Wybory samorządowe 2024. Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Wybory samorządowe 2024. Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Wybory samorządowe
Wybory samorządowe Źródło: Shutterstock

W wyborach samorządowych będziemy głosować na radnych gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kto jest uprawniony do głosowania i czy można oddać głos w innym miejscu niż stałego zameldowania?

Kto może głosować w wyborach samorządowych?

W wyborach samorządowych mogą oddać głos obywatele, którzy mają ukończone 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze i stale zamieszkują na obszarze danej gminy lub powiatu. Obywatele ci nie mogą zostać pozbawieni praw publicznych ani ubezwłasnowolnieni.

Wybory samorządowe – czy można głosować w innym miejscu niż zameldowania?

Każdy, kto od dłuższego czasu mieszka w innym miejscu niż jest na stałe zameldowany (np. przeprowadził się do dużego miasta na studia lub za pracą) może zagłosować w wyborach samorządowych. Wcześniej jednak musi zgłosić zmianę w Centralnym Rejestrze Wyborców. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek do urzędu gminy, zamieścić tam swoje dane osobowe, numer PESEL oraz oświadczenie dotyczące adresu zamieszkania. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony (a zwykle tak jest), nazwisko zostanie dopisane do odpowiedniego obwodu głosowania.

Wybory samorządowe – czy można głosować w innym miejscu niż stałego pobytu?

W wyborach samorządowych dopuszczalne jest jedynie głosowanie w miejscu stałego pobytu (które nie musi być jednak miejscem zameldowania). Specyfiką wyborów samorządowych jest wybór jednostek samorządu na terenie, z którym jest się związanym na co dzień.

Osoby, które nie mają meldunku w danej gminie, ale mieszkają w niej od kilku lat, mogą oddać głos po złożeniu wniosku, o którym poinformowaliśmy powyżej. Nie ma jednak możliwości, by zagłosować w wyborach samorządowych w obcym miejscu, np. podczas wyjazdu weekendowego czy delegacji służbowej. W takiej sytuacji musimy wrócić do domu i oddać głos w obwodzie głosowania, do którego przynależymy.

Wybory samorządowe – czy można głosować za granicą?

Głosowanie w wyborach samorządowych jest możliwe tylko w Polsce. To oznacza, że Polacy przebywający za granicą nie mogą głosować w wyborach samorządowych. Czynne prawo wyborcze mają jedynie obywatele, którzy stale zamieszkują na obszarze danej gminy lub powiatu.

Czytaj też:
Wybory samorządowe 2024. Jak głosować?
Czytaj też:
Wybory samorządowe 2024. Sejmik województwa – co to jest?