Wrogowie ludu

Wrogowie ludu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prawo i Sprawiedliwość zaatakowało etos i styl bycia inteligencji, co tylko ją wzmocni

Paweł Śpiewak

Ponad 80 proc. osób z wyższym wykształceniem nie chce i nie może głosować na partię rządzącą. Wszystko wskazuje na to, że PiS jest partią warstw uboższych i gorzej wykształconych. Nie tylko nie ma poparcia warstw oświeconych, ale brak jej też ludzi kompetentnych, by obsadzić ważniejsze stanowiska rządowe czy administracyjne. Mówił o tym otwarcie prezes Jarosław Kaczyński. Łatwiej jest wyrzucać, o wiele trudniej zastępować nowymi kadrami. Jakość i standardy administracyjne - sądząc po negocjacjach z górnikami, nominacjach w PZU i MSZ czy wystąpieniach polskich delegatów za granicą - wywołują już nie tyle zastanowienie, ile przerażenie. Jeszcze większą nieufnością inteligencja darzy Samoobronę, wspieraną przez trzeci garnitur postpezetpeerowskich funkcjonariuszy, i LPR, gdzie szaleją demony złej przeszłości. Inteligencja polska - przy całym jej zróżnicowaniu - w przeważającej masie znalazła się w opozycji wobec formacji rządzącej.

Umysłowa monokultura
PiS, mimo niedawnych zjazdowych duserów, zaatakowało inteligencję. Partia Jarosława Kaczyńskiego zagroziła jej pozycji i samopoczuciu, przede wszystkim radykalnie krytykując proces transformacji. Podstawą krytyki III RP nie były i nie są wyniki ekonomiczne, poziom i jakość życia obywateli, stan infrastruktury, łączności, ba, nawet skuteczność systemu sprawiedliwości. Ocena transformacji ma niemal wyłącznie charakter polityczno-spiskowy. Ktoś wygrał, bo był we właściwej partii, ktoś przegrał, bo znalazł się po niewłaściwej stronie i akurat w niedobrym towarzystwie. Pozycja majątkowa, prestiż, poważanie były i są, jak się okazuje, efektem politycznego układu, a nie pracy, wykształcenia, przedsiębiorczości. Pozycja inteligencji - grupy, która odniosła niewątpliwy sukces po roku 1989 - została tym samym zakwestionowana. Wedle polityków PiS, inteligenci są uzurpatorami wykorzystującymi słabość innych grup i swoje polityczne koneksje. Skoro wygrali, to znaczy komuś zabrali - według zero-jedynkowej wizji świata prezentowanej przez posłów Kurskiego czy Suskiego.
PiS zaatakowało etos i styl bycia inteligencji, uprawiając coś w rodzaju umysłowej monokultury, o czym trafnie pisał w "Gazecie Wyborczej" Jarosław Kurski. W wydaniu tej partii monokultura oznacza, że jedynym autorytetem jest Jarosław Kaczyński i on (jak dawniej całe Biuro Polityczne) wie, co wiedzieć trzeba, i ma aktualne i wszystkich obowiązujące zdanie na każdy temat. PiS zaatakowało inteligencję językiem (zapaszkiem) nacjonalistycznym, podejrzliwością i aurą nieufności, mało przyjaznym stosunkiem do Europy, ale jeszcze bardziej swoimi wątpliwymi przyjaciółmi. Radio Rydzyk, Giertych, Wierzejski, Lepper, czyli rządowi koalicjanci, budzą złe skojarzenia i rzucają cień na cały układ rządowy. Można rzec, bracia K. obudzili i wezwali do pomocy wszystkie siły, które uchodzą za ciemnogród, reprezentują szowinizm pomieszany z prostactwem, nietolerancję.

Zero reguł
Populiści i nacjonaliści od 1989 r. stale antyszambrowali w polskiej polityce, ale nie byli dopuszczani do dobrego towarzystwa. Miały bowiem obowiązywać jakieś normy. Postsolidarnościowe partie trzymały się z daleka od postkomunistów, ale i od wszelkich skrajnych formacji. Kaczyński za jednym zamachem złamał dwie obowiązujące dotychczas reguły: nie wchodzi się w polityczne konszachty z partiami antysolidarnościowymi (LPR, Samoobrona, SLD) i nie wspiera się ksenofobów. Okazało się, ku przerażeniu inteligencji wrażliwej na formy i to, co nazywam minimum liberalnym, że nie ma żadnych reguł i wolno robić wszystko dla zdobycia i utrzymania władzy. Inteligencja (ta bardziej liberalna w każdym razie) uznała to za zamach na demokrację.
Obawy ludzi budzi przede wszystkim retoryka nienawiści i pogromów, która stała się uznanym językiem partii koalicyjnych i współpracujących z nimi mediów, uchodzących za katolickie (PiS nie próbowało nawet dostrzec problemu). Agresja i insynuacje od kilku miesięcy zastępują wszelką publiczną rozmowę. Lęk inteligencji o los demokracji wzmacniają ataki PiS na instytucje państwa, które ta partia traktuje jak wytwór tajnych sprzysiężeń i niecnych politycznych gier. Kaczyński podważa cały porządek prawny, poniża Trybunał Konstytucyjny, społeczeństwo obywatelskie, media. Inteligencja nie może czuć się dobrze w takiej sytuacji, wiedząc zarazem, że duża jej część bez kłopotu znajdzie swoje miejsce poza Polską. To polski rząd, politycy powinni o nią zabiegać, a nie na odwrót. Pochylanie się nad losem ubogich po to, by opluwać zamożnych i wykształconych, jest już wątpliwą strategią wyborczą, ale bezsensowną strategią na rządzenie poważnym państwem.

Warstwa historyczna
Liczba inteligentów w Polsce nie jest imponująca. Jeśli weźmiemy pod uwagę osoby z wyższym wykształceniem - do inteligencji możemy zaliczyć zaledwie 10-11 proc. społeczeństwa. Tych, którzy czują się inteligentami w węższym, etosowym sensie, jest zdecydowanie mniej. Nie jest to warstwa jednolita politycznie ani majątkowo. Nie trzeba o nią szczególnie zabiegać w wyborczych zapasach. Inteligenci zresztą nauczyli się - poza budżetówką - liczyć na siebie samych, a nie na łaskawość polityków. Lekceważenie interesów materialnych tej grupy przez wielkie formacje polityczne budzi najwyższe zastanowienie. Odważyłbym się zaryzykować tezę, że inteligencja jest jedyną historyczną warstwą w Polsce. Historyczną - czyli taką, która ma swoją tradycję, przekazywane z pokolenia na pokolenie wzorce i wrażliwość, swoje ikony i antypatie, swoje spory i klęski. Ma właściwe sobie wymagania i aspiracje, a przede wszystkim jest to grupa mająca poczucie dumy. Do bycia inteligentem przedstawiciele innych warstw aspirują. Mało znane są wypadki odwrotne, by inteligent chciał zostać robotnikiem czy rybakiem.
Inteligencja jest warstwą historyczną w odróżnieniu od wszystkich innych grup. Szlachta polska została ostatecznie wytrzebiona w czasach PRL. Rodzimej i silnej burżuazji nigdy nie mieliśmy. Mniejszości narodowe, które mogłyby zachowywać swoją kulturę, już prawie nie istnieją i nie mają wpływu na życie zbiorowe. Chłopi i ich potomkowie w ostatnich dekadach zagubili zobowiązujący kontakt z kulturą tradycyjną i ludową. Tradycję zastąpili nieufnością i przesądami, a ludową kulturę - kulturą telewizyjno-popularną. W mojej okolicy pozostała tradycja święcenia wszystkich dni świętych, ale już nieliczni obchodzą je w sposób tradycyjny. Chłopi wspominają wnoszone przez dziadów na Wigilię snopki, ale sami już zapomnieli nawet o sianku pod obrusem i nie bardzo wiedzą, o co chodzi z tymi dwunastoma potrawami na bożonarodzeniową kolację. Odwracają się od tradycyjnego budownictwa (drewnianego), stawiając klockowate domki z pustaków. Jak pisała niedawno socjolog kultury, mieszkańcy wsi tracą wiedzę o rzeczach im znanych, będących stałym składnikiem ich codzienności (przedmioty użytku codziennego, narzędzia rolnicze), zaś całkiem nieźle poruszają się po świecie znanym z mediów.
Podobnie jak kultura chłopska zanikają też kultury małomiasteczkowe, robotnicze. Żadna inna warstwa poza inteligencją nie ma swojego odrębnego etosu, stylu życia. Można raczej odnieść wrażenie, że większość Polaków jest zanurzona w posttradycyjnej kulturze popularnej, której częścią jest zarówno ludowy katolicyzm, ekonomizm w myśleniu, wszechobecne media, jak i seriale telewizyjne.
Inteligencja jest warstwą historyczną w tym sensie, że dawne wzorce, często przekształcone, zachowały swoją siłę. Pozostał w tej warstwie szacunek dla pracy intelektualnej i racjonalności. Tkwi w niej przekonanie, że w domu i w życiu publicznym obowiązują formy towarzyskie i grzecznościowe. Z pewnością daje się odróżnić tę warstwę po jednym: intuicyjnym wyczuciu chamstwa i prostactwa - zarówno w życiu codziennym, jak i w polityce. Wyróżnia ją też poczucie misji, odpowiedzialności społecznej, co wyraża się nadreprezentacją inteligentów w stowarzyszeniach obywatelskich.

Integracja obronna
Z inteligenckich warstw wypływa impuls promodernizacyjny, otwarcie na zmiany i poszukiwania. To być może skłania znaczną część inteligentów do sympatii dla idei zmian, otwartości, liberalizmu, a z pewnością większej wrażliwości na idee i praktyki wolnościowe.
Ataki PiS na inteligencję mogą mieć jeden skutek: zintegrują ludzi z tej warstwy. Polscy dziennikarze (poza wyjątkami) wystawiają braciom Kaczyńskim fatalne cenzurki, żadna partia nie była dotychczas tak ostro przez nich krytykowana i wyszydzana jak PiS. Żadna (nawet SLD) nie budziła tylu obaw i tak wielu oddolnych inicjatyw protestu. PiS przypomniało inteligencji o jej przeszłości i misji.
Na początku lat 90. oznajmiano koniec polskiej inteligencji. Jej miejsce mieli zająć profesjonaliści i klasa średnia. To miał być sygnał ozdrowieńczy dla naszego społeczeństwa. Przestawaliśmy być społeczeństwem wyjątkowym (wszak warstwa inteligencka była rzadkim tworem tylko pośród narodów wschodnioeuropejskich), a stawaliśmy się takim samym jak na Zachodzie społeczeństwem opartym na regułach kompetencji. Okazuje się jednak, że dawna inteligencja znalazła swoje miejsce zarówno wśród profesjonalistów, jak i w klasie średniej. Tym bardziej staje się widoczna, gdy narodowo--ludowe formacje chcą narzucić swój ton, a przesądy i samoograniczenia wykładane przez Giertycha i Kurskiego uczynić miarą dla wszystkich.


Ilustracja: D. Krupa
Więcej możesz przeczytać w 26/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 26/2006 (1229)

 • Na stronie - Arcyheca 2 lip 2006 Nie ma takiej arcybzdury, której nie można by zamienić na arcysukces 3
 • Skaner 2 lip 2006 SKANER - POLSKA BADANIE WPROST MINISTERSTWO FINANSÓW Człowiek Kaczmarka? Paweł Wojciechowski, w latach 1992-1994 doradca polityków SLD Jerzego Hausnera i Wiesława Kaczmarka, a od 1 marca 2006 r. doradca w kancelarii premiera Marcinkiewicza,... 6
 • Dossier 2 lip 2006 ANDRZEJ LEPPER wicepremier, przewodniczący Samoobrony "Ja jestem taki baranek łagodny, że drugiego takiego trudno spotkać w Polsce" Polskie Radio Program III WALDEMAR PAWLAK Prezes PSL "Działania w Ministerstwie Rolnictwa przypominają, jak... 7
 • Sawka czatuje 2 lip 2006 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 8
 • Mundial 2006 - Loża Trenerów "Wprost" 2 lip 2006 Mundial gwiazd Janusz Wójcik Na mundialu jest tyle gwiazd, ile w pogodną noc na niebie. Właściwie w każdej drużynie jest co najmniej jeden zawodnik o światowej renomie, który błysnął w Lidze Mistrzów lub w którejś z czołowych lig... 12
 • Playback 2 lip 2006 Zyta Gilowska, była wice premier i minister finansów © Z. FURMAN 14
 • Ryba po polsku - Żółw w skorupie 2 lip 2006 Żółw w skorupie Trzeba przycupnąć w rowie i lekko cuchnąć, a rzecznik interesu publicznego i media pójdą innym tropem Maciej Rybiński Ludzie chcą żyć dłużej. Tylko lekarze chcą żyć lepiej. Ani jedno, ani drugie nie jest warte... 15
 • Z życia koalicji 2 lip 2006 Wielka bibka w Platformie Obywatelskiej. Zyta Gilowska poległa na lustracji! Mamy wyrobione zdanie na temat jej zrównoważenia, ale trochę nam jej żal. Najciekawsze, że najgorliwiej lustrowali ją od zawsze byli koledzy partyjni, a teraz... 16
 • Z życia opozycji 2 lip 2006 No to już wiemy, kogo miał na myśli Parlament Europejskim, jak się nas czepiał za antysemityzm i ksenofobię. Tych oszołomów z "Wyborczej", oczywiście. Najpierw Bardzo Ważna Redaktor zasłynęła powiedzeniem o Bronisławie Wildsteinie,... 17
 • Nałęcz - Bunt młodych 2 lip 2006 Porażka czeka wszystkich, którzy uspokajają się bajkami o tajemnych siłach manipulujących młodzieżą Tomasz Nałęcz Akcje protestacyjne przeciwko Romanowi Giertychowi nie tylko nie wygasają, ale przybierają coraz ostrzejszy charakter.... 18
 • Fotoplastykon 2 lip 2006 19
 • Wyborczy oscylator 2 lip 2006 Czy kampania wyborcza polityków PiS Adama Bielana i Michała Kamińskiego mogła być finansowana niezgodnie z prawem? 20
 • Druga egzekucja 2 lip 2006 Czy teczka Zyty Gilowskiej została rok temu ukryta w sejfie prezesa IPN? 24
 • Instytut Pamięci Wybiórczej 2 lip 2006 Prokuratorzy IPN praktycznie nie ścigają przestępstw z czasów późnego PRL Andrzej Szozda Instytut Pamięci Narodowej sam dostarcza argumentów przeciwnikom lustracji, choć jest tej lustracji głównym narzędziem. Z niezrozumiałych... 26
 • Niemcy w klubie ofiar 2 lip 2006 Wystawa w berlińskim muzeum zrównuje czystki etniczne z wysiedleniem Niemców Piotr Semka Tęwystawę otwiera kompozycja wpisująca deportacje Niemców po II wojnie światowej w kontekst odwiecznych cierpień różnych ludów. Określenia... 29
 • Wrogowie ludu 2 lip 2006 Prawo i Sprawiedliwość zaatakowało etos i styl bycia inteligencji, co tylko ją wzmocni Paweł Śpiewak Ponad 80 proc. osób z wyższym wykształceniem nie chce i nie może głosować na partię rządzącą. Wszystko wskazuje na to, że PiS... 32
 • Przyjaciele ludu 2 lip 2006 Lewicowa polska inteligencja jest stadna, wtórna, schematyczna w myśleniu i niezdolna do przyznania się do błędu 34
 • Bohaterscy zdrajcy 2 lip 2006 Ludzie odpowiedzialni za zbrodnie i zniewolenie Polski wciąż są wzorem dla młodzieży Maciej Korkuć Polacy obojętnie przechodzą obok pamiątek złowrogiego systemu, takich jak pomnik Berlinga w Warszawie Czy wyobrażamy sobie naukę o... 36
 • Giełda 2 lip 2006 Hossa Świat Wizjonerskie emerytury Z 65 lat do 67 lat zostanie podniesiony w 2027 r. wiek emerytalny w Danii. Z 60 do 62 lat w 2022 r. zostanie zwiększony limit wieku, pozwalający przejść na wcześniejszą niższą emeryturę. Porozumienie w... 40
 • Trzecia fala zakupowa 2 lip 2006 600 mld zł wydali Polacy na zakupy w 2005 r. - cztery razy więcej niż w rekordowym roku 1995 Aleksander Piński Małgorzata Zdziechowska Niemieckich restauratorów i sklepikarzy bardzo zmartwił przedwczesny powrót polskich piłkarzy do domu.... 42
 • Kołyska i grób 2 lip 2006 Prawa Orłowskiego, czyli jak zniszczyć gospodarkę Witold M. Orłowski Niewiele jest na świecie bardziej pociągających haseł niż "państwo opiekuńcze", czasem zwane przyjemniej dla ucha "państwem dobrobytu". Jest to państwo... 46
 • Estoniorado 2 lip 2006 Za 10 lat przeciętny Estończyk będzie bogatszy od Niemca Małgorzata Zdziechowska Nasze reformy się udały, bo gdy je wdrażałem, znałem tylko jedną książkę ekonomiczną - "Wolny wybór? Miltona Friedmana". To zdanie powtarza w wywiadach... 50
 • Rady od parady 2 lip 2006 Socjalizm wraca do firm kuchennymi drzwiami Aleksander Piński Gwarancję pracy i płacy przez cztery lata mają już nie tylko parlamentarzyści. Dzięki ustawie o radach pracowniczych (weszła w życie 26 maja 2006 r.) takie przywileje... 54
 • Załatwione odmownie - Słabosilni 2 lip 2006 Do większości społeczeństwa nie dotarło, że państwo znajdzie pieniądze, ale w naszych kieszeniach Jan Winiecki Zacznę od Wielkiej Brytanii i pani Thatcher. Przypomnę, że plagą brytyjskiej gospodarki były rozpanoszone związki... 56
 • Supersam 2 lip 2006 58
 • Gejsza i samuraj 2 lip 2006 Nowa toyota avensis 4-4D to mieszanka wojowniczego charakteru samuraja z subtelnością gejszy. Ci, którzy preferują stal i bojowe okrzyki, skoncentrują się na solidnej budowie, charakterystycznym grillu przypominającym zbroję, imponujących... 58
 • Pióro Demi Moore 2 lip 2006 Były premier Jerzy Buzek i dyrygent Jerzy Maksymiuk są fanami piór Watermana. Zbigniew Herbert napisał tym piórem wiele wierszy, a Stephen King - głośną powieść "Łowca snów". W swoich torebkach pióra Watermana mają m.in.... 58
 • Caryca po japońsku 2 lip 2006 Łódzka projektantka mody Monika Onoszko jest pierwszą w historii Europejką, która ukończyła Onoe Fashion Institute - prestiżową szkołę kimon w Tokio. Japońską precyzję i obsesję na punkcie zarówno dokładności, jak i czystości... 58
 • Alkoholatki 2 lip 2006 Jeszcze przed ukończeniem 10. roku życia co ósma dziewczynka wypiła pierwsze piwo lub wino Agnieszka Niedek Michał Zaczyński Aktorka Drew Barrymore stała się sławna w wieku 7 lat, gdy zagrała w wielkim hicie kinowym "E.T.". Dziewczynka... 59
 • Rewolta futbolowa 2 lip 2006 Niemiecki mundial może być ostatnim wielkim widowiskiem w historii piłki nożnej Agaton Koziński "Zaraz zwymiotuję" - krzyknął Freddy Shepherd, prezes klubu Newcastle United, gdy zobaczył, co się stało napastnikowi jego klubu Michaelowi... 60
 • Skarb krwawego barona 2 lip 2006 2 mld dolarów warte byłyby dziś kosztowności ukryte przez Romana Ungerna Joanna Lamparska Zgromadził skarby warte przed 1920 r. miliony dolarów. Szukali tych skarbów m.in. hitlerowscy naziści. Do dziś nie wiadomo, gdzie się podziały... 64
 • Bomba Wojtyły 2 lip 2006 Lewicowi kombinatorzy odkryli, że sposobem na dziedzictwo Jana Pawła jest "rżnięcie głupa" Michał Łuczewski Cud czy hipokryzja? Oto największe feministyczne betony złożyły pobożnie pulchne rączki i przybrały minę pierwszokomunijnej... 68
 • Know-how 2 lip 2006 Wiśnie przeciwbólowe Sok z wiśni łagodzi ból mięśni spowodowany wysiłkiem - dowiedli uczeni z University of Vermont w USA. Badane przez nich osoby, które piły sok z tych owoców dwa razy dziennie przez trzy dni przed intensywnym... 72
 • Lekarstwo na miłość 2 lip 2006 To będzie większa rewolucja w sypialniach niż po wprowadzeniu na rynek viagry. Skorzysta na tym przede wszystkim co trzecia Polka, bo tyle narzeka na obniżenie popędu seksualnego. Ale problemów z niskim popędem seksualnym nie będą mieli także mężczyźni. Polki nie będą już... 74
 • Mikrobem w turystę 2 lip 2006 Co drugiemu Polakowi wyjeżdżającemu na południe grozi zatrucie pokarmowe 82
 • Bez granic 2 lip 2006 Katalończycy narodem Katalonia będzie miała większą autonomię. W referendum w sprawie nowego statutu za jego przyjęciem opowiedziało się 75 proc. głosujących. Frekwencja wyborcza była niższa, niż spodziewał się rząd w Madrycie,... 86
 • Pomarańczowa rekonstrukcja 2 lip 2006 Stanowisko premiera jest dla Julii Tymoszenko tylko przystankiem w walce o prezydenturę Agnieszka Korniejenko Koalicja powinna działać zespołowo, jak na boisku piłkarskim, a w to trudno mi uwierzyć" - tak oligarcha Renat Achmetow (świeżo... 88
 • Euromanipulanci 2 lip 2006 Albo Liga Polskich Rodzin przejdzie szybką ewolucję, albo musi być izolowana na polskiej scenie politycznej Bogusław Sonik Eurodeputowany (PO), członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych TAsama grupa... 91
 • Wojna pomyłkowa 2 lip 2006 Zaangażowanie wojsk USA w Iraku uniemożliwia atak na Iran Marta-Fita Czuchnowska z Waszyngtonu Kto wygrywa wojnę z terroryzmem? Terroryści - tak brzmi odpowiedź ponad stu amerykańskich ekspertów w tej dziedzinie. Dołączyli oni ostatnio do... 92
 • Towarzysz Konfucjusz 2 lip 2006 Dyplomacja kulturalna to nowy etap globalnej ekspansji Chin Grzegorz Sadowski Za 100 juanów Pekiński Instytut Genomiki za pomocą testu DNA określi nasze pokrewieństwo z Konfucjuszem. Za 10 juanów można zwiedzić świątynię Konfucjusza w... 96
 • Bruksela pod czerwoną latarnią 2 lip 2006 W seksaferze posła Golika dziwne było nie to, że do niej doszło, ale to, że przedostała się do mediów Dominika Ćosić z Brukseli Polski eurodeputowany Bogdan Golik, który w grudniu został oskarżony o gwałt na prostytutce, świetnie... 98
 • Menu 2 lip 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Bajkofobia Globalizacja globalizacją, ale co kraj, to obyczaj. W Rosji na przykład nie wolno dawać żółtych kwiatów, a w Chinach do prezentów zakazanych należą scyzoryk i zegarek. W Polsce na szczęście nie ma takich... 100
 • Recenzje 2 lip 2006 102
 • Słodkie déjà vu 2 lip 2006 Tzw. muzyka środka goni w piętkę: niemal wszystko już było i dziś piękne i oryginalne piosenki prawie nie powstają. Nic więc dziwnego, że co wrażliwsze młode wokalistki sięgają po klasykę rozrywki, od Gershwina, przez The Beatles,... 102
 • Sto lat nudy 2 lip 2006 "Imieniny" Aleksandry Koniecznej to luźna wariacja na temat dramatu Marka Modzelewskiego o tym samym tytule. Zbyt luźna. Zabawa z tekstem nie wyszła reżyserce na dobre. Pozbawiła go nie tylko kilku istotnych wątków, ale też... 102
 • Rybka zwana Bertą 2 lip 2006 Niemiecki fotografik i realizator reklam Charley Stadler zapragnął się wpisać w brytyjski nurt czarnych komedii spod znaku Danny'ego Boyle'a i Guya Ritchie'ego. Filmowi "Dead Fish" stylowości i wiarygodności mieli dodać renomowani... 102
 • Maska tragiczna maska komiczna 2 lip 2006 Mój przyjaciel i współpracownik Andrzej Zaorski napisał książkę. A nawet dwie. W jednej! Zgodnie z postępowymi nurtami można się zabrać do niej od przodu i od tyłu. Jest to dzieło zarówno dla inteligentów, jak i analfabetów.... 102
 • Teatr bez właściwości 2 lip 2006 Teatr Rozmaitości kompromituje się, a po legendzie krakowskiego Starego Teatru nie został nawet ślad Jacek Wakar Łatwowierni mają gorzej. Jeśli interesują się teatrem, wiedzą, że najważniejszym reżyserem jest Jan Klata, a spektakle... 104
 • Seks według blondynki 2 lip 2006 Literatura plażowa to utopijna projekcja losów przeciętnej Polki Wiesław Kot Marta Nadzieja To jeszcze nie literatura. Powieści napisane głównie przez panie dla pań: do plażowego koszyka, do tylnej kieszeni dżinsów, do damskiej torebki.... 106
 • Berlin na bis 2 lip 2006 Berlin na bis W stolicy mundialu 2006 można znaleźć nawet "strefę wolną od piłki nożnej" Piotr Cywiński z Berlina Berlin nie jest już nudnym i ponurym miastem, którego główną atrakcją jest stary mur. Kogo nie interesują... 108
 • Górna półka - Zmierzch eldorado 2 lip 2006 Antoni Dudek Kryzys czerwcowy 1976 r. nie miał dotychczas szczęścia do historyków. O dniu, który wstrząsnął Gierkowską drugą Polską, napisano zaskakująco mało. W końcu jednak - nie bez wpływu okrągłej rocznicy - doczekaliśmy... 110
 • Pazurem - Bar wzięty! 2 lip 2006 Brytyjczyk napisał nam historię powstania warszawskiego, może inny nakręci thriller o barze mlecznym Wiesław Kot Chyr poszedł po sferach telewizyjnych - powstaną polskie kanały dokumentalne. Takie Discovery po polsku. Szykuje się... 112
 • Ueorgan Ludu 2 lip 2006 Nr 26 (193) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 26 czerwca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Niedopuszczalne naciski na USA ze strony UE POLSKA BRONI najwierniejszego sojusznika UE zażądała od Stanów Zjednoczonych zniesienia wiz dla Polaków i... 113
 • Skibą w mur - Polskie drogi moczowe 2 lip 2006 Stare przysłowie mówi: Podróż jest jak kobieta, ważna jest dusza oraz toaleta Krzysztof Skiba Polskie drogi są w fatalnym stanie. Napisano na ten temat miliony artykułów i setki prac magisterskich. Ale czy ktoś opisał polskie drogi... 114