Polskie dzieci i Jugendamty tematem rozmów polsko-niemieckiej grupy

Polskie dzieci i Jugendamty tematem rozmów polsko-niemieckiej grupy

Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości / Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
W Berlinie rozpoczęły się rozmowy polskich i niemieckich urzędników dotyczące ochrony polskich dzieci żyjących w Niemczech.

W poniedziałek 5 marca z inicjatywy sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika toczą się polsko-niemieckie rozmowy, mające na celu ochronę polskich dzieci w Niemczech. Po raz pierwszy w Berlinie doszło do spotkania grupy roboczej, która podejmie m.in. sprawy związane z działalnością Jugendamtów.

– Mam nadzieję, że będzie to przełomowe wydarzenie w naszych zabiegach o to, by polskie dzieci w Niemczech, gdy oddawane są pod pieczę zastępczą, trafiały do rodzin lub ośrodków, w których mówi się po polsku i kultywuje polskie tradycje. To bardzo ważne, by w sytuacjach rozdzielenia z rodzicami, co samo w sobie stanowi dramatyczne przeżycie, przestrzegano tożsamości, kultury, religii i języka dziecka. Cieszę się, że strona niemiecka, dzięki naszym wytrwałym staraniom, zaczyna wykazywać w tej kwestii większą wrażliwość – podkreśla wiceminister Michał Wójcik.

Polska opieka dla polskich dzieci

Podczas spotkania, w którego zainicjowanie po stronie niemieckiej zaangażował się Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Rodziny, Seniorów, Kobiet i Dzieci – dr Ralph Kliendiek, omawiana jest między innymi kwestia powołania w Niemczech ośrodków wychowawczych, w których dzieci miałyby zapewnioną polską opiekę. To sprawa szczególnie podkreślana w rozmowach przez polską delegację.

Sytuacja polskich rodzin i dzieci mieszkających poza granicami Polski znajduje się w sferze szczególnego zainteresowania Ministerstwa Sprawiedliwości. W Niemczech mieszka obecnie około 800 tys. Polaków mających wyłącznie obywatelstwo polskie. A osób, które mają podwójne obywatelstwo, polskie i niemieckie – około 1,5 miliona. Ministerstwo udziela pomocy polskim obywatelom w przypadkach, gdy za granicą są pozbawiani praw do wychowywania własnych dzieci.

Jak podkreśla resort, takim interwencjom towarzyszą systematyczne działania na arenie międzynarodowej, których celem jest systemowe rozwiązanie problemu. Współpraca z Niemcami zainicjowana została rok temu, podczas wizyty wiceministra Michała Wójcika w Berlinie.

Nie tylko Niemcy i nie tylko Polacy

Problem nie dotyczy jednak wyłącznie Niemiec i tylko polskich dzieci. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości zabiega na forum Unii Europejskiej o wprowadzenie spójnych, jednolitych dla całej Wspólnoty zasad, które będą chronić prawa dzieci trafiających do rodzin zastępczych. Pilotowana przez Michała Wójcika polska inicjatywa przewiduje zmianę unijnego rozporządzenia (Bruksela II bis), tak by dzieci były umieszczane w rodzinie zastępczej, w której zachowane zostaną ich więzy rodzinne, językowe i kulturowe.

Czytaj także:
13-letnia Niemka uciekła przed Jugendamtem do Polski

Czytaj także

 0