Podkarpacie odnowi swoje zabytki

Podkarpacie odnowi swoje zabytki

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Cerkiew w Radrużu (fot. Wikipedia)
Cerkwie w Radrużu koło Lubaczowa i w Rudce w gminie Sieniawa znalazły się na liście 237 obiektów na Podkarpaciu, które otrzymają w tym roku dotacje na konserwację i renowacje. Wojewoda podkarpacka Małgorzata Chomycz zaakceptowała listę wniosków, które pozytywnie oceniła specjalna komisja powołana przez podkarpackiego konserwatora zabytków.

Chomycz poinformowała, że w sumie wpłynęło ponad 408 wniosków o dotacje na renowację. - Z tej liczby zaakceptowanych zostało 237 i wśród nich podzielono kwotę ponad 9,1 mln zł. Województwo podkarpackie ma największą pulę pieniędzy w kraju do podziału na ochronę zabytków - zaznaczyła. O dofinansowanie do planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych mogli się starać właściciele i osoby zarządzające obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. W tegorocznym naborze dominowały wnioski złożone przez związki wyznaniowe, samorządy i prywatnych właścicieli. W większości starali się o przyznanie połowy lub więcej, środków potrzebnych na realizację zadania.

Wojewoda wyjaśniła, że dotację w stu procentach wnioskowanej kwoty - 50 tys. zł - przyznano tylko na renowację cerkwi w Rudce. - Obiekt niedawno przeszedł na własność gminy Sieniawa. Jest to wyjątkowo cenny zabytek, dlatego prace konserwatorskie mogą być sfinansowane w 100 procentach z dotacji, pozwala nam na to ustawa. Pozostałe wnioski zostały sfinansowane w 50 proc. lub w mniejszym procencie - powiedziała wojewoda. Najwyższe kwota dofinansowania wynosi 200 tys. zł - otrzymały je m.in. Muzeum Kresów w Lubaczowie na renowację cerkwi w Radrużu, parafia przy Bazylice św. Trójcy w Krośnie na kontynuację prac konserwatorskich wnętrza kościoła farnego oraz gmina Przemyśl na modernizację Zamku Kazimierzowskiego i kolejne 200 tys. zł na prace konserwatorskie podziemnej trasy turystycznej. 200 tys. zł przeznaczone zostanie również na uratowanie dawnego dworu Horodyńskich w Kotowej Woli, który znajduje się w kompletnej ruinie. Renowacji obiektu podjęła się grupa pasjonatów pod przewodnictwem sołtysa.

Podkarpacki rejestr zabytków liczy ponad 12 tys. obiektów ruchomych i nieruchomych. Z tej liczby 102 obiekty wymagają natychmiastowych prac konserwatorskich.

PAP, arb

+
 1

Czytaj także