Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje prezydent Warszawy

Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje prezydent Warszawy

Warszawa, zdjęcie ilustracyjne
Warszawa, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pexels / Skitterphoto
Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje prezydent m.st. Warszawy o zwrotach nieruchomości położonych przy ul. Wilczej i Skorupki 6. Stwierdziła też nieważność decyzji ws. nieruchomości położonej przy al. Niepodległości 151.

Komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji prezydent m.st. z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nieruchomości przy Al. Niepodległości 151. Zadecydowano również o uchyleniu w całości decyzji dotyczącej kamienic przy ul. Wilczej i Skorupki 6, a także o przekazaniu sprawy prezydentowi Warszawy do ponownego rozpatrzenia. Jak ogłosił po posiedzeniu przewodniczący komisji Patryk Jaki, w sprawie tych nieruchomości decyzje zostały wydane z naruszeniem prawa, m.in. złożenie wniosku nastąpiło po terminie i poprzez niezbadanie przez miasto przesłanki posiadania. W obu przypadkach nie było posiedzenia jawnego, na którym przesłuchiwani byliby świadkowie i strony reprywatyzacji.

twitter

Unieważnienie decyzji zwrotowych

W sierpniu informowaliśmy o tym, że komisja weryfikacyjna unieważniła decyzje zwrotowe w sprawie wydania nieruchomości położonych przy Noakowskiego 20 oraz decyzję zwrotową dotyczącą nieruchomości przy Łomżyńskiej 44 i przekazała sprawy do ponownego rozpatrzenia. Z kolei jeżeli chodzi o Mokotowską 8, zdaniem komisji weryfikacyjnej decyzja wydana została z naruszeniem prawa. Komisja nałożyła kary finansowe na beneficjentów decyzji w kwocie ponad 4 milionów złotych, które mają przekazać miastu stołecznemu Warszawa.

Komisja weryfikacyjna

Według informacji podanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości „zadaniem Komisji jest usuwanie skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Ponadto Komisja może występować do właściwych organów w razie stwierdzenia w toku postępowania przed Komisją okoliczności sprzyjających wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych z naruszeniem prawa lub popełnianiu przestępstw bądź okolicznościach utrudniających ich ujawnianie”.

Czytaj też:
Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje zwrotowe. Nałożono też kary finansowe

Źródło: TVP Info
+
 2

Czytaj także