Wybory samorządowe. Ostatnie dni na rejestrację komitetów wyborczych

Wybory samorządowe. Ostatnie dni na rejestrację komitetów wyborczych

Wybory samorządowe
Wybory samorządowe Źródło:Shutterstock
7 kwietnia w wyborach samorządowych wybierzemy przedstawicieli samorządu terytorialnego. Do kiedy można zarejestrować komitety wyborcze?

7 kwietnia pójdziemy do urn, by wybrać przedstawicieli do rady gminy, powiatu, sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pozostało już tylko dni na zgłaszanie komitetów wyborczych. Do kiedy można to zrobić i jak utworzyć komitet wyborczy?

Co to jest komitet wyborczy?

Komitet wyborczy zostaje utworzony w celu zgłaszania kandydatów. Komitet może powołać obywatel, organizacja społeczna (fundacja, rada sołecka, spółdzielnia mieszkaniowa, rada osiedla), partia polityczna.

Jak założyć komitet wyborczy?

Procedura zakładania komitetu wyborczego jest następująca:

  • jeśli komitet zakłada obywatel, potrzeba co najmniej pięciu osób mających czynne prawo wyborcze oraz 20 podpisów wyborców
  • jeśli komitet zakłada przypadku partia polityczna lub organizacja społeczna, funkcję komitetu wyborczego pełni organ danego podmiotu upoważniony do reprezentowania go na zewnątrz
  • jeśli komitet zakłada koalicja partii, wtedy funkcje wyborcze pełni koalicyjny komitet wyborczy utworzony przez organy partii politycznych, które są upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz

Ostatnie dni na zgłoszenia komitetów wyborczych

Pozostało już tylko kilka dni do zgłoszenia komitetów wyborczych. Najpóźniej do 55. dnia przed dniem wyborów należy złożyć do komisarza wyborczego zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

Jak zarejestrować komitet wyborczy?

Aby zarejestrować komitet wyborczy w Państwowej Komisji Wyborczej, należy złożyć:

  • oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zawierające własnoręczne podpisy osób tworzących komitet,
  • oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,
  • oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,
  • oryginał wykazu co najmniej 20 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wraz z podpisami – data udzielenia poparcia nie może być wcześniejsza niż data utworzenia komitetu wyborczego!

Czytaj też:
Wybory samorządowe. Do kiedy można zgłaszać kandydatów?
Czytaj też:
Lista komitetów zgłoszonych do wyborów samorządowych 2024. Ich rejestracja jest w toku