MSWiA rozdaje służbowe mieszkania niezgodnie z prawem?

MSWiA rozdaje służbowe mieszkania niezgodnie z prawem?

Dodano:   /  Zmieniono: 10
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie przestrzega przepisów dotyczących gospodarowania mieszkaniami służbowymi - wynika z protokołu Najwyższej Izby Kontroli, do której dotarł Wprost24.
Według kontrolerów, procedury przydziału lokali mieszkalnych określone w rozporządzeniu ministra pozostawiają nadmierną uznaniowość w rekach urzędników podejmujących decyzje w tym zakresie. Z protokołu NIK wynika, że w minionych latach służbowych mieszkań nie otrzymało ponad 90 procent uprawnionych do tego funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych tylko 9% funkcjonariuszy nie stanowi w ocenie NIK prawidłowej realizacji zadań wynikających z powyższych przepisów ustawowych - czytamy w protokole.

Ponadto, NIK ustalił, że w 58 przypadkach doszło do przyznania funkcjonariuszom mieszkań o większej powierzchni, niż pozwalają na to przepisy.

Rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak nie zgadza się z ustaleniami NIK. "W tym protokole nie sformułowano zarzutu przekroczenia przepisów w zakresie przydzielania mieszkań" - odpowiada na nasze pytania Woźniak. Jej zdaniem, w okresie, którego dotyczyła kontrola NIK, minister nie przyznał żadnego lokalu w trybie bezterminowym.

 

+
 10

Czytaj także