Warneńczyk stanie w Warnie

Warneńczyk stanie w Warnie

W bułgarskim mieście Warna nad Morzem Czarnym stanie pomnik króla polskiego i węgierskiego Władysława III Warneńczyka, który poległ pod Warną w walce z Turkami.
Ambasador RP w Bułgarii Sławomir Dąbrowa zwrócił się do władz miejskich Warny o udostępnienie miejsca, na którym na stanąć pomnik. Ambasador Dąbrowa rozmawiał już w tej sprawie z merem Warny Kiriłem Jordanowem i szefem miejscowej administracji Jani Janewem. Zapewniali oni, że wyznaczą miejsce pod pomnik w centrum Warny.

Pomnik ma być gotowy w listopadzie tego roku, w 560. rocznicę bitwy pod Warną. Rocznica ta ma być obchodzona uroczyście z udziałem prezydentów Polski i Węgier.

Pomnik nie będzie jedyną pamiątką po młodym królu Polski i Węgier. Jedna z dużych dzielnic miasta, zbudowana w latach 60. minionego wieku, nosi imię Władysława Warneńczyka. W pobliżu Warny, na miejscu historycznej bitwy, zbudowano też w 1935 roku jego mauzoleum.

Projekt pomnika Władysława Warneńczyka - syna Władysława Jagiełły - który wyruszył przeciw Turkom i zginął pod Warną w roku 1444, powstał już 80 lat temu, lecz dotychczas nie doszło do urzeczywistnienia planów budowy.

em, pap

Czytaj także

 0