Sąd Najwyższy: Oddychanie czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym, ale...

Sąd Najwyższy: Oddychanie czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym, ale...

Budynek Sądu Najwyższego
Budynek Sądu Najwyższego Źródło: Facebook / Sąd Najwyższy
W piątek 28 maja Sąd Najwyższy rozstrzygnął istotną kwestię, dotyczącą jakości powietrza w Polsce. Skład sędziowski stwierdził, że prawo do czystego powietrza nie jest dobrem osobistym. Zaznaczył jednak, że zanieczyszczone powietrze może naruszać inne dobra osobiste.

Po kilkuletnim oczekiwaniu otrzymaliśmy wreszcie odpowiedź. Sąd Najwyższy orzekł, że „prawo do oddychania czystym powietrzem i oddychania powietrzem spełniającym standardy” nie należy do kategorii z polskiego prawa, znanej jako „dobra osobiste”. Takie rozstrzygnięcie doceniła prokuratura, która stała na stanowisku, że katalogu praw osobistych nie należy sztucznie rozszerzać, a prawo do nieskażonego środowiska mieści się w prawie do życia i zdrowia.

Ekolodzy i aktywiści zwracają uwagę na fragment uzasadnienia. Sędzia SN Marta Romańska zaznaczyła bowiem, że życie w skażonym środowisku, to sytuacja, która może naruszać dobra osobiste: zdrowie, prywatność i wolność. Na jego podstawie ocenili, że kierujący swoje pytanie do SN Sąd Okręgowy w Gliwicach mimo wszystko będzie mógł uwzględnić powództwo w tej sprawie.

facebook

Mieszkaniec Śląska chce zadośćuczynienia od Polski

Wszystko zaczęło się bowiem od pozwu, skierowanego do Sądu Rejonowego w Rybniku przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Klimatu i Ministrowi Aktywów Państwowych. Jego autor domagał się 50 tys. złotych zadośćuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez fatalny stan powietrza w miejscu jego zamieszkania.

„Negatywna odpowiedź na zadane pytanie prawne nie przesądza sprawy z pozwu rybnickiego aktywisty. Roszczenie o zadośćuczynienie ma szersze podstawy niż naruszenie prawa do życia w czystym środowisku” – zaznaczyli aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego w swoim komentarzu do wyroku na Twitterze.

twitterCzytaj też:
Opolskie: Fundacja szuka 48 skrzyń ze złotem nazistów. „Wiemy, że szukamy we właściwym miejscu”

Źródło: WPROST.pl