Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 34, Elbląg

Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 34, Elbląg

W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.

Część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki oraz miasta na prawach powiatu: Elbląg. Liczba mandatów 8.

Lista numer 1

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 ZIEJEWSKI Zbigniew rolnik
2 ŻUCHOWSKI Piotr historyk sztuki
3 FREJNIK Dariusz kierownik gminnego zakładu usług komunalnych
4 PIETRULEWICZ Edward Mieczysław nauczyciel
5 SZAKIEWICZ Paweł rolnik
6 SOWICKA Małgorzata Dorota urzędnik
7 MARCHALEWSKA Monika Barbara nauczyciel
8 HUSZCZA Robert Jan rolnik
9 GRANACKA Katarzyna asystentka zarządu
10 WIŚNIEWSKI Andrzej Janusz urzędnik
11 SŁOMCZYŃSKA-KĄDZIOŁKA Anetta Krystyna lekarz
12 JASKÓLSKA Wioletta wykładowca akademicki
13 ŻYLIŃSKI Adam Jacek administratywista
14 NISIEWICZ Ewa rolnik
15 GROBLEWSKI Krzysztof leśniczy
16 ŻELICHOWSKI Stanisław leśnik

Lista numer 2

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 KRASULSKI Leonard Seweryn parlamentarzysta
2 WILK Jerzy Zbigniew parlamentarzysta
3 BABALSKI Zbigniew parlamentarzysta
4 KAZIMIERCZUK Marcin nauczyciel akademicki - nauki prawne
5 MODZELEWSKA-KOZIOŁ Monika Anna kierownik biura
6 GODZIŃSKI Damian Jan inżynier środowiska
7 KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej przedstawiciel władzy samorządowej - radny
8 OŁDAKOWSKI Adam parlamentarzysta
9 WĘGŁOWSKA Anna inżynier rolnictwa
10 GOIK Karolina Ewa specjalista ds. administracji i rozwoju
11 PIĄTEK Anna kierownik instytucji finansowej i ubezpieczeniowej
12 KAMIŃSKA Grażyna przedstawiciel władzy samorządowej - radny
13 ANDRUSZKIEWICZ Jolanta Wiesława ekonomista
14 GONTARZ Robert przedstawiciel władzy samorządowej - radny
15 KIEROZALSKI Grzegorz przedstawiciel władzy samorządowej - radny
16 PAWLIK Jacek Roman nauczyciel

Lista numer 3 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 FALEJ Monika Walentyna prawniczka
2 ZIELONKA Andrzej Jan specjalista do spraw bezpieczeństwa
3 BARTKOWSKA Emilia animator kultury
4 KLIM Ryszard emeryt
5 ZDANOWSKI Daniel Adrian przedstawiciel handlowy
6 PIEKART Sylwia agent ubezpieczeniowy
7 PASJAK Janusz emeryt
8 GIEREJ Jakub Przemysław rolnik
9 KOLIŃSKI Robert specjalista do spraw public relations
10 FALKOWSKA-HOJAN Milena ekonomistka
11 PACYNO Piotr specjalista do spraw zamówień publicznych
12 PĄGOWSKA Urszula Klara menadżerka
13 PRZYBOROWSKI Wincenty Marian emeryt
14 SZULC Mirosław Józef działalność gospodarcza
15 WÓJCIK Paweł rolnik

Lista numer 4

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 WYRĘBEK Andrzej Piotr lekarz
2 SZYNKIELEWSKA Kaja Ewelina rejestratorka
3 ŁOŻYŃSKI Krystian Maciej stolarz
4 KACZKOWSKI Tomasz Jacek emeryt
5 HUL Marek rolnik
6 POŁEĆ Agnieszka Maria student
7 RUKSZTEŁŁO Teresa Genowefa armator rybak morski
8 ZENOWICZ Marika przedsiębiorca
9 SZCZEPAŃSKA Genowefa Grażyna technik administracji
10 CHRAPAN Marek emeryt

Lista numer 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 PROTAS Jacek polityk
2 HORDEJUK Bernadeta Justyna urzędnik samorządowy
3 GELERT Elżbieta Kazimiera menadżer ochrony zdrowia
4 CIEŚLIŃSKI Piotr ekonomista
5 DEMBEK Ewa Barbara nauczyciel
6 KRÓLAK Katarzyna prawnik
7 JANICKI Marian inż. mechanik
8 DZIĄG Leszek Jan nauczyciel
9 ZABŁOCKA Elżbieta nauczyciel
10 CZYŻYK Antoni inż. mechanik
11 KOWALSKI Ryszard nauczyciel
12 JANCZEWSKA Krystyna technik rolnik
13 BORKOWSKI Marek nauczyciel
14 DOMAŃSKA Angelika Jolanta grafik komputerowy
15 PIŚKIEWICZ Łukasz prawnik
16 SYCZ Miron nauczyciel

Lista numer 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 PENKALSKI Wojciech Adam specjalista ds. bezpieczeństwa
2 FALKOWSKA Agnieszka menager
3 JASINA Stanisław Czesław agent ubezpieczeniowy
4 KUCIŃSKA Agnieszka Anna specjalista ds. kadr i płac
5 KĘPIŃSKI Krzysztof przedsiębiorca
6 KOWALSKA Anita pracownik biurowy
7 ORŁOWSKI Tomasz nauczyciel
8 LEWANDOWSKA Monika Marcjanna przedsiębiorca
9 DREWA Jarosław trener sportu
10 KWAŚNIEWSKA Jolanta ekonomista
11 BANACH Piotr Roman organizator imprez kulturalnych
12 NAŁĘCZ Ryszard przedsiębiorca
13 ŁOŻYŃSKA Anna pracownik biurowy
14 ZAORSKI Mariusz Wojciech oficer wojska polskiego - emeryt
15 SYCZ Anna pracownik ochrony
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza