Sprawdź, które partie głosowały za, a które przeciw ACTA

Sprawdź, które partie głosowały za, a które przeciw ACTA

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Parlament Europejski, fot. Forum
Kto głosował za podpisaniem ACTA, a kto przeciw? Kto się wstrzymał a kogo nie było na sali głosowań?
Poniżej przedstawiamy listę polskich europosłów, którzy 24 listopada 2010 roku wzięli udział w głosowaniu w Parlamencie Europejskim nad rezolucją krytykującą tryb prac nad porozumieniem ACTA. PE określał również warunki, od których spełnienia uzależniał zatwierdzenie ACTA.

PRZECIW ACTA (za rezolucją - red.) głosowali:

SLD i UP:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki, Wojciech Michał Olejniczak, Joanna Senyszyn, Marek Siwiec, Janusz Władysław Zemke, Adam Gierek 

ZA ACTA (czyli przeciw rezolucji - red.) głosowali: 

PiS: Tadeusz Cymański, Marek Józef Gróbarczyk, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro 

PO: Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka

PSL: Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

WSTRZYMALI SIĘ:

PO: Rafał Trzaskowski, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Thun 

NIE GŁOSOWALI (nie wzięli udziału w głosowaniu lub byli nieobecni):

PiS:  Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Jacek Wołosowicz  

PJN: Adam Bielan, Paweł Robert Kowal

PO:  Sławomir Witold Nitras, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Jacek Protasiewicz, Jerzy Buzek

ps, "Gazeta Wyborcza"

 4

Czytaj także