Combidata partnerem Oracle'a

Combidata partnerem Oracle'a

Dodano:   /  Zmieniono: 
Combidata Poland, wyspecjalizowana w zakresie szkoleń informatycznych firma z Grupy Kapitałowej Prokom, została pierwszym w kraju partnerem edukacyjnym Oracle Polska.
Combidata jest obecnie jedynym partnerem edukacyjnym w zakresie technologii bazodanowych, narzędzi programistycznych i hurtowni danych Oracle'a w Polsce.

Oferta szkoleniowa Combidata jest uzupełnieniem programu oferowanego przez Centrum Edukacji Oracle Polska, które nadal będzie głównym ośrodkiem szkoleniowym Oracle w Warszawie. W programie znajdują się szkolenia w następującym zakresie: baza danych Oracle8i, baza danych Oracle9i, Designer6i, Developer6i, języki programowania, Hurtownie Danych, Discoverer, narzędzia internetowe oraz metodyka Oracle.

Szkolenia będą prowadzone w ośrodkach w Katowicach, Krakowie, Sopocie, Poznaniu i Wrocławiu oraz w ramach umów zamkniętych, u poszczególnych klientów w ich siedzibach.

Combidata jest obecna także w innych ważnych miastach kraju i również tam będzie sukcesywnie uruchamiać szkolenia z zakresu technologii Oracle.

Dodatkowo Combidata prowadzić będzie - dedykowane dla klientów Prokomu - szkolenia w zakresie użytkowania aplikacji pakietu Oracle E-Business Suite, wykorzystując do tego własne ośrodki szkoleniowe zlokalizowane na terenie całego kraju.

"Combidata posiada wszystkie wymagane certyfikaty Oracle i pracuje na jego oryginalnym oprogramowaniu do celów edukacyjnych, także metodyka i materiały szkoleniowe pochodzą od Oracle Polska. Na zakończenie kursów wydawane są też oryginalne certyfikaty Oracle.

Wybraliśmy właśnie tę firmę, gdyż jest to bardzo poważny parter - największa obecnie firma szkoleniowa w kraju, posiadająca liczne certyfikaty największych przedsiębiorstw rynku informatycznego i obecna we wszystkich kluczowych ośrodkach gospodarczych Polski", mówi Grażyna Szlapin, Dyrektor Centrum Edukacji Oracle Polska.

"Zadowolenie i satysfakcja z nawiązania współpracy z Oracle Polska nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Umowa ta z jednej strony wzbogaci naszą ofertę szkoleniową, a z drugiej, istotnie powiększy dotychczasową bazę szkoleniową o kluczowe ośrodki gospodarcze Polski. Będąc jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce, z naszej strony wnosimy do tej współpracy rozbudowaną infrastrukturę, doświadczenie w obsłudze klienta korporacyjnego a także determinację działania" - ocenia Krzysztof Koszewski, prezes zarządu Combidata Poland.
+
 0

Czytaj także