Koronawirus w Polsce. PKW wydała komunikat w sprawie wyborów prezydenckich

Koronawirus w Polsce. PKW wydała komunikat w sprawie wyborów prezydenckich

Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowa Komisja Wyborcza Źródło: Wikimedia Commons / Lukas Plewnia
Państwowa Komisja Wyborcza zabrała głos w sprawie zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. Nawiązano do obowiązującego aktualnie w Polsce stanu epidemii

„Państwowa Komisja Wyborcza mając na uwadze już ogłoszony na obszarze kraju stan epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. poz. 491 i 522) zwraca się z apelem do wszystkich organów władzy i administracji publicznej oraz wszystkich komitetów wyborczych o współdziałanie w sprawach wyborów z uwzględnieniem zdrowia i życia wyborców, jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej” - napisano w oświadczeniu Państwowej Komisji wyborczej.

W dalszej części oświadczenia dodano, że „decyzje o wprowadzeniu jednego z konstytucyjnie opisanych stanów nadzwyczajnych mogą podjąć wyłącznie organy państwa upoważnione do tego w Konstytucji RP”. „Państwowa Komisja Wyborcza oczekuje, że podjęte rozstrzygnięcia będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli” - zaznaczono.

Co z członkami komisji obwodowych?

Według PKW w związku z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Polski stanu epidemii oraz w związku z informacjami o zamknięciu dla interesantów niektórych urzędów gminy, pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do 10 kwietnia br. w godzinach pracy urzędów gmin.

W przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia br. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. PKW zwraca uwagę, że konieczne jest podanie na stronach internetowych urzędów gmin informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w określony przez dany urząd sposób (z uwzględnieniem niniejszych wyjaśnień), z podaniem adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy urząd jest zamknięty lub jego zakres przyjmowania interesantów został ograniczony.

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
 0

Czytaj także