Nie wszyscy mogą wrzucić swój głos do urny. Ci wyborcy muszą o tym pamiętać

Nie wszyscy mogą wrzucić swój głos do urny. Ci wyborcy muszą o tym pamiętać

Głosowanie, zdj. ilustracyjne
Głosowanie, zdj. ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / fotodrobik
Tegoroczne wybory prezydenckie przeprowadzane są w sposób hybrydowy, a część osób zdecydowała się na głosowanie korespondencyjne. To właśnie ci wyborcy powinni pamiętać o przepisach ustawy przewidzianych dla osób oddających swój głos w lokalu wyborczym.

Udział w tradycyjnym nie jest niczym skomplikowanym. Wyborca musi pamiętać jedynie o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości oraz zasłanianiu ust i nosa w lokalu wyborczym. Po postawieniu „krzyżyka” przy nazwisku kandydata wystarczy wrzucić kartę do urny i wtedy obywatelski obowiązek można uznać za spełniony. Problem pojawia się przy głosowaniu korespondencyjnym, czyli w przypadku 118 tys. obywateli. Ci, którzy nie odesłali swojego pakietu decydując się na osobiste dostarczenie go do lokalu wyborczego, muszą pamiętać, by nie wrzucać go do urny. Jeśli to zrobią, głos zostanie uznany za nieważny.

Osoby, które głosowały korespondencyjnie i osobiście przynoszą swój pakiet, muszą wręczyć go komisji wyborczej. Członek takiej komisji najpierw rozpakowuje kopertę, a później sprawdza, czy wyborca zamieścił tam podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Kolejnym krokiem jest zweryfikowanie, czy nazwisko wyborcy widnieje w spisie. Jeśli ta informacja jest potwierdzona, członek komisji sprawdza jeszcze, czy koperta z kartą wyborczą jest zaklejona i dopiero wówczas wrzuca ją do urny.

Jak oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Na karcie będą nazwiska 11 kandydatów oraz informacja, jak oddać głos. Obowiązuje prosta zasada: stawiamy jeden znak X w jednej kratce wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata, na którego chcemy zagłosować.

Limit osób w lokalu

W lokalach będzie mogła przebywać określona liczba osób. Limit to nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych). Informacja o tym, ile osób może znajdować się w danym lokalu, powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu bądź przekazana w inny sposób. Każdy lokal powinien być wietrzony w rekomendowanych przez ministerstwo zdrowia odstępach czasu.

Czytaj też:
Wybory prezydenckie 2020. Czy można wziąć swój długopis?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także