Wysoka dieta i zwolnienie od pracy. Co przysługuje członkom komisji wyborczych?

Wysoka dieta i zwolnienie od pracy. Co przysługuje członkom komisji wyborczych?

Wybory samorządowe
Wybory samorządowe Źródło:Shutterstock
Wysoka dieta i dni wolne od pracy to tylko niektóre uprawnienia członków komisji wyborczych. Co trzeba zrobić, by zasiąść w obwodowej komisji wyborczej?

Członkowie obwodowych komisji wyborczych wydają karty do głosowania, ale też czuwają nad jego przebiegiem. Przysługuje im szereg uprawnień, które mogą przekonać niezdecydowanych do zgłoszenia się do obwodowej komisji wyborczej. Pozostało już niewiele czasu – chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury do 8 marca 2024 roku.

Uprawnienia członków komisji wyborczych

Członkom okręgowych, rejonowych, terytorialnych komisji wyborczych przysługują:

  • dieta
  • zwrot kosztów podróży i noclegów
  • zwolnienie od pracy

Dieta członków komisji wyborczych

Każdy członek komisji wyborczej otrzymuje dietę, czyli wynagrodzenie za swoją pracę. Jest ono uzależnione od funkcji, którą pełni w komisji. Przewodniczący otrzymuje dietę w wysokości 900 zł, wiceprzewodniczący dietę w wysokości 800 zł, członkowie komisji po 700 zł.

Zwrot kosztów i zwolnienie od pracy

Członkom komisji wyborczych przysługuje także zwrot kosztów podróży i noclegów oraz zwolnienie od pracy. Zwolnienie od pracy dotyczy zarówno dnia głosowania, liczenia głosów, jak i dnia następującego po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Członek komisji wyborczej zachowuje wtedy prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy

Każdy członek komisji wyborczej może skorzystać również z 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy. Członek komisji wyborczej nie zachowuje wtedy prawa do wynagrodzenia.

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Kandydatem do komisji wyborczej mogą zostać:

  • osoby, które mają ukończone 18 lat
  • posiadają czynne prawa wyborcze
  • są ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców
  • stale zamieszkują na obszarze województwa, w którym zgłaszają się do komisji

Czytaj też:
Wybory samorządowe. Ostatnie dni na rejestrację komitetów wyborczych
Czytaj też:
Wybory samorządowe. Jak uzupełnić kartę do głosowania?