Wybory samorządowe. Do kiedy można zgłaszać kandydatów?

Wybory samorządowe. Do kiedy można zgłaszać kandydatów?

Wybory samorządowe
Wybory samorządowe Źródło: Shutterstock

7 kwietnia ruszymy do urn wyborczych, by wybrać przedstawicieli do jednostek samorządu terytorialnego. Głosować będą mogli wszyscy Polacy, którzy mają ukończone 18 lat, posiadają czynne prawa wyborcze i zamieszkują na terenie danej gminy lub powiatu.

Kto zgłasza kandydatów w wyborach samorządowych?

Kandydatów w wyborach mogą zgłaszać tylko komitety wyborcze. Każdy kandydat może startować tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy.

Jak zgłosić kandydatów w wyborach samorządowych?

Komitet, który zgłasza listę kandydatów, musi w dokumentach zawrzeć:

  • nazwę komitetu wyborczego i adres jego siedziby
  • nazwę rady gminy i numer okręgu wyborczego
  • nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania kandydatów
  • oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie z odręcznym podpisem

Każda lista powinna zawierać odpowiednią ilość podpisów wyborców.

Kandydaci do rady gminy

W gminach, które liczą do 20 tysięcy mieszkańców, kandydować może jedna osoba, która zebrała przynajmniej 25 podpisów. W gminach, które liczą powyżej 20 tysięcy mieszkańców, kandydować może minimalnie pięć osób, a maksymalnie dziewięć osób (w okręgach z 7 mandatami można doliczyć dwa dodatkowe nazwiska).

Kandydaci do rady powiatu

Minimalna liczba kandydatów do obsadzenia w radzie powiatu wynosi trzy, a maksymalna dwanaście (w okręgach z 10 mandatami można doliczyć dwa dodatkowe nazwiska). Na liście zawierającej nazwiska trzech kandydatów powinny znaleźć się nazwiska przynajmniej jednego mężczyzny i jednej kobiety.

Kandydaci do sejmiku wojewódzkiego

Minimalna liczba nazwisk kandydatów do sejmiku wojewódzkiego w danym okręgu wynosi pięć, a maksymalna – siedemnaście. W okręgu wyborczym, w którym minimalna liczba mandatów wynosi piętnaście, można doliczyć dwa dodatkowe nazwiska.

Kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgłaszają komitety wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych gminy w przynajmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie.

Do kiedy można zgłosić kandydatów w wyborach samorządowych?

Terminy zgłoszeń kandydatów na radnych gminy, powiatu, sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów i prezydentów są ściśle określone.

  • Listy kandydatów na radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich należy zgłosić do gminnej komisji wyborczej najpóźniej do 4 marca 2024 r. do godziny 16:00
  • Listy kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast należy zgłosić gminnej komisji wyborczej najpóźniej do 14 marca 2024 r. do godziny 16:00.

Czytaj też:
Wybory samorządowe 2024. Jak głosować poza miejscem zamieszkania?
Czytaj też:
Wybory samorządowe 2024. Czy można głosować za granicą?