PSL chce nadal rządzić w Wielkopolsce

PSL chce nadal rządzić w Wielkopolsce

Polskie Stronnictwo Ludowe jest gwarantem stabilności i rozwoju Wielkopolski - przekonywali w Poznaniu działacze stronnictwa w regionie. PSL współrządzi Wielkopolską od chwili utworzenia samorządu wojewódzkiego. W podsumowującej kampanię konferencji zorganizowanej przez posła PSL Stanisława Kalembę wzięli udział urzędnicy regionalni, którzy startują w nadchodzących wyborach samorządowych.
Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak przypomniał, że PSL współrządzi Wielkopolską od momentu przywrócenia w naszym kraju samorządu wojewódzkiego. - To jest nasz już trzeci zarząd i z tego widać, że stabilizujemy system polityczny w naszym województwie. Cechą charakterystyczna naszego współrządzenia jest zasada konsensusu, dzięki której decyzje wypracowywane z naszym koalicjantem zapadają w zarządzie jednogłośnie - tłumaczył Jankowiak. Wspomniał też o zdobyciu przez wielkopolski samorząd, jako jedyny w kraju, pomocy dla firm branży motoryzacyjnej z europejskiego Funduszu Globalizacji, który został uruchomiony w związku z kryzysem finansowym w Europie.

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia zadeklarował, że jeśli zostanie wybrany na radnego sejmiku, będzie dążył do zbudowania w Wielkopolsce Zachodniego Centrum Chorób Serca. - Serce dla Poznania - to moje hasło wyborcze, a nasz ośrodek transplantologiczny w 2015 roku nie będzie spełniał norm potrzebnych do jego normalnego funkcjonowania i trzeba zadbać o to, aby mógł on dalej funkcjonować - powiedział Pacia.

Kandydaci uznali za swoje osiągnięcia w minionej kadencji: sprawiedliwy podział środków pomocowych z UE pomiędzy aglomeracje miejskie wielkopolski i pozostałe, zbudowanie wieloletniego planu zwalczania bezrobocia w ramach europejskiego programu Kapitał Ludzki, czy zniwelowanie zagrożenia powodziowego. - PSL jest najbardziej stabilnym ugrupowaniem politycznym w Polsce. W ciągu 20 lat tylko my nie zmieniamy nazwy. Wybory samorządowe mają dla naszych wyborców większe znaczenie, dlatego zachęcamy do powszechnego w nich udziału - podkreślał Kalemba.

PSL jest jednym z 14 komitetów wyborczych, które walczą o mandaty radnych do sejmiku województwa wielkopolskiego i jednym z ośmiu, które zarejestrowało kandydatów we wszystkich sześciu okręgach wyborczych.

PAP, arb

Czytaj także

 0