Zmarł wybitny badacz Zakonu Krzyżackiego

Zmarł wybitny badacz Zakonu Krzyżackiego

Dodano:   /  Zmieniono: 1
- W wieku 89 lat zmarł wybitny historyk prof. Marian Biskup - poinformowały władze Torunia. Naukowiec był od 2000 roku honorowym obywatelem tego miasta.

Prof. Marian Biskup urodził się 19 grudnia 1922 roku w  Inowrocławiu. Po wojnie na stałe zamieszkał w Toruniu. Jest autorem wielu książek i artykułów o historii Torunia i jego wybitnych mieszkańcach, przede wszystkim o Mikołaju Koperniku.

- Niestrudzony badacz materiałów źródłowych historii Pomorza, Zakonu Krzyżackiego i Torunia. Imponujący był zakres jego działalności naukowej i redakcyjnej, m.in. kierowanie jednym z najlepszych periodyków historycznych w Polsce - "Zapiskami Historycznymi". Dzięki niemu powołano do życia m.in. olimpiadę historyczną - podkreśliła rzeczniczka prezydenta Torunia, Aleksandra Iżycka.

Od 1991 r. prof. Biskup był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Jego życie i kariera zawodowa były związane z Toruniem. Także dorobek naukowy historyka tematycznie związany był z dziejami ziemi toruńskiej i  Pomorza. Naukowiec był autorem wielu publikacji książkowych, a także redaktorem monumentalnych, wielotomowych wydań "Historii Torunia" i  "Historii Bydgoszczy".

Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w  latach 1949-52, następnie pracował jako nauczyciel w toruńskiej szkole średniej (1947-51) i przez 15 lat na UMK (1957-72). W 1961 roku został profesorem nadzwyczajnym, a dziesięć lat później profesorem zwyczajnym w  Zakładzie Historii Średniowiecznej.

Od 1955 r. działał w Towarzystwie Naukowym w Toruniu, któremu przewodniczył od 1983 r. W 2000 roku wyróżniono go tytułem Honorowego Obywatela Torunia. W swojej uchwale radni podkreślili wielki autorytet moralny i naukowy uczonego, wybitne zasługi prof. Biskupa dla  popularyzacji wielowiekowego dorobku Torunia w kraju i za granicą w  książkach i artykułach o historii miasta, jego nieoceniony wkład w  wychowywanie wielu pokoleń młodzieży w duchu poszanowania rodzimej historii.

ja, PAP

 1
  • Zuzia Dyndała.   IP
    ŚWIETLANA POSTAĆ. WSPANIAŁY PEDAGOG i PROFESOR.WYBITNY NAUKOWIEC i BADACZ HISTORI.:( A teraz lekcje histori znikną z nauczania).

    Czytaj także