Tatarzy z Podlasia uczą się języka przodków

Tatarzy z Podlasia uczą się języka przodków

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pierwsza grupa Tatarów z województwa podlaskiego rozpoczęła naukę swojego etnicznego języka. Lekcje odbywają się w Białymstoku a ich uczestnicy poznają alfabet, uczą się wymowy liter a także pierwszych słów. Według Tatarów, nauka języka to powrót do korzeni.

Lekcje organizowane są przez Związek Tatarów Polskich. Na realizację takiego projektu edukacyjnego otrzymał on w sumie 25,5 tys. zł dotacji państwowej i samorządowej. Zajęcia odbywają się co niedzielę w jednej z białostockich szkół. Jak powiedział prezes Związku Tatarów Polskich, a także jeden z  uczestników lekcji Jan Adamowicz, w spotkaniach uczestniczy 30 osób, w  przedziale wiekowym od 10 do 50 lat. Dodał, że większość tych osób słyszała i zna pojedyncze słowa tatarskie, ale nikt nie potrafi w tym języku rozmawiać.

Według niego, to bardzo ważne, żeby móc rozumieć i rozmawiać w języku przodków, bo to buduje własną tożsamość. - To też satysfakcja, znać język pradziadków i prababć, który ponad 400 lat temu zanikł na ziemiach polskich. To bardzo interesujące, móc do tego wrócić - dodał Adamowicz.

Na pierwszej lekcji uczestnicy poznali alfabet, liczebniki a także pierwsze słowa, jak "mama", "tata" czy "dziękuję". W alfabecie tatarskim jest 37 liter, większość z nich zapisuje się cyrylicą, pozostałe to  znaki służące do zapisu dźwięków charakterystycznych dla tego języka. Adamowicz ocenił, że język jest bardzo trudny, trudna jest też wymowa poszczególnych słów, bo z niczym nie można ich skojarzyć. Dodał, że  dlatego też trudno te słowa zapamiętać. Podczas zajęć uczestnicy korzystają ze specjalnie przygotowanych dla  nich materiałów do nauki języka. Korzystają też z niektórych stron z  podręcznika do języka tatarskiego, który jest obecnie tłumaczony na  język polski z rosyjskiego.

Na kolejnych lekcjach Tatarzy mają się uczyć m.in. podstaw gramatyki a  także prostych dialogów. "To byłoby coś pięknego, spotkać kogoś na  ulicy i móc wymienić z nim kilka zdań po tatarsku" - powiedział Adamowicz.

Lekcje potrwają do grudnia. Adamowicz ma nadzieję, że zajęcia uda się kontynuować także w przyszłym roku, bo zainteresowanie jest duże. Historia osadnictwa tatarskiego na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej ma  ponad 600 lat. Jako datę dobrowolnego osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej, Jan Długosz podaje rok 1397.

Na ziemie polskie Tatarzy przynieśli ze sobą islam. Już w XVI-XVII wieku zatracili jednak swój język i wiele obyczajów a nazwiska rodowe uległy spolszczeniu. Ilu jest obecnie Tatarów w Polsce, dokładnie nie wiadomo. W  środowisku tej mniejszości działa Muzułmański Związek Religijny w RP oraz Związek Tatarów Polskich. Ten pierwszy liczbę polskich muzułmanów, w  większości właśnie pochodzenia tatarskiego, szacuje na ok. 5 tys. osób.

eb, pap

 0

Czytaj także