Wybory samorządowe 2024. Czy można głosować za granicą?

Wybory samorządowe 2024. Czy można głosować za granicą?

Wybory samorządowe
Wybory samorządowe Źródło: Shutterstock
W wyborach samorządowych wybieramy m.in. radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Czy można oddać głos za granicą?

W wyborach samorządowych wybierzemy przedstawicieli do jednostek samorządu terytorialnego. Pełnoletni obywatele, którzy posiadają czynne prawa wyborcze, będą mogli oddać głos na kandydatów na radnych gminy, powiatu, sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.

Kiedy odbędą się wybory samorządowe?

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Jeśli w wyborach samorządowych kandydaci na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast nie uzyskają większości głosów, zostanie przeprowadzona druga tura wyborów, która odbędzie się 21 kwietnia, dokładnie 14 dni po pierwszym głosowaniu.

Kto może oddać głos w wyborach samorządowych?

Do udziału w wyborach samorządowych uprawnione są wszystkie osoby, które:

  • ukończyły 18. rok życia (najpóźniej w dniu głosowania)
  • posiadają czynne prawa wyborcze
  • stale zamieszkują na terenie danej gminy lub powiatu

Głosować nie mogą osoby, które zostały pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione wyrokiem sądu.

Czy można głosować za granicą?

Wybory samorządowe dotyczą jednostek samorządu terytorialnego. Głosować mogą tylko te osoby, które stale zamieszkują na terenie danej gminy, powiatu lub miasta na prawach powiatu. To oznacza, że nie można wziąć udziału w wyborach samorządowych, przebywając w obcym miejscu (np. na wyjeździe) lub za granicą. Wybory samorządowe nie dotyczą Polonii przebywającej na obczyźnie.

By zgłosić się do obwodowej komisji wyborczej, nie trzeba posiadać stałego zameldowania. Trzeba jednak nanieść zmiany w Centralnym Rejestrze Wyborców. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek do właściwego urzędu gminy z uwzględnieniem danych osobowych, numeru PESEL, a także adresu zamieszkania. Wójt w ciągu 3 dni powinien udzielić odpowiedzi. Po dopisaniu do rejestru wyborców można zagłosować w obwodzie, w którym zamieszkujemy na stałe.

Czytaj też:
Wybory samorządowe 2024. Jak głosować?
Czytaj też:
Wybory samorządowe 2024. Sejmik województwa – co to jest?