Będziemy jeździć po niegotowych drogach

Będziemy jeździć po niegotowych drogach

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Sejm uchwalił ustawę, która umożliwia przed Euro 2012 otwarcie dla ruchu nawet nieukończonych odcinków dróg krajowych i autostrad (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Sejm uchwalił ustawę, która umożliwia przed Euro 2012 otwarcie dla ruchu nawet nieukończonych odcinków dróg krajowych i autostrad. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie takiej drogi wydana byłaby warunkowo, na określony czas.
Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nowa ustawa umożliwia uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi, mimo że nie wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały wykonane albo droga nie spełnia wszystkich wymagań ochrony środowiska.

Minister transportu Sławomir Nowak i wiceminister Tadeusz Jarmuziewicz wyjaśniali przed głosowaniem, że chodzi o to, by kierowcy mogli korzystać z dróg, choć nie ma  jeszcze przy nich np. ekranów dźwiękoszczelnych, albo na pasie zieleni nie wysiano jeszcze trawy. Obaj jednak zapewniali, że drogi nie będą dostępne dla kierowców, jeśli nie będą w pełni bezpieczne.

Z ustawy wynika, że pozwolenie na użytkowanie takiej drogi będzie warunkowe i na określony czas. Od dnia wydania decyzji w sprawie użytkowania wykonawca będzie miał maksymalnie dziewięć miesięcy na  dokończenie robót lub spełnienie wymagań ochrony środowiska. Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, 221 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

is, PAP

 1

Czytaj także