Bohaterscy zdrajcy

Bohaterscy zdrajcy

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Ludzie odpowiedzialni za zbrodnie i zniewolenie Polski wciąż są wzorem dla młodzieży

Maciej Korkuć


Polacy obojętnie przechodzą obok pamiątek złowrogiego systemu, takich jak pomnik Berlinga w Warszawie
Czy wyobrażamy sobie naukę o Holocauście w szkole imienia reichsführera SS Heinricha Himmlera? Albo Rudolfa Hössa, komendanta KL Auschwitz? Czy jest możliwe, aby w Polsce nadać ulicy imię Hansa Franka albo wybudować pomnik ku czci szmalcowników, którzy za pieniądze wydawali Żydów? Nie! Nie pozwoliłyby na to ani instytucje państwowe, ani tym bardziej środowiska żydowskie, które doskonale rozumieją, na czym polega walka o szacunek i pamięć dla ofiar totalitaryzmu. Tymczasem w dobie dyskusji o skądinąd potrzebnym wychowaniu patriotycznym w szkołach, w polskich miastach aż roi się od patronów zdrajców, ludzi odpowiedzialnych za wyroki śmierci na żołnierzach Polski podziemnej, a nawet sowieckich generałów pilnujących podległości "ludowego" wojska krwawej dyktaturze Stalina. Szczególne miejsce wśród nich zajmują "generał" Zygmunt Berling i "marszałek" Michał Rola-Żymierski.
Na początku czerwca 2006 r. radni Włocławka odebrali Michałowi Roli-Żymierskiemu - oczywiście, przy protestach SLD - honorowe obywatelstwo miasta. Ta wiadomość podana przez Polską Agencję Prasową przeszła prawie niezauważona. Bo przecież Polacy w wielu miastach obojętnie przechodzą obok pamiątek i postaci złowrogiego systemu. Jedną z nich jest podpułkownik Zygmunt Berling, patron warszawskiego mostu Łazienkowskiego, wciąż mający w Warszawie pomnik. W 1943 r. za zdradę i dezercję z szeregów Wojska Polskiego został zdegradowany i skazany - zaocznie - na karę śmierci. Pod skrzydłami Stalina energicznie realizował polecenia i rozkazy Moskwy, wymierzone w konstytucyjne władze Rzeczypospolitej i w struktury polskiego państwa podziemnego. To Stalin uczynił go generałem, a później dowódcą w podporządkowanej Sowietom I Armii Wojska Polskiego.

Żołnierz Stalina
Dla tysięcy wypuszczonych z łagrów Polaków, którzy "nie zdążyli do Andersa", takie jednostki jak armia Berlinga były jedyną drogą do Polski. Zwyczajni żołnierze, idąc na zachód u boku wrogiej Polsce Armii Czerwonej, musieli stawiać czoła indoktrynacji politycznej i ginąć w walkach, które nie przybliżały wolności dla ich państwa i ich rodzin. W owych jednostkach "ludowego" wojska podział między swoimi i obcymi często przebiegał w poprzek poszczególnych kompanii i plutonów. Zwykli żołnierze byli narażeni na upokorzenia, a także represje ze strony sowieckich i komunistycznych oficerów oraz wszechmocnych politruków.
Już w Polsce musiano organizować przymusowy pobór, bo nie było szans na masowy napływ ochotników, a pojedyncze i zbiorowe ucieczki "do lasu" stały się codziennością. Podziemny delegat rządu RP na kraj Stanisław Jankowski celnie pisał, że m.in. ze względu na dowództwo "są to żołnierze polscy, ale nie wojsko polskie". Tym większa hańba tym dowódcom różnego szczebla, którzy - jak młody Wojciech Jaruzelski - za cenę przywilejów i szybkiej kariery duszą i ciałem przeszli na stronę wroga, z reguły bezwzględnie egzekwując wśród swoich podkomendnych obowiązek politycznej wierności Sowietom.
Zygmunt Berling był w pełni odpowiedzialny za pogrom polskich jednostek w bitwie pod Lenino - niedoszkolonych, przedwcześnie wysłanych na front dla uzyskania efektu politycznego na międzynarodowej arenie. Pod jego bokiem wykonano liczne wyroki śmierci na "politycznie niedostosowanych" żołnierzach, związanych z niepodległościowym podziemiem. Od jesieni 1944 r. Berling w mundurze sowieckiego generała przez trzy lata uczęszczał na studia w Akademii Wojennej w Moskwie, a po powrocie do Polski w komunistycznym państwie aż do lat 70. kontynuował karierę jako szef Akademii Sztabu Generalnego, podsekretarz stanu i wiceminister w różnych ministerstwach. Czy to jest wzór dla młodzieży? Konfrontacji z rzeczywistością historyczną nie wytrzymuje także legenda Berlinga jako dowódcy dotkliwie ukaranego za samotne wsparcie powstania warszawskiego.

Generał łapówka
W lipcu 1944 r. Stalin wyznaczył na stanowisko "naczelnego dowódcy WP" kolejnego zdrajcę, a dzisiejszego patrona licznych ulic w polskich miastach - Michała Rolę-Żymierskiego. W latach 20. Żymierski, były oficer Legionów Polskich i uczestnik walk o niepodległość oraz jeden z najmłodszych generałów w wojsku, miał wielkie perspektywy kariery w odrodzonej Rzeczypospolitej. Już w 1924 r. objął stanowisko pierwszego zastępcy szefa administracji armii. Niestety, dzięki wpływom na ogromne kontrakty podpisywane przez Polskę na dostawy sprzętu dla WP, funkcję swoją wykorzystał do tworzenia prywatnej fortuny. Za zamówienie po sztucznie zawyżonych cenach 100 tys. masek przeciwgazowych dla wojska przyjął łapówki w pokaźnej wówczas kwocie 11 tys. zł oraz 6 tys. akcji firmy Ursus. W 1927 r. sąd skazał go prawomocnie na degradację, wydalenie z wojska i 5 lat więzienia. Po odwołaniach Najwyższy Sąd Wojskowy przyjął uchwałę mówiącą, że "Żymierski zawiódł zaufanie położone w nim jako oficerze posiadającym wysoki stopień, zajmującym wysokie stanowisko i ozdobionym orderami i odznaczeniami, zawiódł tym więcej, iż jednego z przestępstw dopuścił się z pobudki niskiej, bo chęci osobistego zysku, zaspokojonej łapówkami".
Po wyjściu z więzienia Żymierski stoczył się jeszcze bardziej. Już w 1932 r. zdradził ojczyznę, rozpoczynając współpracę z wywiadem ZSRR. W latach II wojny światowej był dla Stalina człowiekiem najwyższego zaufania i jedynym wśród polskich komunistów, który już przed wojną był tak wysokim oficerem WP. I w jego wypadku orzeczenia sądów RP o degradacji nie przeszkadzały Stalinowi. Z jego woli Żymierski został dowódcą podporządkowanej Sowietom Armii Ludowej, a potem "naczelnym dowódcą Wojska Polskiego", komunistycznym ministrem obrony narodowej, a w końcu także marszałkiem Polski. W takiej roli aktywnie zaangażował się w rozbicie niepodległościowego oporu. "Podczas działań taktycznych przy likwidowaniu band konieczne jest ściganie, okrążanie broniących się band i zmuszanie ich do poddania się. W wypadku silnego oporu, odmowy złożenia broni i poddania się, niemiłosiernie je zniszczyć" - nakazywał w rozkazie operacyjnym z czerwca 1945 r. Pokaźną szafę zajęłyby dokumenty, w których Żymierski odmawiał skorzystania z prawa łaski, posyłając na śmierć żołnierzy i oficerów Polski podziemnej.

Ikony stanu wojennego
Intensywna reaktywacja "czci i zasług" Berlinga (zmarłego w 1980 r.) i Żymierskiego były ważnymi elementami ideologicznej recydywy stalinizmu w epoce stanu wojennego. Komunistyczni dygnitarze chętnie się pokazywali w towarzystwie starzejącego się "marszałka". Podtrzymywano mit o jego zasługach dla Polski, a w 1986 r. w złotej obwolucie wydano propagandowo wyczyszczoną wersję jego biografii, z przedmową - a jakże! - Wojciecha Jaruzelskiego. Berling z kolei - już pośmiertnie - był częstym gościem historycznych programów telewizyjnych, zaś odsłonięcie jego pomnika w Warszawie w 1985 r. czy zorganizowana w 1983 r. uroczystość nadania jego imienia liceum w Krośniewicach koło Kutna były charakterystycznym elementem ówczesnej polityki historycznej. Dawni dowódcy mieli przecież uwiarygodniać "heroiczny" życiorys samego twórcy stanu wojennego.
Rozbudowie szeroko zakrojonego kultu Żymierskiego nieco przeszkadzał fakt, iż "marszałek" żył aż do 1989 r. Mimo to do dziś pełno jest ulic jego imienia - przede wszystkim na ziemiach zachodnich, m.in. we Wrocławiu, Wałbrzychu, Nowogrodzie Bobrzańskim, Świebodzinie, Gubinie, Cedyni, Policach, Złotowie, Branicach, Lubaniu. To szokująco dużo jak na zdrajcę, ale bez porównania mniej niż w wypadku Berlinga.
"Pamiątek" berlingowskich obawiano się ruszać, gdyż jego obrońcy na każdym kroku przewrotnie przywoływali, iż obraża to jego podkomendnych "kościuszkowców". Dlatego zdrajca Berling o wiele szerzej jest dzisiaj promowany jako wzór dla polskiej młodzieży. Jego imię nosi niezliczona liczba ulic i placówek oświatowych, w tym warszawska szkoła podstawowa nr 301, poznańska szkoła podstawowa nr 12, skierniewicki zespół szkół zawodowych nr 1. Według statutu Szkoły Podstawowej nr 39 im. Generała Zygmunta Berlinga w Sosnowcu, "szkoła przygotowuje uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, oceny tych wartości oraz dokonywania właściwych wyborów". Pogratulować wzorców.
Są szkoły, które mają innego patrona, ale za to znajdują się przy ulicy Berlinga. Tabliczki z jego nazwiskiem znajdziemy we Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni, Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie, Częstochowie, Kielcach, a także w Mińsku Mazowieckim, Skierniewicach, Ostrołęce, Nowym Dworze Mazowieckim itd. Na oficjalnych stronach internetowych liceum w Krośniewicach możemy zobaczyć piękny portret ozdobionego licznymi orderami Berlinga, a w artykule "Nasz patron" przeczytać bajki o tym, że "postawa generała Berlinga we współczesnej historiografii wzbudza pewne kontrowersje, podobnie jak postawy innych wybitnych jednostek. Na pewno był doświadczonym i utalentowanym dowódcą, szczerym patriotą o przekonaniach demokratyczno-lewicowych".

Patrioci inaczej
Imię podległej Sowietom Armii Ludowej nosi jedna z głównych alei w centrum stolicy, a Berling i Żymierski jako popularni patroni szkół i ulic mają do towarzystwa wielu innych "bohaterów", siłą rzeczy stawianych młodym Polakom za wzory do naśladowania. Są wśród nich sowieccy agenci w rodzaju Marcelego Nowotki, Janka Krasickiego czy Hanki Sawickiej (wszyscy mają po kilkadziesiąt ulic w Polsce) oraz generałowie w polskich mundurach: Stanisław Popławski i Karol Świerczewski (patron ulic również w kilkudziesięciu miejscowościach, m.in. w Kozienicach, Rykach, Staszowie, Dynowie, Jastrzębiu Zdroju, Będzinie, Kłodzku, Międzyrzeczu oraz szkoły w Klementowicach na Lubelszczyźnie). Świerczewski słynie z tego, że jako oficer bolszewickiej armii dowodził batalionem w czasie pochodu na Warszawę w 1920 r. i był nawet dwukrotnie ranny na froncie wojny przeciw Polsce. Jakiż piękny wzór patrioty, tyle że sowieckiego!
Wydaje się, że państwo polskie powinno mieć klarowny program wychowawczy, oparty na uznaniu i szacunku dla prawdziwych bohaterów. Jeżeli natomiast nadal będzie nam wszystko jedno, czy na ołtarzach mamy bohaterów, czy zdrajców, to najwyższy czas przywrócić Katowicom nazwę Stalinogród, a w różnych miejscowościach dodać aleje innych "zasłużonych zdobywców" Warszawy: J?rgena Stroopa (kata getta w 1943 r.) czy von dem Bacha-Zelewskiego (kata powstania w 1944 r.). Będzie komplet.


Fot: M.Stelmach/Z. Furman
Więcej możesz przeczytać w 26/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 26/2006 (1229)

 • Na stronie - Arcyheca 2 lip 2006 Nie ma takiej arcybzdury, której nie można by zamienić na arcysukces 3
 • Skaner 2 lip 2006 SKANER - POLSKA BADANIE WPROST MINISTERSTWO FINANSÓW Człowiek Kaczmarka? Paweł Wojciechowski, w latach 1992-1994 doradca polityków SLD Jerzego Hausnera i Wiesława Kaczmarka, a od 1 marca 2006 r. doradca w kancelarii premiera Marcinkiewicza,... 6
 • Dossier 2 lip 2006 ANDRZEJ LEPPER wicepremier, przewodniczący Samoobrony "Ja jestem taki baranek łagodny, że drugiego takiego trudno spotkać w Polsce" Polskie Radio Program III WALDEMAR PAWLAK Prezes PSL "Działania w Ministerstwie Rolnictwa przypominają, jak... 7
 • Sawka czatuje 2 lip 2006 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 8
 • Mundial 2006 - Loża Trenerów "Wprost" 2 lip 2006 Mundial gwiazd Janusz Wójcik Na mundialu jest tyle gwiazd, ile w pogodną noc na niebie. Właściwie w każdej drużynie jest co najmniej jeden zawodnik o światowej renomie, który błysnął w Lidze Mistrzów lub w którejś z czołowych lig... 12
 • Playback 2 lip 2006 Zyta Gilowska, była wice premier i minister finansów © Z. FURMAN 14
 • Ryba po polsku - Żółw w skorupie 2 lip 2006 Żółw w skorupie Trzeba przycupnąć w rowie i lekko cuchnąć, a rzecznik interesu publicznego i media pójdą innym tropem Maciej Rybiński Ludzie chcą żyć dłużej. Tylko lekarze chcą żyć lepiej. Ani jedno, ani drugie nie jest warte... 15
 • Z życia koalicji 2 lip 2006 Wielka bibka w Platformie Obywatelskiej. Zyta Gilowska poległa na lustracji! Mamy wyrobione zdanie na temat jej zrównoważenia, ale trochę nam jej żal. Najciekawsze, że najgorliwiej lustrowali ją od zawsze byli koledzy partyjni, a teraz... 16
 • Z życia opozycji 2 lip 2006 No to już wiemy, kogo miał na myśli Parlament Europejskim, jak się nas czepiał za antysemityzm i ksenofobię. Tych oszołomów z "Wyborczej", oczywiście. Najpierw Bardzo Ważna Redaktor zasłynęła powiedzeniem o Bronisławie Wildsteinie,... 17
 • Nałęcz - Bunt młodych 2 lip 2006 Porażka czeka wszystkich, którzy uspokajają się bajkami o tajemnych siłach manipulujących młodzieżą Tomasz Nałęcz Akcje protestacyjne przeciwko Romanowi Giertychowi nie tylko nie wygasają, ale przybierają coraz ostrzejszy charakter.... 18
 • Fotoplastykon 2 lip 2006 19
 • Wyborczy oscylator 2 lip 2006 Czy kampania wyborcza polityków PiS Adama Bielana i Michała Kamińskiego mogła być finansowana niezgodnie z prawem? 20
 • Druga egzekucja 2 lip 2006 Czy teczka Zyty Gilowskiej została rok temu ukryta w sejfie prezesa IPN? 24
 • Instytut Pamięci Wybiórczej 2 lip 2006 Prokuratorzy IPN praktycznie nie ścigają przestępstw z czasów późnego PRL Andrzej Szozda Instytut Pamięci Narodowej sam dostarcza argumentów przeciwnikom lustracji, choć jest tej lustracji głównym narzędziem. Z niezrozumiałych... 26
 • Niemcy w klubie ofiar 2 lip 2006 Wystawa w berlińskim muzeum zrównuje czystki etniczne z wysiedleniem Niemców Piotr Semka Tęwystawę otwiera kompozycja wpisująca deportacje Niemców po II wojnie światowej w kontekst odwiecznych cierpień różnych ludów. Określenia... 29
 • Wrogowie ludu 2 lip 2006 Prawo i Sprawiedliwość zaatakowało etos i styl bycia inteligencji, co tylko ją wzmocni Paweł Śpiewak Ponad 80 proc. osób z wyższym wykształceniem nie chce i nie może głosować na partię rządzącą. Wszystko wskazuje na to, że PiS... 32
 • Przyjaciele ludu 2 lip 2006 Lewicowa polska inteligencja jest stadna, wtórna, schematyczna w myśleniu i niezdolna do przyznania się do błędu 34
 • Bohaterscy zdrajcy 2 lip 2006 Ludzie odpowiedzialni za zbrodnie i zniewolenie Polski wciąż są wzorem dla młodzieży Maciej Korkuć Polacy obojętnie przechodzą obok pamiątek złowrogiego systemu, takich jak pomnik Berlinga w Warszawie Czy wyobrażamy sobie naukę o... 36
 • Giełda 2 lip 2006 Hossa Świat Wizjonerskie emerytury Z 65 lat do 67 lat zostanie podniesiony w 2027 r. wiek emerytalny w Danii. Z 60 do 62 lat w 2022 r. zostanie zwiększony limit wieku, pozwalający przejść na wcześniejszą niższą emeryturę. Porozumienie w... 40
 • Trzecia fala zakupowa 2 lip 2006 600 mld zł wydali Polacy na zakupy w 2005 r. - cztery razy więcej niż w rekordowym roku 1995 Aleksander Piński Małgorzata Zdziechowska Niemieckich restauratorów i sklepikarzy bardzo zmartwił przedwczesny powrót polskich piłkarzy do domu.... 42
 • Kołyska i grób 2 lip 2006 Prawa Orłowskiego, czyli jak zniszczyć gospodarkę Witold M. Orłowski Niewiele jest na świecie bardziej pociągających haseł niż "państwo opiekuńcze", czasem zwane przyjemniej dla ucha "państwem dobrobytu". Jest to państwo... 46
 • Estoniorado 2 lip 2006 Za 10 lat przeciętny Estończyk będzie bogatszy od Niemca Małgorzata Zdziechowska Nasze reformy się udały, bo gdy je wdrażałem, znałem tylko jedną książkę ekonomiczną - "Wolny wybór? Miltona Friedmana". To zdanie powtarza w wywiadach... 50
 • Rady od parady 2 lip 2006 Socjalizm wraca do firm kuchennymi drzwiami Aleksander Piński Gwarancję pracy i płacy przez cztery lata mają już nie tylko parlamentarzyści. Dzięki ustawie o radach pracowniczych (weszła w życie 26 maja 2006 r.) takie przywileje... 54
 • Załatwione odmownie - Słabosilni 2 lip 2006 Do większości społeczeństwa nie dotarło, że państwo znajdzie pieniądze, ale w naszych kieszeniach Jan Winiecki Zacznę od Wielkiej Brytanii i pani Thatcher. Przypomnę, że plagą brytyjskiej gospodarki były rozpanoszone związki... 56
 • Supersam 2 lip 2006 58
 • Gejsza i samuraj 2 lip 2006 Nowa toyota avensis 4-4D to mieszanka wojowniczego charakteru samuraja z subtelnością gejszy. Ci, którzy preferują stal i bojowe okrzyki, skoncentrują się na solidnej budowie, charakterystycznym grillu przypominającym zbroję, imponujących... 58
 • Pióro Demi Moore 2 lip 2006 Były premier Jerzy Buzek i dyrygent Jerzy Maksymiuk są fanami piór Watermana. Zbigniew Herbert napisał tym piórem wiele wierszy, a Stephen King - głośną powieść "Łowca snów". W swoich torebkach pióra Watermana mają m.in.... 58
 • Caryca po japońsku 2 lip 2006 Łódzka projektantka mody Monika Onoszko jest pierwszą w historii Europejką, która ukończyła Onoe Fashion Institute - prestiżową szkołę kimon w Tokio. Japońską precyzję i obsesję na punkcie zarówno dokładności, jak i czystości... 58
 • Alkoholatki 2 lip 2006 Jeszcze przed ukończeniem 10. roku życia co ósma dziewczynka wypiła pierwsze piwo lub wino Agnieszka Niedek Michał Zaczyński Aktorka Drew Barrymore stała się sławna w wieku 7 lat, gdy zagrała w wielkim hicie kinowym "E.T.". Dziewczynka... 59
 • Rewolta futbolowa 2 lip 2006 Niemiecki mundial może być ostatnim wielkim widowiskiem w historii piłki nożnej Agaton Koziński "Zaraz zwymiotuję" - krzyknął Freddy Shepherd, prezes klubu Newcastle United, gdy zobaczył, co się stało napastnikowi jego klubu Michaelowi... 60
 • Skarb krwawego barona 2 lip 2006 2 mld dolarów warte byłyby dziś kosztowności ukryte przez Romana Ungerna Joanna Lamparska Zgromadził skarby warte przed 1920 r. miliony dolarów. Szukali tych skarbów m.in. hitlerowscy naziści. Do dziś nie wiadomo, gdzie się podziały... 64
 • Bomba Wojtyły 2 lip 2006 Lewicowi kombinatorzy odkryli, że sposobem na dziedzictwo Jana Pawła jest "rżnięcie głupa" Michał Łuczewski Cud czy hipokryzja? Oto największe feministyczne betony złożyły pobożnie pulchne rączki i przybrały minę pierwszokomunijnej... 68
 • Know-how 2 lip 2006 Wiśnie przeciwbólowe Sok z wiśni łagodzi ból mięśni spowodowany wysiłkiem - dowiedli uczeni z University of Vermont w USA. Badane przez nich osoby, które piły sok z tych owoców dwa razy dziennie przez trzy dni przed intensywnym... 72
 • Lekarstwo na miłość 2 lip 2006 To będzie większa rewolucja w sypialniach niż po wprowadzeniu na rynek viagry. Skorzysta na tym przede wszystkim co trzecia Polka, bo tyle narzeka na obniżenie popędu seksualnego. Ale problemów z niskim popędem seksualnym nie będą mieli także mężczyźni. Polki nie będą już... 74
 • Mikrobem w turystę 2 lip 2006 Co drugiemu Polakowi wyjeżdżającemu na południe grozi zatrucie pokarmowe 82
 • Bez granic 2 lip 2006 Katalończycy narodem Katalonia będzie miała większą autonomię. W referendum w sprawie nowego statutu za jego przyjęciem opowiedziało się 75 proc. głosujących. Frekwencja wyborcza była niższa, niż spodziewał się rząd w Madrycie,... 86
 • Pomarańczowa rekonstrukcja 2 lip 2006 Stanowisko premiera jest dla Julii Tymoszenko tylko przystankiem w walce o prezydenturę Agnieszka Korniejenko Koalicja powinna działać zespołowo, jak na boisku piłkarskim, a w to trudno mi uwierzyć" - tak oligarcha Renat Achmetow (świeżo... 88
 • Euromanipulanci 2 lip 2006 Albo Liga Polskich Rodzin przejdzie szybką ewolucję, albo musi być izolowana na polskiej scenie politycznej Bogusław Sonik Eurodeputowany (PO), członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych TAsama grupa... 91
 • Wojna pomyłkowa 2 lip 2006 Zaangażowanie wojsk USA w Iraku uniemożliwia atak na Iran Marta-Fita Czuchnowska z Waszyngtonu Kto wygrywa wojnę z terroryzmem? Terroryści - tak brzmi odpowiedź ponad stu amerykańskich ekspertów w tej dziedzinie. Dołączyli oni ostatnio do... 92
 • Towarzysz Konfucjusz 2 lip 2006 Dyplomacja kulturalna to nowy etap globalnej ekspansji Chin Grzegorz Sadowski Za 100 juanów Pekiński Instytut Genomiki za pomocą testu DNA określi nasze pokrewieństwo z Konfucjuszem. Za 10 juanów można zwiedzić świątynię Konfucjusza w... 96
 • Bruksela pod czerwoną latarnią 2 lip 2006 W seksaferze posła Golika dziwne było nie to, że do niej doszło, ale to, że przedostała się do mediów Dominika Ćosić z Brukseli Polski eurodeputowany Bogdan Golik, który w grudniu został oskarżony o gwałt na prostytutce, świetnie... 98
 • Menu 2 lip 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Bajkofobia Globalizacja globalizacją, ale co kraj, to obyczaj. W Rosji na przykład nie wolno dawać żółtych kwiatów, a w Chinach do prezentów zakazanych należą scyzoryk i zegarek. W Polsce na szczęście nie ma takich... 100
 • Recenzje 2 lip 2006 102
 • Słodkie déjà vu 2 lip 2006 Tzw. muzyka środka goni w piętkę: niemal wszystko już było i dziś piękne i oryginalne piosenki prawie nie powstają. Nic więc dziwnego, że co wrażliwsze młode wokalistki sięgają po klasykę rozrywki, od Gershwina, przez The Beatles,... 102
 • Sto lat nudy 2 lip 2006 "Imieniny" Aleksandry Koniecznej to luźna wariacja na temat dramatu Marka Modzelewskiego o tym samym tytule. Zbyt luźna. Zabawa z tekstem nie wyszła reżyserce na dobre. Pozbawiła go nie tylko kilku istotnych wątków, ale też... 102
 • Rybka zwana Bertą 2 lip 2006 Niemiecki fotografik i realizator reklam Charley Stadler zapragnął się wpisać w brytyjski nurt czarnych komedii spod znaku Danny'ego Boyle'a i Guya Ritchie'ego. Filmowi "Dead Fish" stylowości i wiarygodności mieli dodać renomowani... 102
 • Maska tragiczna maska komiczna 2 lip 2006 Mój przyjaciel i współpracownik Andrzej Zaorski napisał książkę. A nawet dwie. W jednej! Zgodnie z postępowymi nurtami można się zabrać do niej od przodu i od tyłu. Jest to dzieło zarówno dla inteligentów, jak i analfabetów.... 102
 • Teatr bez właściwości 2 lip 2006 Teatr Rozmaitości kompromituje się, a po legendzie krakowskiego Starego Teatru nie został nawet ślad Jacek Wakar Łatwowierni mają gorzej. Jeśli interesują się teatrem, wiedzą, że najważniejszym reżyserem jest Jan Klata, a spektakle... 104
 • Seks według blondynki 2 lip 2006 Literatura plażowa to utopijna projekcja losów przeciętnej Polki Wiesław Kot Marta Nadzieja To jeszcze nie literatura. Powieści napisane głównie przez panie dla pań: do plażowego koszyka, do tylnej kieszeni dżinsów, do damskiej torebki.... 106
 • Berlin na bis 2 lip 2006 Berlin na bis W stolicy mundialu 2006 można znaleźć nawet "strefę wolną od piłki nożnej" Piotr Cywiński z Berlina Berlin nie jest już nudnym i ponurym miastem, którego główną atrakcją jest stary mur. Kogo nie interesują... 108
 • Górna półka - Zmierzch eldorado 2 lip 2006 Antoni Dudek Kryzys czerwcowy 1976 r. nie miał dotychczas szczęścia do historyków. O dniu, który wstrząsnął Gierkowską drugą Polską, napisano zaskakująco mało. W końcu jednak - nie bez wpływu okrągłej rocznicy - doczekaliśmy... 110
 • Pazurem - Bar wzięty! 2 lip 2006 Brytyjczyk napisał nam historię powstania warszawskiego, może inny nakręci thriller o barze mlecznym Wiesław Kot Chyr poszedł po sferach telewizyjnych - powstaną polskie kanały dokumentalne. Takie Discovery po polsku. Szykuje się... 112
 • Ueorgan Ludu 2 lip 2006 Nr 26 (193) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 26 czerwca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Niedopuszczalne naciski na USA ze strony UE POLSKA BRONI najwierniejszego sojusznika UE zażądała od Stanów Zjednoczonych zniesienia wiz dla Polaków i... 113
 • Skibą w mur - Polskie drogi moczowe 2 lip 2006 Stare przysłowie mówi: Podróż jest jak kobieta, ważna jest dusza oraz toaleta Krzysztof Skiba Polskie drogi są w fatalnym stanie. Napisano na ten temat miliony artykułów i setki prac magisterskich. Ale czy ktoś opisał polskie drogi... 114