Jak demoralizuje się władza

Jak demoralizuje się władza

Mimo posiadania materiałów obciążających szefa klubu parlamentarnego PSL Jana Burego prokuratura nie jest w stanie postawić mu zarzutów. W zaskakujących okolicznościach odłożono posiedzenie komisji w sprawie odebrania mu immunitetu. Murem za Burym stoi szef ludowców Janusz Piechociński.

7 września tego roku. Janusz Palikot wspólnie z posłem Twojego Ruchu i przewodniczącym sejmowej Komisji Regulaminowej organizują konferencję prasową. Przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości Palikot grzmi: – Bury zawłaszczył województwo podkarpackie i stworzył nowe, które można nazwać „Bury Sp. z o.o.”.

Wtóruje mu Maciej Mroczek, przed którego komisją ma się tłumaczyć poseł PSL Jan Bury. Mroczek daje do zrozumienia, że pod głosowanie Sejmu szybko trafi wniosek o pozbawienie immunitetu posła Burego. To pozwoli prokuraturze postawić mu zarzuty. Dla czołowego polityka ludowców oznaczałoby to katastrofę, bo trudno startować do Sejmu, formalnie będąc podejrzanym. – Spodziewamy się, że te dokumenty Prokuratury Generalnej, Prokuratury Rejonowej będą przesłane do Komisji Regulaminowej w ciągu ok. 48 godzin – mówił Mroczek.

W GABINECIE BUREGO

8 września, Sejm. Poseł Maciej Mroczek stoi na korytarzu przed pokojami klubu PSL. Podchodzi do niego Mieczysław Łuczak, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli. Panowie rozmawiają chwilę, po czym znikają w pomieszczeniach klubowych ludowców. Udają się do gabinetu Jana Burego. Przebywają tam kilkadziesiąt minut. Łuczak, nim został wiceprezesem NIK, był zastępcą Jana Burego w klubie PSL. Prywatnie jest wujkiem posła Mroczka. – Rozmawialiśmy o moich prywatnych sprawach – mówi Mroczek. – W gabinecie Jana Burego? – Prezes Łuczak mnie tam zaprowadził. Pewnie mogliśmy rozmawiać na korytarzu, ale poszliśmy tam – odpowiada Mroczek.

– W gabinecie był Jan Bury? – Nie było – twierdzi Mroczek. – Weszliście do czyjegoś gabinetu pod nieobecność jego gospodarza? – Tak – upiera się poseł Twojego Ruchu. Mieczysław Łuczak: – Nie udzielam Panu informacji. Do widzenia! 9 września. Prezydium Komisji Regulaminowej, której przewodniczy Mroczek, podejmuje decyzje, że sprawą Burego zajmie się dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu, 23 września, czyli już po rejestracji list wyborczych w Państwowej Komisji Wyborczej. Następnego dnia Mroczek próbuje na prezydium przeforsować jeszcze jeden wniosek. Chce, by posiedzenie Komisji Regulaminowej było niedostępne dla mediów. Prezydium jest przeciw.

23 września. Sejm zbiera się na przedostatnim posiedzeniu. Nawet jeśli Komisja Regulaminowa zdecyduje o poddaniu pod głosowanie wniosku o pozbawienie immunitetu posła Burego, Sejm może nie zdążyć go przegłosować. Mroczek nie wyklucza bowiem, że komisja może zażądać od prokuratury całych stenogramów podsłuchów rozmów Jana Burego, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Mariana Cichosza. Poza tym Sejm zbierze się jeszcze raz tylko 8 października. Do tego czasu Jana Burego będzie chronił immunitet. Formalnie nie będzie osobą o nic podejrzaną. – Jeśli my nie zdążymy, to na pewno uda się to w następnej kadencji – mówi poseł Twojego Ruchu.

GŁOSOWANIE SMS

Kiedy Komisja Regulaminowa decydowała o przesunięciu terminu spotkania w sprawie Jana Burego, w PSL trwały przygotowania do konwencji wyborczej. Najważniejszego wydarzenia kampanii ludowców tej jesieni. Miały być na niej zaprezentowane listy wyborcze i program. Według informacji „Wprost” w przygotowaniach do konwencji istotną rolę odegrał Jan Bury. To w kierowanym przez niego klubie parlamentarnym przygotowano zaprezentowane na konwencji postulaty wyborcze. – Byłem w szoku, gdy się dowiedziałem, że Bury był na próbie konwencji – przyznał jeden z ludowców. Ale dla polityków z kierownictwa partii nie mogło to być zaskoczenie, bo już w czwartek wszystkie listy PSL zostały przejęte w bezprecedensowy sposób – za pomocą e-maili i SMS-ów. Według informacji „Wprost” do działaczy od początku tygodnia jest rozsyłana uchwała z Burym na „jedynce” w Rzeszowie. – Chodziło o to, by temat Burego przez zbędne dyskusje na konwencji nie przesłonił całego wydarzenia – tłumaczy polityk Stronnictwa.

Kiedy pod koniec sierpnia media ujawniły, że Prokuratura Apelacyjna w Katowicach chce postawić Buremu zarzuty, Janusz Piechociński, przewodniczący PSL, mówił: – Bury jest dorosły. Powinien wiedzieć, co robić. Ale już podczas konwencji szef ludowców tłumaczył, że nikt Buremu winy nie udowodnił. Kiedy dziennikarze pytali polityków PSL, dlaczego Bury pozostał na listach, Piechociń- ski odpowiadał, że posła będzie można ocenićdopiero po przeczytaniu wniosku prokuratury o uchylenie mu immunitetu. A z tym dokumentem posłowie oficjalnie zapoznają się 23 września, czyli już po zamknięciu list wyborczych. Jana Burego nikt nie będzie już więc w stanie wykreślić.

ZAŁATWIĆ PRYWATĘ

„Wprost” dotarł do tego dokumentu. W pełni pokazuje on degenerację elity władzy. Z ustaleń śledczych wynika, że Jan Bury potrzebował Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli, by móc załatwić prywatne interesy. W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że Bury „wykorzystując stanowisko” szefa klubu PSL i funkcję posła, „przyczynił się” do powołania Kwiatkowskiego na stanowisko prezesa NIK. Szef klubu PSL mówił wtedy w mediach: – Najbardziej apolityczna kandydatura, jaka jest możliwa w Sejmie.

Bury nie wiedział wtedy, że był rozpracowywany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Telefony szefa klubu PSL były na podsłuchu. Każda jego rozmowa była rejestrowana. Dzięki temu śledczym udało się odtworzyć to, co działo się przed wyborem i po wyborze Kwiatkowskiego na szefa NIK. Z wniosku prokuratury wynika, że Bury dzięki Kwiatkowskiemu chciał wpłynąć na wybór dyrektora i wicedyrektora delegatury NIK w Rzeszowie oraz zmienić protokół pokontrolny w sprawie inwestycji PGE Energia Odnawialna SA. Posłowi PSL pomagał Marian Cichosz, były polityk PSL i wiceprezes NIK. Sam Cichosz, jak wynika z ustaleń pro- kuratury, zachował swoje stanowisko dzięki zabiegom Piechocińskiego i Burego. Ten pierwszy miał uzgodnić z Kwiatkowskim pozostanie byłego polityka PSL na stanowisku wiceprezesa NIK podczas rozmowy na imieninach. Piechociński temu zaprzecza. Kiedy „Wprost” ujawnił podsłuchaną rozmowę Burego i Kwiatkowskiego, szef ludowców mówił, że nie był na imieninach u Kwiatkowskiego. – Nie mam czasu bywać na imieninach, więc zapewne nie byłem na imieninach u szefa NIK. Poza tym nigdy na imieninach nie mówię o polityce. Coś się panu prezesowi Kwiatkowskiemu pomyliło – mówił w TVN24 Piechociński.

Ale jeszcze inną wersję szef ludowców przedstawił „Wprost”. Zapytaliśmy, czy spotkał się z Krzysztofem Kwiatkowskim przed jego wyborem na szefa NIK oraz czy rozmawiał z nim o pozostaniu na stanowisku wiceprezesa NIK Mariana Cichosza? – Kandydat na prezesa NIK zwrócił się z oficjalną prośbą o spotkanie z wicepremierem Januszem Piechocińskim jako szefem PSL. Spotkanie miało charakter oficjalny i odbyło się w Ministerstwie Gospodarki – odpisało nam biuro prasowe tego resortu, dodając, że obaj panowie podczas rozmowy uzgadniali termin spotkania z klubem PSL. Cichosz pozostał na stanowisku wiceprezesa NIK. Był nim do sierpnia 2014 r. W tym czasie, jak ustaliły prokuratura i CBA, pomagał Buremu załatwić konkurs na wicedyrektora delegatury NIK w Rzeszowie i zmienić protokół pokontrolny w sprawie inwestycji PGE EO.

WYKORZYSTAŁ MANDAT POSŁA

Dzięki zabiegom Burego wicedyrektorem delegatury NIK w Rzeszowie został były asystent szefa klubu PSL Paweł Adamski. „W związku z zatrudnieniem w Najwyższej Izbie Kontroli Paweł Adamski deklarował Janowi Buremu, że będzie realizował wyda- wane przez niego polecenia, informował go również na bieżąco o wewnętrznej sytuacji w NIK” – napisała prokuratora we wniosku wysłanym do Sejmu.

O to, by Adamski został wicedyrektorem NIK w Rzeszowie, jak wynika z ustaleń prokuratury, zadbali osobiście Kwiatkowski i Cichosz. Obaj w tej sprawie kontaktowali się z Janem Burym. Fragment wniosku prokuratury dotyczy wpływania przez Burego na wyniki kontroli budowy farmy wiatrowej w gminie Chmielnik na Podkarpaciu. W inwestycję, która ostatecznie nie powstała, były zaangażowane PGE Energia Odnawialna wspólnie z prywatnym inwestorem – spółką MEGA. Z ustaleń prokuratury wynika, że jeden ze współwłaścicieli tej spółki jest bliskim znajomym Burego, który w momencie, gdy PGE poniosła największe straty z powodu nieudanej inwestycji, był wiceministrem skarbu.

W sierpniu 2013 r. – jak napisano w piśmie prokuratury – polityk PSL spotkał się w rzeszowskim biurze partii z wójtem gminy Chmielnik Krzysztofem Gradem i doradzał mu, jak skutecznie zgłosić zastrzeżenia do niekorzystnych wyników kontroli. Według prokuratury polityk PSL powiedział, że termin posiedzenia komisji w rzeszowskiej delegaturze NIK przypadnie na koniec kadencji poprzedniego szefa NIK Jacka Jezierskiego (było to krótko przed objęciem tej funkcji przez Krzysztofa Kwiatkowskiego), dlatego według Burego należało wpłynąć na przesunięcie terminu odwołania do czasu zmiany na stanowisku prezesa izby.

W trakcie spotkania Bury zadzwonił do Mariana Cichosza i powiedział, że jest u niego wójt gminy, który „miał u siebie dość taką trudną kontrolę delegatury NIK” i do wyników tej kontroli złożył zastrzeżenia, które mają zostać rozpatrzone w „ostatni dzień funkcjonowania tegoż prezesa”. „I jak to jest z Rzeszowa, to niewykluczone jest, że ta banda zrobi tak, że wszystko odrzuci, nie?” – pytał polityk PSL. Cichosz zasugerował, jakie czynności powinien podjąć wójt Chmielnika, żeby odroczyć ten termin, by przypadł na kadencję nowego szefa NIK, do czego ostatecznie doszło. Według prokuratury polityk PSL podjął działania, a wyniki kontroli zostały zmienione z negatywnych na pozytywne „pomimo stwierdzenia nieprawidłowości”. – Na negatywną ocenę motywacji Jana Burego ma również istotny wpływ to, że dążąc swoimi działaniami do realizacji partykularnych interesów, wykorzystał mandat posła na Sejm RP, wskazując, że działał, jak sam podkreślał: niby w interesie Narodu – napisała prokuratura we wniosku o uchylenie immunitetu Janowi Buremu. ■

Okładka tygodnika WPROST: 39/2015
Więcej możesz przeczytać w 39/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 39/2015 (1698)

 • Przesuwanie granic nicości 20 wrz 2015, 20:00 Samuel Huntington już w 1993 r. w swojej książce „Zderzenie cywilizacji” opisał nam historię naszych dziejów – aż do dnia dzisiejszego. Zabrakło mu jednak nieco wyobraźni na pełne ćwierć wieku. Świat, z jakim... 6
 • Skaner 20 wrz 2015, 20:00 Afera odfajkowana Prokuratura badała aferę taśmową 15 miesięcy. Nie ustaliła nic ponad to, co wiadomo było od dawna. I sprawę w ubiegłym tygodniu zamknęła. Według śledczych nielegalne podsłuchy zakładali dwaj kelnerzy. Do czego się... 10
 • Zdarzyło się jutro 20 wrz 2015, 20:00 Co łączy Isabel Marcinkiewicz z Jarosławem Kaczyńskim? Wyjaśnienie tej tajemnicy tylko w naszym przeglądzie wydarzeń prawdopodobnych i nie. 12
 • Słoń w składzie porcelany 20 wrz 2015, 20:00 Próbując integrować Europę na obraz i podobieństwo Niemiec, Angela Merkel zapędziła się w ślepy zaułek, doprowadzając do największego kryzysu w historii UE. 18
 • Najdroższa wersja solidarności 20 wrz 2015, 20:00 Jednym z najbardziej złowieszczych zwrotów używanych przez unijnych polityków i przywódców dużych państw UE jest „solidarność europejska”. Gdy te dwa wyrazy zaczynają być odmieniane przez wszystkie przypadki, wiadomo, że najsilniejsi w Unii Europejskiej chcą zmusić... 20
 • Migranci jak Smoleńsk 20 wrz 2015, 20:00 W Polsce dyskusja o obecnej fali uchodźców zatonęła w powodzi emocji. Ten mechanizm prowadzenia dyskusji publicznych funkcjonował u nas już wcześniej, a w kilku sprawach po prostu dominował. Na przykład w sprawie katastrofy smoleńskiej,... 22
 • Koniec Europy bez granic 20 wrz 2015, 20:00 Najważniejsza zdobycz zjednoczonej Europy chwieje się w posadach. Wędrówka ludów chcących się osiedlić w Unii postawiła pod znakiem zapytania przyszłość strefy Schengen. 23
 • Jak ogrodowe krasnale 20 wrz 2015, 20:00 Unijna polityka zagraniczna istnieje tylko na papierze. W rzeczywistości prowadzą ją w imieniu Europy Niemcy, wspomagani przez Francję. 25
 • Słabe euro, mocne Niemcy 20 wrz 2015, 20:00 Choć krytycznych opinii na temat unii walutowej przybywa, trudno je usłyszeć w Berlinie. Niemcy są największym beneficjentem wspólnej waluty i kryzysu w strefie euro. 26
 • Pola złota 20 wrz 2015, 20:00 Mimo że Europa pogrążona jest w stagnacji, ponad 40 proc. budżetu wydaje na dopłaty dla rolników. Głównymi zwolennikami tej polityki są Francja i Niemcy. 28
 • Koniec multikulti albo koniec Europy 20 wrz 2015, 20:00 Exodus imigrantów i uchodźców napływających do Europy wymaga więcej politycznej logiki, a mniej ideologii, zwłaszcza lewicowej. Jak na razie jest dokładnie odwrotnie. 29
 • Instrukcja obsługi imigranta 20 wrz 2015, 20:00 Pojawienie się w Polsce przybyszów z Bliskiego Wschodu może być tylko kwestią czasu. W naszym kraju będą oni egzotyczną ciekawostką, warto więc poznać kilka podstawowych faktów, które mogą się przydać w bezpośrednich kontaktach. 30
 • Jak demoralizuje się władza 20 wrz 2015, 20:00 Mimo posiadania materiałów obciążających szefa klubu parlamentarnego PSL Jana Burego prokuratura nie jest w stanie postawić mu zarzutów. W zaskakujących okolicznościach odłożono posiedzenie komisji w sprawie odebrania mu immunitetu. Murem za Burym stoi szef ludowców Janusz... 32
 • Zieloni czują się osaczeni 20 wrz 2015, 20:00 Po ujawnieniu przez „Wprost”, że Janusz Piechociński miał uzgadniać obsadę stanowiska wiceprezesa NIK, ludowcy z PSL doszukują się w tym przedwyborczej gry. Część nie wyklucza jednak, że przewodniczący może przypłacić skandal utratą stanowiska. 35
 • Obniżek danin nie będzie 20 wrz 2015, 20:00 Uproszczenia, które chcemy wprowadzić, nie zmienią generalnie kwoty, jeśli chodzi o fundusze ubezpieczeniowe czy ZUS – mówi minister Andrzej Halicki. 36
 • Brak kandydatów na przywódcę PO 20 wrz 2015, 20:00 Po wyborach Ewę Kopacz czeka walka o utrzymanie władzy w partii. Paradoksalnie jej szanse nie są małe, bo nie ma kto jej zastąpić. 38
 • Jak się skutecznie pozbyć własnych wyborców… 20 wrz 2015, 20:00 Euforia, wielkie rozczarowanie, a potem już tylko niesmak. Tak mniej więcej mógł się poczuć wyborca PO po prezentacji jej programu. Najpierw przecierał oczy ze zdumienia i w niemym zachwycie obliczał, ile mu zostanie w kieszeni, gdy... 39
 • Wyciskanie kursanta 20 wrz 2015, 20:00 Państwo znalazło kolejny sposób na utrudnienie życia kandydatom na prawo jazdy. Nie dość, że wyciąga z ich kieszeni grube pieniądze za dokumenty, egzaminy i poprawki, to blokuje też dostęp do pytań, które mogą się pojawić na egzaminach. 40
 • Program, że Mucha nie siada 20 wrz 2015, 20:00 Bardzo innowacyjny system podatkowy. Będzie on dramatycznie prosty i dla użytkownika, i dla pracodawcy, i dla pracownika. Natomiast jest on dość skomplikowany, by wyjaśnić, o co w nim chodzi”. Tak o nowym programie PO wypowiedziała... 41
 • Rodzina bidulem podzielona 20 wrz 2015, 20:00 Ośmioro rodzeństwa, mających dom, rodziców, w kwietniu trafiło do domu dziecka. Sąd, wbrew woli rodziców i oburzonych mieszkańców podkarpackiego Pruchnika, uznał, że sytuacja materialna rodziny uniemożliwia właściwą opiekę nad dziećmi. Po naszym apelu sprawą zainteresowała się... 42
 • Koniec zabawy, panowie... 20 wrz 2015, 20:00 Tymczasowy niewielki plac targowy w mieście powiatowym. Ostatnie ulewy zmywają prowizoryczne utwardzenie terenu i robi się problem, bo kupcy oczekują od właściciela placu, czyli od miasta, natychmiastowej naprawy i umożliwienia dalszego... 45
 • Sześciolatki specjalnej troski 20 wrz 2015, 20:00 Nawet co dziesiąty sześciolatek, który w ubiegłym roku rozpoczął naukę w szkole, może wymagać fachowej pomocy. Takie wnioski płyną z niepublikowanych jeszcze badań, do których dotarł „Wprost”. W tym roku szkolnym pomocy potrzebować może dwa razy więcej młodszych... 46
 • Gross poszedł o jeden most za daleko 20 wrz 2015, 20:00 Nie można wyrywać z kontekstu twierdzeń, które opatrzone były licznymi zastrzeżeniami – mówi dr hab. Marcin Zaremba, badacz najnowszej historii Polski. 50
 • Zapomniani bohaterowie 20 wrz 2015, 20:00 Misje w Iraku i Afganistanie to pierwsze, z których polscy żołnierze wracali okaleczeni fizycznie i psychicznie. Państwu zajęło sporo czasu, zanim wzięło za nich odpowiedzialność. 52
 • Sercem zaprosić i się nie wystraszyć 20 wrz 2015, 20:00 Wśród anegdot o marszałek Senatu Alicji Grześkowiak jedna jest szczególnie sympatyczna. Podczas debaty na temat ustawy repatriacyjnej dopytywana w jednej z parlamentarnych komisji przez jakiegoś urzędnika, jak rozpoznać na granicy... 54
 • Biznes na komunie 20 wrz 2015, 20:00 Trudno znaleźć markę z czasów PRL, której nie próbuje się wskrzesić. Do sklepów trafiają właśnie nowe głośniki Tonsilu, Pewex otwiera sklepokawiarnie, szykują się premiery starych-nowych aut i motocykli. Sama nostalgia to jednak za mało, by odnieść sukces. 56
 • Lepsze prywatne 20 wrz 2015, 20:00 Od bezpieczeństwa, przez ekonomię, zarządzanie i energetykę, po rady, jak być twardym w biznesie. Za nami XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy. 60
 • Strach w oczach „doradców” 20 wrz 2015, 20:00 Jeszcze PiS nie przejął władzy, a już się dzieją cuda i innowacje na skalę światową. Strach się bać, co będzie dalej. Wielu z tych, którzy byli na Forum Ekonomicznym w Krynicy, mogło sobie pooglądać dość żenujące i mało... 61
 • Hossa Bessa 20 wrz 2015, 20:00 Franki bez trybunału Ważna informacja dla frankowiczów. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że kredyty walutowe są instrumentami finansowymi. Nie takiej decyzji oczekiwali Polacy zadłużeni w walutach... 62
 • Rolnik 2.0 20 wrz 2015, 20:00 Maszyna sortująca według rozmiaru i koloru sześć ton jabłek na godzinę. Albo inteligentny nawóz, który po posypaniu pola sam przemieszcza się w kierunku rośliny. Polscy rolnicy potrafią być innowacyjni, ale z kolegami z Zachodu nadal konkurują przede wszystkim niską ceną. 63
 • Musimy nakarmić świat 20 wrz 2015, 20:00 Niedługo liczba ludności wzrośnie – według szacunków – do 9 mld. Do tego czasu musimy zwiększyć produkcję żywności aż o 60 proc. Bez nawozów mineralnych jest to niemożliwe – mówi Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty 68
 • Zielone ludziki w Syrii 20 wrz 2015, 20:00 Rosjanie zaczynają jątrzyć w Syrii, skąd płynie nieprzerwana fala imigrantów do Europy. To, co dla większości świata jest dramatem wojny, dla Putina wyjątkową szansą, aby wyjść z izolacji. 70
 • Najbogatsi nędzarze Ameryki 20 wrz 2015, 20:00 W myśl znanego kiedyś w Polsce powiedzenia w komunizmie deficytowy będzie nawet piasek na pustyni. Wenezuelczycy właśnie się o tym boleśnie przekonują. 72
 • Seriale dobre, bo polskie 20 wrz 2015, 20:00 U progu nowego sezonu telewizyjnego sensacją stała się zapowiedź wejścia do Polski giganta Netflixa. Nic nie wskazuje jednak, żeby miało to wywołać rewolucję na naszym rynku seriali. Najważniejsi nadawcy wiedzą, że krajowy widz woli krajowy produkt. 76
 • Nikczemność to w polityce norma 20 wrz 2015, 20:00 Michael Dobbs, autor powieści „House of Cards”, opowiada o tym, co wspólnego ma Margaret Thatcher z Frankiem Underwoodem, i o tym, na ile kultowy serial odzwierciedla prawdziwy świat polityki. 80
 • Francja to Houellebecq 20 wrz 2015, 20:00 Michel Houellebecq to największa gwiazda francuskiej literatury, pisarz skandalista, którego książki krytykuje nawet premier. Nikt jak on nie potrafi wyrazić zbiorowych lęków, takich jak strach Zachodu przed islamizacją. 82
 • Przemoc, seks i syreny 20 wrz 2015, 20:00 Na festiwalu w Gdyni do głosu dochodzi nowe pokolenie. Wśród ośmiu debiutów prezentowanych w tegorocznych konkursach można znaleźć najwięcej świeżości i odwagi w myśleniu o kinie. 84
 • Koniec z zapaleniem wątroby typu C 20 wrz 2015, 20:00 W medycynie bywa, że słowo „rewolucja” pada na wyrost. Nie w tym wypadku. Nowe leki dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C są skuteczne niemal w 100 proc. I są już w Polsce refundowane, czyli dostępne dla pacjentów. 86
 • Jesienny wyskok po przygodę 20 wrz 2015, 20:00 Zamiast wspominać z rozrzewnieniem lato, rusz w Polskę w poszukiwaniu adrenaliny i przygody. Szukamy nowych miejsc aktywnego wypoczynku. 88
 • Posiłek mistrzów 20 wrz 2015, 20:00 Dla aktywnej, uprawiającej sport osoby właściwa dieta powinna stać się kolejną dyscypliną. Odpowiednio dobrane produkty, ich jakość, ilość oraz sposób przygotowania posiłku mają ogromny wpływ na kondycję i wydajność organizmu. 91
 • Książki 20 wrz 2015, 20:00 Pani Sienkiewicz Prawdziwa literacka sensacja z Litwy. Henryk Sienkiewicz, gdyby żył dziś, pewnie pisałby jak Kristina Sabaliauskaitė (która polskim rozmówcom lubi się przedstawiać jako Krystyna Sobolewska). „Silva rerum”... 92
 • Muzyka 20 wrz 2015, 20:00 My Słowianie Afrykanie Nic się w ich karierze nie zgadza. Zaczynali od telewizyjnego castingu, a skończyli jako ulubieńcy publiczności alternatywnej, faworyci rynku niezależnej muzyki. Mieszają na swój unikatowy sposób gatunki i... 93
 • Filmy 20 wrz 2015, 20:00 Na poprawę humoru Marzenie o polskim kinie popularnym powoli się spełnia. Pojawiły się filmy gatunkowe, a teraz przychodzi czas na komedie. Takie, których nie oglądałoby się ze wstydem. – W „Królu życia” odkryłem... 94
 • Prezes powinien być zadowolony 20 wrz 2015, 20:00 Trudno opisuje się samochody, które kupują prezesi firm, by mieć przyjemność z bycia wożonym. To nie kierowca jest przecież najważniejszą osobą w takim aucie. Hierarchię ważności łatwo rozpoznać po udogodnieniach, jakie mają... 96
 • Know-how 20 wrz 2015, 20:00 Zegarek ładny i inteligentny Asus ZenWatch zachwyca detalami, profilowanym bokiem koperty, solidną metalową obudową, paskiem z prawdziwej skóry, stylową klamrą. To nie jest zabawka, to prawdziwy sprzęt. Ale korzystanie z niego przynosi... 97
 • Premier Kopacz nie wie, o czym mówi 20 wrz 2015, 20:00 Nie cichnie dyskusja o propozycji zmian w podatkach i składkach, którą przedstawiła PO. Dlaczego? Bo jest ona tak niejasna, w dodatku została podlana populistycznym sosem pod hasłem „zlikwidujemy składki do ZUS i NFZ” oraz... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany