Oświadczenie publiczne spółki Platforma Mediowa Point Group S.A.

Oświadczenie publiczne spółki Platforma Mediowa Point Group S.A.

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Spółka publikuje niniejsze oświadczenie w związku z obserwowaną od kilkunastu dni eskalacją działalności, która ma na celu naruszenie wiarygodności PMPG i jej prezesa, między innymi przez próby zainspirowania publikacji artykułów oczerniających wydawcę WPROST w mediach.
W ocenie Zarządu Spółki, działania te wpisują się w trwające od kilku tygodni naciski na wydawcę WPROST, aby wymienił kierownictwo redakcji w związku z publikacją na łamach tygodnika materiałów śledczych poświęconych znanym uczestnikom polskiego życia publicznego. Rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat wydawcy Zarząd PMPG traktuje jako zemstę za te niewygodne publikacje.   

PMPG zwraca uwagę, że redakcje tygodnika WPROST i „Do Rzeczy” są autonomiczne, a wydawca nie wpływa na merytoryczną zawartość tygodników. Dziennikarze WPROST i „Do Rzeczy” w swojej pracy kierują się zasadami rzetelności i staranności dziennikarskiej. 

Jednocześnie spółka informuje, iż złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych przeciwko Wojciechowi Szpilowi, prezesowi Totalizatora Sportowego w związku z dokonaną przez niego manipulacją i pomówieniem, polegającym na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat prezesa Zarządu PMPG oraz kierowanych przez niego spółek Platforma Mediowa Point Group S.A. i Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o. Informacje o takich działaniach PMPG i jej zarządzający powzięli w różnym czasie z kilkunastu niezależnych źródeł o wysokim stopniu wiarygodności. Sąd wyznaczył datę rozprawy w tej sprawie na wrzesień 2013 r.       

Z uwagi na fakt, że PMPG i AWR „Wprost” działają na rynku mediów, wiarygodność, niezależność, rzetelność i przejrzystość są nadrzędnym elementem ich wartości, spółka, w przypadku kolejnych doniesień o próbach naruszenia jej dobrego imienia, bez wątpienia rozszerzy swoje powództwo. 

PMPG SA podkreśla, że jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podlega audytowi i jest zobowiązana do publikowania oficjalnych zawiadomień o każdej umowie, której kwota przekracza 450 tysięcy zł. Dotyczy to również spółek zależnych, w tym spółek wydających tygodniki WPROST i „Do Rzeczy”. 

W imieniu Spółki
Anna Pawłowska-Pojawa 
PR Manager PMPG S.A.
 3

Czytaj także