Oświadczenie redaktora naczelnego „Wprost”

Oświadczenie redaktora naczelnego „Wprost”

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dbając o etyczne standardy dziennikarstwa postanowiłem zawiesić w obowiązkach Dorotę Kanię. Oczekuję, że w sposób nie budzący wątpliwości wyjaśni ona okoliczności zaciągnięcia pożyczki u członka rodziny Marka Dochnala, lobbysty, który niedawno opuścił areszt. W czasie, kiedy zawierane były umowy pożyczki, Dorota Kania nie była dziennikarką „Wprost", lecz „Życia Warszawy”. Podczas pracy we „Wprost”, czyli od stycznia 2007 r., Dorota Kania nie opublikowała w kierowanym przeze mnie tygodniku ani jednego artykułu dotyczącego Marka Dochnala. Oświadczam jednocześnie, że uważam za naganne i niedopuszczalne wszelkie działania dziennikarzy, które mogą kwestionować ich niezależność i uczciwość bądź mogłyby prowadzić do konfliktu interesów.

Stanisław Janecki
Redaktor naczelny „Wprost"