównać rosnącego co roku zapotrzebowania na prąd – uważa prof. Celiński. Nawet dobrze rozlokowanym elektrowniom wiatrowym zarzuca się jednak niską wydajność. Głównym problemem jest niestabilność wiatru. Nadzieję budzi fakt, że kanadyjska firma ExRo zmodyfikowała poruszany wiatrem generator prądu tak, by zależnie od prędkości wiatru zmieniała się jego budowa wewnętrzna. Zwiększa to jego wydajność aż o połowę.

Ian Bryden z Institute for Energy Systems University of Edinburgh uważa, że niska wydajność w wypadku elektrowni pływowych (produkują prąd dzięki przypływom i odpływom) sprawia, iż mogą się one stać istotną częścią gospodarki energetycznej dopiero pod koniec XXI wieku. Długo będą więc ustępować tradycyjnym elektrowniom, które mają aż 16-procentowy udział w światowym bilansie energii. Chcąc zmienić te proporcje, firma Marine Current Turbines wybudowała niedawno w Strangford Lough na południowy wschód od Belfastu największą podłączoną do sieci elektrownię pływową. Konstrukcja kosztowała 2,5 mln funtów, ale nakłady szybko się zwrócą, bo produkując 1,2 MW energii, może zasilić ponad tysiąc domów.

Naukowcy twierdzą, że wszystkie źródła energii odnawialnej powinny mieć wyższą wydajność. Produkcja biopaliw wymaga ogromnej powierzchni upraw, a rośliny, z których się je wytwarza, uprawia się kosztem żywności. Starty energetyczne i ekologiczne są w tym wypadku zbyt wysokie. W Lancaster w Kalifornii powstaje fabryka, w której rocznie ma być wytwarzane 14 mln litrów etanolu z celulozy zawartej w odpadach miejskich. Z kolei dr Gary Strobel z Montana State University odkrył w Patagonii grzyb Gliocladium roseum, który rozkładając szczątki roślin, wydziela węglowodory wchodzące w skład oleju napędowego do silników diesla. – Sama mieszanina gazów wystarczyłaby do napędzania silnika – mówi prof. Strobel. Innym skutecznym sposobem wytwarzania biopaliwa może być wykorzystanie… moczu. Otrzymany z niego gaz może być spalany lub w ogniwach paliwowych wejść w reakcje produkujące prąd elektryczny. Zasilany uryną pojazd wykorzystujący ogniwa paliwowe mógłby przejechać ponad 100 km na zaledwie 4 litrach roztworu. Niestety, takie „moczopędne" pojazdy to pieśń przyszłości.

Energia pochodząca ze słońca, wiatru i prądów morskich ma tę wadę, że jest niestabilna i duży problem stanowi jej magazynowanie. Co prawda, prowadzone są prace nad nowymi bateriami i kondensatorami, ale obecne nie spełniają one oczekiwań. Z tego powodu wielu naukowców twierdzi, że lepiej się skupić na pozyskiwaniu energii z wnętrza planety – jest ono źródłem stabilnym, o potężnych rezerwach mocy. Dzięki źródłom geotermalnym tylko w 2005 r. na świecie wyprodukowano 55TWh energii elektrycznej, a kolejne 76 TWh wykorzystano jako ciepło. Najobficiej korzysta z tego dobrodziejstwa Islandia, gdzie aż 90 proc. domów jest ogrzewanych geotermalnie. Według analizy przeprowadzonej w MIT, do 2050 r. technologie geotermalne mogą dostarczać aż jedną dziesiątą energii potrzebnej dla USA.

Popularność energii odnawialnej wciąż hamują wysokie ceny technologii. Według brytyjskiej agencji Carbon Trust energia z pływów wodnych jest dziś trzykrotnie droższa od tej uzyskiwanej z węgla. – Cena jest tak wysoka, bo jesteśmy w początkowej fazie rozwoju tej technologii. Kiedy zrealizujemy większe projekty, koszty spadną – zapewnia Peter Fraenkel, współzałożyciel CT. Tak samo tłumaczą się producenci energii wiatrowej, również droższej od tej uzyskanej z węgla. Z energią wiatrową związana jest jeszcze jedna niedogodność: nie jest obojętna dla zdrowia.

Badania dr Niny Pierpont z Princeton University wykazały, że ludzie mieszkający w pobliżu farm wiatrowych cierpią na zaburzenia snu, migreny i doświadczają ataków paniki. Według dr Pierpont niskie dźwięki emitowane przez urządzenia oddziałują na ucho wewnętrzne. Kiedy kilka badanych rodzin wyprowadziło się z domów w pobliżu farm wiatrowych, ich zdrowie wróciło do normy. Jeśli obecne trendy w energetyce się utrzymają, to według prognoz International Energy Agency, w 2030 r. energia pochodząca ze źródeł odnawialnych będzie stanowić prawie 11 proc. całej produkowanej energii. Ale jeśli będzie intensywniej promowana, to udział ten wyniesie 14 proc. Wykorzystanie paliw kopalnych pozostanie mniej więcej takie same. To zaś, czy produkcja energii będzie scentralizowana, czy nie, zależy w dużej mierze od siły lobby energetycznego. Dlaczego dzięki domom aktywnym producenci energii mieliby zarabiać coraz mniej, skoro dzięki ekoelektrowniom mogą zarabiać coraz więcej?

„Wróżąc" energetyczną przyszłość światu, nie sposób zapomnieć o elektrowniach jądrowych, które dziś mają prawie 20-procentowy udział w globalnej produkcji energii elektrycznej. Jeśli uda się odtworzyć reakcje zachodzące na słońcu i w bombie wodorowej, czyli uwolnić energię fuzji termojądrowej, zakończą się energetyczne problemy ludzkości. Przez wielu specjalistów energia jądrowa jest uważana za najważniejszy obszar, w który powinniśmy inwestować. Przede wszystkim dlatego, że jest wydajna – 1 kg uranu daje tyle energii, ile 300 ton węgla. To tak, jakby cały dom można było ogrzać zapałką.


Z czego można zrobić prąd

Paliwa kopalne – węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Zaspokajają aż 66 proc. światowego zapotrzebowania na energię. Ich główną wadą jest nieodnawialność. Część naukowców twierdzi, że węgla wystarczy na 200 lat, gazu na 50 lat, a ropy na 20 lat.

Rozszczepianie jąder atomów – wykorzystywane w elektrowniach jądrowych (pierwsza powstała w 1954 r. w ZSRR). Podstawowym paliwem jest uran, często dodatkowo wzbogacony w izotop U-235. Z 1 kg tego pierwiastka wytwarza się tyle energii, ile z 300 ton węgla.

Synteza jądrowa – jeśli udałoby się w sposób kontrolowany przeprowadzić ten proces, mielibyśmy prawie nieskończone i bezpieczne dla środowiska źródło energii wykorzystywane w elektrowniach termojądrowych. Pierwszą syntezę jąder odmian wodoru przeprowadzono w 1952 r. Wybuch był 700 razy większy niż wybuch bomby atomowej w Hiroszimie. Możliwość produkcji energii w ten sposób badana jest w ramach międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego ITER.

Ogniwa paliwowe – generują energię elektryczną z energii chemicznej wodoru. Nie trzeba ich ładować jak baterii, gdyż oddają energię, dopóki zasilane są paliwem. Wynalezione w 1839 r. przez Williama Grove’a. Pierwszy raz praktycznie zastosowane w latach 50. XX wieku przez NASA w programie kosmicznym ogniw paliwowych zamiast akumulatorów. Coraz częściej są wykorzystywane w motoryzacji.

Biogaz – zwany gazem wysypiskowym, bo powstaje na wysypiskach odpadów. Jest produktem beztlenowej fermentacji związków pochodzenia organicznego. Jest mniej szkodliwy dla środowiska niż paliwa kopalne. W Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i USA istnieją elektrownie wykorzystujące go jako paliwo do produkcji elektryczności.

Promieniowanie słoneczne – odnawialne źródło energii o największym potencjale. Obecnie w polskich warunkach można przez rok uzyskać z 1 m2 kolektorów słonecznych energię taką jak ze 100 litrów oleju napędowego. Już opracowuje się technologie wykorzystujące energię ze słońca do napędzania reakcji chemicznych.

Biopaliwa ciekłe – paliwa pochodzące z surowców roślinnych. Jedne mogą zastąpić ropę naftową – to biodiesle, czyli paliwa na bazie olejów roślinnych (najczęściej rzepaku i słonecznika). Drugie, będące alternatywą dla benzyny, to alkohole wytwarzane w procesie fermentacji. Problemem jest wydajność – nawet gdyby całą kukurydzę i soję zebraną w USA przerobić na paliwa, to zaspokoiłyby tylko 12 proc. krajowego zapotrzebowania na benzynę i 6 proc. na ropę.

Paliwa drzewne – drewno wykorzystywano jako paliwo już w czasach prehistorycznych. Dziś istnieją specjalnie jego odmiany: pelet i brykiet. Pierwszy powstaje ze sprasowanych odpadów drzewnych. Jego zaletą jest pozostawianie po spaleniu niewielkiej ilości popiołu. Popularny w Skandynawii. Brykiet powstaje podobnie jak pelet. Dodaje się do niego jeszcze torf, węgiel drzewny, lepiszcze i prasuje go pod ciśnieniem.

Energia wiatrowa – dzięki wiatrakom zaopatrzonym w wirnik i turbiny wiatr przemienia się w energię mechaniczną, a tę w elektryczną. Wydajność elektrowni wiatrowych zależny od prędkości wiatru.

Energia geotermalna – naturalne ciepło wnętrza Ziemi zgromadzone w wodach i parach, które wypełniają szczeliny oraz pory skalne. Przetwarzane na energię w elektrowniach geotermicznych. Z jednego otworu w ziemi pobiera się gorącą wodę, a po odebraniu z niej ciepła, wypuszcza do złoża drugim otworem. Proces niesie z sobą groźbę zanieczyszczenia wód głębinowych radonem i siarkowodorem. Wody te są zasolone, co źle wpływa na urządzenia.

Energia wodna – są dwa rodzaje elektrowni wodnych: wykorzystujące energię spadku wody oraz kondensacyjne, wykorzystujące parowanie i skraplanie wody. Energia wodna to także energia prądów morskich, pływów i falowania. Elektrownie pływowe i falowe już istnieją, ale pracują na małą skalę.

Nie taki atom straszny jak go malują

Jeżeli rządowy plan zostanie zrealizowany, w grudniu 2020 r. Polska będzie miała pierwszą elektrownię jądrową o mocy 1 tys. MW. Od 2030 r. rozszczepiony atom dostarczałby już 5 tys. MW, czyli kilkanaście procent obecnych możliwości całej naszej energetyki. Znaczącą rolę w urzeczywistnieniu tych planów odegra zapewne francuska Areva – niekwestionowany lider wśród dostawców siłowni jądrowych. Francuzi oferują wodny, ciśnieniowy reaktor trzeciej generacji EPR (European Pressurized Reactor) – jeden z najbezpieczniejszych na świecie. Zaawansowane technicznie rozwiązania proponują też Amerykanie. Ich progresywny reaktor AP 1000 praktycznie nie wymaga interwencji operatora. Siłownia jest bezpieczna nawet wówczas, gdy dojdzie do sekwencji awarii lub ataku terrorystycznego. Reaktor zostanie wtedy automatycznie w ciągu sekundy odcięty od systemów sterujących. Amerykanie i Francuzi stosują w reaktorach powszechnie występującą wodę, a ta wymaga użycia wzbogaconego uranu. Najtaniej sprzedają go Rosjanie. Na import wzbogaconego uranu musielibyśmy wydawać co roku ponad 50 mln euro. To i tak znacznie mniej, niż kosztowałby węgiel kamienny do elektrowni konwencjonalnej o podobnej mocy (ok. 160 mln euro plus 250 mln euro tytułem opłat za emisję gazów cieplarnianych). Przeciwnicy energetyki jądrowej twierdzą, że paliwo uranowe to towar, którego nie sprzedaje się każdemu. Problem będzie narastał, gdyż złoża rudy uranu, która nadaje się do przerobu, wyczerpią się już za 30 lat. – To czarny scenariusz. Ruda uranowa wydobywana jest w 20 krajach i wystarczy jej nie na 30, lecz na 300 lat – zapewnia doc. Andrzej Strupczewski z Instytutu Energii Atomowej. Poza tym wystarczy rozwinąć recykling, by problem niedoboru paliwa zniknął na tysiące lat. W takim wypadku największym problemem będą koszty. Według fińskich opracowań wybudowanie elektrowni atomowej kosztuje 2,75 mld euro za 1 tys. MW jej mocy. To dopiero początek wydatków. Trudno oszacować na przykład koszty utylizacji i kilkusetletniego składowania zużytego paliwa czy skalkulować wykształcenie co najmniej dwustu inżynierów i kilku tysięcy techników. Według prof. Krzysztofa Żmijewskiego, przewodniczącego Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, na pierwszy polski blok o mocy 1 tys. MW wydamy 3-7,3 mld euro.

Ekokalendarz - co przyniesie przyszłośc?

2008 Światowa gospodarka wyprodukowała 20201,8 TWh energii elektrycznej, czyli o połowę więcej niż 20 lat wcześniej. Rocznie popyt na energię rośnie o mniej więcej 1,8 proc.

 2009-2012 Reflektory na satelitach odbijając światło słońca oświetlą miasta w północnych rejonach globu. Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym Wielkiej Brytanii przekroczy 5 proc. Wodór wydzielany przez bakterie będzie używany do produkcji energii. Ogniwa wodorowe zasilą przenośne urządzenia elektroniczne. Deficyt energii powiększy się, w niektórych częściach świata trzeba będzie racjonować dostęp do energii. Baterie słoneczne zyskają wydajność wyższą o 50 proc.

2013-2017 Światowe zużycie ropy zbliży się do 100 mln baryłek dziennie (obecnie – 84 mln).

2016-2020 Powstanie pierwsza kosmiczna elektrownia. Szczyt światowego zużycia ropy.

Lata 20. Energia słoneczna magazynowana w systemie biochemicznym.

Lata 30. Upowszechnienie użycia kosmicznych stacji energii słonecznej.

Lata 40. Naukowcy dopracują fuzję jądrową, tworząc niewyczerpywalne źródło energii.Okładka tygodnika WPROST: 37/2009
Więcej możesz przeczytać w 37/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 5
 • Jan Zakrzewski IP
  Zapomniano dodać o energii pary niskotemperaturowej niżej od pary wodnej. Stosując odwrotny system w =z chłodnictwa następuje parowanie już w minusowych wartościach temperatury. Mając parę czynników CO2, salmiak, freon ekologiczny. możemy zastosować silniki parowe do napędu agregatów wysokoprężnych. Następne maszyny parowe. Można stosować maszyny parowe na słońce geotermie, wykorzystanie chłodnic pary w elektrowniach, by postawić następne piece parowe turbiny, silniki parowe o niższej temperaturze parowania. Odpowiedni system topienia pary freonu czy ciekłego CO2 pozwoli uzyskać niską różnicę między parowaniem a schłodzeniem pary. Piece bez kominów niewielkim kosztem przeróbka. Zamgławianie spalin w kwas węglowy. Wykorzystanie bakterii do utylizaci kwasu węglowego pożywka dla bakterii. Bakterie jdo biogazowni, zamiana na metan. Wykorzystanie bakterii do produkcji wodoru. Wykorzystanie bakterii do oddzielenia cząstki tlenu i zamiany CO2 + H2O odłączenia O, a stanie się CO nierozpuszczalne i wypłynie, a zatem będzie już palne. Zamierzam kiedyś podjąć się tym wyzwaniom jeżeli będą pieniądze. Rząd ministerstwa nie chcą pomóc. Jest to już wyprzedzenie w badaniach stany zjednoczone. Są próby produkcji metanu z CO2 + H2O kwasu węglowego
  • Ewa Dąbrowska IP
   Fascynujące ! Dlaczego w Polsce indywidualnemu inwestorowi Państwo stwarza olbrzymie bariery / administracyjne i finansowe/ Problem energii przejęli by indywidualni inwestorzy a Państwo spełniłoby wymogi unijne.
   • Patriota IP
    Zamiast zachłystywać się tym, co jest znane od dawna, może Byście przecieli cenzurę medialną, która blokuje na wszystkie możliwe sposoby informacje, że w Polsce opracowana została metoda otrzymywania \"czystej energii\", nie wymagająca ropopochodnych, która na zawsze zmieni światową energetykę.Tylko, jest jedna wada tej technologii........, nie ma w tym biznesie interesu psedo klasy politycznej III RP?! Jeśli zostali by wzięci na \"listę płac\" prominentni politycy, blokada ta by znikła, jak za skinieniem czarodziejskiej różdżki. No nic...., najciekawsze wydarzenia, jeszcze przed nami i to w najbliższych tygodniach?!

    Spis treści tygodnika Wprost nr 37/2009 (1390)

    • Poczta 6 wrz 2009, 19:00 WYJAŚNIENIEW numerze 21 (1173) tygodnika „Wprost" z 29 maja 2005 r. został opublikowany artykułzatytułowany „Zabójcza Panna". Redaktor Naczelny tygodnika „Wprost" wyjaśnia, iż celem tej publikacji było... 4
    • Na stronie - Urna i sznur 6 wrz 2009, 19:00 Skąd się bierze wielka popularność niektórych polityków? Z tego samego, z czego pochodzi gigantyczne uwielbienie dla aktorów telenowel. Jedni i drudzy są absolutnie nierzeczywistymi postaciami. Są uwielbiani dlatego, że są nieprawdziwi. 5
    • Z życia koalicji 6 wrz 2009, 19:00 Chłopy, chodu! Liberały na wieś jadą ludzi straszyć! Z okazji drugiej rocznicy objęcia rządów przez miłościwie nam panującego Donalda Tuska PO chce zorganizować na wsi, uwaga, 729 spotkań. I to wszystkie z ludźmi! „Do polityki... 6
    • Z życia opozycji 6 wrz 2009, 19:00 Nowa koalicja medialna PiS z Włodzimierzem Czarzastym i Brunatnym Robertem szykuje sie do zadania ostatniego sztychu Giertychowi i wywalenia z Woronicza Farfała. Swinie. Roman ciezko to zniesie. Ale z drugiej strony, czyz nie dobija sie Koni?... 7
    • Pokaż, lekarzu, ile masz na koncie 6 wrz 2009, 19:00 840 tys. zł za roczny kontrakt dla lekarza? Tak, tyle że jeszcze nie w Polsce, ale dla polskich lekarzy chcących pracować w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W naszym kraju jednak już 30 proc. lekarzy zarabia powyżej 20 tys. zł miesięcznie, a 55 proc. – ponad 15 tys.... 9
    • Arabski kontra PAP 6 wrz 2009, 19:00 Polska Agencja Prasowa zada od szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego zwrotu kilkudziesięciu tysięcy złotych – nieoficjalnie ustalił „Wprost". PAP chce, by Arabski z własnych pieniędzy uregulował długi spółki, w... 14
    • Rusza nowa odsłona portalu Wykop.pl 6 wrz 2009, 19:00 – Oprócz nowej szaty graficznej będzie miejsce dla niszowych społeczności i mało popularnych tematów, które do tej pory nie zawsze pojawiały się sie na głównej stronie Wykopu – zdradza Michał Białek, menedżer serwisu.... 14
    • Prezydent Polski (XXI) 6 wrz 2009, 19:00 Nie Rafał Dutkiewicz, nie Maciej Płażyński, lecz Kazimierz Michał Ujazdowski Będzie najprawdopodobniej Kandydatem Polski XXI w przyszłorocznych wyborach prezydenckich – dowiedział się „Wprost". – Nie chce tego... 14
    • Skaner 6 wrz 2009, 19:00 14
    • Jak kobieta kobiecie 6 wrz 2009, 19:00 Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik żadu ds. równego statusu, zamierza przejąć cześć kompetencji Departamentu Kobiet w Ministerstwie Pracy. – Chodzi o kwestie antydyskryminacyjne – tłumaczy Radziszewska. Departament zasłynął... 15
    • Puls gospodarki 6 wrz 2009, 19:00 Arena AchmetowaRenat Achmetow za 400 mln USD wybudował w Doniecku jeden z najnowocześniejszych stadionów w Europie. I nie martwi go to, że wciąż nie wiadomo, czy będą tu rozgrywane mecze Euro 2012.50-tysięczna Donbass- Arena to pierwszy w... 20
    • Przegląd prasy zagranicznej 6 wrz 2009, 19:00 Agresywna kampania W czasie tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej po raz pierwszy od lat w centrum uwagi wcale nie były Niemcy, ale Rosja. Wszystko za sprawą bardzo agresywnej kampanii propagandowej Kremla, który próbuje... 22
    • Krawiec Putin 6 wrz 2009, 19:00 Historia Europy Środkowej na naszych oczach jest odziewana w nowe szaty. Styl tego krawiectwa zaprezentował Władimir Putin w liście zamieszczonym na rządowej stronie Federacji Rosyjskiej oraz w „Gazecie Wyborczej”. Tu popuścił, tam zwęził, przykrył ciało wojny... 24
    • Przewodnik po Niemcach 6 wrz 2009, 19:00 Za górami, za lasami, za Odrą i Nysą Łużycką, najbardziej wyeksploatowanymi przez peerelowską propagandę rzekami świata, żyją Niemcy. Jak wskazuje prasłowiański źródłosłów tego wyrazu, to ludzie niemi, niemówiący w żadnym zrozumiałym języku. Bardziej wskazywałoby to na Węgrów,... 26
    • Zapytaj wprost - Będziemy wspierać Ukrainę 6 wrz 2009, 19:00 Na 10 pytań czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Mirosław Drzewiecki, minister sportu i turystyki. 28
    • Choroba przyszłości 6 wrz 2009, 19:00 – Życie jest pełne niespodzianek – powiedział dr House. Jego dłoń w bolesnym skurczu (najazd kamery na drgające palce doktora) objęła rękojeść laski. House powoli usiadł w fotelu, nie rozstając się z laską. Swoim przenikliwym, a zarazem zatroskanym wzrokiem (najazd... 29
    • Nowe źródła energii 6 wrz 2009, 19:00 Nowe źródła energii Powierzchnia Sahary pokryta kolektorami słonecznymi. Domy jednorodzinne produkujące prąd. Elektrownie zasilane śmieciami i elektrownie budowane w kosmosie. Samochody na wodę. Według agencji World Energy Council do 2050 r. globalne zapotrzebowanie na energię... 30
    • Big Ben - Ben Bernanke 6 wrz 2009, 19:00 Barack Obama jest prezydentem Stanów Zjednoczonych już tylko formalnie – słychać w Waszyngtonie. Nieoficjalną władzę w państwie na czas kryzysu miał przejąć szef Rezerwy Federalnej Ben Bernanke. To on faktycznie decyduje o pompowaniu w amerykańską gospodarkę bilionów... 38
    • Mieszanie w stoczniach 6 wrz 2009, 19:00 Gdyby państwu naprawdę zależało na znalezieniu inwestora dla stoczni w Gdyni i Szczecinie, mogłoby sprzedać zakłady już rok temu. Część firm zainteresowanych zakupem tych przedsiębiorstw oraz osoby związane z przemysłem stoczniowym twierdzą, że nie zostały one sprywatyzowane... 42
    • Supermarket skarbu państwa 6 wrz 2009, 19:00 Jak zyskać udział w światowym rynku produkcji mebli okrętowych, zostać hodowcą rasowych koni, wydawcą płyt największych polskich gwiazd muzyki rozrywkowej, monopolistą na rynku produkcji zapałek albo właścicielem imperium hotelowego pod Tatrami? Wystarczy kupić którąś z... 46
    • Na co stać Amerykę? 6 wrz 2009, 19:00 „Nie stać nas na to” – od czasu do czasu każde amerykańskie dziecko słyszy te słowa w rodzinnym domu. Może chodzić o nowy samochód, wakacje nad morzem albo telewizor LCD. I każda rodzina wie, że niekiedy trzeba sobie tego odmówić. Tymczasem politycy niczego... 49
    • Mowa pisma 6 wrz 2009, 19:00 Strzeż sie człowieka, którego pismo kołysze sie jak trzcina na wietrze – przestrzegał Konfucjusz. Miał racje. Osoby posługujace sie tzw. pismem wachlarzowym, którego litery sa nachylone w róznych kierunkach i pod zmiennym katem, sa niestabilne, rozchwiane emocjonalnie i... 64
    • Skok w bok z przyjacielem 6 wrz 2009, 19:00 Niesmak, obrzydzenie do siebie, udręka związana z życiem w kłamstwie – to najczęstsze stany emocjonalne towarzyszące romansowi z przyjacielem. Zakazana relacja powoduje poczucie winy wobec stałego partnera i grona niczego niepodejrzewających znajomych. Dlaczego zdarzają... 69
    • 10 najważniejszych wykopalisk świata 6 wrz 2009, 19:00 Mniej niż 1 proc. pozostałości starożytnych cywilizacji odsłoniły dotychczas wykopaliska archeologiczne prowadzone na całym świecie. Czego próbujemy się jeszcze dokopać? Jakie są najważniejsze prowadzone obecnie wykopaliska? Jeszcze 50 lat temu archeolodzy szukali... 70
    • Zdani tylko na siebie 6 wrz 2009, 19:00 Po czasach wspólnoty węgla i stali w zjednoczonej Europie przyszedł czas na wspólnotę pamięci. W myśl tego śmiałego polskiego programu, narody, które dotychczas miały prawo pisać w swojej historii, co chciały, i zapominać, co było im wygodne, od dziś wszystko, co napiszą,... 76
    • Polski podbój Niemiec 6 wrz 2009, 19:00 „Po czym poznać, że w Niemczech jest coraz więcej Polaków? Cyganie zaczynają ubezpieczać mieszkania” – głosił jeden z tzw. Polenwitze (żartów o Polakach). Owszem, w Niemczech dziś nas przybywa, zwłaszcza na nadodrzańskim pograniczu. Tyle że inaczej niż w... 78
    • Magik z Brukseli 6 wrz 2009, 19:00 Premier Holandii Jan Peter Balkenende bywa nazywany Harrym Potterem. W Belgii były szef rządu Guy Verhofstadt ma opinię politycznego iluzjonisty i cudotwórcy. Czy to specyfika krajów Beneluksu? Verhofstadt utrzymał się na fotelu premiera dziewięć lat. Teraz, przewodząc frakcji... 82
    • Historia zapisana w murach 6 wrz 2009, 19:00 Dziewczyna ubrana w jaskrawą bluzkę stoi na jednym z bloków berlińskiego pomnika Holocaustu i rozmawia przez telefon. To zdjęcie Piotra Piluka pokazuje, że mimo tragedii, hekatomby i zniszczeń życie toczy się dalej. 84
    • Zainfekowani kapitalizmem 6 wrz 2009, 19:00 „Ziemia obiecana” Jana Klaty według Władysława Reymonta to najgłośniejszy spektakl nowego sezonu teatralnego. Premiera odbędzie się 10 września na Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, potem sztuka pokazywana będzie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Trzecia... 86
    • Modna kryzysowa nareczona 6 wrz 2009, 19:00 Kryzys to dla kreatorów mody manna z nieba. Bo zdejmuje im z głowy podstawowy problem: jak dogonic uciekajaca rzeczywistosc. A zapasc ekonomiczna to „pewniak” na kilka sezonów. Mozna to smutne skadinad słowo obracac długo i kreatywnie, interpretowac zabawnie lub... 88
    • Kosmopolityczna klasyka 6 wrz 2009, 19:00 Zeszli z parnasu klasycznego grania. Potrafili stworzyć wspólny mianownik dla utworów Henryka Mikołaja Góreckiego, Pink Floyd i starych piosenek z filmów bollywoodzkich. Z Davidem Harringtonem, założycielem Kronos Quartetu, najsłynniejszego kwartetu smyczkowego na świecie,... 92
    • Recenzje 6 wrz 2009, 19:00 Tarantino idzie na wojnęKombatanci tego filmu oglądać nie powinni. „Bękarty wojny" Quentina Tarantino, jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku, temat Holocaustu i II wojny traktuje bowiem z przymrużeniem oka. Po... 93
    • Poczdam – jazz i historia 6 wrz 2009, 19:00 Przyjeżdża się tam z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby się pozbyć polskich kompleksów. Poczdam od kilku miesięcy jest bowiem sparaliżowany robotami drogowymi. Wjeżdżając w jedną ulicę w centrum miasta, nigdy nie wiemy, gdzie wyjedziemy. Na szczęście jest też gdzie koić zmysły.... 95
    • Megaloman 6 wrz 2009, 19:00 Gabarytami, zwrotnością i urokiem osobistym Land Cruiser V8 przypomina hipopotama. Jednocześnie w tym pokracznym i ociężałym „cielsku” kryje się najlepszy samochód, jaki kiedykolwiek zbudowała Toyota. 96
    • Wrobieni w posiadanie 6 wrz 2009, 19:00 Coraz większą rolę w życiu współczesnych społeczeństw odgrywa posiadanie. Jedni posiadają niezwykłe zdolności, a inni grubą żonę bez pracy. W zmaterializowanym do głębi świecie miarą wartości człowieka staje się jego stan posiadania. Stan posiadania większości obywateli to... 98

    ZKDP - Nakład kontrolowany