MEN zapowiada zmiany w systemie kształcenia niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Dziecka mówi o chaosie

MEN zapowiada zmiany w systemie kształcenia niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Dziecka mówi o chaosie

Uczeń szkoły specjalnej
Uczeń szkoły specjalnej / Źródło: Fotolia / Olesia Bilkei
Minister Anna Zalewska ogłosiła powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W rozmowie z RMF FM zapewniała, że nie jest to odpowiedź na doraźne problemy.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wypowiedzi dla RMF FM potwierdził doniesienia rodziców, zwracających uwagę na problemy z nauczaniem indywidualnym według nowych zasad. – O tym, że coś nie domaga, niewłaściwie funkcjonuje albo jest chaos, nie wiadomo, kto za co jest odpowiedzialny – to ja takie sygnały otrzymuję. Dopytywana o tę kwestię minister Zalewska jednak zaprzeczyła, aby zwracano się do niej z jakimikolwiek wątpliwościami. – Absolutnie nie. Żadnych sygnałów dotyczących tego, co się dzieje w związku ze zmianami absolutnie pan minister mi nie zadeklarował – mówiła, mając na myśli Michalaka.

Nowy zespół MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska 13 października 2017 r. powołała Zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadaniem Zespołu będzie:

• opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF);

• opracowanie propozycji rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz działań wdrażających zmiany systemowe;

• opiniowanie kierunków działań związanych z opracowaniem standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, zapewnieniem bezpłatnych narzędzi diagnostycznych oraz przygotowaniem kadry poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach projektów realizowanych w typach operacji 4 i 5 działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz proponowanie kierunków zmian w zakresie działania 2.10 tego Programu.

Do prac w Zespole zaproszeni zostali eksperci z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Są wśród nich przedstawicieli uczelni wyższych, nauczycieli i specjalistów oraz organizacji pozarządowych. Zakończenie prac Zespołu przewidziano na 2019 r., a rozwiązania systemowe zapisane będą w nowej ustawie o wsparciu dziecka i ucznia.

Czytaj także

 0