Uniwersytet Łódzki chce pomóc wykluczonym

Uniwersytet Łódzki chce pomóc wykluczonym

(fot. mat. prasowe UŁ)
"Klinika Prawa" Uniwersytetu Łódzkiego chce, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, stworzyć sieć kompleksowego poradnictwa społecznego dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obok pomocy prawnej, niezamożne osoby mogłyby liczyć także na pomoc np. psychologiczną czy socjalną.
Studencki Punkt Informacji Prawnej "Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka" działa na Wydziale Prawa i Administracji łódzkiej uczelni od  2001 roku; bezpłatną pomoc prawną dla niezamożnych osób prowadzą studenci ostatnich lat studiów. Jak powiedziała Aleksandra Kuszewska-Kłąb z biura "Kliniki Prawa", okazuje się, że bardzo często osoby, które korzystają z tych porad, potrzebują także pomocy psychologicznej czy socjalnej - stąd pomysł stworzenie sieci kompleksowej pomocy społecznej.

- Chcielibyśmy zaproponować organizacjom pozarządowym z miasta i  regionu stworzenie sieci kompleksowego poradnictwa społecznego, gdzie podopieczny jednej organizacji stawałby się jednocześnie podopiecznym kolejnej - wyjaśniła Kuszewska-Kłąb.

11 stycznia zorganizowano w tej sprawie spotkanie "okrągłego stołu" z  przedstawicielami łódzkich organizacji pozarządowych i środowisk działających na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Jeżeli widzimy, że nasz klient potrzebuje pomocy psychologa i wiemy, że np. w innych organizacjach są dyżury psychologa, to będziemy mogli go umówić i mieć pewność, że zostanie przyjęty. W ten sposób bardziej skutecznie mu pomożemy - stwierdziła Kuszewska-Kłąb. Podkreśliła, że niezamożne osoby często wstydzą się prosić o pomoc. - Często muszą przełamać różne swoje emocje, żeby do nas przyjść i  powiedzieć, że mają problem prawny i że ich nie stać na adwokata czy radcę prawnego - dodała.

W działalność "Kliniki Prawa-Kliniki Praw Dziecka" zaangażowanych jest w tym roku niemal 90 studentów IV i V roku prawa oraz pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja. Ich działania nadzoruje 10 opiekunów. - Studenci przygotowują projekt opinii prawnej i ewentualnych pism procesowych. Taka opinia jest sprawdzana przez opiekuna i dopiero zatwierdzona trafia do klienta -  wyjaśniła Kuszewska-Kłąb.

Studenci udzielają bezpłatnych porad prawnych niezamożnym łodzianom, których sprawa nie była wcześniej prowadzona przez adwokata czy radcę prawnego. Rocznie udzielają ok. 400 takich porad w sprawach cywilnych, rodzinnych, z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat "Klinika Prawa" współpracuje także z  Rzecznikiem Praw Dziecka w zakresie działania na rzecz ochrony praw dziecka. - Specjalizujemy się też w zakresie prawa medycznego, dostępu do  świadczeń medycznych, odszkodowań, prowadziliśmy np. sprawy o błąd w  sztuce lekarskiej - dodała Kuszewska-Kłąb.

zew, PAP

Czytaj także

 0